गावाच्या पोरीची पुच्ची ठोकली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव आदित्य आहे, मी कानपूरचा आहे. मी दिसायला सुंदर आहे आणि माझे शरीर आकर्षक आहे.

ही गोष्ट माझ्या गावच्या राधिकाची आहे. ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी परीक्षा देऊन माझ्या गावाला गेलो होतो, गावाला आल्यावर मी गावात फिरत होतो तेव्हा पहिले कि एक खूप सुंदर मुलगी चालली आहे. काय मस्त माल दिसत होती ती..

मी माझ्या मित्रांना विचारले तर त्यांनी सांगितले कि ही मुलगी तुझ्या घरासमोर राहाते आणि कोणाला लाईन देत नाही.

मग काय मी तिला पटवायला लागलो. पण ती खरेच हाताला येत नव्हती.

माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली, कि तिच्या मैत्रिणी बरोबर बोलतो आणि मी बोललो. ती पण म्हणालो कि काम अवघड आहे पण मी प्रयत्न करते.

ती म्हणाली – तुला जे सांगायचे आहे ते एका कागदावर लिहून दे.

मी तसेच केले… मला भीती पण वाटत होती कि ती माझी तक्रार तर करणार नाही ना… पण असे झाले नाही आणि तिचे उत्तर आले.

त्यामध्ये लिहिले होते- पूर्ण कानपूर मध्ये कोणी मुलगी मिळाली नाही का?

मी उत्तर दिले – मुली तर खूप मिळाल्या.. पण कोणी पसंत आली नाही. मग अशा रीतीने माझे तिच्याशी बोलणे सुरु झाले…. मग प्रेमाचे बोलणे झाले आणि मग भेट पण झाली. आपण अजून आम्ही एकमेकाला हात लावला नव्हता.

एक दिवसाची गोष्ट आहे. माझ्या घराचे सर्व लोक बाहेर गेले होते. मी घरी एकता होतो फक्त म्हातारी आजी होती.

मी तिला इशारा केला ती आली आणि म्हणली- काय आहे?

मी तिला सांगितले घरात कोणी नाही फक्त आजी आहे.

ती म्हणाली – मग काय करू?

मी : ये ना आजी पण झोपली आहे.

ती : ठीक आहे थांब जरा, घरी सांगून येते कि मैत्रिणी कडे जात आहे.

मी : ठीक आहे पण लवकर ये.

मग मी तिची वाट पाहू लागलो.. काही वेळाने ती आली. ती येताच मी तिला आत घेतले आणि दरवाजा बंद केला, तिला खोलीत नेले.

ती म्हणाली – काय करणार?

मी : आज पर्यंत आपण एकमेकाला हात लावला नाही.. आज मन भरून एकमेकाला प्रेम करू.

ती : ठीक आहे पण लवकर कर.

मी तिला बेडवर झोपवले आणि कीस करू लागलो.. गालावर ओठावर कपाळावर सगळीकडे तिला खूप किस केली, कीस करताना तिचे बॉल पण दोन्ही हाताने दाबू लागलो. मी बरोबर कापत पण होतो कारण मी अगोदर असे काही केलेले नव्हते.

माझ्या तोंडातून गरम हवा निघत होती आणि शरीर तापले होते जणू ताप आला होता.

मग मी हळू हळू तिचा टोप काढून टाकला. आता ती फक्त ब्रा घालून होती ती पण मी काढून टाकली.

आता ती फक्त पेंट घालून पडली होती. मी ती पण काढू लागलो तर तिने मला अडवले आणि मला माझे कपडे काढायला सांगितले.

एक मुलीला पहिल्यांदा नागडी पाहून माझी पेंट फाटायला बघित होती, मी उशीर न करता माझे सर्व कपडे काढून टाकले. आता आम्ही दोघे अंडरवियर घालून होतो. मी  तिला कीस करीत होतो आणि ती मला कीस करत होती.

मग मी तिची अंडरवियर काढून टाकली आणि माझी पण काढली. मी माझा लंड तिला हातात दिला तर ती घाबरली.

म्हणाली – इतका मोठा… पहिल्यांदा पाहत आहे.

मी म्हणालो – मोठा असेल तरच मजा आहे.

मग काय होते ती माझा लंड हलवू लागली, मी खूप जोश मध्ये आली होती. मी तिला झोपवले आणि मी वर झोपलो. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालू लागलो.. पण मी पहिल्यांदा हे करीत होतो. त्यमुळे मला माहित नव्हते कि कुठे टाकतात.

मी तिला विचारले- कोठे टाकू?

ती म्हणाली- अगोदर तेल लावून घे.

मी पटकन लंडावर तेल लावले आणि घालायचा प्रयत्न करू लागलो तरी गेला नाही. तर तिने लवडा हातात पकडला आणि भोकावर ठेवला आणि म्हणली आता जोर लाव.

मी जोराने धक्का मारला माझा अर्धा लंड पुच्ची मध्ये घुसला होता.. ती त्रासाने ओरडत होती.

मी थोडे थांबून मी एक जोराने धक्का मारला आणि यावेळी मी पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. पहिल्यांदा असल्याने मी पटकन पाणी सोडले.

ती कपडे उचलून जाऊ लागली.. तर मी तिला म्हणालो- थोडा वेळ थांब.

ती म्हणाली – परत कधी तरी

मी पण काही सांगितले नाही, माझे काम तर झाले होते. मग तिने तिचे कपडे घातले आणि निघून गेली. त्या नंतर मी तिला खूप वेळा ठोकले आणि मजा केली.