लहान बहिणीला जवले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव युवराज आहे आणि मी परत एक वेळा तुमच्या समोर माझी एक एकदम खरी गोष्ट घेऊन आलो आहे. मी माझ्या माग च्या गोष्टी मध्ये सांगितले होते कि मी कसे माझी बहिण हरप्रीत ला जवले होते, आता मी तुम्हाला सांगणार आहे कि मी कसे माझ्या लहान बहिण जसप्रीत ला ठोकले होते. जस्सी पण हेप्पी सारखी खूप सेक्सी होती, तिचे वय आता २१ वर्षे आहे पण मी तिला जेव्हा पहिल्या वेळी ठोकले होते तेव्हा तिचे वय १८ वर्षे होते.

तिचे फिगर चे साईझ ३२-२६-३२ होते, तिचा रंग एकदम गोरा आहे तिची हाईट ५ फुट ९ इंच आहे, तिला जो कोणी पाहिल तो एकदम वेडा होऊन जाईल. आता मी हेप्पी ला ठोकल्या वर माझे मन होते कि मी जस्सी ला पण ठोकू, जेव्हा ती घरा मध्ये इकडे तिकडे फिरत होती किंवा काम करत होती तेव्हा तिचे अर्धे नागडे बुब्स आणि हलणारी गांड पाहून मी एकदम वेडा होत होतो. कधी कधी तर माझे मन करत होते कि हेप्पी ला सांगू कि ती आता जस्सी ला पण माझ्या साठी तयार करेल, पण नंतर मी विचार केला होता कि नाही जस्सी ला मी स्वतः तयार करून टाकेन.

आता ती जेव्हा पण अंघोळ करायला जात होती तेव्हा माझे मन करत होते कि मी तिला अन्घोळ करताना पाहू त्या साठी मी तिच्या बाथ रूम च्या दरवाजा मध्ये एक लहान भोक करून टाकले होते, मग एक दिवस जेव्हा घरी कोणी पण नव्हते तेव्हा मी वाट पाहत होतो कि जस्सी केव्हा अंघोळ करायला जाईल.

मग ती बहुतेक १ वाजता अंघोळ करायला गेली होती आणि तेव्हा मी पटकन त्या दरवाजा च्या मागे जाऊन माझे डोळे त्या भोका वर लावले होते, मग पहिल्या वेळी माझ्या बहिणी ने तिची जीन्स काढली होती, तिचे गोरे पान पाय खूप सेक्सी होते आणि तेव्हा जस्सी ने ब्लेक कलर ची पारदर्शी पेंटी घालून ठेवली होती आणि तिला तिने आता काढून टाकले होते, मग ती खालून एकदम नागडी होती, तिच्या पुच्ची वर थोडे थोडे केस होते आणि तिला पाहून तर माझ्या अंगा मध्ये एकदम वीज वाहून गेली होती, मग तिने तिचा टोप काढून टाकला होता आणि आता ती फक्त एक ब्लेक कलर च्या पारदर्शी ब्रा मध्ये होती आणि मग काही वेळाने ती पण खाली उतरली होती.

आता जस्सी एकदम नागडी होती आणि मी आता बाहेर बसून हे सर्व पाहत होतो आणि तेव्हा मी माझा लंड पण माझ्या हाता मध्ये पकडला होता आणि आता तो हे सर्व पाहून हळू हळू मोठा होऊ लागला होता, आता तिचे मोठे मोठे आणि एकदम गोरे बोल पाहून मी तर एकदम वेडा झालो होतो, मग मला वाटत होते कि मी तर दरवाजा तोडून आत मध्ये जाऊ आणि मग मी तिथून उठलो होतो आणि मी माझ्या रूम मध्ये आलो होतो.

आता तिला एकदम नागडे पाहून मी एकदम वेडा झालो होतो, मग मी काही विचार करून परत तिथे आलो होतो आणि मग मी बाथ रूम चा दरवाजा वाजवला होता, तर आत मधून ती म्हणली कि काय झाले आहे भैया? तर मी म्हणलो कि मला साबण पाहिजे आहे, तर ती म्हणली कि तुम्ही एक मिनिट वाट पहा, मग तिने थोडासा दरवाजा उघडला होता आणि तिने तिचा हात बाहेर काढून साबण माझ्या हाता कडे केला होता,, पण मला तर साबण नाही तर तिची पुच्ची पाहिजे होती तर मी थोडा दरवाजा ढकलला होता आणि तेव्हा दरवाजा पूर्ण उघडला होता आणि मी आत मध्ये आलो होतो.

मग ती मला असे पाहून ती पटकन तिच्या शरीर ला जाकू लागली होती आणि मग म्हणली कि भैया हे काय केले? तू वेडा झाला आहेस का? आता तिने तिच्या एका हाताने तिचे बुब्स आणि एका हाताने तिची पुच्ची जाकून ठेवली होती, ती टोवेल घेऊ शकत नव्हती कारण कि तिचा टोवेल माझ्या कडे लटकत होता.

मग मी म्हणलो कि मी वेडा झालो आहे, मी तुझ्या पुच्ची साठी वेडा झालो आहे, आता ती पाण्या मध्ये भिजली होती आणि एकदम सेक्सी वाटत होती. आता ती घाबरली होती आणि ती मला म्हणली कि भैया तुम्ही असे करू शकत नाही आहे, मी तुझी बहिण आहे, हे आपल्या संबंधाला शोभा देत नाही आहे, प्लीज भैया तू बाहेर निघून जा, मी हे सर्व आई पप्पांना सांगणार नाही आहे, मग मी म्हणलो कि गुड असे काही आई पप्पांना सांगितले नाही पाहिजे.

आता ती रडू लागली होती आणि मग मी तिच्या जवळ गेलो होतो आणि म्हणलो क प्लीज रडू नको, मी तुझा भाऊ आहे जर तू असे रडलीस तर मी पण रडेन आणि त्या मध्ये चुकीचे काय आहे, आपण कोणाला काही कळू देणार नाही कि अपना काही केले आहे, हि गोष्ट आपल्या दोघांच्या मध्ये राहील, मग ती रडत रडत तिच्या गुडघ्या वर बसली होती आणि मग मी एक एक करून मझे कपडे काढने चालू करून टाकले होते आणि मग मी एकदम नागडा होऊन तिच्या बरोबर खाली बसलो होतो आणि म्हणलो कि आता मी पण नागडा झालो आहे.

आता तिने लाजेने तिचे डोके एकदम खाली करून टाकले होते मग मी तिचे डोके वर उचलले होते आणि एक जोराने कीस केली होती. तर ती अजून पण जोराने ओरडू लागली होती, मग मी तिला परत कीस केली होती आणि तिला मी तो पर्यंत सोडले नाही जो पर्यंत ती गप्प झाली नाही. मग मी तिचे हात तिच्या बोल आणि तिच्या पुच्ची वरून बाजूला केले होते आणि तिचे बोल घासू लागलो होतो. आता ती जोर जोराने अहः ओह हः उऔह हाहोह अहह ह्हो अहह करत होती आणि म्हन्ल्ली कि भैया आरामात कर मला त्रास होत आहे आणि आता तिने जेव्हा असे म्हणले तेव्हा मी अजून जोर जोराने चालू झालो होतो.

आता मी तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि ती एकदम मदहोश झाली होती आणि आता तर तिला असे वाटत होते कि ती स्वर्ग मध्ये आहे आणि ती हवे मध्ये उडते आहे, तिचे डोळे बंद होते आणि तिच्या तोंडून एकदम मादक असे आवाज सतत येत होते आणि ती आह हो आह औऊ हो आह हक्क ह अह्ह्ह हु उउं हाह्ह अम्म्म ओह अहह औऔ उएस्स अह्ह्हो अहह एस हाहोह आह हः माम्म्म आह हो आह औऊ हो आह हक्क ह अह्ह्ह हु उउं हाह्ह अम्म्म ओह अहह औऔ उएस्स अह्ह्हो अहह एस हाहोह आह हः माम्म्म करत होती, मग मी तिचे बोल खूप वेळ पर्यंत चोकले होते आणि त्यांना एकदम लाल करून टाकले होते आणि मग मी तिच्या तोंडा मध्ये माझा लंड टाकला होता आणि तिला म्हणले कि आता चोक, आधी तर तिने नाही म्हणले होते पण नंतर ती तयार झाली होती, मग मी बहुतेक १० मिनिट पर्यंत माझा लंड तिला चोकायला लावला होता आणि मग तिच्या तोंडात माझे अमृत काढून टाकले होते आणि आता तिला म्हणलो कि आता याला पिऊन जा आणि मग तिने माझे अमृत आत मध्ये घेऊन टाकले होते आणि पिऊन गेली होती.

मग मी तिला म्हणले कि आता तू माझा लंड चाटून साफ करून दे, असे मी तिला म्हणताच ती माझ्या कडे पाहून हसली होती आणि मग ती एक रंडी सारखी माझ्या कडे आली होती आणि माझा लंड तिच्या तोंडात घेऊन ती चाटू आणि चोकू लागली होती, मग मी तिला म्हणले कि आता मी तुझी पुच्ची मारणार आहे, मग मी तिच्या पुच्ची वर माझा लंड ठेवला होता आणि एक झटका मारला होता, तर ती एकदम त्रासाने ओरडली होती आणि म्हणली कि नाही भैया हे करू नका, मला खूप त्रास होतो आहे.

मग मी तिला म्हणले कि हि सुरुवात आहे त्या मुळे तुला थोडा तर त्रास होनर आहे आणि तू थोडा त्रास सहन केला कि मग तुला खूप मजा पण येणार आहे आणि मग असे म्हणत मी तिला एक झटका अजून मारून टाकला होता आणि आता माझ्या लंड ने माझ्या बहिणी च्या पुच्ची ची सील तोडून टाकली होती, आता मी अजून तिला ठोके मारू लागलो होतो आणि मग मी ३ ते ४ ठोके मारले होते अन माझा लंड हळू हळू तिच्या पुची मध्ये जागा करत आत मध्ये घुसला होता आणि माझा ९ इंच लंड तिच्या पुच्ची मध्ये मावून गेला होता, आता तीला खूप त्रास होत होता आणि ती तिचे डोळे बंद करून औ हो अहह औउह ओआयुऊ आय्य्य आईई ग्ग्ग ऐइह ओं हाह्ह ओं छाआम्म्म करून ओरडत होती, मग मी तिला हळू हळू ठोकू लागलो होतो आणि मी बरोबर तिला कीस पण करत होतो कि जेणे करून तिचा त्रास काही कमी होईल आणि तिला मजा येऊ लागेल.

आता ती आय ह अ उऊ आय्य ओह आय्य आईई अह्ही औऊ उम्म्ह ओअऊ आज्ज ह ओअऊ अंम ओह आम्म्म आईई ह होअऊ नाही प्लीज करून ओरडत होती आणि एकदम नको नाही करायचे मला असे म्हणत होती, पण मी तिला ठोके देत राहिलो कारण कि मला माहिती होते कि तिला आधी तर त्रास होणार आहे, पण काही वेळाने मी तिला ठोकत राहिलो आणि तिचा त्रास मजे मध्ये बदलला होता आणि आता ती आह हो आह औऊ हो आह हक्क ह अह्ह्ह हु उउं हाह्ह अम्म्म ओह अहह औऔ उएस्स अह्ह्हो अहह एस हाहोह आह हः माम्म्म आह हो आह औऊ हो आह हक्क ह अह्ह्ह हु उउं हाह्ह अम्म्म ओह अहह औऔ उएस्स अह्ह्हो अहह एस हाहोह आह हः माम्म्म येस औ एस करू लागली होती आणि मला म्हणत होती कि एस फक मी बेबी आऔ एस आह्ह ओह अहह याय्य फक मी लाईक बीच फक मी हार्ड, मग मी १५ मिनिट मध्ये माझ्या बहिणी च्या पुच्ची मध्ये माझे वीर्य काढून टाकले होते. आणि मग तीला एकदम मिठी मारली होती.

मग तिने मला कीस केली आणि म्हणली कि मी कधी विचार केला नव्हता कि मी कधी असे माझ्या भावा बरोबर करेन, पण आज जे जाले त्याची मला खूप लाज वाटत आहे, मग मी तिला म्हणले कि या मध्ये काही चुकीचे नाही आहे, तू असा विचार करू नको कि मी तुझा भाऊ आहे तू असा विचार कर कि मी तुझा बोय फ्रेंड आहे.

मग तिने मला एकदम जोराने मिठी मारली होती आणि म्हणली कि हो आता माझा भाऊ माझा बोय फ्रेंड आहे आणि मग आम्ही एकत्र अंघोळ केली होती. मग आम्ही बाहेर येऊन ५ वेळा सेक्स केले होते. मग जेव्हा रात्री आई पप्पा आणि दुसरी बहिण हेप्पी आली होती तेव्हा आम्ही आमच्या रूम मध्ये जाऊन बसलो होतो, मग जेव्हा मला काही चान्स मिळत होता तेव्हा मी माझ्या दोन्ही बहिणींना ठोकत असतो, पण त्या या नात्याला एकमेका समोर अजून पण लपवत आहेत.