चाचीच्या बदनची मजा

हेलो मित्रानो माझे नाव रोहन आहे आणि माझे वय २२ वर्षे आहे आणि आज मी तुम्हाला माझी एक एकदम खरी घटना सांगणार आहे. हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी शिकत होतो, तेव्हा माझी उन्हाळ्याची सुट्टी चालत होती, आता मला सेक्स करायची खूप इच्छा होऊ लागली होती पण मला अजून पर्यंत एक पण चान्स मिळाला नव्हता.

माजी नजर खूप दिवस झाले माझ्या मावस चाची वर होती पण मी तिला अजून पर्यंत तिला माझ्या मनाच्या भावना कधी पण व्यक्त केल्या नाहीत.

एक दिवस मला माझ्या एका मित्राने ब्लू फिल्म त्याच्या मोबाईल वर दाखवली होती.

मग काय होते, त्या दिवशी माझा लंड एकदम उडू लागला होता आणि मग मी पण ठरवले होते कि आज तर काही जाले तरी चालेल मी चाची ला जवणार आहे.

चाची चे वय बहुतेक २८ वर्षे आहे तिला दोन मुले आहेत. त्या मध्ये एकाचे वय ७ वर्षे आणि दुसर्याचे ९ वर्षे होते, रंग सावळा तिचा उभार मध्यम होता आणि गांड खूप आकर्षक होती.

मी शहरात शिकत होतो आणि जेव्हा पण तिला काही सामान मागवायचा होता ती मला सांगत होती आणि मग मी पण आनंदाने तिला सामान आणून देत होतो.

चाचा एकदम काटकुळे दिसत होते आणि एवढे काही खास नाही आहेत आणि त्यांच्या तब्येती ला काही ना काही होत राहत असते.

चाची ला पाहून असे वाटत होते कि चाचा तिला काही खुश करू शकत नव्हते आणि ती तहानलेली राहण जात असेल.

चाची चा एक जिजा आहे जो नेहमी तिच्या कडे येत जात असतो, कधी कधी चाचा बाहेर असताना पण तो पूर्ण रात्र भर चाची बरोबर तिच्या रूम मध्ये राहत असतो.

मग हो गोष्ट माझ्या मनाला खटकत होती आणि मी हिम्मत करून चाची ला सांगणार होतो कि मला पण एक दिवस तिचे रस पान करायला द्यावे.

मला इतकी हिम्मत त्या कारणाने करता आली होती कि मला तिचा आणि जिजा च्या मध्ये असलेला तो संबंध काही केल्या पसंत नव्हता आणि मला वाटत होते कि त्यांच्या मध्ये शारीरिक संबंध पण आहे.

ती जर ऐकली नसती तर मी तिला ब्लेकमेल करायची हि चांगली संधी होती.

एक दिवस मी अंघोळ करीत होतो कि तेव्हा चाची आमच्या घरी आली आणि तिने माझ्या आई ला विचारले कि ती तुमचे बाथरूम वापरू शकते का?

मित्रानो तेव्हा माझ्या आई ला हे आजीबात माहिती नव्हते कि मी तेव्हा बाथ रूम मध्ये होतो आणि मग तिने चाची ला हो म्हणून सांगितले.

मित्रानो मी तर बाथ रूम मध्ये एकदम नागडा होऊन आंघोळ करतो आणि तेव्हा आमच्या बाथ रूम ची कडी खराब झाली होती आणि तेव्हा चाची ने पटकन दरवाजा उघडला मला पहिले आणि मग पटकन तिने दरवाजा बंद करून टाकला होता. तेव्हा मी माझ्या लंड वर साबण लावत होतो आणि मग मी जेव्हा अंघोळ करून बाहेर आलो तेव्हा चाची माझ्या कडे पाहून हसू लागली होती आणि मग मी पण तिच्या कडे पाहून हसून निघून गेलो.

आता मी चाची च्या घरी जास्तीत जास्त वेळ घालवू लागलो होतो आणि जेव्हा चाची किचन मध्ये असायची तेव्हा मी पण तिच्या कडे जात होतो आणि मी तिच्या कडे काही तरी कारण करून काही पण मागत होतो आणि मग ती मला म्हणत होती कि तू तुझ्या हाताने घेऊन टाक.

मग मी जाणून बुजून माझा लंड तिच्या गांड वर घासायचो आणि लावायचो. चाची ला माझ्या मनात काय चालू आहे हे आधी पासून माहिती होते त्यामुळे ती मला काही पण म्हणत नव्हती आणि मला पण खूप चांगल्या रिती ने माहिती होते कि चाची ला माझ्या कडून जवून घ्यायचे आहे आणि ती आता माझ्या कडे एकदम आकर्षित झाली आहे.

आता तिला काही पण करून माझा लंड हवा आहे, पण मी स्वतः त्याची सुरुवात करू शकत नव्हतो कारण कि मी घाबरत होतो कि चाची ला काही वाईट वाटले तर ती कोणाला तरी मी काय करत होतो ते सांगून टाकेल आणि मला मला तिच्या बरोबर बोलने तिची गांड घासणे आणि तिचे बॉल ला हात लावणे पण बंद करून टाकावे लागेल.

मग एक दिवस ती आमच्या घरी आली आणि ती सरळ माझ्या रूम मध्ये येऊन बसली. मग मी पण तिथेच तिच्या मागे बेड वर बसलो आणि माझ्या पायाने चाची च्या गांडी ला स्पर्श करू लागलो आणि तिला दाबू लागलो होतो.

तेव्हा ती मागे वळली आणि मला पाहून हसू लागली.

तिने माझ्या कडे हसले म्हणून आता मला पुढे काही करायची परवानगी मिळाली होती आणि मग मी थोडी हिम्मत केली आणि मग माझा पाय तिच्या गांडी च्या खाली टाकून दिला आणि मग ती तिची गांड माझ्या पाया वर घासू लागली होती.

तेव्हा अचानक माझी आई तिथे आली आणि मग आम्ही पटकन वेगळे होऊन बसलो.

आता मला चाची कडून हिरवा कंदील मिळाला होता आणि आता माझी हिम्मत पण खूप जास्त वाढली होती आणि आता मला जेव्हा पण चान्स मिळेल तेव्हा मी चाची ला पकडत होतो आणि तिची गांड आणि बुब्स ला दाबत होतो आणि तिच्या गांडी ला माझा लंड घासत होतो.

मी कधी तशी संधी मिळाली तर माझा लंड तिच्या हातात देत होतो आणि ती त्याला काही वेळ पकडून कुरवाळत होती आणि मग काही वेळाने ती मला म्हणायची कि आता दूर जा नाही तरी कोणी तरी आम्हाला पाहून घेईल आणि मग खूप मोठा प्रोब्लेम होईल.

पण मला तिला जवायची काही चांगली अशी संधी मिळत नव्हती.

मग मी एक दिवस तिच्या घरी गेलो तर मी पहिले कि चाचा घरा मध्ये नव्हते आणि चाची तेव्हा किचन मध्ये तिचे काम करीत होती. मग मी चांगली संधी पाहून तिला मागून जाऊन पकडले आणि मग तिच्या कपड्या वरून माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागलो आणि पुढून तिचे दोन्ही बॉल एकदम जोर जोराने दाबू लागलो होतो. मग काही वेळाने ती मला म्हणाली कि तुझे चाचा बाथ रूम मध्ये अंघोळ करीत आहेत आणि ते आता बाहेर येतील, पण माझे मन तिला सोडायला आजीबात तयार नव्हते.

मग मी म्हणालो कि चाची आता मी तुम्हाला जवल्याशिवाय राहू शकत नाही, आता काही पण जाले तरी चालेल पण मी तुम्हाला जवून रहाणार आहे. मग ती म्हणाली कि आज नाही माझ्या राजा, दोन दिवसांनी तुझ्या चाचा ला कामाने बाहेर जायचे आहे तेव्हा तुला काय करायचे ते सर्व काही करून घे. मग मी तिच्या तोंडून हे सुंदर शब्द ऐकून तिला एक मस्त लांब अशी कीस केली आणि तिला म्हणालो कि चाची मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो, तुम्ही मला खूप जास्त आवडता.

मग मित्रानो माझी इच्छा नसताना पण मी तिला त्या दिवशी सोडून परत माझ्या घरी आलो आणि मग पुन्हा एक वेळा तिच्या नावाने मी मुठ मारली आणि मग मी केव्हा झोपलो मला काही पण समजले नाही.

मग दोन दिवसांनी चाचा कामा वर गेले आणि मग मी सकाळी चाची च्या घरी गेलो तेव्हा ती किचन मध्ये दुध गरम करीत होती.

मग मी गपचूप जाऊन तिला मागून पकडले आणि माझा लंड तिच्या गांडी वर घासू लागलो, मग ती मागे वळून मला पाहून खूप खुश झाली आणि ती तिची गांड माझ्या लंड वर दाबू आणि घसू लागली होती.

यावेळी तिने एक पतियाला सूट घातला होता आणि ती एकदम मस्त कुडी दिसत होती. मग तीने  माझ्या साठी ज्यूस तयार केले आणि ती माझ्या साठी घेऊन आली आणि मला दिले.

मी तिचा हात पकडला आणि तिला म्हणालो कि मी आज इथे दुध पिण्या साठी आलो आहे. मग ती पटकन माझ्या मांडी वर बसली आणि मग म्हणाली कि इतकी पण काय गडबड आहे अजून तर पूर्ण रात्र बाकी आहे.

मी म्हणलो काय झाले पूर्ण रात्र आहे तर खूप वेळा पिन आणि एक वेळा पिऊन माझे पोट भरणार नाही. मग ती म्हणाली कि तुम्ही तर सर्व पिऊन टाक, हे तुमच्या साठीच आहे.

पण आता आपण अगोदर जेवण करू, माहित नाही परत वेळ मीळेल न मिळेल.

मी तिला म्हणालो कि मला आधी नाश्ता तर करायला द्या जानू आणि मी तिचे सुंदर मखमली तोंड माझ्या हातात घेऊन तिच्या कोमल ओठाचा रस चोकू लागलो.

ती पण माझी तोंडात तिची जीभ टाकू लागली आणि आम्ही एकमेकाला कीस करण्यात गुंग झालो आणि एकमेकाच्या बाहु पाशात अडकलो आणि आम्ही किसांचा पाऊस सुरु केला.

मग आम्ही वेगळे झालो आणि तिने जेवण बनवले आणि आम्ही जेवण केले आणि या दरम्यान आम्ही खूप हसलो आणि मस्ती मस्करी केली.

ती माझ्या समोर एक जाळीदार मेक्सी घालून आली तिच्या आत तिची गुलाबी ब्रा आणि काळ्या रंगाची पेंटी सरळ सरळ दिसत होती आणि तिने एकदम मादक नजरेने मला तिच्या कडे बोलवले आणि मी एका गुलाम सारखा तिच्या जवळ गेलो.

मग मी तिला एक मुलायम कीस केली आणि तिचे तोंड दुसऱ्या बाजूला केले आणि तिचे केस थोडे बाजूला केले आणि मग तिच्या माने वर माझी जीभ फिरवली आणि ती पटकन मला चिकटली.

मी तिला कीस करायला सुरुवात केली, मानेवर मग कानावर आणि मग गालावर आणि खाली तिची सेक्सी गांड माझ्या लंडा वर दबाव देत होती.

मग मी कीस करत करत माझा हात तिच्या बॉल पर्यंत घेऊन गेलो आणि त्याना कुस्करु लागलो आणि ती वेडी होऊ लागली होती आणि आता माझा लवडा तिच्या गांडीच्या मधोमध सेट झाला होता.

मी तिला उचलून तिच्या बेडरूम मध्ये नेले आणि तिला बेड वर झोपवले, ती एका तहानलेल्या नागिनी सारखी मला पाहत होती.

मी जसा तिच्या जवळ गेलो तसे तिने मला तिच्या वर ओढले आणि ती मला वेड्या सारखी किस करू लागली आणि मी पण तिला पूर्ण साथ दिली आणि तिची मेक्सी खाली सरकवली.

मग तिने मन माझ्या शर्टाचे बटन तोडून टाकले आणि काढून टाकला आणि माझ्या छाती वर कीस करू लागली आणि माझे पेंट पण उघडून टाकली.

मी पण आता माझे काम करीत होतो आणि मी तिची मेक्सी काढून टाकली आणि तिच्या ब्रा च्या मध्ये हात टाकून तिचे बुब्स दाबू घासू लागलो आणि तिची ब्रा बाजूला करताच माझ्या समोर तिचे मस्त दोन बॉल लटकू लागले.

मी हात लावून पहिले कि तिचे निपल एकदम टाईट आणि आकर्षक होते, जे मला चोकायला आमंत्रण देत होते आणि मी पण त्यांचे निमंत्रण स्वीकार केले आणि मी त्यांना चोकू लागलो आणि ती उछ्ह ओह्ह्ह्ह करू लागली आणि तिने माझा लवडा चड्डीतून स्वतंत्र केला.

मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले.

मग मी तिला सोरी म्हणालो तर ती म्हणाली त्यात सोरी म्हणायची गरज नाही, आज तू माझी वीर्य रस पिण्याची इच्छा पूर्ण केलीस, आणि तुझे वीर्य खूप चविष्ट आहे.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले. माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला.

ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना. तुला इतका जोश दाखवायला कोणी सांगितले होते? थोडा माझ्या पुच्ची वर पण द्या माया करू शकत नाहिस का तू.

जरा मला हळू हळू ठोक, मी कोठे पण पळून जाणार नाही आहे, आज असे पण माझे शरिर आता तुझे झाले आहे. मग मी हळू हळू ठोकू लागलो.

आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले.

मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली.

ती म्हणाली वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला  मी पण स्पीड वाढवली. फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते. मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिची वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि ती माझा लंड चोकू लागली. मग तिने माझ्या कडे पाठ करून लंड तिच्या गांडीत टाकयला सांगितले.

मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केली  आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती

ती म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

तिला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि ती म्हणत होती आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा जव मला फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची फाड हिला आणि माझी तहान भागव  ओह्ह्ह येस्स्स.

मग मित्रांनो मी तिचे हे बोलने ऐकून एकदम जोर जोराने तिला ठोके मारू लागलो होतो आणि मी तिच्या गांडी मध्ये माझे बोट टाकून तिला जवत होतो.

मग मी तिला म्हणले कि आज मी तुला खूप जोर जोराने आणि एकदम तुला तृप्त करून जवणार आहे आणि तुझी तहानलेली पुच्छी एकदम शांत करून देणार आहे.

मग १० मिनिट पर्यंत तिची पुच्ची फाडून जाल्यावर मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते.

ती हळू हळू स्मित करत होती.

मी तिला खूप कीस केली आणि मग १० मिनिट नंतर जेव्हा माझा लंड उभा झाला तेव्हा जवाजवी चा अजून एक राउंड चालू झाला होता.

या वेळी तर मी तिची पुच्ची एकदम फाडून टाकली होती आणि ती एकदम तृप्त झाली होती.

अशा रीतीने मी तिला रात्री मी तिला दोन वेळा ठोकले आणि तिची पुच्ची ची तहान भागवली.