चेटकिणीबरोबर रात्र

हेल्लो मित्रांनो मी अर्जुन आहे मी तुम्हाला एक खरी घटना सांगणार आहे. मित्रांनो ही घटना दोन वर्षापूर्वीची आहे जेव्हा मी राजस्थान मध्ये राहत होतो आणि त्यावेळी जयपूर मध्ये एका कोलेज मध्ये शिकत होतो. माझे वय १९ होते आणि त्याच्या शेजारी एक गाव आहे. माझे एक चांगल्या कोलेज मध्ये अडमिशन झाले होते आणि मी थोडा हुशार पण होतो. मला कोलेज पासून घरी येण्यात खूप त्रास होत होता. गावामध्ये शेजारीच आमचे दूरचे नाते वाईक राहत होते.

मी त्यांच्या इथे राहायचा विचार केला आणि मी तिकडे पूर्ण तीन वर्षे राहणार होतो. त्यांच्या घरात ६ लोक होते. पती पत्नी, त्यांची तीन मुले आणि त्यांची आजी. मी त्या लोकांबरोबर खूप थोड्या वेळात मिसळलो होतो आणि त्यांना पण चांगले वाटत होते. पण घरात लोकांच्या मध्ये राहून माझा अभ्यास होत नव्हता आणि तेथून जवळच त्यांची एक जागा होती आणि मला तिथे अभ्यास करायला काही अडचण नव्हती आणि मला तिथे जेवणाची पण काही समस्या नव्हती.

मी तिकडे आरामात राहू लागलो, पण मला रात्री काही आवाज ऐकू येत होते कि जणू एखादी मुलगी रडत असेल पण मी त्याकडे जास्त लक्ष देत नव्हतो आणि मला काही दिवस तसे आवाज ऐकू आले. मग मी तिथे आजू बाजूच्या लोकांना विचारले तर ते म्हनाले कि असे काही नाही आणि तू त्यावर जास्त लक्ष देऊ नको.

मग काही दिवसंनी मला माझ्या रुमच्या खिडकी जवळ काही आवाज आला. मी पटकन दरवाजा उघडून पहिले तर तिकडे कोणीच नव्हते आणि मी दरवाजा बंद करून वाचू लागलो. त्या रात्री गावात लाईट नव्हती आणि काही वेळाने परत मला आवाज आला आणि मी दरवाजा उघडून पहिले तर एक मुलगी बाहेर उभी होती आणि ती मला म्हणाली कि थोडे पाणी प्यायला मिळेल का?

मग मी तिला पाणी दिले आणि विचारले कि तू कोठे राहतेस? तर ती म्हणाली कि इथेच शेजारी राहाते आणि माझ्या घरी पाणी संपले आणि म्हणून मी तुझ्या कडे पाणी प्यायला आले. मी तिला बोलत बोलत विचारून टाकले कि मला इथे एक मुलीचा रडण्याचा आवाज येतो तो कोणाचा असतो आणि ती का रडत असते? मग तिने माझे ऐकून खूप दुखी होऊन मला म्हणाली कि तो आवाज तिचा असतो आणि ती एक विवाहिता आहे. तिच्या पतीचे काही काळापूर्वी मरण झाले आहे आणि तरी तिने दुसरे लग्न केले नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि असे रडून काही होणार नाही आणि तू असे रडत बसू नको हे ऐकून ती जास्त दुखी झाली. ती अजून दरवाजा जवळ उभी होती. मी तिला आत बोलवले आणि तिला बसवले. मग मी तिला माझे नाव अर्जुन सांगितले आणि तिने तिचे नाव रुपा सांगितले आणि ती खरेच नावा सारखी होती. तिच्याशी बोलताना कधी सकाळचे ४ वाजले मला समजले नाही.

मग ती मला म्हणाली कि मला जावे लागेल आणि मी विचारले कि परत कधी येशील? ती म्हणाली लवकरच आणि मला स्मित देऊन ती निघून गेली. मग मी दुसऱ्या रात्री तिची वाट पाहू लागलो पण ती आली नाही आणि मी थोडा उदास झालो होतो.

नंतर दुसऱ्या रात्री एक वाजता मला दरवाजा चा आवाज आला आणि मी कसे बसे उठून पहिले तर तिथे रुपा उभी होती आणि तिला पाहून माझी सर्व झोप निघून गेली. मी खुश झालो आणि मी तिला थोडे रागावलो कि तू काल का आली नाहीस? तर ती म्हणाली कि काल रात्री मला झोप लागली होती. मी म्हणालो ठीक आहे आणि ती आत आली. मग आम्ही इकडे तिकडचे बोलू लागलो आणि तिने मला विचारले कि तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का? मग मी तिला म्हणालो कि नाही आहे आणि मी तिला विचारले कि तू माझी गर्ल फ्रेंड बनशील का?

तिने मला कमरेवर हळूच मारले आणि मला म्हणाली कि तुम्हा शहरातल्या मुलांचा काही भरोसा नाही तू कधी पण निघून जाशील. मग मी तिला वाचन दिले कि मी तुला सोडून कधीच जाणार नाही. मग मी थोडा गरम झालो होतो आणि तिच्या बरोबर प्रेमाचे बोलू लागलो, आधी ती थोडी लाजली आणि मग मला उत्तर देऊ लागली. मग तिने मला विचारले कि तू कधी कोणाला कीस केले आहेस का? तर मी तिला पटकन कीस केली आणि म्हणालो हो एक वेळा केली आहे.

तेव्हा ती म्हणाली अरे वेड्या असे करत नाहीत. तीने मला पकडले आणि मला एक जोरदार कीस केले आणि मी  पण तिला किस करू लागलो आणि आम्ही १० मिनिटे कीस केली. मग मी माझे हात हळू हळू तिच्या बॉल जवळ घेऊन जाऊ लागलो आणि दाबू लागलो.

मग मी तिचे टोप काढले आणि तिचे बॉल जोर जोराने दाबू लागलो आणि चोकू लागलो. मला समजले नाही कि हे करताना केव्हा चार वाजले आणि ती मला म्हणू लागली कि आता मला घरी जायचे आहे. मग मी तिला थांबवायचा खूप प्रयत्न केला पण ती थांबली नाही आणि पुढच्या रात्री यायची खात्री देऊन ती निघून गेली. मला ती निघून गेल्यावर माझा लंड हलवून चालवावे लागले.

मग पुढच्या रात्री बरोबर १२:३० वाजता ती आली आणि मी पटकन तिचा हात पकडला आणि तिला आत ओढले आणि ती आत येतच मी तिला एक मिठी मारली आणि मग तिला १५ मिनिट कीस करून तिला खाटेवर झोपवले आणि मी तिच्या वर चढलो आणी तिचे बॉल जोर जोराने घासू  लागलो आणि मी तिची चोळी काढून टाकली आणि मला जाणवले कि तिची पुच्ची एकदम ओली आणि गरम झालेली होती, तिला पाहून वाटत नव्हते कि तिचे लग्न झाले असेल आणि तिची पुच्ची एकदम वर्जिन दिसत होती आणि त्यावर थोडे थोडे लहान केस होते.

मग तिने माझी कपडे काढले आणि माझे ट्राऊझर काढून माझा लंड बाहेर काढला आणि तो पाहून ती म्हणाली कि अरे देवा किती मोठा आणि  आहे. मग मी म्हणालो कि जान ह तुझ्या साठीच आहे आणि ती काही न बोलता माझा लंड वर खाली हळू हळू करू लागली आणि तिचा हात वर खाली करू लागली. मग मी तिला म्हणालो जान असेच हलवणार कि प्रेमाने तोंडात पण घेणार? ती नाही म्हणू लागली आणि म्हणाली कि छी मला हे सर्व आवडत नाही.

मग मी तिला खुप हट्ट केला आणि मग काही वेळाने तिने माझा लंड तोंडात घेतला, पण मी पहिले कि तिला लंड चोकायला अजिबात येत नव्हते आणि काही वेळाने तिने लंड बाहेर काढला.

मग मी तिचे बॉल चोकायला दाबायला सुरुवात केली. वाह काय मस्त होते तिचे ते छोटे छोटे मुलायम बॉल, तिच्या वर छोटी किसमिस सारखे मनुके. आता मी त्यांना जोराने चोकत होतो आणि तिच्या तोंडून आता आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ .

मग मी तिला उचलून बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिला सरळ जोपवली मग मी तिच्या डोक्यावर कीस केली आणि तिच्या गुलाबी गुलाबी ओठांना कीस केली. मग मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉलला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरे समोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मग तिला सरळ झोपवून माझा लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. पुच्ची ओली असल्याने लंड सरळ घसरत तिच्या गर्भाशयात धडकला आणि ती ओरडली. मग मी  काही वेळ बोलला घासू दाबू लागलो आणि मग जोरजोराने धक्के देऊन जवू लागलो. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून माझ्या लंडाने जवायचा आनंद घेऊ लागली. मित्रांनो मी पुढच्या रात्री सकाळ पर्यंत तिला जवत राहिलो आणि मी तिला रात्री पाच वेळ जवले. यावेळी ती ८ वेळा आणि मी ६ वेळा पाणी काढले

तिने काही वेळाने तिच्या पुच्चीचा रस माझ्या तोंडात टाकला आणि मी सर्व अमृत रस पिऊन गेलो.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो, आता मी उठून  तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि माझ्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती.मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले. आणि मग मी माझे वीर्य पुच्चीत सोडले आणि आम्ही एकमेकाला कीस करीत राहिलो.

मी तीला घोडी बनायला सांगितले.. ती घोडी बनली. मी म्हणालो बघ गांडीत खूप दुखेल.. पुच्ची मारून घे.

तिने नकार दिला.

मी माझा लंड गांडीत ठेऊन झटका दिला आणि तो आत गेला.

ती ओरडली आणि म्हणाली काढून टाक याला खूप दुखते आहे. मी म्हणालो होतो ना पुच्ची मारून घे गांडीत खूप त्रास होईल. मग ती म्हणाली ठीक आहे गांडीतून काढ आणि पुच्ची मार.

मी म्हणालो ठीक आहे पण मी कोणते काम अर्धे सोडत नाही. मी तिची गांड मारत राहिलो. मी खाली होऊन झोरात झटका दिला आणि ती ओरडली.

मी तिची १० मिनिटे गांड मारली आणि ती रडत राहिली.

मग मी माझे सर्व वीर्य तिच्या गांडीत सोडले आणि तिच्यावर पडून राहिलो.

मग ती म्हणाली आता तुला कधीही गांड मारायला देणार नाही. मी म्हणालो अजून रात्र बाकी आहे. मी तिला कीस करू लागलो. माझा लंड परत उभा झाला. मी तिच्यावर येऊन तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो.

मग मी खाली आलो आणि तिला पुच्चीवर कीस करू लागलो मला समजले होते कि तिचे डेट वगेरे काही आलेली नव्हती ती फक्त नाटक करीत होती आणि भाव खात होती. मी तिला खूप चोकली आणि लाल केली तिची पुच्च्ची रस सोडू लागली. आणि ती माझे डोके पुच्चीत दाबू लागली.

काही वेळाने ती म्हणाली आता बास मला राहवत नाही. प्लीज माझ्या पुच्चीत तुझा लंड टाक.

मी म्हणालो तू तर पुच्ची जवायला नकार दिला होतास.. आता काय झाले? ती म्हणाली बस यार आता तडपावू नको.

तिने पाय फासटले मी तिच्या पुच्चीवर लंड ठेऊन घासू लागलो.

आता मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला.

आआ आआह्ह्हह्ह्ह उह्हह्ह्ह मेली रे आह अह्छ्ह हळू टाक ना रे. मी पटकन २-३ ठोके मारले आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीमध्ये घुसला. तिचे डोळे लाल झाले. मग काही वेळाने ती पण तिची गांड हलवून ठोकून घेऊ लागली. तिची पुच्ची इतकी ओली होती कि थोक्याने फच फच फच आवाज येत होते. काही वेळाने तिचं तोंडातून निघणारे मादक आवाज सुद्धा वाढले. अह्हह उम्म्म्म ओह्ह्ह आणि ती थरथरू लागली.

आता थोड्या वेळाने तिचे पाणी निघणार होते, तिने मला जोरात धरले. ती कापत मला हळू आवाजाने शिव्या देत होती- चोद साल्या मादरचोद….फाड माझी…ठोक मला साल्या.

अचानक तिची पकड ढिली झाली.. मी समजलो कि तिने पाणी सोडलें आहे.

आता मी माझ्या लंडाचे ठोके जास्त केले. तिला समजले कि मी आता वीर्य सोडणार आहे, तिने मला दाबून धरले. मी पण तिला जोराने धरले. आमचे दोघांचे श्वास वाढले होते. ती किती गरम झाली होती हे तिच्या श्वासावरून दिसत होते.

मि तीचे मनुके धरून ठेवले होते आणि तिचे जोरात आवाज येत होते अह्छ्ह उह्ह उम्म्म्म येस्स्स्सस स्स्स फक मी फक मी बेबी ऊऊऊऊ उउछ्ह छ्छ्ह.

ठोकत तर आहे तुला, कशाला ओरडत आहेस?

मग ४-५ जोराच्या ठोक्याने मी वीर्य सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो आणि मग पडून राहिलो.

मी तीला ४ वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या आसनाचा वापर करून जवले

 

मग सकाळचे चार वाजले आणि ती जाऊ लागली आणि मला तिच्या वर शंका आली कि ही सकाळी चार वाजता च का जाते? आणि ती असे दररोज येऊ लागली. आम्हाला पूर्ण सात महिने झाले होते आणि आम्ही असेच ठोकाठोकी करीत होतो. यादरम्यान माझे वजन ७० वरून ५५ पर्यंत आले होते आणि मला पाहून माझे नाते वाईक पण विचार करू लागले कि काही तरी गडबड आहे. त्यांच्या कुटुंबात एक मोठा मुलगा होता जो माझ्या पेक्षा ४ वर्षे मोठा होता.

त्याने मला विचारले काही गडबड तर नाही ना मी म्हणालो कि नाही मी तर अभ्यास करून माझे वजन कमी झाले आहे. त्याने मला विचारले कि कोणी मुलगी इथे रात्री येते का? मी हे ऐकून खूप चकित झालो कि याला हे सर्व कसे समजले? मग त्याने मला इशारा करून सांगितले कि मी तिच्या पासून दूर राहिलेले बरे, तो मला खरे सांगत नव्हता नाहीतर मी घाबरलो असतो तो म्हणाला ती मुलगी खूप वाईट आहे.

मग मी त्याला म्हणालो कि तू असे कोणाला असे वाईट कसे म्हणू शकतोस? तर त्याने मला विचारले कि तू कधी तिला दिवसा पहिले आहेस का? तर मी म्हणालो कि नाही. तर तो म्हणाला कि ती का येत नाही यावरून अंदाज लाव कि ती चांगली आहे कि वाईट आहे. मग मीत्रांनो मला वाटले कि ती काही भूत तर नाही ना? मला ही शंका होती आणि मला खात्री करायची पण नव्हती, जसे पण होते मला तिच्या बरोबर जवणे आवडत होते.