मामीजानची तकलीफ दूर केली – २

सलाम वाचक मंडळी. मी अहमद आपल्याला सांगत आहे की मी कशाप्रकारे माझ्या शबाना मामीजानची तकलीफ दूर केली. या आधीचा भाग वाचा. मामीजानची तकलीफ दूर केली – १

आता मी समोर सांगतो.

टीव्ही बघत असताना अचानक मामी भरल्या डोळ्यांनी आपल्या बेडरूम मध्ये गेली. मी तिला थांबविण्यासाठी उठलो पण थांबवू शकलो नाही. मी टीव्ही बंद करून माझ्या रूममध्ये आलो. लगेच मला मामीजानच्या रडण्याचा आवाज आला. तसा मी हिम्मत बांधून तिच्या बेडरूमजवळ गेलो.

तिच्या रूमचा दरवाजा उघडाच होता. ती बेडवर पोटावर लेटून रडत होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि विचारलं, “काय झालं मामीजान? तू रडत का आहेस?” पण तिने उत्तर दिले नाही. मी बेडवर बसलो आणि तिचा हात हलवून विचारायला लागलो, “काय झालं सांग ना. क्या तकलीफ है आपको? माझ्या बोलण्याचं काही वाईट वाटलं का?”

माझ्या स्पर्शाने ती शहारली. तिच्या चेहर्‍यावर मला वेगळीच भावना दिसत होती जी मला तिच्याकडे आकर्षित करत होती. मी तिला उठवून बसवलं आणि विचारलं, “काय झालं मामीजान? मला नाही सांगणार का तुमच्या मनातली गोष्ट? शेवटी आम्ही दोघे मित्र पण आहोत.”

तशी तिने मला आलिंगन दिले आणि जोराने रडायला लागली. तिचे वक्ष माझ्या छातीशी चिपकताच मी पागल झालो. मी त्यांना कसून दाबलं यावर तिने कोणताच विरोध केला नाही. या उलट ती मला जास्तच चिकटून बसली.

आता मी गरम झालो होतो. तिचा स्पर्श आणखी सहन करणं कठीण होतं. मी तिला सरळ केलं आणि तिच्या कपाळावर चुंबन केले. तशी ती आणखी शहारली आणि मला परत चिपकली.

रडत रडत ती म्हणाली, “तुझे मामा एक यशस्वी व्यक्ती आहेत. त्यांनी मला सर्व दिलं. प्रत्येक आरामाची गोष्ट पण दिली. पण ते नाही देत आहेत जे प्रत्येक स्त्रीला हवं असतं! एक तर ते माझ्यापेक्षा पंधरा वर्षांनी मोठे आहेत. घरच्यांनी त्यांची नोकरी आणि खानदान पाहून माझं लग्न करून दिलं. मीही माझ्या घरच्यांचा निर्णय माझं नशीब समजून लग्न केलं. पण पहिल्या दिवसापासूनच ते मला स्त्रीचं सुख देऊ शकत नाही आहेत. तब से मै तकलीफ में हू अहमद.”

तिचं बोलणं ऐकून मी तर फारच चकित झालो होतो. तिच्या पाठीवरून हात फेरत मी तिला सांत्वना देत होतो.

ती समोर म्हणाली, “आजपर्यंत मी अर्धवट आयुष्य जगत आहे. जेव्हा तू हे म्हटलं की तुला माझ्या सारखी पत्नी हवी तेव्हा मनाला फार लागलं. मला ही तुझ्या सारखाच शौहर पाहिजे होता जो माझ्यावर प्रेम करू शकेल. मी लग्नानंतर जेव्हा तुला भेटली तेव्हा मला माझ्या स्वप्नातल्या तरुणाला समोर पाहून फार खुश तर झालीच पण पश्चात्तापही झाला कारण तू माझा शौहर बनू शकत नव्हतास.”

माझ्या बद्दलची तिच्या मनात असलेली भावना ऐकून मी तिच्या गालावर चुंबन केलं.

पुढे बोलताना ती म्हणाली, “एक चांगल्या सुस्वभावी बिविजैसी मी माझ्या शौहरची सेवा केली पण मला काहीच सुख मिळाले नाही. आता ते दुबईत आहेत तरीही मला काही फरक पडत नाही. मी तर त्यांच्या इथे असल्यानेही एकटीच होती. ते आज पर्यंत मला अम्मी बनवू शकले नाहीत. ह्यामुळे मी कितीतरी लोकांचे बोलणे ऐकत असते. मुझे कितनी तकलीफ होती है इससे! मला वाटते उपरवाले ने मला अम्मी बनायच्या काबिल समजले नाही.”

एवढे बोलून ती परत रडायला लागली. मी समजून गेलो की आज मामी झवल्याशिवाय राहणार नाही. मी तिला सरळ केलं आणि म्हणालो, “मीही तुम्हाला खूप पसंत करतो मामीजान. जे झालं ते विसरून जा. आज मी तुम्हाला एवढे प्रेम देणार आहे की तुम्ही सर्व तकलीफ विसरून जाल.”

आणि एवढे बोलून मी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले. मी तिचे लालबुंद ओठ चुसायला सुरुवात केली. मामीने मला कसून पकडलं आणि मला चुंबनात साथ द्यायला लागली. आम्हा दोघांच्या जीभा एकमेकांशी खेळत होत्या. इकडे माझा लंड झटके मारत होता.

मी मामीला उभं केलं आणि तिच्या मानेवर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे ती आणखी गरम व्हायला लागली. हळूहळू मी तिची नाईटी उतरवली. तिने आतमध्ये गुलाबी रंगाची ब्रा-पॅंटी घातली होती. तिच्या संगमवरी शरीराला पाहून माझ्या मनात कामवासनेची आग पेटली.

मी तिला कसून पकडलं आणि पागलासारखं तिच्यावर चुंबनाची बरसात केली. तिच्या ब्रावरुनच मी तिचे निपल्स चावत होतो. त्यामुळे ती आणखी उत्तेजीत होत होती.

मग मी तिच्या ब्रा चा हूक खोलला आणि तिच्या मावांना स्वतंत्र केलं. काय वक्ष होते तिचे! गोल गोल, गोरे गोरे! तिचे निपल्स अगदी काळेशार होते. ते बघून माझा जोश डबल झाला आणि मी तिचे दूध दाबून दाबून प्यायला लागलो. तिही आपल्या हाताने आपले दूध माझ्या तोंडात घालायला लागली. तिच्या तोंडून मादक आवाज निघत होते, “आहहह… अहमद… जान.…. चोदो मुझे…. ममहहहहह….!”

मग मी तिची पॅंटी काढली. काय मस्त पुच्ची होती तिची! अगदी चिकणी! एकही केस नव्हता तिच्या अस्पर्शित पुच्चीवर. मी माझ्या जिभेने तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. तशी ती एकदम पागल झाली. तिच्या मादक आवाजाने रूम भरली. ती ओरडून ओरडून बोलत होती, “अहमद मेरी जान… आणखी… आणखी… चाट… उऊहहहह…. हे उपरवाले…. सहहहह…!”

मीही कुत्र्यासारखा तिची पुच्ची चाटत होतो. तीही त्याची मजा घेत होती. मग तिने माझे केस पडले. मी समजून गेलो कि मामीजान आता झडणार आहे. मी पुच्ची चाटतच राहिलो आणि ती झडली.

“अहमद… अहमद माझी जान फारच मजा आली.” ती हसून म्हणाली. ती मला एकसारखी किस करत होती. तिने माझी अंडरवेअर उतरवली आणि माझ्या सात इंची लांब लवड्याला पाहून त्याला कुरवाळायला लागली.

ती म्हणाली: काय हत्यार आहे तुझं! याच्यासाठी मी केव्हापासून तडफडत होती. माझी पुच्ची कितीतरी वर्षांपासून एखाद्या जवान लवड्यासाठी तडफडत होती. आज माझी आग आणि तहान दोन्ही विझव.

असं म्हणून ती माझा लंड तोंडात घेऊन चुसायला लागली. आता पागल होण्याची वेळ माझी होती. खरंच काय चुसत होती माझी मामीजान माझा लवडा! बिलकुल रांडे सारखी. “वाह.. मामीजान काय लवडा चुसता तुम्ही! आणखी चुसा विझवा तुमची तहान.” मी म्हणालो.

कधी ती माझा लवडा आपल्या जीभेने चाटायची तर कधी माझा लंड हातात घेऊन हलवायची. मी आनंदाने पागल होत होतो. मी झडणारच होतो. मी म्हणालो, “मामीजान मी झडणार आहे आता…आहहहह..!” पण तिने माझ्या वॉर्निंगकडे लक्ष दिले नाही आणि माझे विर्य पिऊन घेण्याची इच्छा पूर्ण करून घेतली.

मग आम्ही दोघेही बेडवर लेटलो आणि ती माझ्या लवड्यासोबत खेळायला लागली.

ती म्हणाली: अहमद मेरी जान, तुझा हत्यार खरच फार मस्त आहे. अगदी ब्ल्यू फिल्म मधला हिरोसारखा.

मी आश्चर्यचकीत होत विचारलं: तुम्हाला ब्लु फिल्मबद्दल कसं माहीत मामीजान?

ती म्हणाली: एकट्यामध्ये मी ब्ल्यू फिल्म पाहून माझी तहान विझवत असते. तसेच माझ्या पुच्चीत बोट घालून स्वतःला शांत करत असते.

मी म्हणालो: तरीच तू एवढ्या चांगल्या प्रकारे लवडा चुसतेस.

ती हसून म्हणाली: हो माझी जान. जेव्हापासून ब्ल्यू फिल्ममधल्या हिरोंचे मोठे तगडे लंड पाहिले तेव्हापासूनच तुझ्यासारख्या जानदार लंडाला तोंडात घेण्याची माझी इच्छा होती आणि झवण्याचीही. आज तू माझ्या पुच्चीची तहान विझव्.

मी म्हणालो: हो का नाही मामीजान. विझवतो ना. माझ्या लवड्याला परत चुसून कडक करा त्यासाठी.

मग तिने परत माझा लवडा चुसायला सुरुवात केली. माझा लंड परत तयार झाला. मग मी माझ्या शबाना मामीजानला लेटवत तिचे पाय उघडले आणि तिच्या कोमल पुच्चीवर माझा सात इंचाचा लवडा ठेवला. बाहेरून तिच्या पुच्चीच्या कोमल भागांवर मी माझा लंड रगडायला सुरुवात केली.

तशी ती पागल झाली आणि म्हणाली: आता आणखीन नको तडपवू. आत मध्ये घाल मेहरबानी करके.” मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला. तिच्या तोंडून किंकाळी निघाली, “याआहहहह….. अअअअ…. लल्लल्लाआआआ…… हहहहहहहह.……!”

मी पटकन माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले आणि तिची किंकाळी माझ्या तोंडातच दबली. तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहायला लागले. मी मामीला चुंबन करणं सुरू ठेवलं. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. मी पाहिलं की मामी आता शांत झाली आहे. तसा मी आणखी एक धक्का लावला आणि माझा पूर्ण लंड आतमध्ये सामावला. ती परत सुस्कारली, “अम्मीईई….… आहहहहहह……”!

मग मी हळू हळू धक्के लावायला सुरुवात केली. तशी मामीला मजा यायला लागली. ती पागलासारखी माझ्या पाठीवर नखं रुतवत होती. माझ्या दणक्यांना ती सोबत गांड उचलून साथ देत होती. ती माझ्या गळ्यावर आपल्या दातांच्या चाव्यानी व्रण सोडत होती. ती आनंदाच्या सातव्या मजल्यावर होती. आपली गोरी गांड उचलून-उचलून माझ्याकडून चुदाई करवून घेत होती.

ती आपल्या मादक आवाजात बडबडत होती, “आणखी चोद माझी जान आणखी चोद.…. आह्ह्ह… अल्ललल्लाआःह.… माझी चूत फार प्यासी आहे. आणखी जोराने माझी चुत चोद.”

मी जोशात मामीला चोदतच राहिलो. ती दोन-तीन वेळा झडली. मीही झडणार होतो. मी तिला सांगितलं की मी आता झडणार आहे. तशी ती म्हणाली, “मला अम्मी बनायचं आहे. डाल दे तेरा बीज मेरे चूत मे. दूर कर दे मेरी तकलीफ।”

मी माझ्या विर्य तिच्या पुच्चीतच सोडलं. तिने मला कसून पकडलं. आणि आम्हा दोघांचेही शरीर थंड पडले.

त्या रात्री मी शबाना मामीजानला तीन-चार वेळा चोदलं. आज तिचं एक बाळ आहे ते माझचं आहे. आजही ती भारतातच आहे आणि मी कामानिमित्ताने प्रत्येक महिन्याला तिच्या कडे जातो आणि तिला चांगलेच झवतो. तिची तकलीफ मी पूर्ण दूर केली आहे.

ही माझी कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]