गावाची भाभी पटवली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव पवन आहे आणि मी कानपूर चा आहे. माझे वय २३ वर्षे आहे.

आज मी पहिल्या वेळी एक खरी गोष्ट तुम्हाला घेऊन आलो आहे.

एक वर्षे पूर्वीची गोष्ट आहे जेव्हा माझ्या पप्पांनी माझ्या चाचा च्या विवाहित मुलाला असे म्हणून बोलवून घेलते होते कि तू इथे ये म्हणजे मी तुझी नोकरी लावून देतो आहे. कारण कि चाचा तेव्हा मुलाची नोकरी नसल्याने खूप टेन्शन मध्ये आले होते.

माझ्या चुलत भाऊ ने माझ्या पापांचे म्हणणे ऐकले होते आणि मग तो त्याच्या पत्नी बरोबर आमच्या कडे आला होता.

मग मी तुम्हला सर्व काही सांगतो कि त्याची पत्नी म्हणजे माझी भाभी एकदम माल होती. गावाचे लोक तिच्या वर फिदा झाले होते. तिला पाहून माझे पण मन एकदम खराब झाले होते आणि मी जेव्हा पण तिला पाहत होतो तेव्हा माझा लंड एकदम कडक होत होता.

मग तेव्हा भैया ने मला जवळ बोलवले होते आणि म्हणले कि हि तुझी भाभी आहे.

मग मी त्यांच्या समोर हाथ जोडले होते आणि नमस्कार केला होता.

मग पप्पा म्हणले कि तुम्ही फ्रेश होऊन जा.. मग आपण एकत्र जेवण करू.

मग माझ्या मना मध्ये तर फक्त भाभी येत होती.

मग काही दिवस नंतर माझे भाभी बरोबर बोलणे होत होते आणि भाभी माझ्या बरोबर मजक करत होती आणि मी पण तिच्या समोर एकदम खुश होऊन बोलत होतो आणि माझ्या मना मध्ये आता तिला कसे ठोकावे याचे विचार चालू झाले होते.

मग मी कधी कधी तिला अंघोळ करताना पाहत होतो आणि कधी मी तिची पेंटी माझ्या लंड वर घासत होतो.

एक दिवस ची गोष्ट आहे मी माझ्या कम्प्युटर वर ब्लू फिल्म पाहत होतो आणि तेव्हा माझी मुठ मारायची इच्छा झाली होती आणि मी तेव्हा बाथरूम मध्ये जाऊन भाभी ला आठवून मुठ मारत होतो.

तेव्हा भाभी माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि तिने माझ्या कम्प्युटर वर चालू फिल्म पहिली होती आणि ती एकदम इकडे तिकडे पाहून ती मूवी पाहत होती.

मग मी बाथ रूम मधून बाहेर आलो होतो आणि मग मी पहिले कि ती एकदम एकटक मूवी पाहत होती.

मग मी माझ्या रूम मध्ये आलो तर ती मला म्हणली होती कि हे तू काय पाहत होतास?

मी म्हणले कि मूवी अये.

तर ती म्हणली कि तू असे पाहत असतोस?

मी म्हणले कि हो.

मग ती हसून निघून गेली होती आणि जाताना म्हणली कि आता तू मोठा झाला आहेस.

मग मी विचार करू लागलो होतो कि तिने काही म्हणले नाही म्हणजे ती जवखोर आहे मग मी तिला ठोकायचा चान्स शोधत होतो.

मग मी एक दिवस झोपून उठलो होतो तर पहिले कि ती अंघोळ करून बहर आली होती आणि तिला पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि तिचे बोल एकदम टाईट दिसत होते.

मग मी माझा कंट्रोल विसरत होतो आणि मी माझा लंड कुरवाळू लागलो होतो.

तिने मला असे करताना पाहून घेतले होते आणि ती हसून निघून गेली होती.

मग एक दिवस घरा मध्ये कोणी पण नव्हते. पप्पा आणि भैया ऑफिस मध्ये गेले होते आणि माझा लहान भाऊ माझ्या आई बरोबर माझ्या मावशी च्या कडे जाणार होता.

मग मी माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो.

थोड्या वेळाने भाभी माझ्या रूम मध्ये माझ्या साठी नाश्ता घेऊन आली होती.

नाश्ता केला कि नंतर आम्ही बोलू लागलो होतो आणि मी तर तिच्या बरोबर कमी बोलत होतो आणि तिचे बोल जास्त पाहत होतो.

मग तिने मला असे करताना पाहून घेतले होते आणि ती माझ्या रूम मधून निघून गेली होती.

मग मी एकदम ब्लू फिल्म लावली होती आणि मुठ मारू लागलो होतो.

तेव्हा अचानक ती माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि मला असे वाटले कि ती बहुतेक बाहेर उभी राहून मी काय करतो आहे ते पाहत होती आणि असे नाटक करत होती कि ती आताच आली आहे.

मग तिने मला असे मुठ मारताना पहिले होते आणि म्हणली होती कि हे तू सर्व काय करतो आहेस?

मग मी एक मिनिट तर घाबरलो होतो पण नंतर म्हणलो कि काही नाही भाभी.. जे सर्व करत असतात. तुम्ही पण भैया बरोब करत असणार ना.

मग ती हसून माझ्या रूम मधून निगुन गेली होती, पण मला माहिती होते कि ती जवखोर आहे.

मी पण तिच्या मागे गेलो होतो आणि मग मी तिचा हात पकडला होता.

ती म्हणली कि हे काय करतो आहेस तू?

मग मी काही बोललो नाही आणि तिच्या ओठा वर कीस करू लागलो होतो आणि ती माझ्या पासून दूर जायचा प्रयत्न करत होती पण मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि आज मी तिला सोडणार नव्हतो.

मी तिला एकदम जोर जोराने कीस करत होतो आणि तिचे बोल पण घासत होतो आणि ती एकदम तडफड करत होती, पण तिला पण मजा येत होती तेव्हा काही वेळाने ती पण एकदम जोश मध्ये आली होती आणि माझा साथ देत होती.

मग मी तिचे बोल घासत होतो आणि ती माझे ओठ कीस करत होती. मग माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मला आता सहन करता येत नव्हते आणि मी माझे पाणी काढले होते.

तिने एकदम मादक आवाज मध्ये म्हणले कि काय केलेस हे? बस इतकाच दम आहे?

मग मी म्हणले कि अजून काही जाले नाही आहे आता माझा खरा खेळ बघ. तु माझा लंड एक वेळा उभा करून दे.

मग ती माझा लंड चोकू लागली होती आणि अहह आय्य या य्याय औई आज्ज हः ऑई जः हः हझ आज्ज ओह्ह अंम ईई करत होती आणि मला खूप मजा येत होती.

मग मी माझे कपडे काढले होते आणि माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि भाभी ने तिचा पेटीकोट वर केला होता आणि तिने आत मध्ये पेंटी घातली नव्हती.

मग काय मस्त सीन होता,, मला अजिबात विश्वस होत नव्हता कि हे सर्व होते आहे.

मग तिची पुची एकदम ओली झाली होती आणि मी पटकन माझी जिभ तिच्या पुच्ची मध्ये लावली होती आणि चाटू लागलो होतो आणि ती पण एकदम जोर जोराने आवाज करू लागली होती.

मग तिने ५ मिनीट मध्ये पाणी काढले होते.

मग मला पण सहन करता येत नव्हते आणि मी तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिच्या पुचची वर माझा लंड ठेवला होता आणि हळूच आत मध्ये टाकला होता.

मग आत मध्ये जाताच ती मला एकदम चिकटली होती आणि माझे ओठ चोकू लागली होती. मी माझे ठोके मारत होतो आणि ती पण मला साथ देत होती आणि ती तिच्या दोन्ही हाताने तिचे बोल दाबत होती आणि जोर जोराने तिची गांड वर खाली करत होती.

काही वेळाने तिने परत तिचे पाणी सोडले होते.

मग माझे काम पण होणार होते आणि मग काही मिनिट नंतर मी माझा लंड तिच्या पुची मधून काढला होता आणि तिच्या तोंडा मध्ये माझा सर्व माल काढून टाकला होता.

मग काही वेळ आराम केला होता आणि मग मी तिची गांड पण मारली होती आणि माझी आग शांत केली होती.