भाभिच्या ठुकाईचे प्रेक्टीकल

त्या दिवशी भैया आणि भाभी चे सेक्स पाहून मी रात्र भर झोपू शकले नाही. रात्री मी दोन वेळा पुच्ची मध्ये बोट केले होते आणि स्वतः ला शांत करून घेतले होते, आणि मग मी माझी रुममेट येते त्याची वाट पाहत होते.

मध्ये दोन तीन दिवस भाभी बरोबर बोलणे झाले होते, पण सेक्स च्या बाबती मध्ये काही बोलणे झाले नाही आणि मी परत सेक्स पहायचा प्रयत्न करू लागले होते.. पण काही फायदा झाला नाही.

पाचव्या दिवशी माझी रुममेट परत आली होती आणि मी तिला सर्व काही सांगितले होते, आधी तर तिला सर्व खोटे वाटले होते पण मी खूप सांगितले कि ती म्हणली कि मी भाभी ला विचारून घेईन.

मग मी तिला असे करायला नाही म्हनले पण तिने काही ऐकले नाही.

भाभी तिचे दुपारचे सर्व काम करून गच्ची वर कपडे घ्यायला आली होती तर सोनाली ने तिला म्हणले कि भाभी बीजी तर नाही आहे ना.. तर चला आपण चहा घेऊ.

भाभी म्हणली कि मी कपडे ठेवून येते.

मग हे ऐकून सोनाली चहा बनवू लागली होती.

मग तो पर्यंत भाभी पण आली होती, आता आम्ही सर्व चहा पिऊ लागली होतो.

सोनाली ने थोडी मस्ती करत भाभीला म्हणले कि आज काल तर किचन मध्ये काही खास चालू अये.

हे ऐकून भाभी चे गाल एकदम लाल लाल झाले होते आणि ती एकदम लाजून म्हणली कि वेडी कुठली..

तेव्हा सोनाली ने भाभी ला सर्व काही सांगतले होते.

आधी तर भाभी खूप लाजत होती पण हळू हळू ती पण मोकळे पणाने बोलू लागली होती.

मग आम्ही तिच्या सुहागरात्री चे विचारू लागलो होतो आणि ती लाजत सांगू लागली होती कि त्या रात्री मी रूम मध्ये नवरी चे कपडे घालून होते आणि एकदम घाबरले होते कि आता माहिती नाही कि काय होणार आहे. तेव्हा तुझे भैया आले होते आणि ते मला एकटक पाहू लागले होते आणि मी पण न हलता बसले होते.

तुझ्या भैयाने माझा घुंघट उचलला होता आणि माझ्या घामाघूम चेहर्याला पाहून रुमाल काढला होता आणि मला ती पुसायला दिला होता. त्या नंतर त्यांनी माझा हात पकडून ठेवला होता आणि म्हणले कि मेडम माझ्या बरोबर डान्स करणार का?

तर मी हसले होते आणि मी माझे डोके हो मध्ये हलवून दिले होते.

मग आम्ही दोघे डान्स करू लागलो होतो आणि ते करताना तुझे भैया मला सोन्याची चेन गिफ्ट केली होती, त्या नंतर आम्ही दोघे एकमेकाला एकदम मोकळे झालो होतो.

भाभी चे सुहागरात्री चे बोलून आम्ही दोघी पण गरम होऊ लागलो होतो.

भाभी ने सांगितले होते कि भैया चा लंड एक काकडी सारखा लांब आणि जाड आहे, त्या वेळी भाभी भैया चा लंड पाहून घाबरत होती पण भैया ने तिला इतके गरम करून टाकले होते कि आता ती फक्त सेक्स चा विचार करत होती.. तिला त्रासाची काही चिंता नव्हती, त्या रात्री भैया ने तीन वेळा सेक्स केले होते आणि तिने अनेक वेळा पाणी काढून टाकले होते, पूर्ण रात्र भर भाभी माझ्या भैया बरोबर चिकटून नागडी झोपली होती.

सकाळी सर्व चादर वर रक्त चे डाग होते, मग भाभीने ती चादर बदलून दिली होती आणि ती चादर सांभाळून ठेवली होती.

मग आम्ही दोघींनी खूप सांगितले होते तर तिने ती चादर पण आम्हाला दाखवली होती, त्या वर चे डाग असे दिसत होते कि ते कालच लागले असतील.

चादर पाहून मी भाभी ला म्हणले कि भाभी आम्हाला काही शिकवून द्या ना सेक्स च्या बाबती मध्ये.

मग ती हसत सांगू लागली होती कि जास्त करून मुलांना मुलींचे ओठ आणि तिचे बोल जास्त आकर्षित करत असतात आणि त्या नंतर मुलीची गांड त्यांना खूप आवडत असते. आम्ही दोघी खूप लक्ष देऊन ते सर्व ऐकत होतो.

भाभीने म्हणले कि जास्त टाईट ब्रा घातली कि बोल तर मोठे दिसत असतात.. पण ते सरळ वाढू शकत नाहीत. त्या मुळे नेहमी सरळ माप असलेली ब्रा घातली पाहिजे.

तेव्हा सोनाली म्हणली कि भाभी मला तुमचे सर्व बोलणे ऐकून आता सेक्स करायची इच्छा होत आहे.

भाभी पण बहुतेक गरम झाली होती आणि म्हणली कि चल तूम्ही दोघी तुमचे कपडे काढून टाका.. आज मी तुम्हाला शिकवते.

मग भाभी चे असे बोलणे ऐकून मला समजले कि ती खरोखर एकदम तापून गेली आहे, आम्ही दोघी तर आधी पासून एकदम तापलेल्या होतो, भाभी चे ऐकून आम्ही पटकन एकदम नागडी झालो होतो.

तो पर्यंत भाभी एक टोकदार आणि एकदम लांब गाजर घेऊन आली होती.

मी विचारले कि याचे काय करणार आहे?

तर ती म्हणली कि आता समजेल तुम्हाला.

मग तिने पण कपडे काढून टाकले होते आणि मग आम्ही तिघी बेड वर झोपलो होतो आणि एकमेकाच्या पुचची बरोबर खेळू लागलो होतो.

मी तर पुच्ची मध्ये बोट केले कि २ मिनिट मध्ये पाणी काढून टाकले होते आणि मी एकदम शांत झाले होते.

पण सोनाली अजून पण एकदम जोश मध्ये होती, ती आणि भाभी 69 पोज मध्ये आले होते आणि एकमेकिला चाटू लागले होते, तेव्हा भाभी ने गाजर सोनाली च्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि मागे पुढे करू लागली होती.

अहह औऊ उःह ओह हः औऊ औऊ यस यस य्य्स हः ओह हः य्स्स्यस पुच्ची मध्ये गाजर गेला कि सोनाली एकदम वेडी झाली होती आणि काही वेळाने तिने पाणी काढून टाकले होते.

मग तेव्हा डोरबेल वाजली होती आणि आम्ही एकदम घाबरून गेलो होतो, भाभी ने खिडकी मधून पहिले आणि म्हणली कि तुझे भैया आले आहेत.

मग आम्ही पटकन आमचे कपडे घेतले होते आणि आत मधल्या जिन्या मध्ये गेलो होतो आणि भाभी ल सांगितले कि तुम्ही भैया बरोबर सेक्स किचन मध्ये करा.

आम्ही पटकन आमच्या रूम मध्ये आलो होतो.

भाभी ने मेक्सी घातली होती आणि दरवाजा उघडून ती सरळ आत मध्ये आली होती आणि मेक्सी काढून एकदम नागडी झाली होती आणि किचन मध्ये आली होती.

मग भैया पण तिच्या मागे मागे किचन मध्ये आले आणि तिला एकदम नागडी पाहून म्हणले कि आज तर एकदम मूड मध्ये आहेस?

मग भाभीने तीअल पाणीचा ग्लास दिला होता आणि त्यांचा लंड घासू लागली होती.

मग भैया ने ग्लास ठेवला होता आणि भाभी चे बोल दाबू चोकू लागले होते.

भाभी भैया चा लंड एकदम जोर जोराने हलवू लागली होती आणि भैया पण तिचे बोल दाबत होते आणि त्या मुळे ती एकदम वेडी झाली होती.

भाभी म्हणत होती कि आह औऊ ओअः ह्हः हळू हळू करा.. जरा सावकाश करा ना..

पण ते एकदम जोश मध्ये आले होते. त्यांनी भाभी च्या पुच्ची मध्ये हात लावला होता आणि ती एकदम ओली झाली होती, कारण कि आम्ही दोघी पुची मध्ये बोट करून पाणी काढले होते. पण भाभीने पाणी काढले नव्हते.

भैया ने कपडे न काढता त्यांचा लंड पेंट ची चेन उघडून काढला होता आणि लंड एकदम उभा झाला होता आणि त्यांनी भाभी च्या पुच्ची मध्ये लंड घुसवून टाकला होता आणि तिला ठोकू लागले होते.

भाभी १०-१२ ठोके घेऊन एकदम ओरडली होती आणि तिचे पाय एकदम ढिले झाले ओह्ते आणि भाभी ने लंड बाहेर काढला होता आणि वेगळी झाली होती.

भैया ला हे पाहून थोडा राग आला होता आणि त्यांनी तिचे केस पकडून तिला जवळ ओढून घेतले होते आणि मग तिला वाकवले होते आणि परत तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून दिला होता.

आता ते तिच्या गांडी वर जोर जोराने थप्पड मारत होते आणि भाभी पण गांडी वर थप्पड घेऊन लाल झाली होती आणि तिचा आवाज आम्हाला पण येत होता.

भैया तिला एकदम जनावर सारखे ठोकू लागले होते आणि भाभी तिचे बोल स्वतः दाबत होती आणि तिने एक वेळा पाणी अजून काढून टाकले होते.

भाभी आता म्हणत होती कि आह्ह अहह औऊ ईई प्लीज आता थांबा.. अहः उऊ आता मी खूप दमले आहे.

पण भैया ने तिला ठोकणे चालू ठेवले होते आणि ते पाहून सोनाली माझ्या कडे आणि मी तिच्या कडे पाहू लागले होते, आम्ही दोघी इतकी खतरनाक जवाजवी पाहून एकदम घाबरून गेलो होतो.

तेव्हा भैया ने भाभी ला गोद मध्ये उचलून ठोकणे चालू करून टाकले होते आणि भाभी वर खाली होत होती.

मग ती इतके दमली होती कि सरळ बोलू पण शकत नव्हती.

मग भाभी ला परत त्यांनी स्लेब वर वाकवले होते आणि लंड पुच्ची मधून काढला होता आणि भाभी च्या गांडी मध्ये टाकू लागले होते, भाभी ची गांड एकदम टाईट होती आणि त्या मुळे भैयाने १०-१२ झटके देऊन पाणी काढले होते.

आता भैया भाभी ला घेऊन रूम मध्ये जाऊन झोपले होते.

आम्ही दोघी हळूच तिथून सरकलो होतो आणि आम्हाला भीती वाटत होती कि भैया ने आम्हाला त्या अवस्थे मध्ये पहिले असते तर. आमची पुच्ची आणि गांड ची एकदम वाट लागून गेली असती.

मग भाभी वर आली तेव्हा तिने सांगितले कि त्यांनी मला नागडी पाहून काही गोळी खाऊन घेतली होती आणि त्या मुळे ते मला खूप जोर जोराने ठोकत राहिले होते.

मग आम्ही तिला विचारले कि तुम्हाला हे आधी पासून माहिती होते?

तर भाभी म्हणली कि नाही हे मला सेक्स च्या दोन तासांनी होश मध्ये आले कि मला समजले होते.

तर मित्रानो आम्ही दोघीं असे त्यांचे सेक्स पाहून मजा घेत आहे आणि पुढे पण घेत राहू.

तुम्ही पण मजा करत राहा, बस कोणत्या स्त्री समोर अश्लीलता करू नका, सेक्स जरुरी आहे पण जोर जबरदस्ती करून नाही. सर्वांचा आदर करा.. जी तयार असेल तिला खूप ठोका.. त्या मुळे जे करा ते आनंदाने दुसर्याला आनंद देण्या साठी करा.