कार मध्ये पुच्चीची सेवा

मित्रानो माझ्या मागच्या गोष्टी तुम्हाला खूप आवडल्या आहेत. पूर्ण ३८ वर्षे महिलांच्या पुच्ची ची सेवा करून झाल्या वर मी आता स्वतः ला खूप नशीबवान समजतो आहे. लग्न झालेल्या बायका माझ्या मध्ये खूप रस दाखवत आहेत. मी तुम्हाला सांगून टाकतो कि मी माझ्या पत्नीला खूप प्रेम करतो आहे आणि मी सर्व बायकांच्या भावनेचा खूप सम्मान करीतो आहे.

ही घटना माझ्या लग्नच्या वेळ ची आहे. ही घटना त्या दिवसाची आहे जेव्हा माझे तिलक होते.

माझ्या सासरी तुन खूप लोक आले होते, माझ्या साल्या आणि साल्याची बायको पण आली होती.

माझ्या बरोबर नाचून मस्ती करून आणि मग जेवण करून सर्व लोक त्यांच्या घरी जाऊ लागले होते.

माझ्या एका साल्याची बायको जिचे नाव कविता होते.. ती एकटी आली होती.. ती आमच्या शहर लखनऊ ची होती. साले साहब शहराच्या बाहेर होते.

सर्व लोकांना घरी सोडून झाल्या वर मला त्यांना घरी सोडायला जायचे होते.

तर सासरी तून मिळालेल्या कार मधून मी त्यांना सोडायला निघून गेलो.

भाभी चे वय ३४ वर्षे होते.

पण ती दिसायला २७ ची वाटत होती.

ती एक कोलेज ची शिक्षिका होती. माझा साला एक एमएनसी मध्ये मेनेजर आहे. आणि तो जास्त करून घरा पासून बाहेर राहत असे.

कार मध्ये बसून मला एक वेळा त्यांच्या डोळ्या मध्ये एक वेगळी चमक दिसली. तिच्या चेहर्या वर एक वेगळे हास्य होते.

कार मध्ये मी तिला विचारले : खूप खुश दिसत आहात भाभी. काय विशेष गोष्ट आहे का?

भाभी म्हणाली : कि मी खुश का असणार नाही. जेव्हा तुझ्या सारखा माणूस माझ्या बरोबर असेल. मी थोडा विचार करू लागलो कि हिला काय म्हणायचे आहे.

मी विचारले : तुम्हला काय म्हणायचे आहे मला काही समजले नाही आहे.

ती : बर, तुला काय वाटले कि मला काही समजणार नाही आहे कि तू काय आहेस. जो मुलगा अनेक बायकांचा लाडका असेल तो काही खास असेल ना.

मग मी तिला विचारले : मला काही समजले नाही तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

तिने तिचा हात माझ्या हाता वर ठेवला आणि तिचा स्पर्श होताच मी म्हणालो कि तुमचा हात किती गरम आहे.

तिने म्हणाले : तुझी भाभी पण गरम आहे.

मला समजले होते कि तिची सेवा करून घेणार आहे.

तो पर्यंत आम्ही तिच्या घर च्या जवळ असलेल्या पार्किंग मध्ये पोचलो होतो.

कार ला बंद करून तिच्या भावनेचा सम्मन करत मी माझा दुसरा हात तिच्या हाता वर ठेवला.

ती माझ्या कडे आली आणि मी तिचे स्वागत माझ्या उघड्या बाहो ने केले.

तिने पण मला खूप जोराने तिच्या बाहो मध्ये पकडून ठेवले. तिच्या केसा मधून एक मस्त एकदम मादक असा वास येऊ लागला होता.

मी माझा हात तिच्या मस्त कमरे वर ठेवला आणि तिला कुरवाळू लागलो होतो.

ती माझ्या काना ला तिची जीभ लाऊन कुरवाळत होती.

मग अचानक तिचा चेहरा माझ्या चेहर्या च्या समोर आला आणि आम्ही एकमेकाचे ओठ पकडून कीस करू लागलो होतो.

तिच्या रसाळ ओठाला मी प्रेमाने कीस करू लागलो होतो. आणि मी तिच्या कपड्या वरून तिच्या शरीरा ला प्रेम करीत होतो.

मी म्हणाले : भाभी आता बास.

तर ती म्हणाली : कि आता मला गरम करून तू कोठे चालला आहेस?

माझा लंड तिला सलामी देऊ लागला होता

कार मध्ये पुढे बसून आम्हाला त्रास होत होता.

तर आम्ही दोघे मागच्या सीटवर आलो होतो.

सीटवर तिला झोपवून मी तीच्या वर चढून झोपलो  अन तिच्या मस्त दोन बॉल ला तिच्या कापडातून स्वतंत्र करून मी त्यांना चोकू लागलो होतो.

मी माझा दुसरा हात तिच्या सलवारी मध्ये टाकला अन तिला कुरवाळू लागलो होतो. एवढ्या थंडी मध्ये पण तिची पुच्ची खूप जास्त तापून गेली होती.

तिने माझा लंड तिच्या मुठी मध्ये पकडला होता. मी पण जास्त उशीर ना करता माझा लंड बाहेर काढला आणि मग तिच्या ओठावर ठेवला.

तिने मन माझ्या भावनेला समजले आणि माझा लंड दहा मिनिटे चोकला होता.

मग ती माझ्या मांडी वर बसली आणि तिने माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेऊन टाकला होता.

ती एका मांजरा सारखी माझ्या लंड बरोबर खेळू लागली होती.

तिने बहुतेक २० मिनिटे माझ्या लंड बरोबर प्रेम केले आणि तिने तो पर्यंत चार वेळा पाणी काढून टाकले होते.

आता माझा नंबर होता. तिने मला म्हणाली कि आत मध्ये करू नकोस.. आणि तिने माझे वीर्य तिच्या तोंडा मध्ये घेऊन टाकले होते. सारे वीर्य चोकून तिने ते कार च्या बाहेर थुकून टाकले होते.

मग तिने कपडे घातले नी मग ती तिच्या घरी निघून गेली होती.

मग मी त्या नंतर तिला अनेक वेळा तिच्या घरी जाऊन जवले होते आणि एक वेळा गांड पण मारली होती.

मला वाटते आहे कि मित्रानो बायकांना पण एकदम मोकळे पणाने मस्ती करायची असते पण एक चांगल्या सहकारीची तिला कमी  राहून जात असते.