कासीमने आईची जवानी लुटली

हेलो मित्रानो माझी आई एक उर्दू टीचर आहे आणि तिचा जास्त करून वेळ घरची कामे करण्यात आणि शाळे मध्ये जात असतो. आणि तिच्या शरीरा चे म्हणायचे तर तिचे शरीर खूप मस्त होते, तिचे लिप्स म्हणजे रसाळ द्राक्षे, टाईट ३६ चे बुब्स आणि गांड तर अशी कि जनु संगमरवर मध्ये कोरली आहे कि काय असे वाटत होते. तिला  लग्न आणि अशा कार्यक्रमा मध्ये जाण्याची खूप हौस होती आणि आमच्या नाते वाईक मध्ये लग्नाची कामे तिच स्वतः सांभाळत असते.

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा माझ्या आई ला तिच्या भतीजी च्या लग्ना मध्ये बिलासपुर जायचे होते, कारण पप्पा जास्त कडून बाहेर राहत होते आणि मी पण त्यांच्या पासून दूर होस्टेल मध्ये राहत होतो. आता मम्मी त्या लग्न मध्ये जाण्या साठी खूप उतावली झाली होती आणि तिने कसे तरी करून माझ्या पप्पा ना त्या लग्ना मध्ये जाण्यासाठी मनवून घेतले होते. मग आई कशी तरी बिलासपुर मध्ये पोचली आणि मग ती लग्नाच्या कामा मध्ये लागली.

आता सर्व काही चांगले चालू होते आणि तेव्हा आई पण खूप खुश होती तेव्हा तिची कासीम वर नजर पडली नव्हती. कासीम २७ वर्षे वयाचा एक जवान मुलगा होता आणि तो पण लग्ना मध्ये मुलां च्या लोकां कडून आला होता. आता कासीम तर आईला पाहून तिच्या वर फिदा झाला होता, म्हणतात ना कि प्रेमा मध्ये वय पहिले जात नाही. त्याचे वय २७ वर्षे होते आणि माझ्या आई चे वय ३८ वर्षे होते. आता तो कासीम माझ्या आई बरोबर बोलायचे बहाणे शोधू लागला होता आणि त्याचे हे स्वप्न पूर्ण पण झाले होते. जेव्हा आई पाहुण्यांना नसता देत होती. मग कासीम पण आई च्या जवळ गेला आणि चहा घेण्याचे कारण करून आई ची मस्त जवानी पाहू लागला होता. आई पण त्या दिवशी खूप मस्त दीसत होती, आणि डीप सूट मुळे तिचे  क्लीवेज पण स्वच्छ दिसत होते.

आता कासीम च्या मना मध्ये काही तरी चालू झाले होते. मग तो कसा तरी शुद्धी वर आला आणि मग तो मम्मी कडे चहा घेण्य साठी त्याने त्याचा हात पुढे वाढवला. बहुतेक त्या मध्ये पण त्याची काही तरी चाल होती आणि मग त्याने तो चहा त्याच्या वर ती पाडून घेतला. आता आई पण हे सर्व पाहून शोक झाली होती आणि मग ती पतकन त्याचा हात पाहू लागली आणि मग त्याच्या हाता वर तिच्या ओठाने फुक मारु लागली.

बहुतेक कासीम ला तर या मध्ये पण स्वर्ग दिसू लागला होता आणि त्याचा पण लंड टाईट झाला होता. बहुतेक त्याचे पण प्रेम आता काही जास्त चढू लागले होते. मग आईने त्याचे हात सोडले आणि तो कसे तरी करून बाथ रूम मध्ये पळाला आणि तो आई चे हात आणि तिच्या कोमल हाता च्या अहसास आठवून मुठ मारू लागला आणि तो मजा करू लागला. मग त्याने पूर्ण रात्र त्याच्या डोळ्या समोर तिचे शरीर पहिले आणि कसे  तरी रात्र घालवली आणि मग त्याच्या कामुक डोळ्यांनी तो आई ला शोधु लागला.

आता बहुतेक देवा ला पण हेच पाहीजे होते आणि आई ला काही सामान घेण्या साठी मार्केट मध्ये जायचे होते. आता तो  पण याच गोष्टी ची वाट पाहत होता तर तो आई ला म्हणाला कि तो आपण मार्केट मध्ये जातो आहे. आता आई च्या मनात तरी काही पण नव्हते आणि ती तयार झली होती.

असे तर कासीम श्रीमंत घराचा होता आणि नेहमी खूप महाग गाडी वापरत होता, पन तो त्या दिवशी जाणून बुजून बाईक घेऊन गेला आणि आई पण त्याच्या बरोबर जाऊन बसली होती. आता कासीम ला पण अशा संधी ची वाट होती आणि तो आई च्या बॉल चे मजे घेण्या साठी जाणून बुजून ब्रेक मारू लागला होता. आता पूर्ण दिवस आई च्या बरोबर फिरून आता आई पण त्याला खूप चांगले ओळखू लागली होती आणि आता ती त्याच्या बरोबर चेष्टा मस्करी करू लागली होती आणि आता त्यांची मैत्री काही जास्त पुढे वाढली होती.

आता लग्न झाल्या वर त्या दोघांनी फोन वर बोलणे चालू करून टाकले होते. आता बहुतेक आई पण त्याला पसंत करू लागली होती, पण तिला पप्पा ची थोडी भीती वाटत होती आणि ती काही करत नव्हती आणि आपल्या घरा ची इज्जत वाचविण्य साठी कि लोक काय विचार करतील. आणि म्हणून तिने कासीम बरोबर बोलणे कमी करून टाकले. पण माझे पप्पा आई पासून दूर राहत होते आणि त्यामुळे तिच्या मनात पण आता त्याच्या सठी काही विचार येऊ लागले होते आणि ती पण काय करणार प्रेम करण्याची भूक पण तिच्या आत मध्ये होती.

मग या गोष्टी ला ६-७ महिने निघून गेले आणि आता आई दर रोज कासीम बरोबर बोलायचा विचार करीत होती. मग एक दिवस तिने खूप विचार करून कासीम ला फोन लावून टाकला आणि ती आता कासीम पासून किती वेळ दूर राहू शकणार होती? तेव्हा कासीम दिल्ली मध्ये होता आणि त्याने आईला तिथे यायला सांगितले. आता आई पण पप्पा बरोबर बहाणा करून कसे तरी तिकडे पोचली. आता कासीम पण केव्हा पासून या दिवसाची वाट पाहत होता आणि आई आल्या मुळे तो तर खूप खुश झाला होता.

आता आईला घेण्या साठी तो स्वतः स्टेशन मध्ये आला आणि तिने आई साठी दिल्ली च्या एक मोठ्या हॉटेल मध्ये रूम बुक करून ठेवला होता. मग त्याने आई ला स्टेशन वरून बरोबर घेतले आणि ते लोक काही वेळा फिरायला गेले आणि मग तो संध्या काळी आई ला हॉटेल मध्ये घेऊन आला आणि मग तिला हॉटेल मध्ये सोडून जायचे नाटक करू लागला होता, पण आई ने त्याला काही तरी सांगून तिच्या कडे थांबवले आणि बहुतेक आई ला पण आता सेक्स चा ताप भरला होता. आणि मग कासीम ने पण असेच केले आणि तो करणार पण का बरे नाही? तो याच दिवसाची केव्हा पासून वाट पाहत बसला होता. मग आता आई पण रात्री झोपायची तयारी करू लागली आणि मग कपडे चेंज करून ती बाथ रूम मध्ये गेली आणि मग ती कासीम ला पण कपडे चेंज करायला सांगू लागली.

आणि मग काही वेळ झाला आणि मग ती तिचे कपडे बदलून बाथ रूम मधून बाहेर आली आणि मग तेव्हा तिने पिंक कलर ची नाईटी घातली होती आणि तेव्हा तर कासीम तिला पाहत राहिला, बहुतेक त्याचा लंड एकदम ताठला होता. आता त्याला डोळ्या समोर आई चे मोठे मोठे बुब्स दिसू लागले होते आणि त्याचा लंड पण खूप टाईट झाला होता.

मग आई ने त्याला परत एक वेळा कपडे चेंज करायला सांगितले, पण तो आता तिला सोडून कोठे पण जाणार नव्हता. मग तो म्हणाला कि मी नंतर करून घेतो आणि मग आई त्याच्या बरोबर बेड वर येऊन बसली. आणि मग काही वेळ इकडे तिकडे चे बोलून आई ची नजर त्याच्या उभ्या लंडा वर गेली होती.

आता त्याचा लवडा एकदम ताठला होता आणि तो साप सारखा उभा झाला होता. आणि तो त्याची पेंट फाडून बाहेर निघणार होता. आणि हे सर्व पाहून मम्मी जोश मध्ये आली होती, आणि येणार पण का बरे नाही कारण ती पण खूप दिवसांनी भुकेली होती. मग तेव्हा कासीम थोडा लाजत होता आणि मग तिने बोलणे चालू करायचे ठरवले आणि मग ती बोलू लागली.

ती : तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड नाही आहे का?

तो : नाही.

ती : खरे का?

तो : हो, कारण मला आज पर्यंत तुमच्या सारखी सुंदर मिळाली नाही आहे जिला मी गर्ल फ्रेंड बनवू शकणार होतो.

ती : मी इतकी पण काही सुंदर नाही आहे आणि सांग मला मी कुठे सुंदर दिसते आहे. तुला माझ्या मध्ये काय बरे आवडते आहे?

तो : थोडा लाजत लाजत तिच्या बुब्स कडे इशारा करून टाकतो.

आता ती पण थोडी लाजून घेते आणि मग मादक नजरेने त्याच्या कडे पाहू लागते. आता बहुतेक त्याला पण या घडी ची वाट होती आणि मग तो आई च्या खूप जवळ येतो आणि म्हणतो कि कदाचित मी तुमचा पती असतो तर तुम्हाला राणी बनवून ठेवले असते. आता आई पण थोडी लाजते आणि त्याला म्हणते कि ठीक आहे बनवून टाका ना, तुम्हाला कोणी नाही म्हणाले आहे का? आणि मग तर काय होते? आता तर त्याला जे पाहिजे होते ते समोरून मिळाले होते.

आता त्याच्या हाताने काम चालू करून टाकले होते आणि त्याने त्याचे ओठ आई च्या रसाळ ओठाला लावून टाकले होते आणि मग तो तिचा ज्यूस पिऊ लागला होता आणि मग त्याच्या दोन्ही हातांनी तो आई चे मोठे मोठे बुब्स दाबू लागला होता आणि आता बहुतेक तिला पण आता खूप मजा येऊ लागली होती. आता तिचे पण श्वास पण खूप जोरने चालू झाले होते आणि ती पण त्याला खूप साथ देऊ लागली होती.

मग काही वेळ आई चे ओठ चोकून त्याने आई ची नाईटी काढून बाजूला केली.

मग तो  तीला बिलगला आणि तिला सतत कीस करू लागला. एक तहानलेल्या मजनू सारखा तो तिला कीस करीत राहिला आणि तिचे बॉल पण दाबले तिने त्याला बेडवर ढकलले आणि त्याची पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि  लंड कुरवाळू लागली. त्याचा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

काही वेळ लंड दाबून ती त्याच्या  वर चढली आणि त्याचे ओठ चोकू लागली.

तिने त्याची टी शर्ट काढून टाकली. तो तिच्या समोर पूर्ण नागडा होता. त्याने तिला झोपवले आणि तो वर आला. तो तिचे ओठ चोकू लागला. ती पण त्याला साथ देत होती. आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. तो त्याच्या एक हाताने तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता.

त्याने तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढली आणि ती समोर पूर्ण नागडी उभी होती. तिची पुच्ची एकदम स्वच्छ होती.

ती म्हणाली तू माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक.

आता तो दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागला आणि ती ओह्ह्ह  उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.

आता तो तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होता आणि  लंड तिच्या पुच्ची ला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून तो तिच्या पायांच्या मध्ये आला होता आणि मग तिच्या पुच्ची वर माझे तोंड ठेवून तो तिची पुच्ची चाटीत होता.

ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि  जोरात…. आणि जोरात .. येस्स… आह्ह फाडून टाक माझी पुच्ची… आज फाडून दे तिला… आज सोडू नको खाऊन टाक तिला … खाज मीटव तिची …. सोडू नको तिला… पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने त्याचे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि त्याने पण अजिबात उशीर न करता त्याचा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागला. तो एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होता आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होता.

ती ओरडू लागली- अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म. आणि जोरात …येस्स्सस्स्स आणि जोरात … मी येणार आहे … फाडून दे माझी पुच्ची त्याने मग ५-६ ठोके मारले आणि मग त्या दोघांनी एकदम पाणी सोडले. त्याने तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि तो तिच्या वर पडून राहिला. मग ५ मिनिटाने तिने त्याला बाजूला व्हायला सांगितले. ती उठून बाथरूम मध्ये गेली आणि तो पण मागे पोचला. ती सुसू करीत होती आणि तो पन सुसू करू लागला. मग त्याने पाण्याने तिची पुच्ची धुतली आणि तिनेत्याचा लंड धुतला.

ते बेडवर पूर्ण नागडे होते. त्याने तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागला. तो दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागला. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग त्याने तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागला. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि तो मस्त पुच्ची चाटत होता.

ती आईईईईईईईई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची त्याच्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने त्याचे डोके पुच्चीवर झोराने दाबून धरले होते.

ती काही वेळाने कडक झाली आणि तिने पाणी सोडले. आणि म्हणाली अह्हह बास आता बास कर प्लीज आता मला ठोक.

तो पण पूर्ण मंत्रमुग्ध झाला आणि त्याचा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

तो आता फक्त चड्डी घालून होता. तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, कारण त्याचा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

त्याने तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता ते 69 पोजिशन मध्ये आले होते. ती त्याचा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि तो  तिची पुच्ची चाटत होता.

असे ते १५ मिनिटे चोकत राहिले. यावेळी त्याने एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि त्याने तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता तो  तिच्या पायांच्या मध्ये आला आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागला. मग तो त्याचे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागला आणि ती धडपडू लागली आणि त्याने तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग तो हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागला.

तिला खूप मजा येत होती आणि मग तो लवडा टाकायची तयारी करू लागला.

त्याने खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि तो एकदम घाबरला.

त्याचा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत  विनंती करू लागली कि काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण तो आता कोठे काढणार होता..

तो पण काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागला आणि तिचे मम्मे दाबू लागला, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि त्याने परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण त्याने तिचे तोंड दाबून धरले होते.

आता त्याने लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती  साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण त्याला अजून वेळ होता आणि त्याने जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. आणि थोड्या वेळाने त्याने तिच्या पुच्चीत विर्याचा फवारा सोडला. आणि मग तो तिच्या वर झोपला आणि तिला कीस करीत राहिला. आता आई खूप खुश दिसत होती, तिला तिच्या जीवनाच्या आयुष्यात एक ठरकी मुलगा मिळाला होता ना.