किरण दीदीला रात्री जवले

हेलो फ्रेंड्स माझे नाव राजेश आहे आणि मी दिल्लीचा आहे. मी काही पैलवान सारखा नाही पण माझी बोडी एकदम फिट आहे आणि माझी उंची ५ फुट ११ इंच आहे.

माझ्या घरात माझे  आई वडील आणि माझी एक बहिण आहे.

माझ्या घरातले सर्व लोक हसमुख स्वभावाचे आहेत आणि माझे पप्पा आणि बहिण खूप हसत राहतात.

मी आणि माझी बहिण एकाच कॉलेजमध्ये असल्याने ती जास्त फेशन करून येत नाही.

ही गोष्ट माझी आणि माझी बहिण किरण  या दोघातली आहे.

ती रोज माझ्या बरोबर माझ्या गाडीवर कोलेज ला जाते.. पण कोलेज सुटल्यावर परत येताना ती तिच्या मैत्रिणी बरोबर येते. तिला असे वाटते कि मला कोलेज मध्ये मुलींबरोबर फिरणे आवडते.

कोलेज मध्ये माझी इमेज एक प्लेबोय सारखी आहे पण मी कधी सेक्स चा अनुभव केला नाही, कारण दिल्लीत सेक्स करायला जागा मिळणे अवघड काम आहे.

मी फायनल यीअर मध्ये होतो आणि माझी बहिण फर्स्ट यीअर मध्ये होती.

किरण ला ट्रेडीशनल कपडे घालायला आवडते आणि त्यामुळे ती सलवार सूट घालून कोलेज ला जाते कधी कधी ती आईच्या सांगण्यावरून स्कर्ट पण घालून येते.

माझ्या काही मैत्रिणी आहेत ज्या म्हणतात कि राजेश कि जर किरण ने प्रयत्न केला तर ती तुझ्या पेक्षा जास्त होट दिसू शकते.

हे सर्व ऐकून मला फार वेगळे वाटायचे कि माझ्या मुले माझी बहिण दबावात असल्या सारखी वागत आहे.

माझी गर्ल फ्रेंड मला म्हणायची राजेश माझ्या बरोबर कुठे तरी चल ना..आपण सेक्स करून मजा करू.

मी तिला विचारायचो- काय मुलींचे मन पण सेक्स चा विचार करीत राहाते?

तर ती म्हणायची- हो मुलांपेक्षा किती तरी जास्त वेळ. मग ती मला म्हणायची पण काय करू मी माझे नशीब असे आहे कि माझा बोय फ्रेंड मला काही करीत नाही आणि मी हसायचो.

मी माझ्या गर्ल फ्रेंड ला म्हणालो बघ माझ्या बहिणी कडे .. ती पण कोलेज ला येते पण तुझ्या सारखा विचार करीत नाही.

ती म्हणाली- ती तुझी बहिण आहे तुला थोडेच सांगेल ती. पण तिला पण मनात इच्छा असेलच कि कोणी तरी येऊन तिला चिरडावे.

मी घरी तिच्या समोर बसून माझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर फोन वर बोलत असे आणि कधी कधी तिच्या खोलीत सिगरेट पिऊ लागलो.

मी तिला सतत विचारात राहायचो कि तुला वाईट तर वाटत नाही ना. तर ती मला म्हणायची अरे या गोष्टी तर आजकाल मुलांमध्ये सामान्य आहेत त्यामुळे काय वाईट वाटायचे त्यात.

मी हळू हळू तिच्या मनातील गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू लागलो आणि मी म्हणालो – माझी गर्ल फ्रेंड म्हणते कि प्रत्येक मुलीला आपण होट दिसावे असे मनातल्या मनात वाटत असते.

तर रिमा म्हणाली – हो ही खरी गोष्ट आहे.

मी म्हणालो – तू कोलेज ला  इतकी सिम्पल बनून का जातेस?

तर ती म्हणाली – मुलगी होट दिसली कि मुले १०० कमेंट करतात आणि ते सर्व माझ्या भावाला आवडणार नाही.

मी म्हणालो – मला नाही वाटत किरण  कि तू इतकी होट दिसू शकशील कि मुले तुला कमेंट करतील.

ती म्हणाली – तर मग चाल आज शॉपिंग करायला जाऊ आणि मग उद्या कोलेज मध्ये पाहू कि काय होते ते.

मी घरातून गाडी बाहेर काढली आणि आज किरण  खूप खुश दिसत होती जणू तिला स्वातंत्र्य मिळाले होते. मग आम्ही शोपिंग मोल मध्ये गेलो जिथे किरण  म्हणाली- बर तुला मुलगी काय केले तर होट वाटते?

मी म्हणालो – ही गोष्ट मी तुला कसे सांगू शकतो? तू माझी बहिण…

ती म्हणाली – लाजू नकोस भाऊ.. मला माहित  आहे कि तू कोलेज मध्ये सर्व मुलींना डोळे फाडून फाडून पाहत असतोस.

मग मी पण तिला सरळ सांगून टाकले – मुलगी दिसायला इतकी होट असली पाहिजे कि तिला पाहून मनात होट विचार आले पाहिजेत मग ते विचार सेक्स चे असले तरी चालतील.

मग तिने मोल मध्ये खूप सारे फेशन टोप आणि बॉटम ट्राय केले पण तिने मला ट्रायल रुमच्या बाहेर घालून दाखवले नाहीत. मग तिने काही कपडे पसंत केले आणि आम्ही पैसे देऊन परत घरी आलो.

मग रात्री ती मला म्हणाली – भाऊ तुम्ही उद्या कोलेज ला एकटे जा आणि मी मग मागून एकटी येते.

मी म्हणालो – ठीक आहे.

दुसऱ्या दिवशी मी कोलेज ला पोचलो. काही वेळाने माझी गर्ल फ्रेंड आली आणि माझा हात पकडून मला कोलेज च्या गेट वर घेउन जाऊ लागली.

मी विचारले- काय आहे असे का करीत आहेस?

पण ती काही बोलली नाही.

 

मोठ्या गळ्याचा टोप आणि लो वेस्ट सलीम फिट जीन्स, लाईट मेक अप आणि तिच्या परफ्युम चा वास सगळीकडे पसरला होता. तिचे मम्मे काय सांगू कसे दिसत होते. मला या अगोदर कधी वाटले नाही कि तिचे बॉल इतके इतके सुंदर आहेत.

तिने माझ्या कडे पहिले एक स्वीट स्माईल दिली आणि कोल्ज च्या दिशेने जाऊ लागली.

सर्व मुली तिला एकटक पाहत होत्या.

खरेच ती सर्वांपेक्षा वेगळी दिसत होती. ती अशी चालत होती जणू मोडेल फेशन शो मध्ये रेम्प वर चालते.

तिचे रूप पाहून मी दंग झालो, ती आज आगीचा गोळा दिसत होती..

 

कोलेज मध्ये तो दिवस फार वेगळा राहिला. रात्री घरी येऊन ती मला म्हणाली भाऊ मी कोलेज ला तुझ्या बरोबर येईन.

दुसऱ्या दिवशी ती परत माझ्या गाडी वर बसली. अगोदर ती दोन्ही पाय एका बाजूला करून बसायची पण त्या दिवशी ती फिल्मी स्टाईल मध्ये दोन्ही बाजूला पाय करून बसली

उफ्फ्फ तिच्या बसण्याची स्टाईल मी तर वेडा झालो तिचा.

मी पूर्ण रस्त्यावर तिच्या बॉल चा अनुभव करीत राहिलो ती मला खुप चिटकून बसली होती.

माझा लंड खाली बसायचे नाव घेत नव्हता.

मी कसा बसा घरी पोचलो. आई घरात नव्हती. ती बाजारात भाजी घेण्यासाठी गेली होती.

आम्ही दोघे घराच्या आत गेलो. मी जाऊन सोफ्यावर शांत बसलो.

थोड्या वेळाने माझी बहिण आली, माझ्या समोर बसली आणि म्हणू लागली – भाऊ काही टेन्शन आहे का?

ती गालातल्या गालात हसत होती. मी म्हणालो – मला काही तरी पाहिजे आहे.

माझी बहिण पटकन म्हणाली – आय नो यु नीड सेक्स नाऊ.

इतके ऐकून मी तिच्या वर तुटून पडलो. ती म्हणाली थांब भाऊ आता आईच्या येण्याची भीती आहे. आपण रात्री पूर्ण मस्ती ने सर्व मजा करू.

मी खूप खुश झालो आणि तिला ओठावर एक जोराने कीस केली.

आता मी रात्र होण्याची वाट पाहू लागलो मला भूक पण लागली नव्हती काही मला चांगले वाटत नव्हते. मला फक्त तिचे शरीर माझ्या डोळ्या समोर दिसत होते.

संध्याकाळी मी गच्चीवर फिरत होतो, तेव्हा बहिण आली आणि म्हणाली काय झाले वेळ जात नाही का?

मी म्हणालो – माझे मन म्हणत आहे कि तुला इकडेच झोपवू आणि तुला सर्व रात्र ठोकत राहू.

ती म्हणाली – फक्त बोलून नाही दुसऱ्या गोष्टीने ठोकले जाते

मला वाटले कि ती मला चेलेंज करीत आहे. ठीक आहे सांगतो तुला कशाने ठोकले जाते असे म्हणून मी तिच्या जवळ गेलो आणि ती मला डोळा मारून पळून गेली.

रात्र झाली आणि ती माझ्या खोलीत आली, ५ मिनिटांनी तिने डोळ्याने मला इशारा केला कि आता चालू करू.

तिने पिंक कलरची पारदर्शी नाईटी घातली होती आणि ती खतरनाक सुंदरी दिसत होती.

मी तिला ओठावर कीस करायला सुरुवात केली आणि ती पण मला साथ देऊ लागली. ती कीस करत करत माझे शर्ट चे बटन उघडू लागली आणि माझ्या केसने भरलेल्या छातीवर हात फिरवू लागली.

तिचे आवाज मला वेड लावत होते. मी माझे हात हळू हळू तीच्या बॉल वर ठेवले.

तिचे बॉल तिच्या ब्रा मधून बाहेर यायला धडपडत होते आणि मी ब्रा चे हुक उघडून टाकले.

किरण  मला म्हणाली भाऊ रेलेक्स मी तुझीच आहे.

मग तिने हळूच माझ्या कानात कीस करून सांगितले- माझ्या बॉल ला कीस करणार नाहीस? तिच्या तोंडून हे ऐकुन मी वेडा झालो आणि तिचे बॉल चाटू लागलो.

ती पण ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म येस्स करू लागली.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि हळू हळू हलवू लागली. तेव्हा लाईट बंद होती. जेव्हा माझा लंड तिच्या हातात आला तेव्हा ती म्हणाली लाईट चालू करा ना मला तुझा मोठा लंड पहायचा आहे.

मी लाईट चालू केली आणि ती माझ्या समोर गुडघ्यावर बसली. तिने माझी जीन्स आणि चड्डी खाली केली आणि म्हणाली वाआआव तिच्या गोऱ्या बोटामध्ये माझा मोठा लंड आला होता. तिने काही वेळाने माझा लंड तिच्या ओठावर स्पर्श केला आणि मला वेड लावले.

तिच्या सुगंधी लिपस्टिक ने माझा लंड सुवासित झाला आणि रंगून गेला. ती पण असे वागत होती कि तिला चोकायचा अनुभव आहे. ती माझ्या लंडा ने अजिबात घाबरत नव्हती.

मी तिला म्हणालो आह्छ्ह्ह उछ्ह्ह येस्स्स आता जर तू जास्त चोकलास तर मी तुझ्यातोंडात पाणी सोडेन. ती समजली आणि तिने लंड तोंडातून काढून टाकला.

मग मी तिला धक्का देऊन बेडवर झोपवले आणि तिची पेंटी काढू लागलो. तिने पुच्ची एकदम स्वच्छ केलेली होती. मी वेळ न घालवता माझे ओठ पुच्चीवर ठेवले. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरेसमोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मी  तिला झोपवले आणि तिच्या पुच्चीवर लंड ठेवला आणि हळूहळू लंड घुसवू लागलो आणि तिला त्रास होऊ लागला.

मी एका जटक्यात लंड आत घुसवला आणि तिच्या तोंडातून किंकाळी निघाली.. मी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले आणि काही वेळ शांत झालो. हळूहळू तिचा त्रास कमी झाला आणि मी परत ठोके द्यायला सुरुवात केली. ती पूर्ण गरम झाली होती. मी तिला उठवून तिचे पाय माझ्या कमरेला लावले.. पुच्चीत लंड टाकला आणि तिचे बॉल माझ्या छातीवर आले. तिचे हात माझ्या गळ्यावर, माझे ओठ तीच्या ओठावर आणि तोंडात जिभेची लडाई सुरु झाली. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत असताना हाताने गोलगोल फिरवू लागलो आणि मग ठोके चालू केले. ठोके इतके जोरात होते कि ती  पूर्ण हादरत होती आणि तिचे बॉल माझ्या छातीला जोराने घासत होते.

मग काही ठोक्यानंतर तिने पाणी सोडले आणि लंडाला ओलावा मिळाल्याने ठोकाठोकी आरामात होत होती. मग मी थोड्या वेळाने जटके थांबवले आणि तिला म्हणालो कि माझे वीर्य निघणार आहे तू याला तोंडात घे. तर ती खाली उतरून बसली आणि लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि मग माझ्या लंडातून वीर्य निघाले आणि सर्व रस ती पिऊन गेली. मग तिने लंड चाटून स्वच्छ केला आम्ही दोघे एकमेकला चिटकून झोपलो. तिच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे भाव होते.

तेव्हा पासून माझ्या बहिणीला सेक्सची भूक आहे, आणि सेक्स करून तिचे शरीर आणखीन जास्त सेक्सी बनले आहे.