धोब्याने बहिणीला जवून तिची पुच्ची फाडली

हेलो मित्रांनो मी आज तुम्हाला सर्वांना माझी एक खरी गोष्ट सांगणार आहे जी थोड्या काळा पूर्वी माझ्या बरोबर घडली होती आणि त्या मध्ये माझ्या घरी येणाऱ्या धोब्याने माझ्या बहिणी ला माझ्या डोळ्या समोर ठोकले. ही ठोका ठोकी माझ्या बहिणी ची पहिली ठोका ठोकी होती आणि मी तिला त्या वेळी माझ्या समोर ठोकून घेताना पाहत राहिलो. मित्रांनो माझ्या घरा मध्ये आम्ही चार सदस्य आहोत. मी माझे आई वडील आणि माझी मोठी बहिण. माझे वडील एक सरकारी विभागात नोकरी करीत आहेत आणि माझी आई एक कोलेज मध्ये शिकवण्याचे काम करते म्हणजे ती एक प्रोफेसर आहे. त्यामुळे ते सकाळी निघून जातात आणि संध्याकाळी परत घरी येतात.

आता मी तुम्हाला माझ्या बहिणी विषयी सांगतो. मित्रांनो ती एक सरळ आणि साधी मुलगी आहे जिचा अजून कोणी बॉय फ्रेंड नाही आहे आणि ती दिसायला खूप सुंदर आहे आणि दुधा सारखी गोरी पान आहे आणि तिचे भरलेले शरीर सर्वाना तिच्या कडे आकर्षित करते. आणि तिचे बॉल खूप मोठे आणि सुदोल आहेत. तिची मटकणारी गांड तिच्या कोलेज च्या सर्व मुलांना तिच्या वर लाईन मारण्या साठी मजबूर करते पण ती कधी कोणाला अजिबात भाव देत नाही आणि ती दिसायला एकदम हिरोईन सारखी वाटते. तिचे फिगर ३६-२७-३७ आहे आणि तिचे बॉल आणि बेंबी खूप सेक्सी आहेत आणि तिची गांड पाहून तर म्हातार्या चा लवडा पण उभा होऊ शकतो.

मित्रांनो ही त्या वेळची गोष्ट आहे जेव्हा आमच्या दोघांच्या कोलेज मध्ये सुट्टीचे दिवस चालू होते आणि त्यामुळे आम्ही दोघे तेव्हा घरी राहायचो आणि आमच्या घर च्या जवळ एक धोबी राहतो आहे ज्याला आम्ही आमच्या घर चे सर्व कपडे धुण्या साठी देतो. त्या धोबीचे वय ४५ वर्षे असेल आणि तो नेहमी आमच्या घरी कपडे देण्या साठी आणि घेण्या साठी येत जात असे.

मला खूप वेळा असे वाटले कि त्याची घाण माझ्या बहिणी वर आहे कारण कि तो खूप वेळा काही न काही कारण करून तिच्या जवळ जायचा आणि तिला स्पर्श करायचा प्रयत्न करायचा पण मी त्यावर जास्त लक्ष देत नव्हतो कि तो त्याच्या या वया मध्ये काही वाईट काम करू शकत नाही आणि त्याने पहिले किंवा स्पर्श जरी केला तरी काही होणार नाही. मग एक दिवस तो जेव्हा कपडे देण्या साठी आला तेव्हा घरात कोणी नव्हते फक्त मी होतो आणि माझी बहिण तिच्या मैत्रिणी कडे काही कामा साठी गेली होती. मग इम त्याच्या कडून कपडे घेतले तेव्हा त्याने मला म्हणले कि मला थोडे पाणी प्यायचे आहे आणि मी किचन मध्ये जाऊन पाणी घेतले आणि त्याला दिले आणि तो तिथे उभा राहून प्यायला लागला.

तेव्हा अचानक माझ्या गर्ल फ्रेंड चा फोन आला आणि मला तर वाटले कि तो पाणी पिऊन निघून जाईल आणि मी असेच फोन वर बोलत बोलत त्याला त्या रूम मध्ये एकटे सोडून मी माझ्या रूम मध्ये गेलो आणि त्याने पटकन त्या संधीचा फायदा घेतला आणि त्याने पहिले कि मी बोलण्या मध्ये गुंतलो आहे आणि इथे कोणी नाही आहे आणि तो पटकन माझ्या बहिणी च्या बाथ रूम मध्ये गेला आणि तिची पेंटी हातात घेऊन तिचा वास घेऊ लागला आणि तिला आठवून मुठ मारू लागला.

मग मी काही वेळ बोललो आणि मग माझा कॉल कट केला आणि बाहेर येऊन पहिले तर तेव्हा तो मला माझ्या बहिणीच्या रूम मधून बाहेर पडताना दिसला आणि मी त्याला विचारले कि तुम्ही अजून गेला नाही? तर त्याने घाबरत मला कारण सांगितले कि बाळ मी चुकीच्या रूम मध्ये गेलो मला माहित नव्हते कि तो कोणता रस्ता आहे. मित्रानो तो आधी पण खूप वेळा आमच्या घरी आला होता मी लगेच समजलो कि तो जाणून बुजून माझ्या बहिणीच्या रूम मध्ये गेला होता आणि तो आता माझ्या समोर खोटे बोलतो आहे. आता मला त्याची शंका आली आणि तो निगुन गेल्या वर  मी माझ्या बहिणीच्या रूम मध्ये गेलो आणि पहिले तर तिथे बाथरूम चा दरवाजा उघडा होता आणि मी आत जाऊन पहिले तर बहिणीची पेंटी खाली पडली होती आणि मी तिला उचलून पहिले तर त्यावर धोबी चे वीर्य लागले होते.

मग मी पण लगेच समजलो कि त्या हरामीने माझ्या बहिणीच्या पेंटीने काय केले आहे मला त्याच्या या घाण गोष्टी वर खूप राग आला, आणि एक जबरदस्त मजा देणारा अनुभव पण जाला. मग मी विचार केला कि त्याने फक्त मुठ मारली आहे आणि तो तर अजून काही करू शकत होता. मग जसे जसे दिवस निघत गेले तसे मी ती गोष्ट विसरू लागलो होतो.

एका दिवसाची गोष्ट आहे मी घरी बसून मुठ मारत होतो आणि मी तेव्हा दरवाजा आतून बंद करायला विसरून गेलो होतो तर तो त्या वेळी गपचूप आत आला आणि मला मुठ मारताना पाहून माझ्या मागे आला आणि गपचूप त्याने माझा एक विडीयो बनवून टाकला. त्यावेळी मी पाणी काढणार होतो आणि खूप जोश मध्ये होतो म्हणून माझे डोळे बंद होते आणि मग त्याने मला आवाज दिला आणि विचारले कि काय करीत आहेस?

मी तर त्याला पाहून एकदम खूप घाबरलो आणि मी पटकन माझी चड्डी वर केली आणि त्याला म्हणालो कि काका प्लीज तुम्ही हे कोणाला सांगू नका, तर त्या हरामी ने लगेच म्हणले कि हो मी कोणाला काही सांगणार नाही पण माझी एक अट आहे. तर मी त्याला विचारले कि काय अट आहे? तर तो मला म्हणाला कि तू मला तुझ्या बहिणीचा मोबाईल नंबर दे आणि तिचे मेमरी कार्ड पण आणून दे. मग मी त्याला म्हनालो कि ठीक आहे मी तुम्हाला तिचा मोबाईल नंबर देऊ शकतो पण तिचे मेमरी कार्ड देऊ शकत नाही. मग तो मला म्हणाला कि मी  हा विडीयो सर्वाना दाखवतो, मित्रानो आता मी त्याचे हे ऐकून खूप घाबरलो आणि मी म्हणालो कि ठीक आहे पण तू माझ्या बहिणी बरोबर काय करणार? तर तो म्हणाला कि तेच जे एक मर्द एका स्त्री बरोबर करतो. मग मी त्याला खूप वेळ समजावले पण त्याने माझे एक पण म्हणने ऐकले नाही आणि तो माझ्या घरा तुन बाहेर पडला. तो जाताना मला म्हणाल कि त्याला उद्या काही पण करून कार्ड मिळाले पाहिजे नाही तर…..

दुसऱ्या दिवशी दीदी कोलेज मधून आली आणि ती येऊन जेवून मग झोपते आणि मी या गोष्टीचा फायदा घेऊन गपचूप मोबाईल मधून कार्ड काढून घेतले आणि धोबी ला जाऊन दिले.

मी त्याला म्हणालो कि काय करायचे ते पटकन कर आणि त्याने कार्ड मधन सर्व कोपी केले आणि मला पटकन कार्ड दिले. मग मी त्याला विचारले कि तुम्ही असे का केले तर तो माझ्या वर रागावला आणि मला शिव्या देऊन म्हणाला कि भेन्चोद तुझ्या कामा पुरते बोलत जा  बाकीचे विचारू नको समजले का जवन्या. मग मी तिथून निघून गेलो आणि मग मी त्या रात्री २ वाजता उठून माझ्या बहिणीचा मोबाईल चेक केला तर मी पहिले कि त्या मध्ये त्या धोबी चे खूप मेसेज पडले होते

तो : हाय.

ती : तू कोण आहेस?

तो : माझी जान मी तुला खूप प्रेम करतो आणि तू मला खूप आवडतेस मी तुला पहिले आणि तुझ्या मागे वेडा झालो आहे.

ती : गप कर आता तू वेडा आहेस का?

तो : एक मिनिट थांब मग तू करायचे तर बंद करून टाक.

मग त्याने माझ्या दीदी चे फोटो जे त्याच्या कडे होते आणि काही सेक्सी फोटो पण पाठवले ज्या मध्ये ती खूप सेक्सी दिसत होती.

ती : हे फोटो तुझ्या कडे कसे काय आले?

तो : जानेमन मी तुझ्या साठी सर्व काही करू शकतो आहे. आता जर तू माझ्या बरोबर बोलली नाहीस कि मला ब्लोक केले तर मी हे फोटो सर्वांना पाठवेन आणि तुला एक रांड बनवेन.

ती : प्लीज तू असे काही करू नको, मला सांग तुला काय पाहिजे आहे ते.

तो : मी तुला बरोबर वेळ आली कि जरूर सांगेन.

ती : ठीक आहे पण प्लीज ते फोटो कोणाला पाठवू नको.

तू : हो ठीक आहे जानेमन तू म्हणतेस तर नाही पाठवणार. पण तुला करावे लागेल जे मी तुला सांगणार आहे नाही तर मग काय होईल हे तुला चांगले माहिती आहे.

मग तो दुसऱ्या दिवशी आमच्या घरी आला आणि दीदी त्याच्या कडे कपडे घेण्या साठी गेली आणि ती कपडे घेऊन मागे फिरली तर त्याने चान्स पाहून दीदी ची गांड दाबून टाकली.

दीदी त्याला म्हणाली कि अंकल हे काय करता आहात? तुम्हाला अजिबात लाज वाटत नाही का? तर तो म्हणाला कि जानेमन अजून तर मला तुझ्या बरोबर खूप काही करायचे आहे अजून तर मी असे काही केले नाही कि तू माझी वर नाराज होते आहेस. मित्रांनो दीदी त्याच्या तोंडून हे ऐकून खूप चकित झाली आणि तिला समजले काल रात्री मला मेसेज करणारा हरामखोर हा धोबी च आहे.

ती : प्लीज अंकल मला सांगा ना तुम्ही माझ्या बरोबर असे का करीत आहात मी तुमचे काय बिघडवले आहे.

तो : कारण मी तुझ्या वर प्रेम करतो.

ती : तुम्ही तुमचे वय पहिले आहे का आणि तुम्ही माझ्या पेक्षा खूप मोठे आहात.

तो : हो जानेमन पण कधी पण शरीराची भूख भागवायला वय पहिले जात नाही आणि मला फक्त तुला प्रेम करायचे आहे लग्न नाही.

ती : अंकल मला असे काही करायचे नाही आहे आणि मला खूप भीती पण वाटते आहे तुम्ही प्लीज मला माझे कार्ड देऊन टाका.

तो : आता जास्त फालतू बडबड करू नकोस तुला खूप मजा येईल आणि आता मी उद्या दुपारी तुझ्या घरी येईन, तू एकदम तयार राहा माझी जानेमन.

ती : नाही अंकल प्लीज माझा भाऊ पण त्यावेळी घरी असेल.

तो : मी सर्व सांभाळून घेईन आणि तो दीदी चे बॉल दाबून तिथून निघून गेला.

मी जेव्हा संध्याकाळी माझ्या मित्राकडे जात होतो तेव्हा मला धोबी ने अडवले आणि मला सर्व काही सांगितले आणि मला म्हणाला कि तू उद्या दिवसा घरी राहू नकोस दुपारी दोन पासून चार वाजल्या पर्यंत. मग मी त्याला म्हणालो कि माझी बहिण तुझ्या बरोबर हे काम करायला तयार आहे तर मला काही पण प्रोब्लेम नाही आहे पण जर तिला करायचे नसेल तर तू तिला काही करू नकोस.

मग तो मला म्हणाला कि तुझ्या बहिणी ची माझ्या बरोबर सेक्स करायची खुप इच्छा आहे, पण ती काही सांगत नाही आहे आणि तसे असेल तर तू तिथे येऊन तुझ्या डोळ्याने सर्व पाहून जा. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे तू दरवाजा बंद करू नकोस. मित्रांनो मला त्याचे बोलणे ऐकून खूप राग आला पण मी खूप मजबूर होतो आणि एका बाजूला जोश मध्ये पण होतो.

मग मी दुसऱ्या दिवशी दुपारी १ वाजता घरातून बाहेर पडलो आणि मग तिथे २ वाजता पोचलो आणि मी आत पाहू लागलो. धोबी घराच्या आंत गेल्यावर मी गपचूप आत गेलो. मी पहिले कि तेव्हा दीदी खूप घाबरली होती. धोबी ने दीदी ला उचलले आणि सरळ बेड रूम मध्ये घेऊन गेला आणि त्याने माझ्या साठी बेड रूम चा दरवाजा थोडा उघडा ठेवला होता जेणे करून मी बाहेरून तो काय करीत आहे ते पाहून घेऊ.

तो : काय झाले जानेमन तू मला इतकी का घाबरत आहेस?

ती : ते यासाठी कि मी या आधी असे काही काम केले नाही आहे.

तो : वाह तर मग आपल्याला सेक्स करताना खूप मजा येईल मी तुझा पती बनू शकलो असतो तर?

ती : अंकल तुम्ही हे सर्व राहू द्या तुम्ही प्लीज मला सोडून द्या.

तो : मी तुझ्या सारख्या परी ला कसा काय सोडू? हो पण मी तुला जवू जरूर शकतो.

ती : ठीक आहे तुम्हाला माझ्या बरोबर जे करायचे आहे ते करा पण प्लीज लवकर करा आणि माझ्या भाऊ इथे येईल त्या आधी माझे मेमरी कार्ड मला देऊन तुम्ही बाहेर निघून जा.

तो : तू आधी कधी कोणाला कीस केली आहेस का? कि कोण बरोबर सेक्स केले आहेस का?

ती : मी अजून असले कधी काही केले नाही आहे.

तो : वाह  म्हणजे तुझी पुच्ची अजून एकदम सील पेक आहे.

ती : म्हणजे काय?

तो : तू थोडा वेळ थांब मी तुला सर्व काही सांगतो.

आता तो तिला कीस करू लागला पण दीदी त्याला अजिबात साथ देत नव्हती आणि तो तिला कीस करताना हळू हळू तिचे बॉल दाबु लागला होता आणि तो दुसऱ्या हाताने माझ्या दीदी ची पुच्ची कुरवाळू लागला. त्याने माझ्या दीदी च्या पुच्ची मध्ये बोट घातले होते आणि हळू हळू आत बाहेर करू लागला होता ज्यामुळे आता दीदी पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती आणि मग तो आता दीदी च्या बेंबी मध्ये त्याचे बोट घालत होता आणि हळू हळू तिचे पोट घासत होता. आता त्यामुळे दीदी चा पण तिच्या वरचा कंट्रोल सुटला आणि मग ती पण जोश मध्ये येऊन त्याला पूर्ण साथ देऊ लागली होती आणि आता ते दोघे मस्त कीस करू लागले.

त्यांचे हे काम काही वेळ चालले आणि मग त्या धोबी ने त्याची पेंट उघडली आणि त्याने दीदी ला सांगितले कि पटकन खाली बसून माझा लवड चोक पण दीदी त्याला सरळ नाही म्हणू लागली आणि म्हणाली कि तुमचा खूप मोठा आहे. मित्रांनो त्याचा लवडा ८ इंच लांब आणि ३ इंच जाड होता आणि मग त्याने तिला खूप समजावले आणि मग ती तयार झाली. आता माझी दीदी तिच्या गुडघ्या वर खाली बसून त्याचा लवडा चोकू लागली ती एकदम एका सेक्सी फिल्म च्या हिरोईन सारखी बसून त्याचा लंड चोकत होती आणि धोबी ओरडत होता आहःह उम्म्म्म आआस्स्स जोराने चोक माझ्या रांडे. आता त्याने दीदी ची टी शर्ट काढून टाकली आणि त्यचा पायजमा पण काढून टाकला.

मग त्याने तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढून टाकली. मित्रांनो आता माझी दीदी त्याच्या समोर एकदम नागडी उभी होती आणि तो माझ्या दीदी च्या बॉल ला घासू लागला आणि जोर जोराने दाबू लागला आणि तो तिच्या दोन बॉल च्या मध्ये त्याचा ताठ्लेला आणि कडक लवडा घासत होता आणि दीदी च्या बेंबी ला चाटत होता. पण आता दिदि ला पण जास्त कंट्रोल करणे अवघड जात होते आणि ती पण धोबी चे सर्व कपडे काढले आणि परत त्याचा लवड चोकू लागली.

मग ते दोघे 69 पोजिशन मध्ये आले आणि धोबी माझ्या बहिणीच्या पुच्ची ला एका कुत्रा सारखा जिभेने चाटत होता आणि त्यामुळे ती जोर जोराने हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह करत होती थोडा अजून आत प्लीज आत करा आह्ह. आता ते दोघे वेळ पाहू लागले तर तेव्हा ३ वाजले होते. मग दीदी म्हनाली कि आपल्या कडे आता फक्त एक तास आहे आणि आता प्लीज जरा पटकन याला माझ्या आत टाकून दे. पण तो म्हणाला कि थांब राणी जास्त गडबड करू नकोस जितका उशीर चालू करू तितकी जास्त मजा येईल आपल्याला आणि मग तो परत तिची मान चोकू लागला आणि मग तिची छाती चोकू लागला आणि तिचे नागडे शरीर पाहू लागला. तिचे गोरे बॉल आणि त्यावर गुलाबी निपल खूप सुंदर दिसत होती. मग त्याने तिचे बॉल धरले आणि त्यावर ओठ ठेवून चोकू लागला. मग तो तिचे बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागला आता तिला पण माज चढू लागला. ती  अह्हह काय करतोस राजा? हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह आता दुसरा पण चोक ना राजाआ असे करत होती  तिच्या तोंडून आता जास्त  आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ.

मग काही वेळाने त्याने  तिला सांगितले कि तू पण आता माझा लंड चोक.. तिने त्याचा ६.५ इंच लंड हातात घेतला  आणि मग ती खाली बसून चोकू लागली. तो तर स्वर्गात होता आणि तिने त्याला आकाशात पोचवले होते.

मग त्याने  तिला सरळ जोपवली मग तिच्या डोक्यावर कीस केली आणि तिच्या गुलाबी गुलाबी ओठांना कीस केली. मग मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉलला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध त्याला वेड लावत होती. त्याने तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची नजरेसमोर होती. मग त्याने वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत  जीभ टाकली आणि चोकू लागला.

ती म्हणत होती खूप चांगले वाटत आहे. मी पहिल्यादा माझी पुच्ची चाटवून घेत आहे ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

त्याने तिची खूप वेळपर्यंत जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने ते  दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो  तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला  आणि ती त्याचे  डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली , जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो  पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होता. तिने अचानक त्याचे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत तिला कीस करू लागला.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला त्याच्या जीभेकडे करत होती आणि त्याच्या डोक्याला तिच्या पुच्ची वर दाबत होती आता जेव्हा त्याला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा तो तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडला आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागला आणि चोकू लागला.

मग तिला सरळ झोपवून त्याने लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. पुच्ची ओली असल्याने लंड सरळ घसरत तिच्या गर्भाशयात धडकला आणि ती ओरडली. मग तो काही वेळ बोलला घासू दाबू लागला  आणि मग जोरजोराने धक्के देऊन जवू लागला. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून  लंडाने  जवायचा आनंद घेऊ लागली.

मग काही वेळाने त्याने त्याचा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. तो  आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागला, आता त्याने उठून तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि त्याच्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता ते  दोघे एक झाले होते. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग तो  काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागला आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण त्याने ठोके लावणे चालू ठेवले. मग तिने एक बॉल त्याच्या तोंडात दिला त्यामुळे तो आणि जोरात ठोके देऊ लागला आणि मग काही वेळाने ती पण त्याला साथ देऊ लागली. मग १० मिनिटाने तिने त्याला थांबायला सांगितले आणि तिने लंड बाहेर काढला आणि त्याच्या मांडीवर बसली आणि परत लंड पुच्चीत घालून जवू लागली तिने तिचे पाणी लंडावर सोडले. मग काही वेळाने त्याने स्पीड खूप वाढवली आणि मला समजले कि तो आता पाणी सोडणार आहे.

मग तिने त्याला बाहुपाशात घेतले आणि त्याला प्रेम करू लागली, तेव्हा तो जोर जोराने ठोके देऊन पाणी काढू लागला त्याने पूर्ण पाणी सोडले होते आणि मग त्याने त्याचा लवडा तिच्या पुच्ची तून बाहेर काढला आणि तो बाहेर काढताच तिच्या पुच्ची तून रक्त आणि वीर्य दोन्ही एका नदी सारखे बाहेर पडू लागले आणि मग दीदी बेडशीट वर निघालेले रक्त पाहून खूप घाबरली आणि मग ती जोर जोराने रडू लागली. तेव्हा धोबी ने तिला समजावले कि हे सर्वांबरोबर सेक्स केले कि होते हे नैसर्गिक आहे. मग त्यने विचारले कि तुला मजा आली कि नाही सांग तर ती डोके खाली करून म्हणाली कि खूप मजा आली मला. पण तुमचा खूप मोठा आहे त्यामुळे आता मला थोडे जळते आहे.

तो : काही हरकत नाही आज पडून तू माझी रंडी आहेस तू याची सवय लावून घे आणि तू माझ्या बाळाची आई बनायला पण तयार हो.

ती : तुम्ही वेडे आहात का? अजून माझे वय काय आहे? आणि आता तुम्ही माझ्या बरोबर काही केले तर कंडोम लावून करा प्लीज.

तो : जानेमन कंडोम करून जवायची ती मजा येत नाही जी बिगर कंडोम ची येते चल आता मी जातो आहे आणि तू तुझी काळजी घे.

मग मित्रानो ती धोबी खुश होऊन हसत हसत निघून गेला आणि मग काही वेळाने मी माझ्या घरी गेलो आणि मी पहिले तर दीदी खूप खुश दिसत होती. मी तिच्या खुश असण्याचे कारण समजलो आणि मग ही गोष्ट नेहमी घडू लागली आणि धोबी माझ्या बहिणीला जवत राहिला. आता त्याला जेव्हा मनात यायचे तेव्हा तो दुपारी माझ्या बहिणीला जवायला येऊ लागला आणि आता त्याने मला पैसे द्यायला पण सुरुवात केली होती. मी आता खूप मजबूर होतो कारण कि माझी दीदी पन त्याच्या बरोबर जवून खूप खुश होती आणि आता माझी दीदी एक खूप मोठी रांड बनली आहे आणि आता तीला लंडा ची सवय जाली आहे. ती आता धोबी बरोबर जावून घेण्या साठी काही पण करू शकते आणि त्यांची जवाजवी अजून पण कधी पण चालू असते. त्याने माझ्या बहिणीला जवून जवून खूप मोठी छिनाल बनवून टाकले आहे.