बोयफ्रेंडने मला स्वर्गाची सफर करून दिली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव पीहू शर्मा आहे आणि माझ्या बोय फ्रेंड चे नाव कार्तिक आहे. मित्रांनो माझ्या फिगर चे साईझ ४०-३२-३६ आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा आहे. माझा चेहरा गोल आहे. माझे डोळे मोठे आहेत. माझे शरीर एकदम भरलेले आहे आणि मी दिसायला चांगली आहे. मित्रांनो तसे मला माझ्या तोंडाने हे बोलायला नको कारण आपल्या तोंडाने आपली स्तुती करणे चांगले नाही, पण मी काय करू? कारण जबलपूर चे ९०% मुले माझ्या वर मरतात आणि मला लाईन मारत राहतात. माझ्या बोय फ्रेंड च्या लंडा ची साईझ ८ इंच लांब आणि २ इंच जाड आहे.

मित्रांनो माझा बोय फ्रेंड दिसायला सुंदर आहे आणि तो जवजवी पण चांगली करतो आणि तो ज्या मुलीला ठोकतो ती मुलगी एकदम संतुष्ट होते, पन मी आता काय करू तो माझा इतका दिवाना आहे कि तो मला सोडून दुसऱ्या मुलीला जवायचे तर दूर कोणाची छेड पण काढत नाही. पण हो माझ्या आधी तिची एक गर्ल फेंड होती आणि तिला तो खूप वेळा ठोकत होता आणि त्याने मला सांगितले होते कि त्याने त्याच्या गर्ल फ्रेंडला जवून जवून तिला त्याच्या लंडा ची गुलाम बनवून टाकले होते. आणि तो जे काही म्हणेल ती काही नकार न देता करीत असे. पण आता तो मला जवताना मला खूप वेळा म्हणत होता कि जितकी मजा तुला जवण्यात आहे तेवढी मजा मला दुसऱ्या कोणाला जवताना येत नाही कारण मी पण त्याला माझ्या सर्व ठोकाठोकी मध्ये पूर्ण साथ देते आणि त्याच्या बरोबर सेक्स ची पूर्ण मजा घेते.

मित्रानो ही गोष्ट आज पासून दोन वर्षा पूर्वीची आहे जेव्हा मी १० शिकत होते आणि सतना मध्ये एका प्रायवेट होस्टेल मध्ये राहून शिकत होते. मित्रांनो माझा बोय फ्रेंड माझ्या पेक्षा २ वर्षे मोठा आहे आणि मी जबलपूर मध्ये राहाते. मी जेव्हा होस्टेल मध्ये राहत होते तेव्हा मी त्या ठिकाणी एकदम नवीन होते आणि मी पहिल्या वेळी माझ्या घरा पासून दूर आणि माझ्या घरच्या लोकां पासून दूर राहू लागले होते. मी तिथे खूप दिवस स्वतः ला एकटे वाटत होते आणि मग काही दिवसांनी मला तिथे मन लागु लागले. मी एकदम सादी सरळ मुलगी होते मला कोणी बोय फ्रेंड नव्हता. मी तिथे राहू लागल्या वर काही मुले माझी छेड काढू लागली आणि कार्तिक पण त्या मुलांचा मित्र होता आणि त्याने त्याच्या मित्रांना असे करायला सरळ नाही म्हणाले आणि मला त्याचा स्वभाव खूप चांगला वाटला आणि मी त्याच्या कडे जास्त आकर्षित होऊ लागले आणि मग हळू हळू आमचे बोलणे सुरु झाले.

मग त्याने एक दिवस माझा मूड चांगला आहे हे पाहून तो मला प्रेम करतो असे सांगितले आणि मी पण त्याला मनापासून पसंत करू लागले होते आणि मग मी पण जास्त काही विचार न करता हो म्हणून टाकले आणि आता मला तो खूप चांगला वाटू लागला. मग आम्ही पहिल्या वेळी भेटलो, पण जेव्हा आम्ही बाहेर भेटलो तेव्हा त्याने मला हाता वर पहिली कीस केली, पण आम्ही दोघे आमच्या त्या भेटी मध्ये एक भेटी मध्ये अजिबात संतुष्ट झालो नाही.

आता पुढच्या वेळी आम्ही निर्णय घेतला कि या वेळी आम्ही कीस आणि हग करायचे आणि तो या वेळी त्याच्या एका मित्राला कार मध्ये बरोबर घेऊन आला होता. त्याचा मित्र कार चालवत होता आणि आम्ही दोघे मागे बसलो होतो आणि मग आम्ही माझा स्टोल एक कापड बनवून मध्ये बांधून टाकला जेणे करून त्याचा मित्र  आम्हाला पाहू शकणार नाही आणि मग त्याने  मला कीस करायला सुरुवात केली. सर्वात आधी त्याने मला गाला वर मग गळया वर आणि हळू हळू त्याने त्याचे ओठ माझ्या ओठाला लावले आणि मग आमची कीस सुरु झाली आणि आम्ही काही वेळ मस्त मजा मारत कीस करीत राहिलो आणि त्याचा मित्र बिचारा पुढे पाहून कार चालवत राहिला. त्याला आमची किस पहायची खूप इच्छा होत असेल पण त्याच्या साठी ते पाहणे शक्य नव्हते. जेव्हा आमची किस संपली तेव्हा त्याने माझ्या कडे पहिले आणि एक स्मित दिले.

त्याला वाटले कि मी तयार झाली आहे आणि तो असे समजून मला परत कीस करू लागला. पण काय सांगू मित्रांनो काय मस्त रीतींने कीस करीत होता तो माझा राजा. मला त्याला कीस करून खूप खूप मजा आली आणि मला वाटत होते कि ही कीस कधी संपू नये. त्याने त्याचा एक हात माझ्या टोप मधून टाकला आणि माझ्या मस्त मुलायम बॉल वर ठेवला आणि मग तो हळू हळू माझे मस्त बॉल दाबू लागला, पण त्याचा हात अजून माझ्या ब्रा वर होता आणि तो मजे घेत होता. पण आता आम्हाला हे सर्व करताना खूप उशीर झाला होता आणि मला पुढचे काम अर्धे ठेवून होस्टेल ला जावे लागले आणि मग त्याने मला माझ्या होस्टेल पासून थोडे दूर त्याच्या कार मधून सोडले आणि मी त्याला बाय म्हणून निघून गेले.

एक दिवस त्याच्या घरी कोणी नव्हते आणि सर्व घर चे लोक काही कामा साठी बाहेर गेले होते आणि तो त्याच्या घरी एकदम एकटा होता आणि मग त्याने मला त्याच्या घरी बोलवले. मी होस्टेल मध्ये एक चांगले कारण सांगितले आणि सुट्टी  घेतली आणि मग त्याच्या घरी निघून गेले. त्या वेळी मी बिगर बाहू चा एक मोठ्या गळ्याचा एकदम टाईट टोप घातला होता आणि एकदम सेक्सी स्टाईल मध्ये जीन्स घातली होती. मी एकदम होट माल आणि सेक्सी बेब दिसत होते.

मग मी जेव्हा त्यच्या घरी पोचले आणि मी एक वेळा बेल वाजवली आणि त्याने पटकन दरवाजा उघडला आणि जणू तो माझी वाट पाहत होता कि त्याला माझ्या शरीराचा वास आला होता कि काय? मग मी आत जाऊन पहिले तर त्याने पूर्ण रूम मध्ये एकदम अंधार करून ठेवला होता आणि त्याच्या लेप टोप मध्ये माझ्या आवडीचे गाणे चालू होते आणि त्याच्या रूम मध्ये दोन मेणबत्त्या चालू होत्या. तेव्हा त्याने अचानक माझा एक हात पकडला आणि मला त्याच्या रूम मध्ये घेऊन गेला आणि मी जेव्हा त्याला पाणी मागितले तेव्हा तो पाणी घेऊन आला आणि मला पाजले. मग त्याने ग्लास एका बाजूला ठेवला आणि माझ्या काना मध्ये येऊन म्हणाला कि आज तू एकदम होट सेक्सी दिसत आहेस, मी आज तुला जवू शकतो का?

मी त्याच्या तोंडून हे ऐकून एकदम लाजले आणि त्याने मला खूप जोराने पकडून हग्ग केले आणि मग लीप लोक केले. मग तो मला उचलून त्याच्या बेड कडे घेऊन गेला आणि त्याने मला बेड वर झोपवले, मग तो माझ्या वर आला आणि मला जोर जोराने मुके घेऊ लागला. मी त्याचे केस माझ्या मुठी मध्ये पकडले आणि त्याला साथ देऊ लागले. मग त्याने माझ्या गळया वर, गाला वर, डोक्या वर, डोळ्या वर कीस केली आणि मग त्याने माझा टोप काढून टाकला आणि मग माझ्या पोटा वर कीस केली. त्याचा एक हात आता माझ्या बॉल वर होता आणि तो म्हणाला कि वाव यार मला हे खूप चांगले वाटले. मग त्याने माझी ब्रा काढून टाकली आणि दूर फेकून दिली आणि मग तो माझ्या बॉल ला खूप जोर जोराने दाबू लागला आणि मी आवाज करू लागले औम्म्म उम्म्म्म अह्छ्ह बेबी स्स्स थोडा हळू कर मी काही पळून जाणार नाही आहे प्लीज उम्म्म्म स्स्स उफ्फ्फफ्फ येस्स्स ओह्ह्ह्ह येस्स्सस्स्स.

त्याने त्याच्या ओठाने माझी निपल चोकायला सुरुवात केली आणि हळू हळू माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घातले आणि त्याला घासू लागला. त्याने त्याचे बोट आत बाहेर करून मला जवायला सुरुवत केली आणि मला खूप मजा येऊ लागली. मी अह्हह उम्म करू लागले आणि मग मी त्याच्या पेंट मधून एका हाताने लंड बाहेर काढला आणि त्याला कुरवाळू लागले तर त्याने मला एकटक नजरेने पहिले आणि मग जोराने माझ्या बॉल वर चावा घेतला आणि त्यामुळे मी खूप जोराने ओरडले आईईई ओह्ह्ह्ह.

आता त्याने माझा दुसरा बॉल जोराने दाबायला सुरुवात केली आणि माझ्या पुच्चीत त्याचे बोट एक इंच आत केली आणि आता माझ्या पुच्चीत त्याचे बॉल ३ इंच आत घुसले होते आणि मला खूप त्रास होऊ लागला होता आणि मला खूप दुखत होते. मला त्रास होत असलेला पाहून त्याने त्याची स्पीड कमी केली आणि मग अचानक काही वेळाने त्याने एक झटका दिला आणि त्याचे पूर्ण बोट आत घातले आणि मी खूप जोराने ओरडले आणि त्रास झाल्याने धडपडू लागले.

मग त्याने मला पटकन कीस करून माझा आवाज बाहेर येण्या पासून थांबवला आणि मला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि मी पण अह्हह उम्म्म्म येस्स आवाज करू लागले आणि त्यामुळे त्याला अजून जोश आला आणि मग त्याने अचानक त्याची दोन बोटे माझ्या पुच्ची मध्ये घातली. पण मित्रांनो मी वर्जिन असल्याने बोट एक इंच आत गेले पण तो ते बोट हळू हळू आत बाहेर करत राहिला. मी त्याला सांगितले कि नवीन मला खूप त्रास होतो आहे थोडा हळू कर.

मग मी  त्याचा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि त्याला बेड वर बसवले मग मी  त्याचा लंड चोकू लागली, मी म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि तो हसू लागला.

मग मी लंड जोराने चोकू लागली आणि मग ५ मिनिटांनी त्याचे वीर्य निघाले आणि त्याने सर्व वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.

मग मी त्याच्या समोर एकदम नागडी होते, मग मी म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी इच्छा पूर्ण कर.

तो  माझ्या  वर तुटून पडला आणि वेड्या सारखा  पुच्चीला चाटू लागला आणि त्याच्या  दोन्ही हातांनी माझे बॉल पण दाबू लागला. तर मी सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

त्याने  माझी खूप वेळपर्यंत  जिभेने जवा जवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो माझ्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि मी त्याचे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, पहिल्यांदा कोणी माझी पुच्ची चाटत होते. मी ओरडत होते ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो पूर्ण जोशाने माझी पुच्ची चाटत होता. मी अचानक डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत मला कीस करू लागलो. मी म्हणाली कि तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग त्याने बोट माझ्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागला आणि मी जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग मी परत एकदा पाणी सोडले.

मग मी लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि आत टाकायला सांगितले.

त्याने लंड पटकन माझ्या पुच्चीत घुसवला, एका झटक्यात लंड अर्धा आत घुसला. मला  दुखल्याने मी  एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग तो हळू हळू ठोकू लागला. आता मला मजा येऊ लागली आणि मी त्याला ओठा वर जोराने कीस करू लागली.

मी त्यचा जोश वाढवू लागली, तो जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागला. मला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

मी  मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

त्याने  पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

माझे बॉल जोर जोराने हलत होते.

त्याने माझी कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन माझी पुच्ची वीर्याने भरली.

मी म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. मी  त्याला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग त्याने माझी वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि मी त्याचा लंड चोकू लागली. मग मी  त्याच्या कडे पाठ करून लंड गांडीत टाकयला सांगितले. त्याने अगोदर माझी गांड जिभेने चाटून ओली केली  आणि मग त्यात त्याचे बोट टाकू लागला माझी गांड खूप टाईट होती, मी  म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर त्याने  लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि मी खूप ओरडली आणि त्याने दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि मी  ओरडत होती.

मग तो  हळू हळू आत बाहेर करू लागला. २० मिनिटाने त्याने सर्व पाणी माझ्या  गांडीत सोडले. तो खूप दमलो होता, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच त्याच्या शेजारी जोपले. मी त्याला  म्हणाली  तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

तो मम्मे दाबू लागला आणि मग काही वेळाने मी  खाली बसली आणि त्याचा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. मी  त्याच्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन जात होती थोड्या वेळाने मी  त्याला म्हणाली तू जरा थांब…

मग मी  बाहेर गेली आणि तेल घेऊन आली आणि त्याच्या पूर्ण शरीरावर लावू लागली. मी  त्याचे शरीर थोडा वेळ मालिश केले आणि लंड पूर्ण तेलाने भरून त्याला हाताने खूप हलवले.

मग त्याने मला झोपवले आणि माझ्या वर तेल टाकून खूप चांगली मालिश केली. तो  माझे बॉल खूप झोर जोराने दाबून माझी मालिश केली आणि माझी  पुच्ची तेलाने पूर्ण ओली करून तिची पण चांगली मालिश करून टाकली.

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो तो खाली झोपला आणि मी त्याच्या वर अशा रीतीने आली कि माझी पुच्च्ची त्याच्या तोंड जवळ येईल आणि त्याचा लंड माझ्या तोंडा जवळ येईल. आणि मग आम्ही एकमेकाचे अवयव चोकू लागलो.

मग मी त्याला बाथरूम मध्ये झोपवले आणि मी त्याच्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून त्याला जवू लागली …आणि मी ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती.

आम्ही अशा रीतीने ७-८ मिनिटे ठोकत राहिलो आणि मग त्याने मला उभे केले मग त्याने खालून त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घातला आणि मला हळू हळू कीस करत जवू लागला.

मी थोड्या वेळाने पाणी सोडले …. आणि त्यामुळे माझ्या पुच्ची तून लंड घासत असल्याने फच फच फच फच  फच फच असे मादक आवाज येऊ लागले आणि मला खूप मजा येत होती.

मला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि मी म्हणत होती – आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा … जव मला … फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची ….. फाड हिला …. आणि …. माझी तहान भागव … ओह्ह्ह येस्स्स.

१५ मिनिटे मला न थांबता ठोकल्या वर तो आता पाणी सोडणार होता.. तो मला म्हणाला – माझा कामरस तुला प्यायचा आहे कि त्याला आत टाकू?

मी त्याला म्हणाली- माझ्या राजा तुझा काम रस तर  मी आधीच चाखला आहे आता तो माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची आग विजवून टाक…

मग त्याने आत वीर्य सोडले आणि मी खूप आनंदी झाली होती आणि  मी त्याचे डोके पकडून जोर जोराने त्याला कीस करू लागली आणि त्याला थेंक यु म्हणाली.

मित्रांनो त्या दिवसापासून त्याने मला आज पर्यंत ५० वेळा ठोकले असेल आणि १५ वेळा माझी गांड पण मारली असेल. मला त्याच्या लंडा कडून जवून घ्यायला खूप मजा आली आणि मी खूप खुश होते कारण तो मला खूप संतुष्ट करतो. मित्रांनो ही होती माझी पहिली जवण्याची गोष्ट आणि तुम्हला कशी वाटली ते जरूर सांगा.