कामवाल्या बाईचे प्रेम

हेलो मित्रांनो माझे नाव मनु आहे आणि माझे वय २२ वर्षे आहे. मी आज तुम्हाला माझी एक खरी गोष्ट सांगणार आहे. ही पहिली गोष्ट आहे आणि जर काही चूक झाली तर प्लीज मला माफ करावे. मित्रांनो मी एका प्रायवेट कंपनी मध्ये काम करतो आणि मी काही कामासाठी अमृतसर ला गेलो होतो. मग मी तिथे एक रूम भाड्याने घेतली आणि तिथे राहू लागलो. काही दिवसांनी मला माझ्या बायको शिवाय तिथे कसे तरी वाटू लागले कारण मी तिथे तिच्या बरोबर रोज सेक्स करत होतो. मग मला माझ्या लंडा साठी एका पुच्ची चा शोध होता. ती मला मिळाली जेव्हा मला एक कामवाली बाई मिळाली. मी तिला घराचे सर्व काम सांगितले आणि तिचे पैसे पण सांगितले. तिचे वय ३५ होते आणि ती एकदम मस्त माल होती. मी तिला जेव्हा रोज सकाळी पाहायचो तेव्हा माझा लंड ताठायचा. मग २-३ दिवसांनी मी पहिले कि ती  मला जास्त भाव देऊ लागली होती आणि माझे नशीब पण मला साथ देऊ लागले.

आता मी तिच्या बरोबर मोकळे पणाने बोलू लागलो. मग ती जेव्हा माझ्या समोर असायची तेव्हा माझा लंड ताठ्लेला राहायचा आणि हे तिला पण समजले होते कि मला काय हवे आहे ते. मग एक दिवस तिने स्वतः मला विचारले कि दादा कपडे धुवायचे आहेत का? तर मी हो म्हणालो. मग ती कपडे घेऊन बाथ रूम मध्ये निघून गेली. तिने आज मस्त पंजाबी ड्रेस घातला होता. मग तिने तिची ओढणी काढून टाकली जेणे करून ती ओली होनार नाही. मला आज पहिल्या वेळी तिचे मनुके सरळ सरळदिसत होते. आता माझा लवडा माझ्या कंट्रोल मध्ये नव्हता. मला अजिबात कंट्रोल होत नव्हता.

तेव्हा मला वाटू लागले कि माझी पेंट फाटून जाईल आणि हे तिला पण समजले होते, ती आता मला एक वेगळ्या नजरेने पाहत होती. मग जेव्हा मला राहवले नाही तेव्हा मी तिला म्हणालो कि मला बाथ रूम मध्ये काम आहे. मग ती बाहेर आली आणि मी आत जाऊन मुठ मारू लागलो. मग मी काही वेळाने बाहेर आलो आणि ती आत गेली आणि लगेच बाहेर आली आणि मला म्हणाली कि जेव्हा लवडा उभा असेल आणि समोर पुच्ची असेल तेव्हा हाताला कशा साठी त्रास दिला? तिचे ऐकून मी तर एकदम बेशुद्ध झालो. मग मी विचारले कि तुला कसे माहित कि मी मुठ मारली आहे? मग ती म्हणाली कि मी रोज तुझा लवडा पाहते, मला तर जणू स्वर्ग मिळाले. मग मी लगेच पुढे गेलो आणि तिला माझ्या बाहुपाशात घेतले आणि तिच्या ओठ वर कीस केली. तेव्हा ती म्हणाली कि थोडी वाट पहा मी कोठे पळून जाणार आहे का?

मग मी तीला विचारले तर ती म्हणाली कि तिचा नवरा खूप दारू पितो आणि रोज तिला मारतो आणि म्हणून ती लंडा ची तहानलेली आहे. आता मला पण एक तहानलेली मिळाली होती. मग मी म्हणालो कि चल बेड रूम मध्ये जाऊ आणि ती आली. मग तिथे पोचून मी तीला सर्व कपडे काढून नागडे केले आणि मी तिला माझा लंड तोंडात घ्यायला सांगितले आणि तिने घेतला आणि ती जोर जोराने चोकू लागली. ती लंड अशा रीतीने चोकत होती जणू ती खूप वर्षांनी लंड पाहत असेल. मग मी तिला १५ मिनिटे घोडी बनवून ठोकले आणि मग मी आणि तिने दोघांनी एकत्र पाणी सोडले. मग ती मला म्हणाली कि आता तिला कपडे धुवायचे आहेत आणि मी म्हणालो ठीक आहे आणि मग आपण परत ठोकाई करू.

मग अर्ध्या तासाने जेव्हा कपडे धुवून झाले तेव्हा ती म्हणाली कि मी अंघोळ करायला जाते तर मी म्हणालो कि ठीक आहे आपण एकत्र अंघोळ केली तर. तेव्हा ती म्हणाली कि मला लाज वाटते. मग मी म्हणालो कि आता एक वेळा जवले आहे तर आता कसली लाज? तर ती मग तयार झाली. मग मी पण बाथ रूम मध्ये तिच्या बरोबर अंघोळ करायला गेलो आणि मी माझ्या हाताने तिचे मनुके दाबू लागलो आणि तिच्या पुच्ची वर माझा हात चालवू लागलो आणि आम्ही दोघे खूप गरम झालो. मग मी तिला म्हणालो कि मला तुझी गांड मारायची आहे आणि ती नको म्हणू लागली.. पण मला तर मारायची होती.

मग मी तिला विश्वास दिला कि तुला अजिबात त्रास होणार नाही. मग काही वेळाने ती तयार झाली आणि मग मी तिला घोडी बनवले आणि तिच्या गांडी ला उघडायला सांगितले आणि तिने तिच्या दोन्ही हाताने तिची गांड उघडली आणि मी पटकन तिच्या गांडी च्या भोकला कीस केली आणि तिने स्स्स केले. मग मी तिच्या भोका वर आणि माझ्या लंडा वर खूप वेसेलिन लावली आणि माझी दोन बोटे तिच्या भोकात टाकली. मग मी माझा लवडा तिच्या गांडी वर टेकवला तेव्हा ती म्हणाली कि हळू टाक मी म्हणालो कि तू अजिबात काळजी करू नकोस. मग माझा ३ इंच जाड लंड आत गेला आणि ती ओरडली आणि तेव्हा मी तिचे दोन्ही बॉल धरले. मग मी थोडा थांबलो आणि २ मिनिटाने तिचा त्रास कमी झाला आणि मी अजून थोडा घुसवला आणि अशा रीतीने मी माझा पूर्ण लवडा तिच्या गांडीत घुसवला. मग जेव्हा तो पूर्ण आत गेला तेव्हा मी विचारले कि आता त्रास होतो आहे का? तर ती म्हणाली कि थोडा थोडा.

मग मी माझा लवडा हळू हळू आत बाहेर करून तिला ठोकू लागलो. मग मी काही वेळाने तिच्या गांडी मध्ये वीर्य सोडले आणि मग तिने पण पाणी सोडले होते आणि ती एकदम शांत झाली. मग ती उठली आणि तिच्या गांडी वर हात लावून पाहू लागली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली आणि तिला पाहून माझा लंड पुन्हा उभा झाला आणि तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली आणि मी तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो.

मग मी तिला सरळ केले आणि माझा लवडा तिच्या पुच्ची वर टेकवला आणि एक जोराने धक्का दिला आणि ती त्रासाने ओरडू लागली होती आणि माझा लंड पण त्रास देऊ लागला होता.

तेव्हा मी माझा लवडा जोराने दाबला आणि ती एकदम ओरडली, तेव्हा मी तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल घासू लागलो आणि ती गप झाली आणि मग ती नॉर्मल झाली. मग मी हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागलो आणि तिला अजून थोडा त्रास होत होता. मग मी एक जोराने ठोका दिला आणि माझा पूर्ण तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिने तिचे डोळे बंद करून टाकले आणि मी तिला कीस करीत राहिलो आणि मग ती मला म्हणाली कि तू मला आज ठोकून खूप आनंद दिलास. आता मी तुला कधी जवायला नाही म्हणणार नाही.

तेव्हा मी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले आणि तिला माझ्या हातात पकडून कीस करू लागलो आणि ती पण मला कीस करीत होती आणि मग मी तिला परत जवू लागलो आणि तिला पण खूप मजा येत होती. मग ती म्हणू लागली कि ओह्ह्ह ठोक मला आणि जोरात उम्म्म्म स्स्स फाडून टाक माझी पुच्ची आज तू प्लीज. तिने मला एकदम जोराने पकडले होते आणि मी माझी स्पीड वाढवली आणि तिला जोर जोराने ठोकू लागलो आणि तिने पाणी सोडले.

मग काही वेळाने मी म्हणालो कि आता माझे वीर्य निघणार आहे मी कोठे टाकू? तर ती म्हणाली कि तुझी मर्जी कुठेही टाक. मग मी पण माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले. मग मी तिला कीस करू लागलो आणि ती पण मला कीस करू लागली. मग ती काही वेळाने उठली आणि लंड चोकू लागली. ती तोंड जोराने दाबून लंड चोकत होती आणि तो परत ताठला होता. दहा मिनिटे चोकून झाल्या वर लंडाने वीर्य सोडले आणि ती सर्व पिऊन गेली.

मग आम्ही दोघे उठलो आणि कपडे घालू लागलो. मग ती मला म्हणाली कि तू आज माझी सर्व तहान भागवलीस नाही तर माझा नवरा काही कामाचा नाही आहे. तो दिवस भर दारू ढोसतो आणि पडून राहतो. मग मी तिला त्या दिवसा नंतर खूप वेळा जवले आणि  ती पण मजा घेऊ लागली. तर मित्रांनो ही होती माझी कामवाल्या बाईबरोबर गोष्ट.