मामी बरोबर लग्न अणि सुहागरात्र

हेलो मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे आणि मी माझ्या पहिल्या सेक्स च्या पहिल्या कहानी वर आलो आहे ज्या मध्ये मी माझ्या मामी ला एकदम जोर जोराने ठोकले होते आणि तिचे खूप मजे घेतले होते. मित्रांनो माझ्या मामी चे लग्न काही वर्ष पूर्वी झाले होते आणि त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

तिचे फिगर ३२-३४-४० चे होते. तिची गांड एकदम मस्त आणि खूप सेक्सी आहे आणि चालत असताना तिची गांड पहिली कि कोणाचा पण लंड एकदम उभा होत असतो, ती नाशिक मध्ये राहते आहे आणि त्याची दोन्ही मुले एक चांगल्या शाळे मध्ये शिकत आहे आणि माझे मामा एक प्रायवेट कंपनी मध्ये नोकरी करत आहेत.

मित्रांनो मी राहुल मुंबई मध्ये राहतो आहे आणि असे तर माझे आणि माझ्या मामी चे खूप चांगले जुळत आहे आणि आम्ही एकत्र झालो कि एकमेकाचे खूप थट्टा मस्करी करत असतो आणि मजा करून घेत असतो आणि खूप पोट भरून हसत असतो, ती मला तिच्या मनाचे सर्व काही सांगत होती आणि माझ्या कडे काही पण लपवून ठेवत नव्हती आणि जे काही असेल तर सर्व मला सांगून टाकत होती. मग काही काळा ने माझे शिक्षण संपले होते आणि मला नाशिक मध्ये नोकरी लागली होती आणि त्या मुळे मी माझी नोकरी करायला माझ्या मामी कडे गेलो होतो आणि मी तिथे त्यांच्या घरा मध्ये राहू लागलो होतो आणि माझी नोकरी पण करत होतो.

मित्रानो माझ्या मामा ची नोकरी सकाळी ७ वाजल्या पासून ५ वाजे पर्यंत राहत होती आणि माझी नोकरी ३ वाजल्या पासून ११ वाजे पर्यंत होती, माझ्य मामा ने मला पण त्यांच्या घर ची एक चावी देऊन टाकली होती.

एक दिवस मी माझ्या नोकरी वरून थोडा लवकर आलो होतो आणि मी पहिले होते कि तेव्हा दोघे मुले झोपले होते आणि मामा आणि मामी एकत्र बसून काही तरी बोलत होते, आणि ते एकदम जोर जोराने बोलत होते आणि ते मला बाहेर पण ऐकू येत होते, पण त्यांच्या रूम चा दरवाजा बंद होता, तर मी त्या रूम च्या जवळ गेलो होतो आणि माझे काम दरवाजा ला लावून ऐकू लागलो होतो तर मी ऐकले कि मामी मामा ला म्हणत होती कि तुम्ही मला कधी पण खुश करू शकत नाही आणि तुम्ही आठवड्यातून माझ्या बरोबर फक्त एक वेळा करत असता तरी तुमच्या कडून ते होत नाही आणि त्या मुळे मी एकदम तडपत असते आणि मग मला काही मार्ग मिळत नाही आणि मला माझी बोटे टाकून माझे काम करून घ्यावे लागत असते.

मग माझे मामा तिला म्हणू लागले होते कि मी माझ्या दिवस भर च्या कामाने आणि धावपळी ने एकदम थकून जात असतो आणि असे म्हणून त्यांनी दुसर्या बाजू ला त्यांचे तोंड केले होते आणि ते झोपले होते आणि मग मामी तिची साडी वर केली होती आणि मी शेजारी असलेल्या खिडकी मधून ते सर्व पाहत होतो आणि आत मध्ये काय चालू आहे ते पाहत होतो आणि मी पहिले कि तिच्या काळ्या काळ्या केसाळ पुच्ची मध्ये ती तिचे बोट घालत होती आणि मग ती एकदम जोर जोराने तिचे बोट आत बाहेर करू लागली होती आणि मग ती एकदम जोर जोराने अहः औऊ उऊ उः हाह्ह हः याय्य अहह अय्या करू लागली होती आणि मग तिने काही वेळाने तिच्या पुच्चीतून खूप सारे पाणी बाहेर काढले होते, मग त्या मुळे तिची साडी एकदम ढिली झाली होती आणि हे सर्व सेक्सी सीन पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता.

मग काही वेळाने मामी एकदम शांत झाली होती आणि आता मी किचन मध्ये गेलो होतो आणि जेवण बाहेर काढू लागलो होतो पण मला आता दुसरी भूक लागली होती, तेव्हा माझ्या मागून माझी मामी किचन मध्ये आत आली होती आणि ती मला म्हणू लागली कि आज तू खूप लवकर आला आहेस? मग मी म्हणले कि मी उशिरा आलो कि तुम्हाला माझी वाट बघत जगावे लागते ना त्या मुळे मी आज विचार केला कि तुम्हाला त्रास द्यायला नको आणि लवकर येऊन मी किचन मधून माझे जेवण काढू लागलो होतो.

मग मामी मला म्हणली कि तुला माझी किती काळजी आहे तितकी तुझ्या मामा ला माझी नाही आहे, मग ती मला असे बोलून फिरली होती आणि मग मी तिच्या साडी वर ओला डाग पहिला होता आणि मी तिला विचारले होते कि तुमची साडी ओली कशी काय झाली आहे? तर ती एकदम चमकून म्हणली कि हो काही तरी लागून गेले असेल. मग मी पहिले कि ती तिच्या रूम मध्ये गेली आणि आरशा समोर उभी राहिली होती आणि इकडे तिकडे करून तिच्या साडी चा तो डाग पाहू लागली होती कि तो कसा दिसतो आहे आणि मग ती काही वेळाने परत बाहेर आली होती.

मग मी तिच्या गांडी वर हात फिरवून म्हणले कि मामी तुम्ही खूप सेक्सी आहे आणि मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो आहे आणि तुम्ही मामा बरोबर खुश नाही आहे, आपण मी तुम्हाला नेहमी एकदम खुश करून ठेवेन, मग ती एकदम म्हणू लागली होती कि चल वेडा कुठला काही पण बोलत असतो आणि तू बहुतेक विसरून गेला आहेस कि मी तुझी मामी आहे, पत्नी नाही आहे. चल आता मी झोपायला जात आहे आणि मग ती असे म्हनून माझ्या कडे तिरक्या नजरेने पाहून आणि गालातल्या गाला मध्ये हसत निघून गेली होती. आता मी पण माझे आटोपून माझ्या रूम मध्ये झोपायला गेलो होतो पण मला आज कोठे झोप लागत होती किती पण प्रयत्न केला तरी माझ्या समोर तिची सेक्सी पुच्ची समोर येत होती आणि मला अजिबात झोप पण लागत नव्हती, मग मी तिच्या बरोबर सेक्स करतो आहे असे स्वप्न पाहू लागलो होतो आणि ते पाहत पाहत केव्हा झोपलो ते मला पण समजले नाही.

मग मला तर एकदम उशिराने झोप लागली होती त्या मुळे मी सकाळी लवकर उठू शकलो नाही आणि मग सकाळी ९ वाजता माझी मामी मला उठवायला आली होती, मी रात्री तिच्या नावाने खूप वेळा मुठ मारून झोपलो होतो आणि त्या मुळे माझ्या पूर्ण चड्डी वर डाग झाला होता आणि ती थोडी ओली पण झाली होती, मग त्यांनी माझ्या कडे पाहून विचारले होते कि हा कसला डाग आहे? मग मी तिला म्हणले कि मला तुमची खूप आठवण येत होती त्या मुळे माहिती नाही कि रात्र भर मध्ये ती किती तरी वेळा ओली झाली होती आणि मग मी पटकन तिच्या ओठा वर माझे ओठ ठेवून तिला कीस करू लागलो होतो.

ती मला साथ देत होती आणि आम्ही एकमेकाची जिभ चोकत होतो आणि भांडत होतो, ती माझ्या बाहो मध्ये होती आणि मग बहुतेक दहा मिनिट च्या नंतर ती मागे सरकली होती आणि जाऊ लागली होती, मग मी तिला विचारले कि का जात आहे? प्लीज या ना इतके नखरे कशा साठी करता आहात?

मग ती म्हणू लागली होती कि जो पर्यंत तू मला नावाने बोलवत नाही आणि माझ्या बरोबर लग्न करत नाही तो पर्यंत मी येणार नाही आहे, मग मी तिचा इशारा समजून गेलो होतो आणि पटकन उठलो होतो आणि अंघोळ वगेरे करून एकदम फ्रेश झालो होतो आणि मग मी एकदम नवीन कपडे घालून घेतले होते आणि मग मी पहिले कि ती तिच्या लग्नाची लाल साडी घालून माझ्या समोर आली होती, ती एकदम सेक्सी वाटत होती आणि मी तर तिला आशा रूपा मध्ये पाहून एकदम वेडा झालो होतो आणि एकटक नजरेने माझ्या डोळ्याचे पाते न हलवता तिला पाहू लागलो होतो, ती एकदम नवीन नवरी सारखी नटून थटून आली होती आणि एकदम माझ्या समोर आली होती.

मग मी म्हणले कि चल आता आपण लग्न करून घेऊ आणि आता मला माझ्या बायकोला खुश पण करायचे आहे. मग ती माझे ऐकून मला म्हणली कि माझे स्वामी थोडी लवकर करा न मला ठोकून घायची खूप घाई लागली आहे कारण कि मी खूप तहानलेली आहे.

मग आम्ही दोघांनी लग्न केले होते आणि मग मी तिला माझ्या गोद मध्ये उचलून तिला बेड रूम मध्ये घेऊन आलो होतो आणि मग मी तिला काना मध्ये म्हणले कि मंजू आज मी तुला खूप जोर जोराने ठोकणार आहे आणि तुला मी खूप मजा देणार आहे, मग असे म्हणून मी तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग मी तिचे एक एक करून कपडे काढू लागलो होतो.

मग ती काही वेळाने फक्त पांढर्या रंग च्या ब्रा आणि पांढर्या पेंटी मध्ये होती आणि तेव्हा तर मी तिला एकदम पाहतच राहिलो होतो आणि तिची पेंटी तिच्या गांडी मध्ये घुसली होती, मग मी तिला म्हणले कि राणी ये माझी जान आणि मी ब्रा च्या वरून तिचे बुब्स दाबत होतो आणि चोकत होतो, मग माझा लंड तिच्या पुच्ची ला टच करत होता आणि तिचा एक हात माझ्या लंड वर आला होता आणि ती एकदम चकित झाली होती, मग मी तिला विचारले कि का, काय झाले माझी राणी? तर तिने माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मग माझा लंड पाहून ती म्हणली कि हा इतका मोठा लंड असेल असे मला अजिबात माहिती नव्हते, आणि मला तर याने खूप त्रास होईल त्यांचा तर एकदम लहान आहे, प्लीज एकदम आरामात कर माझ्या बरोबर.

मग मी म्हणले कि मजू तू फक्त पाहत जा मी एकदम हळू हळू करेन आणि आज तुला एकदम गोड त्रास देणार आहे आणि आता घे आणि माझा लंड चोकून दे, तर ती म्हणू लागली होती कि नाही मला हे अजिबात पसंत नाही आहे, मग मी तिला म्हणले कि तू थोडा प्रयत्न तरी कर आणि मग तुला काही वेळाने खूप मजा येऊ लागेल, घे ना जानू आज माझी सुहागरात्र आहे कर ना प्लीज आणि मग ती माझ्या कडे पाहून हळू हळू माझा लंड तिच्या हाता मध्ये पकडून त्याला चाटू लागली होती आणि मग पाच मिनिटांनी असे चाटू लागली होती कि जणू ती एक रंडी आहे आणि ती एक अनुभवी रंडी सारखी माझा लंड चाटू लागली होती आणि मी म्हणू लागलो होतो कि वाह जाणू तू काय मस्त चोकते आहेस, मला असे वाटत आहे कि मी स्वर्ग मध्ये उडतो आहे वाह खुप मजा येते आहे.

मग ती म्हणली कि हो बनवून घे मला तुझी रखेल, रांड जे बनवायचे आहे ते बनवून घे, ठोकून मारून घे माझी, फाडून दे माझी पुच्ची, तेव्हा मी तिला म्हणले कि आज मी तुझ्या गांडी ची सील पण तोडून टाकणार आहे माझी जान आणि मग मी असे म्हून तिची पेंटी काढून टाकली होती आणि मी पहिले कि तिची पुच्ची एकदम मस्त चिकणी होती आणि एकदम चमकू लागली होती, मग मी तिला विचारले कि तू याचे केस केव्हा साफ केले आहे? रात्री तर खूप जास्त होते.

मग ती मला विचारू लागली कि तू केव्हा पहिले होतेस? मग मी म्हणले कि जेव्हा तू बोटाने ठोकून घेत होतीस तेव्हा. तर ती म्हणली कि तू माझ्या गांडी वर हात ठेव्वला होतास तेव्हा मला खूप चांगले वाटले होते त्या मुळे मला रात्री झोप पण लागली नाही आणि मग मी सकाळी लवकर उठले होते आणि माझ्या नवीन पती साठी माझी पुच्ची साफ करून घेतली होती आणि मग मी तिची पुच्ची एकदम माझे तोंड लावून चाटू लागलो होतो.

मग काही वेळाने आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि मी चाटून चाटून तिची पुची एकदम लाल करून टाकली होती आणि त्याचे खूप पाणी पण मी काढून टाकले होते आणि तिने माझा लंड पण तोंडात घेऊन खूप चोकला होता, मग मला राहवत नव्हते आणि मी उठून तेल घेऊन आलो होतो आणि मग मी तिला घोडी बनवले होते आणि मग तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड टाकला होता आणि त्या बरोबर मी माझे एक बोट पण टाकले होते आणि ती एकदम ओरडू लागली होती आ याय याय्य नाही हळू हळू कर ना आता हि तुझीच आहे, आता मी त्याच्या कडे जाणार नाही आहे, मला ठोक न खूप मजा येत आहे.

मग मी माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकून तिला ठोकू लागलो होतो आणि ती तिची गांड हलवत होती, मग तिची गांड तर खूप मोठी होती आणि मग मी तिला म्हणले कि उघड. मग ती तिच्या दोन्ही हाताने तिची गांड उघडू लागली होती आणि मग मी माझे दोन्ही पण हात तिच्या बुब्स वर नेले होते आणि एकदम दाबू लागलो होतो आणि ती एकदम ओरडली होती.

तेव्हा मी माझा लंड एकदम जोराने आत मध्ये टाकून दिला होता आणि ती एकदम ओरडू लागली होती औ उऔउ उऔउ ग्ग मेले मी बाहेर काढ मादरचोद हरामी मी तुला प्रेमाने करायला सांगितले होते आज तर तू माझा जीव काढून घेशील. मग मी न थांबता तिला हळू हळू ठोकू लागलो होतो आणि ती रडू लागली होती, पण तिला काही वेळाने मजा येऊ लागली होती आणि ती म्हणली कि ठोक अजून ठोक मला माझ्या राजा मला खूप मजा येते आहे औऔ आय्य आय्य एस यायाय एस याय्य हो अहह आय यी याजून अजून ठोक मला राजा.

मग मी तिला म्हणले कि साले आता तर तू रडत होतीस आणि नाही म्हणत होतीस, घे माझी रांड घे आणि आत मध्ये घे आज पासून तू माझी रंडी आहेस, ती म्हणू लागली होती कि हो जानू ठोक तुझ्या रंडी ला अजून ठोक, मी केव्हा पासून तहानलेली आहे अहः आय्य याय एस याय आय येईस गाग यया अ अक्ज्ज ओअऊ ओअऊह ऊअओ आणि मग तिने पाणी काढून टाकले होते. मग मी तिला अजून ठोके देत होतो आणि मग मी तिचे पाय माझ्या खांद्या वर ठेवले होते आणि तिला ठोकत होतो आणि माझा लंड एकदम आत मध्ये गेला आणि ती एकदम तडफड करू लागली होती आणि तिचे डोळे ओले झाले होते.

मग मी तिला असेच ३० मिनिट ठोकले होते आणि मग मी शेवटी तिच्या पुच्ची मध्ये पाणी काढून टाकले होते आणि झोपलो होतो, आता दर रोज ९ वाजल्या नंतर ती माझ्या खाली झोपत असते आणि म्हणते कि तुझ्या विना मी राहू शकत नाही आहे.