मालकाने गांड मारली

हेल्लो मित्रांनो मी अंश बजाज आहे अणि माझ्या गोष्टी मध्ये तुमचे स्वागत करतो आहे.

हि गोष्ट चिन्नु ची आहे हो एक ठेकेदार दिपराम च्या शेता मध्ये मजुरी चे काम करत होता.

चिन्नु १८ वर्षे वय असलेला सरळ साधा मुलगा होता आणि तो हिमाचल चा राहणारा होता. तिथला राहणारा असल्याने तो एकदम गोरा आणि मुलींसारखा एकदम कोमल शरीर असलेला होता. त्याची उंची ५ फुट ५ इंच होती आणि त्याचे शरीर पण एकदम ठीक ठाक होते, तो दिसायल एकदम नाजूक शरीर असलेला होता आणि त्याने उन्हा मध्ये काम केले कि त्याचे शरीर एकदम नाजूक मुलीं सारखे लाल लाल होऊन जात होते आणि त्याची तर गांड पण एकदम गोल गोल होती.

शेता मध्ये काम करताना त्याची पेंट एकदम घामाने भिजून जात होती आणि त्याच्या गोल गोल गांडी च्या मध्ये त्याची पेंट त्याच्या गांडी मध्ये फसून जात होती आणि त्यामुळे त्याची गांड अजून पण गोल गोल दिसत होती.

पेंट त्याच्या त्वचेला चीटकलेली असल्याने असे वाटत होते कि त्याने पेंट च्या आत मध्ये काही टाकले नव्हते आणि तो खालून एकदम नागडा होता.

त्याच्या या भोळ्या स्वभाव वर शेताचा ठेकेदार दिपराम ची नजर होती आणि त्याला त्याच्या लंड ची आग त्याच्या ओल्या गांडी मध्ये टाकून शांत करून घ्यायची होती.

जेव्हा चिन्नु शेता मद्धे काम करत होता तेव्हा दिपराम त्याची गांड पाहत राहत होता.

जेव्हा चिन्नु त्याच्या समोर वाकत होता तेव्हा तो त्यच्या हवस च्या नजेरेने पाहून त्याच्या तोंडून ओठाने आह स्स करत होता आणि त्याच्या हातांना घासत होता क जणू आता त्याच्या गांडी मध्ये त्याचां लंड टाकून देईल.

तो पण अशाच एका चान्स च्या शोधा मध्ये होता पण त्याला अशी काही संधी मिळाली नव्हती.

एका दिवसाची गोष्ट आहे जेव्हा उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि बाहेर खूप उन पडले होते आणि तेव्हा दुपार ची वेळ होती.. जेवण करायची वेळ झाली होती आणि चिन्नु दिपराम  च्या जवळ आला होता आणि म्हणाला मालिक मला जेवण करून काही वेळ ट्यूब वेल मध्ये अंघोळ करायची आहे मला खूप उकडत आहे.

दीपराम म्हनला : ठीक आहे पण लवकर कर, तिथे ट्यूब वेल च्या कडे बसून राहू नकोस कारण कि शेता मध्ये खूप काम बाकी आहे.

चिन्नु म्हनला : ठीक आहे मी जास्त वेळ लावणार नाही आहे.

असे म्हणून तो जेवण करायला झाडा च्या जवळ बसला होता आणि मग १०-१५ मिनिट मध्ये जेवण करून तो अंघोळ करायला तयार झाला होता.

तो ट्यूब वेल च्या जवळ बनलेल्या हौदा मध्ये अंघोळ करायला त्याचे कपडे काढू लागला होता त्या साठी त्याने त्याची आधी बनियन काढली होती आणि ती काढताच त्याची छाती उघड्या उन्हा मध्ये नागडी झाली होती आणि त्याचे लहान लहान गुलाबी मनुके अजून पण सेक्सी वाटू लागले होते जसे कोणी मुली चे मनुके असतील.

दीपराम हा सर्व नजारा दुरून उभा राहून पाहत होता आणि त्याच्या हवस ने भरलेल्या नजरेने त्याचे मनुके पाहत होता मग चिन्नु ने त्याची पेंट पण काढली होती आणि आता त्याचे गोल गोल गांड वर झाकलेले त्याचे गडद रंग ची चड्डी त्याच्या मांडी ला अजून पण गोरी बनवू लागली होती.

चिन्नु ने पेंट काढली होती आणि त्याने ती एका बाजू ला काढून ठेवली होती आणि आता तो फक्त त्याच्या गडद रंग असलेल्या चाडी मध्ये होता आणि हौदा जवळ उभा होता आणि त्याचे गोरे शरीर उन्हा मध्ये चमकत होते.

अंघोळ करायला तो हौद च्या आत मध्ये उतरला होता आणि त्याने पाण्या मध्ये मुसंडी मारली होती.

हौदा मध्ये उभा राहून तो त्याच्या शरीर ला घासू लागला होता आणि त्याच्या सर्व शरीर वर इकडे तिकडे हात लावू लागला होता आणि त्याच्या कोमल हाताने त्याच्या सर्व शरीर आणि कोमल अंगावर रगडून धूत होता आणि आता त्याची ओली चड्डी त्याच्या कलिंगड सारख्या गोल गांडी ला एकदम चिटकून गेला होता आणि त्याची गांड एका सेक्सी हसीना सारखी वाटत होती आणि चमकत होती.

दीपराम हे सर्व पाहून एकदम हवस मध्ये एकदम वेडा झाला होता आणि तो त्याचे दात घासत होता आणि आता तो चिन्नु ला ठोकायला एकदम गरम झाला होत आणि त्या जोश मध्ये तो त्याचा लंड पायजम्या च्या वरून कुरवाळत होता.

जेव्हा त्याला कंट्रोल झाले नाही तेव्हा तो पण हौदा जवळ गेला होता आणि चिन्नु ला म्हणू लागला होता चिन्नु आज इतका उकाडा आहे आणि तुला पाण्या मध्ये मजा करताना पाहून आज माझी पण इच्छा होते आहे कि मी पण हौदा मध्ये येऊन पाण्याचा आनंद घ्यावा, तर तू एका बाजूला होऊन जा, मी आपण अंघोळ करून घेतो आहे.

चिन्नु म्हनला : ठीक आहे मालक.

दीपराम ने पटकन त्याचे कपडे काढले होते आणि तो ३०-३५ वर्षे वय असलेला होता आणि त्याची उंची ६ फुट होती आणि तो एकदम तगडा शरीर असलेला माणूस होता.

कमीज काढताच त्याची मर्दानी छाती नागडी झाली होती आणि मग त्याने पटकन दुसर्या क्षणी पायजम्या च्या नाडा पण काढून टाकला होता आणि त्याचा पायजमा खाली करून टकला होता. तर त्याच्या हलक्या आसमानी रंग असलेल्या चड्डी अंधे त्याचा मोठा लंड एकदम लटकत असलेला दिसू लागला होता, त्याच्या टोपी वर हवस ने ओले झाले असल्याने त्याची चड्डी पण त्या ठिकाणी ओली झाली होती.

मग तो अजिबात उशीर न करता हौदा च्या पाण्या मध्ये उतरला होता आणि चिन्नु पण एका बाजूला उभा राहून अंघोळ करत होता.

आता दीप राम त्याचे शरीर घासू लागला होता आणि असे करत करत चिन्नु च्या कडे त्याचे तोंड करत चड्डी च्या वरून त्याचच लंड वर हात फिरवू लागला होता जणू कि तो त्याच्या लंड ला अंघोळ घालत असेल.

पण चिन्नु त्याच्या या हरकती वर अजिबात लक्ष देत नव्हता त्या मुळे त्याच्या कडून काही पण प्रतिक्रिया दीपराम ला मिळत नव्हती.

दोन मिनिट पर्यंत असे चालत राहिले होते.

आता चिन्नु ट्यूब वेल च्या खाली डोके करून वाकला होता आणि अंघोळ करू लागला होता अशा अवस्थे मध्ये मागे उभ्या असलेल्या दिपराम च्या चड्डी मध्ये त्याचा लंड चिन्नु च्या गांड पासून काही इंच दूर राहिला होता, त्याच्या गांडी वर पडणारे पाणी त्याच्या चड्डी ला थोडे खाली करू लागले होते आणि त्यामुळे आता चिन्नु च्या गोर्या गांडी ची फट पण दिसू लागली होती.

त्याच्या गांडी ची फट पाहून दीपराम ची हवस एकदम वेडी झाली होती आणि त्याने मागून चिन्नु ची छाती मध्ये हात टाकत त्याला वर उठवले होते आणि त्याच्या मजबूत बाहो मध्ये पकडून घेतले होते आणि मग त्याच्या मनुके ला दाबू लागला होता.

चिन्नु हे पाहून एकदम चकित झाला होता आणि म्हनला कि हे काय करत आहे तुम्ही मालक?

काय झाले माझी जान, थोडी मजा मला पण देऊन टाक आज तू.

मालिक तुम्ही काय करत आहे?

मी तुला प्रेम करत आहे माझ्या राजा तुला कळत नाही आहे का?

नाही मालक मी असा मुलगा अजिबात नाही आहे मला तुम्ही सोडून द्या.

तू कसा मुलगा आहेस तूच आता मला सांगून टाक.

मी हे सर्व काही करत नाही मालक मला तुम्ही जाऊ द्या. मला सोडा मालक.

तो म्हनला तुझ्या मालकाची एक पण गोष्ट तू ऐकणार नाही आहेस का तू? असे म्हणून दिपराम ने त्याचे मनुके जोर जोराने घासू लागला होता.

त्याचा लंड आता एकदम ताठून गेला होता आणि त्याच्या गांडी मध्ये घुसायला पाहत होता.

चिन्नु म्हणू लागला होता मला जाऊ द्या मालक.

नाही माजी जान आज तर मी माझा लंड तुझ्या गांडी मध्ये टाकून त्याचू तहान भागवून टाकणार आहे.

दिपराम आता मागून त्याला पकडून त्याच्या गाला वर कीस करू लागला ओहत आणि त्यामुळे त्याचे गाल एकदम लाल लाल झाले होते आणि त्याने त्याचे बोल त्याच्या हाता मध्ये भरले होते आणि एकदम जोर जोराने दाबू लागला होता.. आणि त्यामुळे त्याच्या आत मध्ये पण सेक्स भरू लागले होते.

आता चिन्नु ला पण या खेळा मध्ये मजा येऊ लागली होती.

तो चिन्नु वर त्याची पकड अजून पण मजबूत करून त्याला कच्च्या कळी सारखा दाबत होता कधी त्याचा गालाला चावे घेत होता आणि कधी त्याची गांड घासत होता, आणि आता चीन्नुला अजून पण मजा येत होती.

या कामाने त्याने चिन्नु ची चड्डी खाली करून टाकली होती आणि आता त्याची चड्डी त्याच्या गुडघ्या पर्यंत च्या पाण्या मध्ये तरंगत होती आणि त्याची गोरी गोरी गांड एकदम नागडी झाली होती आणि त्यावर दीपराम च्या चड्डी मध्ये बनलेला तंबू घासू लागला होता.

दीपराम ने त्याची चड्डी पण काढून टाकली होती आणि त्याचा ७ इंच लांब लंड सरळ त्याच्या गांडी पर्यंत जाऊ लागला होता आणि त्याच्या गांडी चा स्पर्श अनुभव करून लंड एकदम वेडा झाला होता आणि तो त्याला एकदम घासू लागला होता.

आता त्याने चिन्नु च्या गांडी मध्ये बोट घालून टाकले होते आणि आत बाहेर करू लागला होता.

गांडी मध्ये बोट घातल्याने चिन्नु ला मजे येऊ लागले होते आणि आता तो दीप राम ला पूर्ण मदत करत होता.

दिपराम को भी त्याच्च्या गांडी मध्ये बोट घालताना मजा येत होती आणि तो त्याच्या गांडी मध्ये बोट आत बाहेर करत होता आणि मग त्याने बोट काढले होते आणि लंड चा टोपा गांडी वर लावून टाकला होता, त्याने हौदाच्या एका बाजूला वाक्व्वले होते आणि गांडी मध्ये लंड ला उतारू लागला होता.

चिन्नु म्हनला : ओह मालक मेलो मी मला खूप त्रास होतो आहे.

बस बस झाले आहे आता माझी जान प्रेमाने ठोकेन तुला, बस एक वेळा तुला त्रास होईल मग तर तू माझा गुलाम बनून जाशील.

असे म्हणून त्याने अजून एक धक्का मारला आणि पूर्ण लंड त्याच्या गांडी मध्ये उतरला होता.

चिन्नु एकदम ओरडू लागला होता मेलो मालक आह ओह अहह हप अहह हो ह्झ्छ अहः ओह अहह.

बस बस झले माझ्या जान..

दिपराम लंड टाकल्यावर काही वेळ तसाच चिन्नु वर वाकून राहिला होता आणि त्याच्या निपल ला बोटाने घासू लागलो होतो मग त्याने लंड हळू हळू आत बाहेर करणे चालू करून टाकले होते.

चिन्नु ला पण त्रास होत होता आणि दिपराम ला मजा येत होती आणि त्याने लंड ठोकणे चालू करून टाकले होते आणि त्याच्या तोंडून आज हप अहह ह ओःह हो अहह हो हः आवाज येऊ लागला होता.

काही वेळाने चिन्नु चा त्रास कमी झाला होता आणि तो पण दिपराम ला साथ देऊ लागला होता. मग तो स्वतः त्याची गांड मारून घेऊ लागला होता.

दोघे पण आता आह ओह हः याय एस हः ओह अह्ह्ह अंम मोह अहह हौऊ ओह अह्ह्ह औऊ ओह्ह अम्म्म एई हाह्ह हः याय एस हः ओह अह्ह्ह अंम मोह अहह हौऊ ओह अह्ह्ह औऊ ओह्ह अम्म्म एई हाह्ह हः याय एस हः ओह अह्ह्ह अंम मोह अहह हौऊ ओह अह्ह्ह औऊ ओह्ह अम्म्म एई हाह्ह करू लागले होते आज तुला मी खूप ठोकणार आहे.

आह हो अहह हो अहह हो हः औऊ ओह अहह हमाः मालक ठोकत राहा मला आहा ओह अहह हो अहह हो हाह्ह हो हः आह्ह्य अक्क्क तुमचा लंड घेताना मला खूप मजा येते आहे अजून ठोका मला आह हो अहह ओह हाह्ह.

आता दिपराम उठला होता आणि हौदा वर त्याचे पाय पसरून बसला होता आणि त्याचा लंड त्याच्च्या मांडी च्या मध्ये एकदम ताठला होता आणि त्याने मग चिन्नु ला त्याच्या जवळ यायचा इशारा केला होता.

चिन्नु जवळ गेला होता आणि काही न म्हणता मालकाचे समजून गेला आणि त्याच्या गांडी च्या फटी ला मोठी केली होती आणि त्याच्या मालकाच्या लंड वर बसला होता आणि उड्या मारू लागला होता.

मग ते परत दोग्घे हः याय एस हः ओह अह्ह्ह अंम मोह अहह हौऊ ओह अह्ह्ह औऊ ओह्ह अम्म्म एई हाह्ह करू लागले होते चिन्नु माझी जान तू एकदम रंडी सारखा ठोकून घेतो आहेस.

मला पण तुमच्या कडून लंड घेताना खूप मजा येते आहे मालक. आह ओच ह्ह्ह अहह मन करते आहे कि मी तुमच्या कडून असेच ठोकत राहावे.

असे म्हून तो उड्या मारत होता. त्याने त्याचे दोन्ही पण हात दिपराम च्या मांडी वर ठेवले होते आणि लंड ला आत मध्ये गांडी मध्ये आत बाहेर करत करत गांड ठोकून घेत होता.

दिपराम ने त्याची कमर पकडली होती आणि लंड ठोकत होते, जेव्हा त्याच्या लंड चा टोपा आत मध्ये लागत होता तेव्हा त्याला खूप आनंद होता होयत आणि त्याला त्याची गांड खूप जोर जोराने ठोकायची होती.

काही वेळाने दिपराम ने त्याला उठायला सांगितले होते आणि मग हौद च्या बाजू च्या भिंती च्या बाजूला वाकवले होते आणि वाकताच त्याच्या गांडी मध्ये लंड टाकला होता आणि एकदम जोर जोराने त्याला ठोकू लागला होता.

आता चिन्नु एकदम ओरडू लागला होता आह ओः ह्होःह मालक आरामात करा आह ह्झों हः ग्जाह्ह आ हः याय एस हः ओह अह्ह्ह अंम मोह अहह हौऊ ओह अह्ह्ह औऊ ओह्ह अम्म्म एई हाह्ह दुखत आहे.

पण दिपराम लागून होता आणि ठोकत होता आणि त्याचे केस ओढत त्याला घोडी बनवून ठोकत होता.

दिपराम ची मांडी चिन्नु च्या गांडी ला लागून ठप ठप ठप ठप करत होती आणि त्याला जोश चढत होता. तो त्याच्या गांडी ला फाडून टाकणार होता.

दोन मिनिट च्या नंतर त्याचे पूर्ण शरीर  आता एकदम कडक होऊ लागले होते आणि तो चिन्नु च्या गांडी मध्ये पिचकारी मारू लागला होता आणि त्याने हळू हळू सर्व वीर्य त्याच्या गांडी मध्ये काढून टाकले होते.

आता चिन्नु ची गांड एकदम फाटून गेली होती आणि तो त्रासाने ओरडत होता आणि दिपराम त्याच्या वर एकदम निढाल होऊन पडला होता.

त्या दिवस च्या नंतर चिन्नु त्याच्या मालक च्या लंड चा गुलाम बनला होता आणि दिपराम ने त्या कळी ला ठोकून आता फुल बनवून टाकले होते.