लग्नामध्ये एक स्त्रीला खुश केले

हेल्लो मी मित्रांनो मी आजाद बिहार चा आहे आणि ही माझी दुसरी गोष्ट आहे. आधी मी माझी माहिती सांगून टाकतो आहे. माझी उंची ५ फ़ुट ५ इंच आहे आणि मी ३० वर्षाचा आहे आणि माजा लंड ६ इंच चा आहे आणि मी जवण्यात एक्स्पर्ट आहे. आता मी गोष्टीकडे येतो. ही घटना काही महिन्या पूर्वीची आहे.

एक दिवस माझ्या आंटी ने मला संध्या काळी कॉल केला आणि म्हणाली कि तिच्या बेस्ट फ्रेंड च्या मुली चे लग्न आहे आणि आज मेहंदी आहे आणि तुझे अंकल आज बाहेर जात आहेत, तू माझ्या बरोबर येशील का प्लीज? कारण माझ्या बरोबर यायला दुसरे कुणी नाही आहे. मी तयार झालो आणि माझ्या गाडी वरून आंटी च्या घरी पोचलो आणि तिला घेऊन निघालो आणि काही वेळाने आम्ही तिथे पोचलो होतो.

आता तिथे पोचल्यावर आंटीच्या मैत्रिणी ने आमचे स्वागत केले आणि तिच्या बरोबर एक आंटी आणखी होती जी एकदम टाइट कपड्यात तिचे बॉल टाईट करून आम्हाला भेटली. तिचे खूप मोठे मोठे बॉल होते आणि जेव्हा ती मागे फिरली तर तिची गांड बाप रे बाप.. खूप मस्त होती. तिची गांड खूप बाहेर निघाली होती. मग मी आंटी ला विचारले कि ही कोण आहे? तर ती म्हणाली कि ही सपना आहे. आता मी पुन्हा पुन्हा तिलाच पाहत होतो आणि हे तिला पण समजले होते. मग ती माझ्या जवळ आली आणि आम्ही नॉर्मल बोलू लागलो, मी बोलत बोलत तिचे मोठे बॉल पाहत होतो. मग आम्हाला आंटी ने आवाज देऊन बोलवले, कारण नवरी ची मेहंदी दाखवत होते आणि सगळे एका मागे एक होऊन उभे राहून पाहत होते.

आता मी सपना आंटी च्या मागे उभा होतो आणि माझे मन तिची बाहेर निघालेली गांड पाहून धक धक करत होते तर मी विचार केला कि एक चान्स मारला तर त्या मध्ये काय वाईट आहे? मग मी माझा लंड जो अर्धा उभा होता आंटी च्या गांडी ला टच करून टाकला होता आणि ती पटकन मागे वळून पाहू लागली, मी घाबरलो, पण ती मला एक सेक्सी स्माईल देऊन पुन्हा पुढे पाहू लागली. आता मला हिरवा कंदील मिळाला होता. आता मी आणखी पुढे होऊन लंड ला गांडी वर घासू लागलो होतो आणि ती पण तिची गांड मागे करून लंडा वर दाबू लागली होती. मग मी आजू बाजू ला पहिले तर आम्हाला कुणी पाहत नव्हते मग मी माझा एक हात तिच्या गांडी वर ठेऊन पुढे वाकून पाहू लागलो आणि हळू हळू गांडी वर हात फिरवू लागलो.

मग सगळे लोक तिथून हळू हळू बाजूला होऊ लागले आणि मी पण बाजू ला जाऊन उभा राहिलो होतो.. मग आंटी माझ्या जवळ आली आणि हसत म्हणाली कि मजा आली? तर मी म्हणालो अजून कुठे मजा आली? ती म्हणाली तुला जर अजून मजा करायची असेल तर जेव्हा रात्री सगळे झोपून जातील तेव्हा मागे स्टोर रुम मध्ये ये. आता मी खूप खुश झालो होतो आणि सगळे लोक कधी झोपण्याची वाट पाहू लागलो.

मग रात्री २ वाजता मी लपत स्टोर रुमम ध्ये आलो होतो आणि अर्ध्या तास ने सपना आंटी पण आली, तिने लाल नाईटी घातली होती आणि त्या मध्ये ती खूप सेक्सी दिसत होती. मग मी पटकन तिला हग केले आणि माझे ओठ तिच्या ओठा वर ठेऊन फ्रेंच कीस करू लागलो होतो आणि एका हाता ने तिचे बॉल आणि दुसर्या हाताने तिची गांड दाबू लागलो होतो. आता ती आवाज काढू लागली ओह्ह्ह्ह आह्ह अय्यय अहह अक्क ओं ह्यय याय्य काम ओंन, तर मी पण जोश मध्ये आलो. आता मी तिच्या तोंडात माझी जीभ टाकली आणि ती माझी जीभ आईसक्रीम सारखी चोकू लागली. मला खूप मजा येत होती आणि मी तिची नाईटी काढली. ती ब्लेक ब्रा आणि ब्लेक पेंटी मध्ये उभी होती. मी ब्रा च्या वरूनच तिचे बॉल दाबू लागलो होतो आणि ती माझा लंड पेंट मधून काढून कुरवाळू लागली होती. मग मी तिची ब्रा काढली आणि जमिनी वर झोपवून बॉल च्या मनुक्याला माझ्या तोंडात घेतले. आता ती माझे डोके तिच्या बॉल वर दाबू लागली होती.

मग मी तिचे दोन्ही बॉल एकदम चोकून चोकून लाल लाल केले होते आणि कीस करत मागे सरकू लागलो होतो आणि ती उम्म्म अहह आय्य ऐई हः ओह हः याय अज्ज्ज  करत होती. मग मी तिच्या पेंटी वरून कीस करू लागलो. आता ती खूप गरम झाली होती आणि तिने मला उभे केले आणि माझे सर्व कपडे काढले आणि खाली बसून माझा लंड चोकू लागली होती. आता माझ्या तोंडा तून ओह्ह्ह्ह ओह्ह एस अहह हौऊ ऐई ओउ अहह औऊ एस आय्य एस याय एय्स्य्स ऐउइ ऐई ओअऊ अह्छ्ह निघत होते. आता माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि ती लंड च्या पुढ च्या टोकाला तिची जीभ घासत होती. मग आंटी म्हणाली कि आता मला प्लीज जव आता मला अजिबात सहन करत येत नाही आहे आणि आज तू माझी सर्व खाज मिटवून दे आणि मला शांत करून दे.

मी तिला डॉगी पोजिशन मध्ये केले आणि मागून लंड एक जटक्यात पूर्ण आत टाकला. मग ती म्हणाली कि आरामात कर, आता मी तिला जोर जोराने ठोके देऊ लागलो होतो आणि दोन्ही हाता ने तिचे बॉल दाबू लागलो. ती पण तिची गांड मागे पुढे करून जवत होती. मला ती खूप अनुभवी वाटत होती, कारण ती लंडला खूप आत पर्यंत घेत होती. आता तिने मला खाली झोपवून माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेतला आणि दोन्ही हात माझ्या पाया वर ठेऊन तिची गांड वर खाली करून जवत होती. मला खूप मजा येत होती.

मग मी तिला उभे करून भिंतीला चिकटवले आणि तिचा एक पाय माझ्या हाता मध्ये पकडून लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि जवू लागलो. आता ती बस य्छ्ह्ह ओह्ह्ह यस्स यस्स बोलत होती आणि आम्ही दोघे घामाघूम झालो होतो. ती मजा लंड बाहेर काढायची आणि नंतर पुच्चीत घ्यायची आणि मला मजा येत होती. आता मी तिला खाली झोपवले आणि तिचे पाय खांद्यावर ठेऊन तिला ठोकू लागलो ती आह यस यस ऐई ओस औऊ य्स्स्यस्य ओओद उऊ अहह ओह्ह औऊ अंम ओंसं करत होती आणि मी हाताने बॉल दाबू लागलो. आता तिची पुच्ची पूर्ण ओली झाली होती, तीने बहुतेक दोन वेळा पाणी सोडले होते,पण अजून जवून घेत होती. माझा लंड पण हार मनात नव्हता आणि मी जोराने ठोके मारत होतो.

मग ती मला खाली झीपवून माझ्यावर चढली,आणि मी तिचे बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागलो. आता ती वरून आणि मी खालून हलवत होतो आणि माझे पाणी तिच्या पुच्चीतच निघाले आणि तिने पण पाणी सोडले आणि पटकन माझालंड तोंडात घेऊन चाटू लागली. तिने चाटून लंड स्वच्छ केला आणि मला कीस करून म्हणाली कि आज तू खूप खुश केलेस मला साहिल. मी म्हणालो कि मजा तर तुम्ही मला दिली थेंक यु.

मग आम्ही आपापल्या जागेवर जाऊन झोपलो. तेव्हा पासून कोणी आंटी मिळाली नाही कि जी अशी मजा देऊ शकेल.