ममता आणि जस्सी ची सेक्सलीला

हेल्लो मित्रांनो मी रोबिन सिंघ आहे आणि आज तुमच्या समोर एक नवीन गोष्ट घेऊन आलो आहे. आता जास्त वेळ टाईम पास न करता मी आज च्या गोष्टी कडे येतो आहे.

तो रविवार चा दिवस होता आणि ममता कोलेज वरून लवकर आली होती, लंच वेगेरे करून मग आम्ही असेच बसलो होतो आणि मग काही वेळाने आमच्या अंगा मध्ये सेक्स चे किडे वळवळू लागले होते आणि मग आम्ही जोर जोराने ठोकू लागलो होतो, मी ममता ला सोफ्य वर झोपवले होते आणि तिची पुच्ची मारत होतो.

आम्ही सेक्स मध्ये एकदम रमून गेलो होतो आणि ममता आह्ह ओह अह्ह्ह ह अह्ह्ह ओह अहह अहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एस करत होती आणि तिचे आवाज पूर्ण रूम मध्ये फिरत होते.

मग काही वेळाने फ्लेट चा दरवाजा उघडला होता आणि तेव्हा जस्सी एकदम आत मध्ये आली होती आणि मग आम्हाला असे पाहून ती म्हांली कि मला तुम्हाला डिस्टर्ब करायचे नव्हते त्यामुळे मी बेल मारली नाही आणि चावी ने दरवाजा उघडला.

मग ममता म्हणाली : अग नाही आम्ही ते असेच काही मस्ती करत होतो.

जस्सी म्हणाली कि ठीक आहे काही हरकत नाही आहे आणि मग मी तर तुमचे रोज सेक्स सीन पाहत असते खिडकी मधून, तुझे आवाज माझ्या पर्यंत एकदम पोचून जात असतात,

ममता ने म्हणले कि तू आम्हाला का सांगतले नाहीस जस्सी?

जस्सी म्हणली कि मला वाटले कि तुमच्या मस्ती मध्ये डिस्टर्ब होईल. कमीत कमी तुझे तरी कोणी लक्ष ठेवणारे आहे.

मी माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि हे सर्व त्या बोलत होत्या, ममता ने जस्सी ला म्हणले कि जर मस्ती करायची असेल तर ये तू पण आमच्या बरोबर आणि खूप मजा येईल.

जस्सी म्हणली कि नको यार तू करून घे मस्ती मला खूप भीती वाटते, ममता म्हणाली कि या मध्ये घाबरायचे काही कारण नाही आहे. रोबिन खूप मजा देतो.

तुझ्या डील्डो पेक्षा पण जास्त मोठा आहे त्याला लवडा, जस्सी म्हणाली कि म्हणून तर मला भीती वाटते. मग ती तिला म्हणाली कि घाबरू नकोस आणि तिला माझ्या रूम मध्ये घेऊन आली

मी चादर घेऊन झोपलो होतो आणि मग ममता म्हणाली कि रोबिन आज हिचे काम करायचे आहे, तिला फक्त लंड पाहिजे आहे आणि काही नको, ती फक्त नाटक करत आहे आणि तिला पण लंड पाहिजे आहे. मग ममता ने जस्सी ची सलवार काढली आणि तिला बेड वर पाडले होते.

मी तिची कमीज काढून टाकली होती आणि मग ममता ने तिची पेंटी काढून टाकली होती आणि मग मी तिची ब्रा काढली आणि तिचे बोल चोकू लागलो होतो.

ममता तिची पुच्ची चाटू लागली होती आणि जस्सी आता अहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एसअहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एस करू लागली होती आणि मग मी माझा लंड जस्सी च्या हाता मध्ये देऊन टाकला होता.

मग जस्सी ने लंड जरा हलवून मोठा केला होता आणि मग तोंडात घेतला होता आणि चोकू लागली होती, मग जस्सी झोपून तिची पुच्ची चाटून घेत होती आणि माझा लंड चोकत होती, मग मी तिचे बोल पण घासत होतो, तिचे लहान बुब्स चे निपल आता एकदम ताठले होते, आणि ती लंड घ्यायला एकदम तयार झाली होती.

मग मी बेड वरून खाली उतरलो होतो आणि जस्सी ला साईड ला केले आणि तिच्या पुच्ची वर आलो होतो आणि मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये दोन बोटे घातली होती.

मग मी लंड तिच्या पिच्ची वर ठेवला होता आणि घासला होता आणि मग जरा जोर लावला होता आणि अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता, जस्सी आह ओह हाह्ह ह ऐऐइ आह जरा हळू खूप मोठा आहे मग मी लंड हळू हळू आत बाहेर केला होता आणि मग ममता तिचे बोल कुरवाळत होती.

मग मी अर्धा लंड आत मध्ये टाकला आणि ती अहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एस करू लागली होती. मग जस्सी ममता ला कीस करू लागली होती,

मग जस्सी ने पाणी काढून टाकले आणि मग मी बाजूला सरकलो होतो, जस्सी म्हणली कि ममता आता तुझी मजा करून घे. मग ममता पुढे येऊन झोपली होती आणि मग जस्सी उठून मला कीस करू लागली होती, मग मी पण तिचे केस पकडले होते आणि तिला जोर जोराने कीस करू लागलो होतो, ममता  माझी बेड वर वात पाहत होती, मग आम्ही वेगळे झालो आणि मग जस्सी म्हणली कि हिच्या गांडी मध्ये टाक म्हणजे हिला पण समजेल कि त्रास काय असतो ते.

ममता म्हणाली कि नको आता नको प्लीज, जस्सी म्हणाली कि आता तू नाटक करू नकोस, रोबिन ला आधी पासून तुझी गांड मारायची होती, ममता म्हणाली कि हरामी तू किती दिवस झाले आम्हाला पाहत आहेस? जस्सी म्हणाली कि तू खिडकी चा पडदा तर लावत नाहीस आणि मी जेव्हा पाणी पिण्या साठी उठले तेव्हा तुझी काम लीला पाहून घेत होते आणि तुझा आवज पण इतका असतो कि तो माझ्या रूम पर्यंत येत असतो.

मग जस्सी ने तेल पकडले होते आणि ममता च्या गांडी वर लावले होते आणि मग ममता बेड वर झोपली होती आणि जस्सी ने तिचे पाय वर केले होते आणि तिच्या हाताने तिची गांड फाडू लागली होती.

मग मी लंड ममता च्या गांडी वर लावला होता आणि दम लावणे चालू करून टाकले होते, आणि खूप जोर लावून मग माझा लंड तीन चार इंच आत मध्ये गेला होता आणि मग इतक्यात ममता ओरडू लागली होती आणि ती म्हणली कि असे करू नको प्लीज मला खूप दुखत आहे, तिची गांड इतकी टाईट होती कि मला पण घाम फुटला होता आणि मग मी लंड बाहेर काढला होता आणि जस्सी ने थोडा कुरवाळला होता आणि मग पुन्हा जस्सी च्या गांडी वर लावला होता.

मग मी माझा लंड यावेळी मस्त जोर लावून आत मध्ये टाकला होता आणि ममता तिच्या तोंडा वर हात ठेऊन आवाज करू लागली होती आणि मी लंड आत बाहेर करू लागलो होतो.

मग काही वेळाने लंड आरामात आत बाहेर होऊ लागला होता. मग जस्सी ममता च्या वर आली होती आणि माझ्या कडे तिचा चेहरा करून तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड पाहत होती नि म्हणत होती कि तुला खूप मजा येत असेल न ममता? ती म्हणाली कि तुला उद्या समजेल जेव्हा मी तुझी गांड मारून घेते.

ममता ची गांड मारताना मला खूप आनंद होत होता, आणि माझा लंड आत बाहेर जाताना मला खूप आनंद होत होता, आता ममता पण इंजोय करत होती पन तिच्या तोंडातून काही आवाज येत नव्हते.

मग मी आणि जस्सी एकमेकाचे ओठ चोकत होतो आणि मग मी म्हणालो कि आता माझे निघणार आहे. मग जस्सी ने ओठ चोकत लंड ममता च्या गांडी मधून काढला आणि त्याला हलवून सर्व पाणी तिच्या अंगावर घेतले होते.