भावाची कुवारी साली

माझे नाव प्रेम आहे आणि मी खूप दिवस झाले विचार करत होतो कि माझी गोष्ट पण पाठवून देतो पण काही कारण मुळे आज पर्यंत मी एक पण गोष्ट लिहू शकलो नाही.. आज तुम्हा सर्व लोकांची गोष्ट ऐकून मला राहवले नाही आणि त्या मुळे आज मी माझी गोष्ट लिहीतो आहे.

गोष्ट त्या दिवस ची आहे जेव्हा माझी भाभी गर्भवती होती. तिचा ९वा महिना चालू होता, भाभी ची डिलीवरी कधी पण होउ शकत होती.

त्या मुळे भाभी ने विचार केला होता कि मी माझी बहिण पूजा ला इथे बोलवून घेते.

मग त्यांनी तिच्या वडिलांना कोल केला होता आणि त्यांचे पप्पा पण तिला पाठवायला तयार झाले होते.

पण सर्व लोक कामा मध्ये असल्याने कोणाला तिला घ्यायला जायचा वेळ नव्हता आणि मग भाभी ने मला पूजा ला आणायला पाठवून दिले होते, जसे भाभी ने संगीतले मी तर एकदम खुश झालो होतो.

मग मी दुसर्या दिवशी पूजा ला न्यायला तिच्या घरी गेलो होतो आणि तिला घेऊन बाईक मध्ये येऊ लागलो होतो येताना आम्ही खूप मजा आणि मस्ती केली होती आणि मी तिच्या बोल ची पण खूप मजा घेत होतो, मी माझ्या बाईक ला पुन्हा पुन्हा ब्रेक मारत होतो आणि तिचे बुब्स माझ्या पाठी ला लागले कि ती अहह आय्य याय औऊ मेली रे म्हणत होती.

बहुतेक एक तास मध्ये आम्ही घरी पोचलो होतो आणि तिचे सांगू तर पूजा एकदम मस्त मुलगी होती आणि तिची कमर २८ ची होती, तिची छाती एकदम टाईट होती आणि तिचे डोळे एकदम सेक्सी आणि मादक होते आणि तिची जवानी इतकी सुंदर होती कि काय बोलू.

पूजा आणि मी खूप मस्ती करत राहत होतो आणि मी तिच्या वर एकदम फिदा झालो होतो आणि मी कधी कधी तिची मस्ती मध्ये छेड पण काढून देत होतो.

ती माझ्या समोर एकदम मोकळी वागत होती आणि त्या मुळे असे वाटत होते कि तिला पण मी आवडू लागलो आहे आपण ती बोलू शकत नव्हती.

ती रोज माझ्या साठी बायको सारखी चहा घ्यायला येत होती आणि मला जागे करत होती.. माझी ती खूप काळजी घेत होती.

मग हळू हळू आमच्या मध्ये प्रेम वाढू लागले होते आणि मी अनेक वेळा तिला सांगायचा विचार करत होतो पण मला भीती वाटत होती कि तिला जर आवडले नाही तर काय होईल आणि माझी वाट लागून जाईल.

मग मी एक दिवस ठरवून टाकले कि आता काही पण जाले तरी चालेल पण मी तिला आता बोलून राहणर आहे, सकाळी जसे ती माझ्या रूम मध्ये आली होती तसे मी तिला म्हणले कि आय लव यु.

ती हे ऐकून एकदम लाजून निघून गेली होती.

मग मी लंच च्या नंतर तिला विचारले कि पूजा जी तुम्ही मला काही उत्तर दिले नाही.

ती हसली होती आणि म्हणली कि मी संध्या काळी ९ वाजता देते.

ती असे म्हनून निघून गेली होती, मित्रानो मग तर मी एक एक मिनिट मोजत होतो अन मग ४ वाजले होते आणि भाभी ला एकदम त्रास होऊ लागला होता.

मग माझा तर मूड एकदम खराब झाला होता.

मग भैया ने अम्बुलंस ला बोलवले होते आणि पटकन भाभी ला हॉस्पिटल मध्ये घेऊन गेले होते, मी पण त्यांच्या बरोबर गेलो होतो.

मग रात्री अंदाजे १० वाजता मी चाचा बनलो होतो आणि भैया ने मला म्हणले कि प्रेम घरी फोन करून सांगून दे.

मग मी पटकन फोन लावला होता तर पूजा ने उचलला होता आणि म्हणली कि दीदी कशी आहे?

मी म्हणले कि भाभी ठीक आहे पण तुम्ही उत्तर दिले नाही.

ती म्हणली कि आधी हे सांगा कि सर्व ठीक आहे ना?

मी म्हणले कि तू मावशी बनली आहेस आणि मी चाचा बनलो आहे.

ती एकदम खुश झाली होती आणि म्हणली कि आता तुम्ही घरी या. मी उत्तर देते.

मग काय होते.. मग मी भैया ला म्हणले कि मी घरी जातो आहे.. पूजा म्हणत आहे कि तिला भीती वाटते आहे.

भैया म्हणले कि हो मी तर एकदम विसरून गेलो होतो तू लवकर घरी जा,, मी इथे आहे.

मी बाईक काढली होती आणि पटकन घरी पोचलो होतो ती माझी वाट पाहत उभी होती.

तिने दरवाजा उघडला होता आणि मी म्हणले कि पूजा जी तुम्ही अजून उत्तर दिले नाही आहे.

तिने म्हणले कि आधी आत मध्ये तर या.

मग मी गपचूप आत मध्ये गेलो होतो.

तिने दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि म्हणले कि घ्या मी उत्तर देते आय हेट यु..

माझा मूड एकदम खराब झाला होता आणि मी पटकन माझ्या रूम मध्ये जाऊ लागलो होतो.

मग ती इतक्यात म्हणली कि प्रेम आई लव यु टू..

मग ऐकले आणि मी एकदम खुश झालो होतो आणि तिला मी मिठी मारली होती आणि रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो.

मी तिला पलंग वर झोपवले आणि तिला कीस करू लागलो होतो.

मी तिला एकदम पकडून किस करू लागलो होतो आणि आधी तर तिने विरोध केला होता पण नंतर ती मला साथ देऊ लागली होती.

मग मी तिचे पाय वर कीस करू लागलो होतो आणि तिचे सेक्सी शरीर मी एकदम जोर जोराने चोकत होतो आणि ती आहा याय औऊ ओग उय आय्य स्सिई सुसुऊ ऐऐइ औऔ ऐइअ करू लागली होती.

मग मी तिची ड्रेस काढून टाकली होती आणि तिचे सेक्सी आणि गोल बोल मी चोकू लागलो होतो.

आः औऊ अह्ह्ह अह्ह्ह राज माझे बोल एकदम जोराने दाबून दे पहिल्या वेळी इतकी मजा येते आहे.

मग मी तिची एकदम केसा मध्ये लपलेली पुच्ची पहिली होती आणि मी पाहून मी वेडा झालो होतो.

तिची केसाळ पुच्ची पाहून माझे पाणी निघू लागले असे वाटत होते आणि मी तिला तोंड लावले होते आणि एकदम केसाला ओढू लागलो होतो.

मला तिची पुच्ची चाटून खूप वेळ झाला होता आणि मग ती एकदम कडक झाली होती आणि तिचा रस माझ्या तोंडा मध्ये निघून गेला होता आणि मी सर्व चाटून एकदम स्वच्छ करून दिले होते.

ती म्हनली कि आज लाईफ मध्ये पहिल्या वेळी इतकी मजा आली आहे.

मग ती मला म्हणू लागली कि माझ्या राजा आता तू मला ठोकून दे.

मग मी तिच्या पुच्ची वर लंड लावला होता आणि ठोका मारला होता आणि तिचे डोळे पाणावले होते आणि मी काही लक्ष न देता तिला जोर जोराने ठोकू लागलो  होतो.

काही वेळाने तिला पण मजा येऊ लागली होती.

मग मी तिला जमिनी वर झोपवून ठोकू लागलो होतो आणि आता पर्यंत तिने तीन वेळा पाणी काढले होते आणि मला ती बस बस म्हणू लागली होती आणि मग मी माझा लंड काढून तिच्या पुच्ची वर तोंड लावले होते आणि तिचा रस चाटू लागलो होतो.

मग ती एकदम वेडी झाली होती आणि मला परत ठोक ठोक असे म्हणत होती.

मग मी परत तीला ठोकू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने आमचे एकत्र निघाले होते.

मी त्या रात्री तिला तीन वेळा ठोकले होते.

मग त्या नंतर जेव्हा पण आम्हाला चान्स मिळत होता तेव्हा आम्ही सेक्स करत होतो आणि तिला खुश करत होतो.

मी तिला काही दिवस खूप ठोकले होते आणि मग तिचे पप्पा तिला घरी घेऊन गेले होते.

आता आम्ही फोन वर बोलत असतो आणि मला तिची खूप आठवण येत असते.