काकीने माझा हट्ट पूर्ण केला

हेलो मित्रानो माझा तुम्हाला सर्वाना नमस्कार. मी माझ्या काकी ला एका वेळी चुकीने तिच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये पहिले होते. मी तेव्हा किचन मध्ये गेलो होतो आणि तिथे काकी जेवण बनवत होती.  माझी काकी तेव्हा साडी मध्ये खूप सेक्सी दिसत होती आणि मग मी तीच्या जवळ गेलो. मला अजून पन तिची पेंटी आठवत होती आणि मग मी तिच्या जवळ जाऊन तिला पाहत राहिलो. मग काकी म्हणाली कि जे काही जाले ते सर्व विसरून जा. मग मी म्हणालो कि काकी मी विसरायचा प्रयत्न करीत आहे पण तुमचे ते सुंदर रूम माझ्या मना तून बाहेर जात नाही आहे, तुम्ही खूप सेक्सी आहात असे म्हणून मी काही वेळ शांत राहिलो.

आता काकी ला काही पण समजत नव्हते कि तीने काय बोलावे? आणि हे पाहून मी पुढे जायचे ठरवले आणि मग मी तिला म्हणालो कि काकी तुम्ही लाल पेंटी मध्ये खुप सेक्सी दिसत होता, तुमचा शेप पाहून तर माझा लंड पण मोठा झाला होता. आता तिला राग येऊ लागला होता. मग ती मागे फिरली आणि माझ्या कडे पहिले. आता तेव्हा पण माझा लंड उभा होता तर तिचे लक्ष सरळ त्या वर गेले.

आता काकी ला काही समजत नव्हते तर मग ती म्हणाली कि समीर तुला हे सर्व काही विसरावे लागेल, असा विचार कर कि आपल्या काकी विषयी काही पण चुकी चे मनात ठेवणे पाप आहे. मग मी तिच्या अजून जास्त जवळ गेलो आणि मग तिला म्हणू लागलो.

काकी तुम्हाला माहित नाही आहे कि तुम्ही सुंदर आहात, तुम्हाला चुकून जरी कोणी पेंटी मध्ये पहिले तरी तो जबरदस्ती ने तुमच्या वर रेप करेल. मग मी तर तुम्हाला फक्त पेंटी मध्ये पहिले नाही तर तुमच्या पेंटी वर माझा हात पण फिरवला आहे, तुमचे शरीर कोमल आणि मुलायम आहे आणि जेव्हा मी तुम्हाला नागडे पहिले होते तेव्हा तुमचे वय एका २२ वर्षे वया च्या मुली सारखे वाटत होते.

आता काकी ला राग पण येत होता आणि मग मणातल्या मनात चांगले पण वाटत होते. आता तिची तारीफ ऐकून काकी म्हणाली कि बघ आपल्या मध्ये असला काही संबंध बनू शकत नाही आहे, मी एक विवाहीत आहे आणि मला मुलगा पण आहे आणि तुला माझ्या विषयी असा विचार करायला नको आहे, असा विचार करणे पण पाप आहे आणि तुझ्या मना तून तू ही गोष्ट काढून टाक. तिने मला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण मी तर तिच्या त्या नागड्या शरीराच्या वासने मध्ये बुडालो होतो. मला तर काही चांगले समजत नव्हते, मला तर फक्त तिला ठोकायचा विचार मनात येत होता. आता काकी च्या बोलण्याने मला निराश केले होते पण मी तिचे ऐकायला तयार नव्हतो.

मग मी तिला म्हणालो कि काकी तुम्ही मला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, मी तर तुमच्या बरोबर एक सामान्य संबंध ठेवत आहे, मला तुमच्या बरोबर तुमच्या पती सारखे संबंध ठेवायचे नाही आहेत, मला तर तुमचे ते नागडे रूप पहायचे आहे. मला तुम्हाला तुमच्या मर्जी शिवाय ठोकायचे नाही आहे, तुमची इच्छा असेल तरच आपण संबंध ठेवू. मी तुम्हाला नागडे पाहून पण माझ्या वर ताबा ठेवला आहे. तुम्हाला जर कोणी नागडे पहिले तर तुमच्या परवानगी शिवाय तुम्हाला जवून टाकेल असे तुम्ही खूप सुंदर आहात काकी.

काकी हे सर्व ऐकून खूप हैराण झाली कि मी तिच्या विषयी असे कसे काय बोलू शकतो, आता ती पण विचार करू लागली. आता मला वाटले कि ती बहुतेक माझे ऐकायला तयार होईल. मग मी तिला म्हणालो कि मला फक्त तुम्हाला नागडे पहायचे आहे, मला तुम्हाला तुमच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये परत पहायचे आहे, मी तुमच्या शरीराला तो पर्यंत स्पर्श करणार नाही जो पर्यंत तुम्ही मला ते करण्याची परवानगी देणार नाही. मी तुम्हाला पाहून माझा लंड हातात घेऊन माझी मूठ मारेन.

मग ती म्हणाली कि बघ हे काही पण शक्य नाही आहे. मला तुझ्या बरोबर काही संबंध ठेवायचा नाही आहे आणि तू पण असा विचार करणे बंद करून टाक, मी कुठल्या पण दुसऱ्या पुरुषा समोर हे काही करू शकत नाही आहे.

मग मी तिला म्हणालो कि तुम्ही माझे म्हणणे समजून घेत नाही आहे.  मी तर तुम्हाला केव्हा आधीच नागडे पहिले आहे, तुम्ही हे विसरला आहात कि मी तुमची गांड आणि पुच्ची पण कुरवाळली आहे आणि मग मी तुमच्या पेंटी च्या आत पण माझा हात घातला आहे. आता माझ्या समोर तुमची काही इज्जत राहिली नाही आहे, आता मी तुम्हाला सांगतो कि मी नेहमी बाथ रूम मध्ये अंघोळ करून तिथे जी तुमची पेंटी असते त्यात माझी मुठ मारीत होतो. मी नेहमी माझ्या वर खूप कंट्रोल केला आहे, पण आज मी तुम्हाला पहिले आणि मग नंतर तुमची जी काय इज्जत कपड्या मध्ये होती ती राहिली नाही आहे. आता तुमची इज्जत माझ्या समोर राहिली नाही आणि आता तुम्ही माझ्या समोर एकदम नागडी जरी फिरला तरी तुमची इज्जत जाणार नाही आहे.

मग मी तिला म्हणालो कि मला फक्त तुम्हाला ब्रा आणि पेंटी मध्ये पहायचे आहे आणि मी तुम्हाला एकदम नागडे व्हायला पण सांगत नाही आहे. मला फक्त माझ्या मनातली आग शांत करायची आहे आणि त्या आगी ला तुम्ही जबाबदार आहे कारण मी जर तुम्हाला आधी नागडे पहिले नसते तर मी तुम्हाला हे आज मागितले नसते. आणि ती हे सर्व ऐकून निराश झाली.

आता माझ्या हट्ट समोर तिचे काही चालत नव्हते कारण मी माघार घ्यायला अजिबात तयार नव्हतो आणि आता तिला पण समजले होते कि तिला आता माझ्या समोर नागडे व्हावे लागणार आहे. पण तरी असे न करण्याचा प्रयत्न करीत होती. मग ती म्हनाली कि मी एक वेळा तुझ्या समोर नागडी झाले आहे आणि माझी इज्जत तुझ्या समोर गेली आहे पण मी पुन्हा पुन्हा तुझ्या समोर नागडी होऊ शकत नाही आहे, तू इथून जा आणि तुझे स्वप्न विसरून जा.

आता काकी ने हे बोलून माझ्या सर्व इच्छे वर पाणी टाकून दिले होते. आता मी परत प्रयत्न करू लागलो आणि मला माहिती आहे कि ही माझि शेवट ची संधी आहे, कारण मला माहिती होते कि मी तिला आज नागडे नाही केले तर मी तिला परत कधी नागडी पाहू शकणार नाही आहे. आता मला ही संधी घालवायची नव्हती.

मग मी तिला म्हणालो कि मी तुमच्या समोर हात जोडतो आहे, मला माझ्या या त्रासा तून मुक्त करा, तुम्हाला नागडे पाहून माझ्या मनात जी तुम्हाला जवायची आग लागली आहे ती मला माझी मुठ मारून शांत करायची आहे आणि तुमची काही इज्जत पण जाणार नाही आहे आणि माझे मन पण शांत होऊन जाईल. असे म्हणून मी माझी पेंट काढली आणि मग मी  तिच्या समोर उभा झालो.

आता ती तर हे सर्व पाहत राहिली. मग मी माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि तीच्या समोर नागडा उभा राहिलो. आता माझा लंड पण पूर्ण उभा होता आणि ती पण मला घूरून घुरून पाहत होती, मग मी माझा लंड हाताने पकडून तिच्या समोर कुरवाळू लागलो. तीला पण माझा लंड आवडला होता आणि ती डोळे फाडून त्याला पाहत उभी होती. मग मी तिला म्हणाली कि काकी प्लीज मला मदत करा, प्लीज तुम्ही तुमचे कपडे काढून टाका पण ती काही पण ऐकायला तयार नव्हती. मग मी बाथ रूम मध्ये गेलो आणि मग तिथे तिची वाळवायला ठेवलेली पेंटी घेऊन आलो आणि मग त्या मध्ये मुठ मारू लागलो, ती पेंटी बदामी रंगाची होती आणि खूप मुलायम पण होती.

हे सर्व पाहून तिला पण समजले होते कि मी तिच्या साठी एकदम वेडा  झालो आहे आणि आता मी काही पण ऐकायला तयार नाही आहे. मग ती मला म्हणाली कि हे काय करतो आहेस? थांब जरा. पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि मग मी तिची ती पेंटी तिच्या समोर घातली आणि माझा लंड पेंटी वरून कुरवाळू लागलो. मग मी तिला म्हणालो कि मला तुमचे नागडे शरीर पहायचे आहे आणि माझी आग विजवायची आहे.

आता ती विचारात पडली होती आणि मग ती म्हणाली कि मी नागडी होऊ शकत नाही आहे, पण मी तुला माझि आता घातलेली पेंटी काढून देऊ शकते. मग मी मनातल्या मनात खुश झालो. मग काकी ने तिची पेंटी माझ्या समोर काढून घेतली आणि मग तिने ती पेंटी मला दिली आणि मग मी तिने घातलेली पेंटी लगेच घेतली. आता तिची पेंटी पण थोडी ओली झाली होती आता मला याचा अर्थ समजला कि तिच्या मनात पण आता सेक्स वासना जागी जाली होती आणि त्यामुळे तिची पेंटी ओली झाली होती.

मग मी तिची मी घातलेली पेंटी काढून टाकली आणि तिने आता दिलेल्या पेंटी ने माझा लंड कुरवाळू लागलो, पण अजून माझ्या मनाला शांती होत नव्हती, तर मग मी तिला म्हणालो कि प्लीज माझ्या समोर नागडी हो तर माझी आग विजून जाईल.

आता माझ्या काकी ला पण माझा मोठा लंड आवडला होता आणि ही गोष्ट तिच्या ओल्या झालेल्या पेंटी मुळे आणि ती पुन्हा पुन्हा माझा लंड एकटक पाहत असल्याने मला समजली होती आणि मग ती म्हणाली कि ठीक आहे, मी माझे कपडे काढून टाकते आहे. आता तिचे हे ऐकून माझा लंड अजून जास्त कडक झाला आणि मग काकी ने माझ्या कडे तिची घातलेली पेंटी मागितली, तर मग मी तिची पेंटी माझ्या तोंडाला लावून वाद घेऊन मग ती तिला देऊन टाकली. मग माझ्या समोर माझ्या काकी ने ती पेंटी घातली आणि मग तिने तिचे कपडे काढून टाकले. आणि मग मी तिला फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये पाहत होतो आणि मग मी तर काय कंट्रोल करू शकलो नाही आणि आता मी माझा लंड पकडून खूप जोर जोराने तिच्या समोर माझी मुठ मारू लागलो आणि मग मी माझे डोळे तिच्या ब्रा मधून दिसणाऱ्या तिच्या गुलाबी निपल वर ठेवून माझा लंड हलवत होतो आणि माझ्या तोंडून आह्ह अहःह उम्म्म्म अहःहया स्स्स्स काकी अम्म्म्म आह्ह अह्हह असे आवाज निघू लागले होते आणि मग मी खूप वेळ जोर जोराने माझा लंड हलवण त्याचे सर्व वीर्य तिच्या समोर फारशी वर काढून टाकले आणि मग मी तिच्या पायाला येऊन लोळू लागलो आणि तिला माझी आग शांत करण्या साठी खूप खूप धन्यवाद दिले आणि आता तर ती पण खुश झाली होती. मित्रानो माझि काकी अजून माझ्या समोर नागडी होते आणि मी तिला पाहून जोर जोराने मुठ मारून माझी आग शांत करतो. आता तर मी तिला जवण्याची वाट पाहत आहे.