Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 6

Mitrano ata paryant tumhi vachal kas bhaji walya kantabai ne tichya bhavachya porla mazya ghari pathavalay hota. Mummy ne pan tyala chance dila hota. Pan toh mazya jhavadya mummy cha kand jirvu shkla navta. He suddha mla kalal hota. Ticha kacha kach jhavun ghaycha kand ajun jirla navta. Aamchya javal 3 divasch rahile hote, aajch divas vaya gela hota ticha, me tr 2 shot takle hote bhaji wali la, tila suddha maza lavda ghaycha hota ani mla suddha Tila jhavaych hota pan kas kai karav samjat navta. Ratri jhoptana tine mla muddmun soabt jhopayla sangital.

Ratri ti kaam aatpun aali ani mazya samor tine kapatun choti sexy nighty kadhli. Me bagat hoto ti mazya samor ubhi hoti, tine mazya kade path keli ani aarsya samor ubhi rahun tine maxi kadhli, aaah kai ang hota ticha, mitrno proper milf, bharleli, milf, ava adam sarkhi, fakth thodi tond nighleli, ani pota vr strech marks, gandi var strech marks, mandya var pudhun magun strech marks, ball vr strech marks. Ka mahit nai pan strech makrs uthun disat hote tichya var.

Ti muddmun aarsya samor ubhi hoti jene karun mla tich purn ang disav, ti ne muddmun pay fakvle ani pucchi khajvat maz laksh odhun ghetla. 2min mla dole bharun bagu dil nanter ti short sexy nighty ghatli angavar…

Mummy :- maxi bhijli aahe na, ata hi ekcj aahe juni manun ghatli aahe. Papa la sangu nkos nai tr ordtil.

Me :- ho nko tense hou, juni aahe ka khup.

Karan ti khuo fit ani aaksun bsli hoti, jhange chya var aali hoti, magun ticha ardha bocha disat hota.

Mummy :- ho honeymoon la gehtli hoti pan ghatli ch nai tya nanter.

Me :- evdhi juni.

Mummy :- hmmm, baki sagla ola ahe na, ata sadi ghalun jhopu ka, ata chi pan bhande ghasta ghsta bhijli.

Me :- hmmm kai nai, gharat kon aahe tas pan bagyala, ani ratri kon yenar pan nai.

Mummy :- haan tech tr manun.

Ti aali ani bed vr basli, mazya side chya table madhye moisturizer thevla hota. Tine mla te dayla lavla. Me table ughla ani mla tithe batli shejari ek jaad, lamb gajar disla. Me samjlo te gajar kasha sathi hota. Me tila batli dili ani gajar uchalla.

Me :- gajar ithe ka thevlays?

Ti chya chehryacha rangch udala hota, tila kai bolu kalat navta.

Mummy :- mahit nai, papa sathi aanla asel tyani khala nai, aavrta aavrta takla asel tyat. Thev udya sakali feken tyala kadhi pasun padla asel asch.

Me muddmun ticha samor gajar cha vaas gheu laglo. Gajar purn mas mas vaas marat hota tichya chikacha vaas kutun kutun bharla hota tyat. Me jib lavun chatla, chav pan chika sarkhi ch lagli mla.

Mummy :- she kashla chattoys fek lamb.

Me :- ag check kartoy chngla aahe ka nai, me ek tukda tondat takla ani chavu laglo. Ti mla bagu lagli veglach.

Tine mazya hathun ghetla ani fekla jaun dabbyat. Basun moisturizer lavat hoti. Me padlo, amhi dogh ekch blanket share karat hoto. Tine light band keli ani aamhi jhoplo. Pahile tine anter thevla hota pan hlu halu mla vatal aamhi javal yet challoy, pahile aamchyat hath bhar anter hota pan ata 2-3 inch pan navta vatat hota.

Tich gand mazya side la hoti. Me himmat karun tichya kambre vr hath thevla hota. Mla vatal ratri kai seen hoil, pan ardha ek taas kahich halchal nai jhali tichya kadun, maza pan dola lagla. Me jhoplo, pan mla as vatal koni tri maza bulla choltay. Mla vatal pahile me swapna bagatoy as vatal, pan nanter jevha hath chaddit ghusla ani maza bulla pakdla mazi jhop mod jhali.

Me bagital mummy mazya kade tond karun padli hoti, ticha hath mazya chaddit hota, maza bulla tathla hota, ti mazya bullya la cholat hoti. Manje tine chaddit hatj ghatla hota ani bullya la thatvla hota, halu halu mazi skin khali var karat hoti. Me jara sa hallo karan maz purn ang akhdla hota, jhopet asto tr halllo nasto pan jagi asun ekach position madhye padta yet nai.

Mazya jhalelya halchali mule tila pan kalal me jaga jhaloy. Tine hath kadhla ani parat path keli mazya kade. Pan lagech tila kai jhal mahit nain ti parat valali ani chativr hath thevun mla halvat uthvu lagli. Me jhopech song ghetla. Ti khatri karat hoti me jaga tr nai na. Tine parat tasch bolta bolta mazya chaddi la khechyala chalu kela. Me pan halat dulat khali var hot sath dila tila, tine mazi short kadhun takli. Nanter ti je boli tyane maz dokch band jhal.

Mummy :- ( mazya kanat haluch ) uthnyachi garaj nai, awaaj nko karus, enjoy kar fakth.

Tine mazya chddit hath ghatla ani mutyachi jaga aste na tya fatitun bulla baher kadhla. Bulla hatat pakdun dabu lagli.

Mummy :- ( kanat haluch ) mla mahite tu jagi aahes, asch padun raha, maaja ghe ani mla pan gheu de.

Ti bullya la kacha kach halvu lagli. Evdhya jorat halavtana murdach uthnar nai he fix hota, me jagi hoto, dole ughdle hote pan kai bolat navto. Ti uthli ani tine mazya bullya la tondat bharla.

Jas tichya olya tondat bulla gela, mazya angat hudhudi bharli, me gand halvat algad jhatke dile, pay fakvat mokle kele. Ti uthun payanchya madhye aali. Ti ghudghyavar basli ani chokhu lagli ani eka hatane bulla halvu lagli. Mla shahan navta hota, tadfadat hoto me. Me hath vr karun ushi pakdli donhi side hun ani datane hoth dable. Ti upasya wani maza bulla chokhat hoti, lollypop sarkh supda chokhat hoti.

5 min madhye tine mla galal, maza nighnar hota tevha me ek paychi mandi jhatku laglo hoto, tila pan samjal tine mla samorun vicharal

Mummy :- nighnar aahe ka.

Me :- hmmmmm.

Me pakdlo gelo ithe, me jhopech song ghetla hota ani tine mla baorbar pakdla, mazya tondun hmm nighala te pan tine vicharlelya prashnala. Tine halavna band kela ani fkth jiben supda chatu lagli. Me gand uchlun bulla aat ghatla ani jhatke dile 2-3 vela. Maz chik tondat sodla me. Mla tichya gatknyacha awaaj ala. Tine chik gilal ani bulla jiben chatun parat chaddit ghatla. Ani uthun bthroom la geli, ani yeun jhopli. Me jagi hoto pan tine tya pudhe kai kela nai.

Ratri kadhi jhop ali kalal nai, sakali me uthlo tevha maza parat tath jhala hota. Me baher aalo tr ti ratri chyach maxi madhye hoti. Ticha bochya cha chakor disat hota.
Mla baher yet bagun ti bolu lagli,

Mummy :- uthlas! kashi jhali jhop.

Tine mazya pant madhye jhalela tambu bagitla ani parat manali,

Mummy :- ajun pan tasch aahe ratri pasun.

Me lajat hatane lapvu laglo.

Mummy :- ata kai lajtoys. Thank you baccha.

Me :- kasha sathi.

Mummy :- ratri mla tahan lagli hoti na tu pani pajlas tuz.

Me lajlo parat, mummy samorun evdha khullam khulla bolat hoti.

Mummy :- kai jhal, tula aavdla nai ka, me tula traas dila ka mla sang khar khar je asel te beta. Ghabrvu nkos mla, please bol na bindast.

Me :- ag kas bolu laaj vattey.

Mummy :- tevdhach aahe na, dusra kai nai na. Me aavdte na tula?

Me :- ho khup.

Ti evdhi kush jhali mazya tondun ekun,

Mummy :- mag as ka vagtoys. He bag maz je aahe te me sangitaly, mla as chori chupe kai jamat nai, tuz kai manna asel te clear sang. Iccha asel tr sang.

Me :- tas nai mummy, me tr swapan bagto tuzi, mla tr khup aadhi pasun havi hotis tu. Mazi himmat navti hot nai tr kadhich….

Mummy :- ( sexy awaajat ) nai tr kadhich kai… Kai kela asta…. Bol na clear laju nkos.

Me :- te sagla kela asta. Je je me swapnat bagitaly.

Mummy :- ( kuthhalane ) vaah kai kai kela asta bol na.

Me :- as sangta nai yenar, dakhvto karun tula.

Ti hasu lagli. Ti khali vakun saman ghet hoti, jyamule tichi nighty vr jhali, ticha bocha, bochyahi fat, gandi ch kal hole, magun pucchi chi fugir line saff disat hoti.. Mla rahaval nai me javal gelo ani tichya gandi vr chat kan chapat marli. Ti dachakli, ani uthun vr bagu lagli.

Mummy :- aaauach aauuu kai re evdhya lavkar laaj taklis.

Me :- ( bochya chya holat bot ghalat ) ata tu bollis na dakhav manun he pan tyatla aahe manun dakhval.

Ti valvalu lagli, me tichya ganditun bot kadhla ani tondat ghalun chokhu laglo. Ticha chehra evdha lal jhala hota.

Mummy :- ( lajat ) tasty aahe ka?

Me :- khup, ya sarkhi taste aaj paryant navti chakhli.

Ti hasu lagli, me titch ubha rahun gandi var hath phirvat hoto.

Mummy :- aavar jaa Anghol tr kar.

Me :- chal na aapan dogh karu.

Mummy :- tu tr laych open jhalas, lagech evdhaya, changla aahe changla aahe. Papa yei parynat tula chanhe aahe. Mla dakhav tuzi iccha.

Me :- kharch mummy.

Mummy :- ho.

Me kush hot tila hug kela magun ani hath pudhe net ball kuskaru laglo tiche. Pan me just uthlo hoto, tondala vaas yet hota.

Mummy :- ek kaam kar tu brush karun ghe aavar toh paryant me pani lavte mag dogh anghol karu.

Me lamb jhalo, tondacha vaas ghetla ajun brush kela navta, me hagayla gelo, brush karu laglo soabt. Gand dhutana me lund chi skin, gotya, jhanga saglya nit panyane dhutlya.. Mla risk navti ghaychi bilkul.. Towel lavun tichya kholit gelo, pani lavla hota. Pan ti navti tikde. Me baher alo, ti nashta banvat hoti.. Mla 15-20 min vaat bagayla lavli ani nanter ti aat aali.

Aamhi ektra anghol keli, agholit kas me tila divachal, he pudhchya bhagat vacha mitrano.

This story Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 6 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 10, 2023 — 11:29 pm