झाडीमध्ये माझी ठुकाई

गोष्टी च्या आधी मी माझी माहिती सांगून टाकते आहे, माझे नाव शैली आहे आणि मी २४ वर्षाची आहे, माझे फिगर ३२-३२-४० आहे. माझी हाईट ५ फुट ८ इंच आहे आणि हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी १२वी मध्ये होते, तेव्हा माझे फिगर ३२-३०-३६ होते.

तेव्हा माझा एक बोय फ्रेंड होता ज्याचा आणि माझा ब्रेकअप झाला होता, मी त्याला फक्त कीस केले होते आणि ब्रेकअप नंतर मी एकदम उदास राहू लागले होते, माझ्या बेस्ट फ्रेंड ने मला तिच्या भावा बरोबर ओळख करून दिली.

तो माझ्या पेक्षा वयाने थोडा मोठा होता आणि दिसायला एकदम एवरेज होता. त्याचे नाव अक्षत होते, अक्षत आणि मी रोज रोज फोन वर बोलू लागलो होतो, मग एक दिवस माझी बेस्ट फ्रेंड, तिचा बोय फ्रेंड, अक्षत आणि मी एकत्र भेटायचा प्लान बनवला होता.

आम्ही थोडा वेळ फिरलो आणि मजा केली होती आणि मग अक्षत ने मला त्याच्या बाईक वर बसवले होते आणि एक सुंदर जागे वर घेऊन गेला होता, तो एक हिल पोइंट होता आणि तिथे खाली खूप झाड़ी होती. मग तो मला घेऊन त्या झाड़ी मद्धे गेला होता, मी त्या दिवशी एक फ्रोक टाईप चा टोप घातला होता, जो माझ्या बुब्स वर एकदम टाईट होता आणि खालून एकदम ढिला पडला होता, आणि त्याच्या खाली मी लेगी घातली होती, झाड़ी मध्ये  गेले कि तिथे एक मोठी गुहे सारखी जागा होती.

आम्ही तिथे आसरा घेऊन उभे राहिलो होतो, तो मला तिथे टेकवून मला कीस करू लागला होता, मी पण त्याला कीस करू लागले होते, मग त्याने त्याचा एक हात माझ्या बुब्स वर ठेवला होता आणि त्याला दाबू लागला होता. मी त्या मुळे एकदम घाबरले होते आणि मागे गेले, तर त्याने म्हणले कि काय झाले? तर मी म्हणले कि मी असे आधी कधी केले नाही आहे.

मग त्यने म्हणले कि खुप मजा येईल, तू एक वेळा मला करायला दे, आधी तर मी नाही म्हणले पण तो खूप मागे लागला आणि मग मी तयार झाले होते, मग तो मला कीस करू लाग्ला होता आणि माझे बुब्स दाबू लागला होता.काय सांगू मला किती मजा येत होती? पण मी एकदम घाबरून गेले होते, आणि त्या मुळे मी काही रीस्पोंस देत नव्हते.

मग अक्षत मला म्हणला कि सर्व विचार बाजूला सोडून दे आणि आता या क्षणाचा आनंद घे, आणि काही पण विचार करु नकोस, मग मी आह उऔउ अहह ऐई ओअओ हः आय उऊ आयु ऐई इऐइ करत होते.

मग त्याने एकदम हळूच माझ्या टोप मध्ये हात टाकला होता आणि माझ्या बुब्स ला माझ्या ब्रा च्या वरून दाबू लागला होता, मी पण त्याला साथ देत होते आणि मोन करत होते, आणि त्याचे डोके पकडून मी त्याला कीस करत होते आणि मोन पण करत होते.

मग तो हळू हळू खाली जाऊ लागला होता, आणि त्याने मला माने वर खूप सारे कीस केले होते, आणि तो त्याच्या हाताने माझ्या बुब्स ला टोप च्या आत मध्ये दाबत होता आणि माझ्या पाठीला आणि पोटाला हात फिरवत होता, मग त्याने माझा टोप वर केला होता आणि ब्रा च्या वरून बुब्स चोकू लागला होता, काय सांगू मी मला कीती मजा येत होती.

आत मी पण माझे बोल बाहेर काढून त्याचे डोके माझ्या बोल वर दाबू लागले होते आणि मग त्याने माझी ब्रा काढून टाकली होती, आता मी टोप आणि ब्रा उचलून तो माझ्या बुब्स वर खेळत होता आणि मी एकदम वेडी होऊन एकदम जोर जोराने अहः उऊ उऊ याय ई ईई हः ईई ओअऊ असे करत होते.

मग त्याने माझा एक बोल त्याच्या तोंड मध्ये घेतला होता आणि चोकू लागला होता, काय सांगू मी मला तर एकदम करंट लागला होता आणि मी एकदम वेडी होऊन अहः उऊ युं य्यौऊ ईई करत होते आणि माझी पुच्ची पण आता एकदम ओली झाल होती.

मग तो माझ्या वर एकदम भुकेल्या कुत्र्या सारखा तुटून पडला होता आणि एकदम जोर जोराने चोकत होता, आणि माझा एक बुब्स हाताने दाबत होता आणि मी त्याचे डोके पकडून त्याला माझ्या बुब्स वर दाबत होते, आणि काय मजा येत होती माझ्या मित्रांनो.

तो माझा एक बोल चोकत होता आणि मग त्याने १०-१५ मिनिट एक बोल चोकला होता आणि मग त्याने माझा एक बुब्स खूप दाबला होता आणि मी अहः याय औऊ ईई हः ईई ओअओ आह ऐई ईई ओअऊ करत होते आणि मला असली मजा आधी कधी पण आली नव्हती. आता तो माझ्या पूर्ण शरीर वर चोकत होता आणि कीस करत होता आणि त्याचा हात माझ्या पुच्ची वर जाऊ लागला होता.

तो माझ्या लेगी वरून माझी पुच्ची कुरवाळत होता आणि अहह औऊ ऐई ऐई ओअओ मला खूप मजा येत होती. आणि मी त्याचे नाव घेऊन मोन करत होते अहह उऊ औऊ ईई ओउ अक्षत अहः यस सज्ज हः ओह्ह्ह ओअऊ अह्ह्ह मी इतकी ओली झाले होते कि त्या मुळे माझी पेंटी आणि लेगी पण एकदम ओली झाली होती. त्याला जेव्हा समजले कि माझे ओले झाले आहे तेव्हा त्याने म्हणले कि बघ किती मजा दिली कि तू इतकी ओली झाली आहेस.

मग त्याने माझ्या पेंटी मध्ये हात टाकला होता आणि माझी पुच्ची एकदम कुरवाळू लागला होता आणि मी एकदम अहह औऊ करू लागले होते आणि असे वाटत होते कि मी सातव्या आकाश मध्ये उडते आहे, त्याला आता मस्ती आली होती आणि त्याने माझी पेंटी आणि लेगी खाली करुन्न टाकली होती.

मग त्याच्या समोर माझी सेक्सी पुच्ची आली होती आणि तो मला फिंगरिंग करत होता, मला तर खूप मजा येत होती आणि त्याने माझा टोप वर उचलला होता आणि माझे बुब्स एक एक करून खूप चोकू लागला होता आणि बरोबर माझ्या पुच्चीला पण कुरवाळून देत होता आणि मग तो मला कीस करू लागला होता.

मग त्याने मला म्हणले कि शैली मला काही करायचे आहे, करू का? तर मी विचारले कि काय? मग तो म्हणला कि मला मजा करायची आहे, तुला मजा आली नाही तर मी करणार नाही, मी तर इतकी मदहोश झाले होते कि मी त्याला म्हणले कि तुला जे करायचे आहे ते कर आणि मला एकदम वेडी करून टाक, हे ऐकून तो खाली बसला होता आणि माझी पुची चाटू लागला होता आणि मी तर फक्त मोन करत होते आणि अझ उऊ अहह उऊ औऊ आह्ह औऊ अक्क जज अहह करत होते आणि मला खूप मजा येत होती.

५ मिनिट पर्यंत तो माझी पुच्ची चाटत होता आणि मी त्याचे डोके माझ्या पुच्ची वर दाबू लागले होते, मग त्याने म्हनले कि तू दुसर्या वेळी पाणी काढले आहेस, तुला इतकी मजा आली का? तेव्हा मला काही माहिती नव्हते कि पाणी काढणे काय असते. मग त्याने मला म्हणले कि मी तुला मजा दिली आहे आता तू पण मला थोडी मजा दे, मला समजत नव्हते आणि त्याने त्याचा ६.५ इंच लंड त्याची पेंट काढून बाहेर काढला होता आणि मी पहिल्या वेळी एक माणसाचा इतका मोठा लंड पहिला होता.

मग त्याने म्हणले कि याला धर, त्याला हलव आणि त्याच्या बरोबर तुला पाहिजे तसे खेळ. मग मी त्याला धरले आणि मग तो महला कि त्याला हलव, मग तो जसे जसे मला सांगत होता तसे मी करत होते, मग त्याने म्हणले कि याला चोक, मग मी तो तोंड मध्ये घेतला होता आणि त्याचे पाणी माझ्या तोंड वर लागून गेले होते, मग मी त्याला चोकू लागले होते आणि तो आह उऊ ईई हः अक्क आज्ज ओअओ करू लागला होता.

मग मी त्याचा लंड ५ मिनिट पर्यत चोकला होता आणि मग त्याने खिशा मधून कंडोम काढला होता तर मी एकदम घाबरले होते आणि म्हणले कि मला सेक्स करायचे नाही आहे, तर तो म्हणला कि आता इतकी मजा आली आहे आणि हे करून बघ अजून पण मजा येईल आणि मग मी खूप वेळ नाही म्हणत होते आणि त्याला मग एकदम राग आला होता.

तो – आता इतकी आग लावली आहेस आणि ठोकून घ्यायला नाही म्हणते आहेस.

मी एकदम घाबरून गेले होते आणि त्याने मला धक्का दिला होता आणि मला त्या गुहे मध्ये घेऊन जाऊन झोपवले होते, आणि तो माझी पुच्ची चाटू लागला होता, मी तर सर्व काही विसरून एकदम आज जयी औ औ हः हः ईइ करू लागले होते, मग त्याने कंडोम उघडले होते आणि कंडोम चढवू लागला होता, मी म्हणले कि प्लीज अक्षत हे करू नकोस, तर तो म्हनला कि एक वेळा करून बघ, तर मी एकदम रडू लागले होते आणि त्याने माझे काही पण ऐकले नाही.

मग त्याने लंड माझ्या पुच्ची वर लावला होता आणि एक जोराने धक्का मारला होता तर मी एकदम ओरडले होते आणि आज्ज उऊ उऊ आय यू करत होते, मग त्याने माझ्या तोंड वर हात ठेवला होता आणि म्हणला कि मी हळू हळू करेन. मग काही वेळाने त्रास कमी झाला होता तर अजून एक झटका दिला होता आणि अर्धा लंड आत मध्ये गेला होता आणि मला खूप त्रास होत होता.

मग त्याने एक फायनल झटका दिला होता आणि पूर्ण लंड माझ्या आत मध्ये गेला होता आणि मी एकदम तडफड करत होते, तेव्हा अक्षत म्हणला कि थोडा त्रास होतील, पण जेव्हा मी तुला ठोके मारू लागेन तेव्हा तू पण मजा करशील.

मग काही वेळाने तो मला ठोके मारू लागला होता आणि काय सांगू? मला तर खूप मजा येत होती आणि मी अहः उऊ उय यी ओउ आज्ज हः करत होते, एक एक धक्क्या वर मी ओरडत होते आणि मग त्याने स्पीड वाढवली होती आणि मी मोन करत होते आणि तो त्याची स्पीड वाढवत होता आणि अक्षत ने म्हणले तसे मी पण गांड वर करून करून त्याची मजा घेत होते.

मग काही वेळाने त्याचे पाणी कंडोम मध्ये निघाले होते आणि अम्हि एकदम जोर जोराने श्वास घेत होतो आणि मग आम्ही आमचे कपडे घातले होते आणि काही वेळ तिथे बसलो होतो, तो मला कीस करत होता आणि मी पण त्याला साथ देत होते, मग आम्ही आमच्या घरी गेलो होतो.