मंगळा तारिकेला मारल्या मी रेसिडेन्सीतल्या बायकांच्या गांडा

हॅलो फ्रेंड्स माझं नाव आहे महेश आणि मी तुम्हाला सांगत आहे की मी वॉचमन म्हणून काम करत असलेल्या रेसिडेन्सी तल्या बायकांना कशाप्रकारे मंगळा तारखेच्या सणाला  झवल्या. या कहाणीत मी तुम्हाला सांगत आहे की कशा प्रमाणे मी ह्या बायकांच्या पुच्च्या ठोकल्यावर त्यांच्या गांडा कशाप्रकारे मारल्या. या आधीच्या कहाण्या वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

रेसिडन्सीच्या बायकांसोबत माझी मंगळा तारिकेची शॉपिंग

मंगळा तारिकेला रेसिडेन्सीतल्या बायकांसोबत माझं खेळ

मंगळा तारिकेला झवल्या मी रेसिडेन्सीतल्या बायकांच्या पुच्च्या

तर मागच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या पुच्चा चोदल्यावर आम्ही थोडा आराम केला. पण या बायकांचे काही मन भरलं नव्हतं आणि अख्खा दिवस खाली होता. आम्ही मग मस्तपैकी केक, बियर अशी पार्टी करून डान्स केला आणि मग स्मिता मॅडम म्हणाल्या, “चला ग मैत्रिणींनो, आता महेश कडून आपल्या गांडा ठोकून घेऊ सर्वजणी.”

मग त्या आठ-दहा बायकांपैकी काही बायका सोफ्यावर डॉगिस्टाइल आपल्या गांडा वर करून तयार झाल्या. तर काही बायका बेडवर डॉगिस्टाइल झाल्या. सर्व बायका आपल्या पुच्च्या चोळत होत्या. मला तर कळेचना कि सोफ्यावरच्या बायकांच्या गांडा आधी मारू कि बेडवरच्या बायकांच्या गांडा.

मग मी सोफ्या कळेच वळलो. तिथे डॉगिस्टाइल असलेल्या स्वाती मॅडम म्हणाल्या, “अरे महेश, आधी ते तूप घे आणि आमच्या गांडीला लाव. मग आम्हाला जास्त त्रास होणार नाही तुझ्या मोठा लंड कडून ठुकाई करून घेण्यात.” तसं मग मी खूप तूप घेतलं आणि स्वाती मॅडमच्या गांडीच्या छिद्राला लावलं.

स्वाती मॅडम ह्या अतिशय देखण्या आणि चांगल्या होत्या. त्यांची गांड अतिशय सुबक होती. मी त्यांच्या गांडीचे पुट्ठे फाकवले आणि त्यांच्या गांडीच्या छिद्रात माझा लंड घातला.  बाजूलाच मंगला मॅडम बसल्या आणि त्यांनी स्वाती ची  गांड फाकवली आणि माझा लंड हळूहळू स्वाती मॅडमच्या गांडीत सोडला. स्वाती मॅडम ओरडल्या, “अह्ह्ह…ओह्ह….अह्ह्ह…” पण गांडीत तूप असल्यामुळे त्यांना विशेष त्रास जाणवत नव्हता. लंड आत मध्ये गेल्यावर मी आता आत बाहेर करायला लागलो. त्यांना आता मजा यायला लागली.

मंगला मॅडम ही त्यांच्या गांडीवर थापा मारत त्यांना प्रोत्साहन देत होत्या. मग मी माझी स्पीड वाढवली आणि जोरजोरात त्यांची गांड मारायला लागलो. पाच-दहा मिनिटे त्यांची गांड मारल्यावर मंगला मॅडम आपली गांड वरू करून सरसावल्या. मग मी स्वाती मॅडमच्या गांडीतुन माझा लंड काढला आणि मंगला मॅडमचे पाय त्यांच्या डोक्याकडे नेले आणि त्यांच्या वर उठलेल्या गांडीत माझा लंड घुसवला आणि त्यांची गांड मारायला लागलो.

त्यांनाही माझ्या ठोकण्याचा आनंद यायला लागला. त्यांना तो दिल्यावर मी अंकिता मॅडम कडे वळलो. त्या सडपातळ असल्याने मी त्यांना माझ्या अंगावर घेतलं आणि उभ्यानेच त्यांच्या गांडीत माझा उभा लंड बसवला आणि त्यांची गांड माझ्या लंड वर आदळत त्यांना चोदायला लागलो.

सर्वजणी आमच्या झवण्याकडे बघत होते. मी अंकिता मॅडमला उभ्यानेच चोदत होतो. मग अंकिता मॅडमला मी खाली ठेवली आणि बेड कडे वळलो. ह्या सर्व ही माझ्या मागे मागे आल्या. मग बेडवर डॉगिस्टाइल असलेल्या प्रिया मॅडमची मी गांड पकडली आणि त्याच्यावर तूप लावल आणि परत चोदायला लागलो. प्रिया मॅडम मोठ्याने ओरडत माझ्या लंडाचा आस्वाद घ्यायला लागल्या.

त्यांची गांड गाजवल्यावर नीलम मॅडमने मला बेडवर झोपविले आणि त्या येऊन माझ्या लंडावर बसल्या. आणि माझा लंड त्यांच्या गांडीत बसवला आणि जोरात खाली बसल्या. त्यावर माझा पूर्ण लांड त्यांच्या  बसला आणि त्या माझ्या लंडावर खालीवर करून चोदायला लागल्या.

असे करता करता मी प्रत्येकाच्या गांडीचा आस्वाद घेत होतो. या सर्व उच्च घराण्याच्या बायकांच्या गांडा मी मारत होतो. माझा आयुष्य पूर्णपणे सार्थकी लागलं होतं. मी त्यांच्या रेसिडेन्सी चा वाचमन असलो तरी मी आता या सर्व बायकांच्या गांडाच्या आणि पुच्च्याचा सुरक्षारक्षक बनलो होतो.

त्यांचे पती मोठ्या हुद्द्यावर कामाला होते. त्यामुळे या सर्व गृहिणी होत्या. त्यांना दिवसभर बोअर होत असल्याने त्यांनाही काहीतरी थरारक पाहिजे होतं. माझ्या रुपात त्यांना एक थरारक अनुभव मिळत होता. मंगळा तारखेच्या सणाला त्या माझ्याकडून आपल्या गांडा मारून घेत होत्या.

त्यांचे सोडलेल्या नऊवारी खाली पडल्या होत्या आणि हा सर्व मंगळसूत्र, पैंजण आभूषणात नागड्या पहुडल्या होत्या आणि त्यांच्या अवस्थेत मी त्यांची चुदाई करत होतो, त्यांच्या गांडा मारताना त्या एकमेकींच्या गांडीतून माझा लंड काढून आपल्या तोंडात भरुन घेत होत्या. मी त्यांच्या डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवत होतो. त्या सर्वांचे एकावेळेस आठ-दहा मावा च्या जोड्या समोर हलत होत्या. त्या सर्वांचे माऊ मी दाबत होतो. या सर्वांच्या मावां मध्ये मी माझा लंड टाकून त्यांच्या मावांच्या ची मालिश करून घेत होतो. त्या सर्वांचे निपल्स चांगलेच ताठ झाले होते. मी ते माझ्या जिभेने चाटून घेत होतो.

त्यांच्या बुक्सच्या मध्ये लटकत असलेल्या मंगळसूत्र  बघून मला असं वाटलं की हा आठ-दहा माझ्या बायका आहेत. त्या म्हणाल्या, “महेश आजपासून आम्ही सर्व तुला आमचा पती मानत आहे. हे सर्व मंगळसूत्र तुझ्या नावाचे आहेत. बघ तुला पाहिजे तेव्हा तु आता आमची चुदाई करू शकतोस. आम्ही तुझ्याच बायका होत्.”

त्या म्हटल्याबरोबर मी त्या सर्व बायकांना त्या दिलं. आलिंगन देताना मी त्यांच्या पाठीवरून, त्यांच्या गांडीवरून प्रेमाने हात फिरवत होतो. त्या माझा लंड हातात धरून कुरवाळत होते. मी त्यांच्या ओठाचे चुंबन घेतले आणि म्हणालो, “हो मॅडम तुम्ही माझ्या बायका आहात.” असं म्हणत त्या सर्वजणी माझा लंड चुसायला लागल्या. सर्वांना माझ्याकडून गांड मारून अतिशय आनंद मिळाला होता.

आता त्या परत एकदा आपल्या पुच्च्या चोदून घ्यायला तयार झाल्या होत्या. त्या सर्वजणी बेडवर लेटल्या आणि म्हणाल्या, “आमच्या पुच्च्या झव महेश.”

मी परत त्यांच्या अंगावर लेटलो आणि त्यांच्या पुच्चीत माझा लंड टाकत त्यांना चोदायला लागलो. सर्वांच्या  पुच्च्या खरच खुपच मस्त होते. त्यांच्या पुच्चीत माझा लंड घुसलयाबरोबरच मला स्वर्गीय सुखाची जाणीव व्हायची. आणि सर्व पुच्च्यांचा आस्वादही वेगळा वेगळा होता. त्यामुळे मी काही ठोके मारले की दुसरीकडे वळायचे असे करत करत तुम्ही प्रत्येकीच्या पुच्च्या झवल्या.

आणि मग मी त्यांना म्हटलं, “माझ्या बायकांनो, माझ्या लंडातून पाणी पडत आहे. त्याबरोबर त्या म्हणाल्या, “सर्वांच्या मावा वर सांडवा.” असं बोलून माझ्या पायाशी बसल्या आणि आपल्या हाताने माझा लंड पकडून हलवायला लागल्या. त्यांचे मंगळसूत्र त्यांच्या बुब्स मध्ये चढून वरती आले. मग मी त्यांच्याबरोबर माझं वीर्य  सांडवल.

सर्वांच्या बुब्स वर माझ्या वीर्याचे थेंब पडले होते. नंतर मग आमचे पार्टी आता संपत आली होती. त्या सर्वजणी बाथरूममध्ये शिरून आंघोळीला लागल्या आणि मग परत आपले कपडे घालून सजायला लागल्या.

मीही तयार होऊन माझे कपडे घातले आणि मग सर्वांचे चुंबन घेऊन परत झवायचे वचन देऊन आम्ही संध्याकाळच्या वेळेला फ्लॅट मधून बाहेर पडलो.

तर अशाप्रकारे मी माझ्या रेसिडेन्सी तल्या बायकांचे मंगळा तारखेला गांडा आणि पुच्च्या मारल्या.