Laganchya adhi sasu bai ani broker ne ghetli sex test – 1

Mitrano hi khari story aahe, mla eka reader nech pathvli aahe, me mazya sahbdat tumhla sangtoy.

Maz naav ravi aahe, vay 30. Sarkari piun bapachya jagi laglelo, lagan jamat navta, ardh vat shikshana ani naukari mule, ata sarkari naukri lagli pan vay nighun gela hota.
Ya saglya velet me jada, kala, takla, ekdum 35-40 cha uncle vatacho, tyamule pori photo bagunch nai manaychya.

Maz lagan bagnari ek bai hoti, madhyasthi, broker sulbha kaki, vayane aai peksha thodi mothi hoti. Aai tila tai manaychi, pan samor bagal tr aai tichi mothi bhahin vatel asi maintain hoti, maintain manje normle, as kai bagaun vataych nai kasrat karte, yoga karte, height aslya mule ticha jada pana dissycha nai, unchi mule sudol vataychi.

Ti chya sarkhi bai me aaj paryant bagitli nai, ti pahli ashi hoti, ji purn ang lapvun pan appealing vatatchi, ho khar sangto tila sadiat chalata bagun jiv khali var vaycha, pahilyanda jevha ti ghari alti tevha mazi najar tichya varun hatat ch navti, tila vatal hota me ling pisat, vay nighun jaat aslela tharki aahe.

Pan 2 varsh jhale tich mazya ghari yen jan, basna, bolna aslymule tila pan samajal hota me kasa aahe. Pan ya 2 varshat me ek chance navta sodla tila dolayani jhavaycha, tila savay jhali hotii, kadhi kadhi tr aai samor ti mla bolaychi.

Sulbha kaki :- porgi bagayla challoy, mla nko bgus, nanter parat porgi aavdat nai tula. Dam dhar jara.

20-30 pori bagun jhalya hotya, maza pagar pan vadhla ani nemka me tya varhsi permanant honar hoto, tyamule ti pan kush jhali, ti joshane maz julavyla lagli, ani bai ne ekdum hira pice shodla mazya sathi.

Aah kai porgi hoti, ekdum model type, just college passout, kavli, ani sarvat main tech hota kavli hoti, mazi aai ghabrli hoti, tila vatat hota lahan pori soabat lagan lavun detoy ki kai, tine kas bas samjut kadhli aai chi.

Bagayla gelo tevha tichya gharche sagle schok hote, tyana me pasand navto aalo, pan tya sulbha kaki ne asla jhadavar chadhval tyana, mith masla lavun sangital ki te vicharatch padle, tyanaa evdha settle sthal ghalvaycha navta. Porgi aai bapachya shabda pudh navti. Tila sadit bagunch maza lund khaju lagla hota, hila 3 mahinyat nai sujvla tr naav badlel as vatat hota.

Aamhi tikdun aalo, tyana pan amahi pasand hoto, aamhla pan te pasand hote, pan tri 4-5 divas sulbha kaki aalich nai bhetayla, shevti mich kamavarun tila phone kela. Tevha tine mla dusrya divshi tichya ghari bolavla.

Pahilyanda tichya ghari gelo, ti gharat maxi vr hoti, satan silk, aah kai shobhn disat hiti, ticha hath, man, bagun pan mood banat hota, chaltana chan chan painaj vajat hote, 2 min vatal hila jhavav itch jabardasti pan tine je sthal shodhal hota manun me manavat taba thevla,

Aamhi baslo, ti bolayla khup lajat hoti, pan tila bolna bhag hota.

Sk :- kas sangu ravi tula, tas tr tyana aavdlays, pan porichya aai ch sure naiye ajun.

Me :- ajun kai havay tyana, rani sarkh theval me porila.

Sk :- ho te sagla sangital me tyana.

Me :- mah kai problem aahe, ka sure naiye pori chi aai.

Sk :- ata tula kai lajaych, tuz pan vay jhalay samajashilch.

Me :- ho, kai te tri clear sanga.

Sk :- pori chi aai sure naiye tuzya fitness varun, tuzi tond badal.

Me :- ho mag lavtoy na me gym, kartoy kami. Hoil lagna paryant.

Sk :- hoshil tyacha kai issue nai, issue aahe tuzya takticha, tuzya stamina cha…. Kaltay na me kai mantey. Ghe samjun.

Me ekun jara halloch, karan evdha saral kon bolat nai. Maz pot hota, ata basun kaam karun, daru piun, thoda sutla hota pan stamina ajun pan kami navta jhala. Roj ratri mla 3-4 bp bagavya lagaychya tyashiavy galaycha nai maza. Pan he kas direct sangnar me hila.

Me :- tumhi tya stamina badal boltyat ka.

Tine pan lajat hasat man halavli.

Me :- aho mag soda vishay, sasu bai la sanga porigi la kadhi udas nai hou denar, vatal tr test ghya manav tyana.

Me majak madhye hasat bollo hoto, pan me jas he bollo tas ti evdhi khulli, ti uthun mazya shejari aali.

Sk :- deshil ka test? Kharch?

Tine sasu la haak marli, ani mazi sasu bai pardya magun samor aali, me uthun tichya paya padayla vaklo, tine ashirwaad dila. Thoda bolna jhala,

Me :- me khup confused jhaloy ata, tumhi dogi nit samjaval ka.

Sasu bai :- he baga tumhla spasthch bolte je aahe nai te, mla tumchya stamina var doubt aahe, varsh bharat ch mazya pori la ghari nai ghenar me.

Me :- tumhla ka vattay as.

Sasu bai :- jadya lokanch asta as, saglyana mahitey, saman pan chota asta ani stamina pan nasto.

Mla evdha lagla te, bc mazya ego vr ala te, tevha tine savara savar karyla chalu keli.

Sasu baj :- tumhi manane changle asal, settle aahat, porla kai kami padu denar nai he sagla thik aahe pan sharirik garaj pan aste na, 7 varshcha anter aahe tumchyat, ti 30 chi hoil tevha tumhi 37 che asal, nida. 10 varsh tr tila trass nai jhala pahije mazi hich iccha aahe.

Me :- ( ragat ) tumhla kasa patvun deu, me tyaar aahe sanga kai karaych, kona soabt pan karyla tyaar aahe.

Tya doghi shant baslya hotya, mla jaam rag ala hota, bc mazi gandu madhye ginti karat hotya.

Me :- shulba kaki pan chalel mla, baga tumhchi iccha asel tr atach dudh ka dudh ani pani ka pani hoil.

Tya doghi ek mekan kade bagu laglya.

Me :- kalji nka karu, je kai hoil aaplya 3 ghatch rahil, shabda deto, pan tumhla pan ek at aahe, maz pan naav kuth badnam nai jhala pahije baher,

Tya doghi ek mekin kade bagat hotya, sulbha kaki ne thoda vichar kela ani ti mazya sasu bai la bolli.

Sk :- baga bola kai asel te atach samora samor.

Sasu bai :- bolna jhalay ki, tumhi ahat ka tyaar.

Sk :- tumchya sathi karte ajun kai bolu, pan yacha vegla hisheb honar, te bolu aapan nanter, tumhla manjoor asel tr me tyaar aahe.

Mla vishawaas navta basat aamcha ya leval la bolna chalu hota. Sasu bai khup vichar karat hotya, tyani sulbha kaki la aat nela bolayla. 10-15 mintane tya ektyach baher aalya.

Sasu baj ekdum serious look det,

Sasu bai :- mla manjoor aahe sarya ati, tumhi jau shakta aat.

Mazya battya gul jhalya pan ijjaticha vishay hota manun me ekdum confidant banat uthlo ani aat jau laglo, tya pan mazya mage yeu laglya. Kaki bed var basli hoti.

Aamhi 3 gh aat alo, ani asech ubhe rahilo 10-15 min, nanter sasu bai baher jau lagli.

Sk :- kas karych, tumhi samor ubha rahal tr hoanr nai, baher gelat ani me khot bolle as tumhla vatal tr kai karych.

Tyavar aamhi dar ughda thevun karnar ani ti haluch lapun chapun bagnar as tharla. Ti baher geli ani dar pudh kela tine. Sulbha kaki mazya kade bagat hoti.

Kaki :- kai jahla chal ye kar dakhav tuza dum.

Me :- as kas achanak karu, kai vatayla tri pahije, najar aslyavar kas karnar.

Kaki :- evdha last chance aahe, porgi hataun jail mag bolu nkos, ani 2 varsh jhala dolyani tr jhavlyas ch mla, ata karyla bhettay tr laaj vattey.

Ti as bolli direct mla jaam vegla vatla, me uthun tichya baju la jaun baslo, tichya hatat hath dila.

Sulbha kaki 40-42 chi perfect mature milf hoti, tyat ti ektich rahaychi, me tichya hatachi pappi gheu laglo, ti hasu lagli.

Me :- hasu nko, as karshil tr nai honar mazya kadun.

Kaki :- mg he pan mich karu ka, lagan jhalyaver bayko la pan dusrya lach jhavyla sangshil ka.

Ti uchkavat hoti mla, me ragat ticha ball pakdla maxi varun ani dabu laglo, tine aat kahi ghatla navta.? Evdha mau ball hota kai sangu, ti mla bagat hoti dolyat dole ghalun, me ball dbata dabata ticha manuka botani pakdun cholu laglo, tichya cheryache haav bhab badalu lagle.

Me maxi ch button kholun ball baher kadhla, kai ball hota ticha, me ticha ball tondat bharla ani manuka jibela lavla tas ti kanli.

Sk :- aahhhmmmm…

This content appeared first on new sex story .com

Kadachit khup divasni ti karat hoti, ti swata pan jhopli ani mla pan kushit jhopaval tine me dusra ball baher kadhun cholat ha wla chokhu laglo, tine dole band kele hote, me visrun gelo hoto sasu bai bagtey aamhla. Maza hath potavar gela, potavarun pucchi vr gela, jashi pucchi dabli tas tine pay fakvale, tichya pucchi vr ek pan kes navta, shaved vatat hoti,

Me evdhya varshanch bpya cha sagala dok lavat hoto, me pucchi chi massage, chatna, squirt kas kartat, bai chya gstring la kas khavlaych sagla bagaycho spl vegla, mla jaam utsutka asychi, 2 mintat porila kas thand karyach yache me pdf vaychaho net var, so jasa maza hath tichya pucchi vr gele, me don bot ubhya style mahdye ekdum tichya pucchi chya hotavar thevli ani halu halu var khali karu laglo.

Sk :- aaauchhh ssshhh aahhmmm…. Pohchlela aahes tu tr,…….

Me :- halkyat ghet hota kai mla, ajun tr maxi pan nai kadhleys tu. Aage aage bag hota hai kya.

Ti lajat hoti, me uthun dusrya side la gelo tichya angavarunch ani toh ball chokhat ya hatane ticha dana cholu laglo. Halu halu maxi khechu laglo.

Me :- maxi kadh na.

Ti uthun maxi kadhi lagli, me pan nagda jhalo maza kala gulab jamun hota, ho same lamb gulab jamun sarkha 5 inchi pan kala kutta ani jaad. Tine maza bulla bagitala pan ti nashet hoti, tine don botan madhye pakdla tyala, jasa pen pakadto lihayla tas ani chamdi mage pudhe karu lagli.

Maza bulla tathun fulla ajun, supda ekdum songti sarkha jhala hota motha, 6 inchi jhala hota, ekdum vegla vatat hota, supda motha ani niumlta pipe sarkha. Tine saglya hatane pakdla tevha bulla jhakla gela, supda fakth var hota ani pipe purn mutthit, ti halu halu halavt hoti tyala.

Me tichya pucchi chya hotavar ubha vr khali bot phirvat hoto, madhyech danyala khajvat hoto, pucchi chya aaju baju la jhangevar ekdum gudgulya karat hoto, varun jor det khali aat bot ghalun gol gol dabat parat var yet hoto. Ti oli jhali hoti, mutat tas tich pani puccitun galat hota, aapan jhoplyavar kas lal tondatun galat aste tasi avstha jhali hoti tichya pucchi chi.

Sk :- sssumm ssshh aaah ssshh aahh hmmm yed kelas mla hatanech, nai sahan hot ata ye na var kar kacha kach…

Ti kacha kacha bullya la halvu lagli, dukhu lagla hota mla, me evdhe swapan bagitle hote tila jhavayche ani aaj chance bhetla hota asch kas sodnar manun me tila bollo,

Me :- bulla ola tr kar, tondat ghe.

Tine shanacha hi vilamb n karta uthun kes bandhat payat aali, ani bulla tondat gheun lollypop sarkh chokhu lagli, me bagital sasu bai darat ubhi hoti, tichya doylat jhavde pana disat hota, mla tila bagun ajun josh chadhla me sasu chya dolyat dole ghalun hich dok pakdun gand udvat tond jhavat hoto.

Me :- sshh aahh ghe ghe chokh chokh maxa lollypop, kadhi pasun tyzya tondat dyacha hota, sodu nokos aaj ghe khaun taak sagla.

Tichya swatchya pucchi chi khaj evdhi vadhli hoti,

sk :- ye na raja ka tadpavtoys, nanter divas bhar chokhel, ata thand kar mla, lay khaaj sutely bag, mitav lavkar kar naa ye.

Ti tasich mage hot fakun padli, jyamule tich dok darvajya kade ala, me var chadhlo bulla nem lavun aat ghatla ghap kan. Tas tine mazi kambar pakdali ano sssh aah karat swata gand halvu lagli.

Sk :- aahah sshhh garam garam kandi aat ghatliyes as vattay bag, aah sshshh aah lay divasni ghetlay ssshhhaahh sshh ahhh hmm.

Ti gand halavt lavdya la pucchi cya pratek bhagat ghasat hoti, me halu halu pudhe mage karu laglo, me baher kadhtana ti var yaychi ani aat ghatlata gand udyachi, me tichya hatat hath ghatle ani fakvle, tichi man chatu laglo, ball la tondat barla ani datavar thevun halu chavu laglo, ti ekdum khulla houn kanat hoti.

Sk :- aaya aaya aayoo ssshhh aahh aah hmmm sshhh aahh….

Mla doubt ala ki khot khot ordety ka kai, evdha kas 6 inchi majja deu shakto karat tichi pucchi khulleli hoti, mazya lavdya soabt ek lakdi thokla pan ghusvla tr sahaj ghusel asi fakleli hoti, tichya ole pana mule mlach bhan navti rahili, lavda feelch navta hot, me fakth kambar halvat hoto. Me thamblo achanak check karyla tas ti pan lagech react jhali.

Mazi kambar pakat gand halvat,

Kaki :- ssshh sshh kai jhaall ka thamblassss kaaarr naaa….

Me parat suru jhalo, mazi najar sasu bai vr geli ti darvajycha adhar get tekun ubhi hoti, pay fakle hote, ticha hath tichya pucchi vr hota sadi varun, mla bagtach ti bhanavar ali ani mandi khajvaych natak karu lagli.

Tila as bagun me muddmun hila danke deu laglo ani tith me gandlo mitrano, kacha kacha karta karat mla control nai rahila, me bhan harplo hoto, supda jhatke deu lagla hota, as vatat hota bulli madhye mut adaklay ani tyala baher kadhych aahe, me jor lavun mutyacha try kela ani pacchhhh kan mazya chikachi dhar nighali.

Sk :- aaaaiiiiggggg sshhhhh aahhh…. Thand kelas pora…. Manla tula……

Tine mla ghatta pakdla me pan jhatke det shevtche 2-3 themb chikache tichya pucchit kadhle ani tasch padlo tichyavar, darvajyavar bagital tr sasu bai navti.

Me uthlo ani kapde ghalu laglo, ti uthun morit geli, pucchi dhuvun maxi ghalun baher aali, aamhi dogh baher alo, ti sofyavr ashi basli jas me taas bhar tichyavar daya n dakhavta jhavtoy.

Sk :- bai bai aahah sshhhh ang jaam dukhnar aahe udya…..

Me pan tichya baju la baslo.

Sk :- bagital ka, kai vatat atach sanga tondvar.

Sasu bai :- ( ghadi bagat ) 10 min jhale fakth.

Mitrno aamhi aat jaun ardha paun tas jhala hota, jevha he sulbha kaki ne tila sangital,

Sasu bai :- me ghadi lavun ch ubhi hote, bagitaly me sagla.

Sk :- mag ata kai tarzan hava ka tumhla, bas ki, 3 vela pani nighal maz, me sangtey na, lihun dyala tyaar ahe me sangal tith ajun kai bolu.

Tine manya kela pan ticha chehara padla hota, evdha karun pan jabardasti haa mantey as dakhvu lagli hoti chehryavar.

Mla jaam rag ala ticha, aamhi asch basun hoto 10-15 min, kon kai bolat navta, me uthlo ani tichya kade gelo, tila tasch pakdun uchalla ani aat gheun jau laglo.

Sasu :- aho kai kartay, manay kelay me, nko soda mla, aho sulba tai sanga yala.

Sk :- ravi sod kai kartoy tu.

Me :- nai tyani balch haa mantlay, me tyanacha kush kelyashivay nai mannar, bhale porgi nai dili tri chalel, pan aaj haynach dakhvto maza stamina.

As manat me tila kholit nela ani bed var fekla ani dar lavla aatun.

Mitrano pudhe kai jhal he pudhchya part madhye sangen.

This story Laganchya adhi sasu bai ani broker ne ghetli sex test – 1 appeared first on newsexstory.com

Updated: January 1, 2023 — 8:49 pm