माझी आत्या लेस्बियन निघाली

हेल्लो मित्रानो माझे नाव आशा आहे आणि मी माझ्या जीवनाची एकदम खरी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे. तेव्हा मी २० वर्षे वय ची होते. लहान पणी माझ्या आई चा मृत्यू झाला होता आणि माझी आई गेल्या वर माझी देखभाल एक आंटी ने केली होती जी आमच्या घरा मध्ये राहत होती.

मग मी थोडी मोठी जाले कि माझ्या पप्पांनी मला सांगितले होते कि हि आंटी तुझी आत्या आहे, तिचे नाव शीला होते आणि तिचे वय ४५ वर्षे होते.

मग ती दिसायला तर एकदम गोरी होती आणि ती जास्त वेळ माझ्या पप्पांच्या रूम मध्ये घुसून राहत होती, आता मी पण मोठी होत होते आणि मला तिचे सारखे माझ्या पप्पांच्या रूम मध्ये जाने पाहून खूप प्रश्न माझ्या मना मध्ये येऊ लागले होते.

मग मी एक दिवस सकाळी माझ्या रूम मध्ये आले होते आणि मी माझे कपडे घालु लागले होते, मी माझ्या ब्रा च्या हुक ला बंद करत होते आणि तेव्हा माझी आत्या दरवाजा न वाजवता आत मध्ये आली होती, मग मी माझे हात माझ्या बुब्स वर ठेवत म्हणले कि आत्या तुम्हाला दरवजा वाजवून यायला पाहिजे होते.

मग ती माझ्या जवळ आली होती आणि माझे हात बाजू ला केले आणि तिचे हात माझ्या बुब्स वर ठेवले होते आणि ती दाबू लागली होती, तेव्हा मी तिला म्हणले कि तुम्ही हे काय करत आहे?

तिने काही उत्तर दिले नाही आणि तिने तिचा साडी चा पदर खाली केला आणि तिचे ब्लाउज उघडून टाकले होते आणि मग मला म्हणली कि हे पहा माझी कडे पण हे आहे.

मग ती माझे बुब्स दाबू लागली होती आणि म्हणली कि तू जास्त बुब्स दाबत असतेस त्या मुळे हे मोठे झाले आहेत, मग मी तिचे काही ऐकले नाही आणि तिला म्हणले कि तुम्ही हे सर्व सोडा आणि मला जाऊ द्या मला शाळे ला जायचे आहें आणि मला उशीर होतो आहे.

मग तिने मला म्हणले कि आज शाळेला दांडी मारून टाक.

मग मी तिला म्हह्नले कि तुम्ही आधी बाहेर जा, मला तयार होऊ द्या, मी तुम्हाला बाहेर भेटते.

मग तिने म्हणले कि कपडे घालायची काही गरज नाही आहे आणि माझे ऐक आणि तुझी सलवार पण काढून दे.

मग मी तिला रागाने म्हणले कि तुम्ही खूप घाण आहे.

मग तिने मला म्हणले कि बघ तुझ्या पप्पानी पण माझा मूड आधीच खराब करून टाकला आहे आणि आता तू नाटक करू नकोस, तुझे पप्पा सेक्स मध्ये एकदम गार आहेत.

मग मला तिचे असे बोलणे ऐकून खूप राग आला होता आणि मी तिला म्हणले कि माझ्या पप्पा विषयी काही बोलू नकोस नाही तर..

मग तिने म्हणले कि अग तू तर माझ्या वर नाराज जाली आहेस, माझे ऐक, मी तुझ्या पप्पांची रखेल आहे आणि त्यांनी मला एक माणसा कडून ३०००० रुपये देऊन खरेदी केले होते, जर तुला सर्व गोष्ट ऐकायची असेल तर तुला बेड वर झोपावे लागेल.

मग मी तिचे असे बोलणे ऐकून शाळे ला जायचे केंसल करून टाकले होते आणि मग मी तिच्या बरोबर बेड वर बसले होते, मग तिने माझे आणि तिचे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि आता आम्ही एकमेका समोर एकदम नागडे झालो होतो.

मग तिने माझ्या बुब्स वर तिचा एक हात ठेवला होता आणि मग मला म्हणले कि जसे मी करते तसे तू करत जा.

मग मी तिचे मोठे मोठे बुब्स पाहू लागले होते आणि तिचे निपल पण खूप मोठे होते आणि माझे लहान होते, मग मला काही समजले नाही आणि मी तिला विचारले.

तर ती म्हणली कि माझ्या बाळा त्याला चोकावे लागते नाही तर कोणी तरी चोकून द्यावे लागते तेव्हा ते मोठे होतात.

मग तिने माझे बोल हाता मध्ये घेतले होते आणि दाबू लागली होती, तिचा दाबायचा स्टाईल एकदम वेगळा होता आणि मला ती म्हणू लागली होती कि तुला कसे वाटत आहे माझ्या बाळा?

मग मी जोराने श्वास घेतला होता आणि म्हणले कि मला खूप चांगले वाटत आहे.

मला तर ती असे करत असल्याने खूप मजा आली होती आणि माझे मन म्हणत होते कि आता असेच करत राहावे.

मग माझ्या तोंडा मधून आहा हाय याय य्हो अहह अ यी आयग ओं उ अंम हः ओ ओह हः मम असे आवाज येऊ लागले होते आणि हे सर्व काम २० मिनिट पर्यंत चालू होते.

मग तिने मला गोद मध्ये उचलले होते आणि मग मला विचारू लागली कि तू कधी लटकू भैया ला पहिले आहेस का माझ्या बाळा?

मग मी म्हणले कि कोण लटकी भैया?

तर ती माझ्या समोर एकदम नागडी झोपली होती आणि मग ती मला तिची पुच्ची दाखवत म्हणली कि हि आहे बहिण आणि मुले ज्या मधून लघवी करत असतात त्याला म्हणतात लटकू भैया.

मग मी तिची एकदम सेक्सी पुच्ची पाहून एकदम मस्त झाले होते आणि मग मी तिला म्हणले कि मला तुमची सर्व गोष्ट सांगा, मग ती म्हणली कि मी तुला एक अटीवर सांगणार आहे.

मग मी म्हणले कि कोणती अट?

मग ती म्हणली कि तुला नागडी होऊन माझ्या गोद मध्ये येऊन बसावे लागेल.

मग मी तर तिची गोष्ट ऐकायला एकदम उत्सुक होते आणि मग मी पटकन माझे कपडे काढले होते आणि मी तिच्या गोद मध्ये येऊन बसले होते.

मग तिने मला तिच्या बाहो मध्ये पकडून घेतले होते आणि तिच्या हाताने माझे बुब्स दाबू लागली होती आणि म्हणली कि आज मी तुला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ती ऐकून तुझे मन नाही तर तुझी पुच्ची पण एकदम फडफडून जाईल.

मग ती माझ्या पुच्ची वर तिचा हात फिरवत तिची गोष्ट चालू करू लागली होती आणि म्हणली कि हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी तुझ्या वय ची होते, मला पाहून मुलांचे लटकू एकदम उभे होऊन मला सलामी देत होते.

मग मी तिच्या गोष्टी च्या मध्ये माझे बुब्स घासत म्हणले कि तुम्ही तर आज पण कमी सेक्सी नाही आहे.

मग ती मला एकदम रागावली आणि म्हणली कि मध्ये बोलून तू मजा घालवू नकोस, नाही तर तुझ्या पुच्ची मध्ये हात टाकून फाडून टाकेन.

मग मी घाबरले होते आणि तिला म्हणले कि असे करू नकोस. मग ती तिची गोष्ट परत सांगू लागली होती आणि म्हणली कि एक छगन होता आणि त्याचे वय ६० वर्षे होते.

एक दिवस त्या गावा मध्ये एकदम जोराने पाउस आला होता आणि खूप पूर आला होता आणि तेव्हा त्याने मला वाचवले होते, मग माझे डोळे उघडले होते आणि मी त्याला माझ्या समोर एकदम नागडे पहिले होते आणि त्याला विचारले कि तू नागडा का आहेस?

मग त्याने म्हणले कि तुझा जीव वाचवताना माझे सर्व कपडे भिजून गेले आहेत, मग मी पण पहिले कि माझ्या अंगावर पण एक पण कापड नव्हते, मग मी एकदम घाबरले होते आणि पळून जायचा प्रयत्न करू लागले होते.

मग त्याने मला जाऊ दिले नाही आणि मला एकदम बेड वर झोराने पाडले होते आणि माझ्या वर तो एकदम तुटून पडला होता.

आता तो माझ्या बुब्स ला एकदम जोर जोराने चोकू लागला होता आणि त्याचा हात माझ्या पुच्ची ववर ठेवून एक बोट माझ्या पुची मध्ये टाकून वर खाली करू लागला होता.

मग मी आहा हय्य याय या यही आह या याय्या ओह आय यायाय करू लागले होते आणि तो जोर जोराने करत होता आणि मग तो माझे दुध पिऊ लागला होता, मग काही वेळाने मला पण मजा येऊ लागली होती आणि मी पण त्याचा लंड हाता मध्ये पकडून माझ्या पुची कडे इशार केला होता.

मग त्याला माझा इशारा समजला होता आणि तो त्याच्या लंड वर थुक लावून एक झटका देऊन माझ्या पुच्ची ला फाडून टाकले होते आणि जोर जोराने वर खाली करू लागला होता आणि मी तर त्रासाने एकदम मरून जाऊ लागले होते, मग काही वेळाने मी पण लंड ची मजा घेऊ लागले होते. मग त्याने सर्व पाणी माझ्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले होते.

तिचे हे बोलणे ऐकून माझी पुची पण लंड साठी तडफड करू लागली होती आणि मी तिला म्हणले कि मला पण माझ्या पुच्ची मध्ये लंड घ्यायचा आहे.

मग मी म्हणली कि मी तुला ३ रीत सांगते त्या मध्ये तुला लंड सारखा टेस्ट येईल.

मग ती बोलत होती पहिली रीत.

मी म्हणले कि सांगा.

तू तुझे पाय उघडून माझ्या समोर बसून घे.

मी तसे केले आणि मग तिने माझे बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून घटले होते आणि म्हणली कि जो पर्यंत मी सांगणार नाही तो पर्यंत वर खाली करत राहा.

मग मी म्हणले कि फक्त तुम्ही मजा घेत आहे माझे काय होणार?

मग तिने म्हणले कि माझ्या बाला असे काही नाही आहे, मग तिने तिची दोन बोटे माझ्या पुच्ची मध्ये टाकली होती आणि वर खाली करू लागली होती.

मग असे करताना मला खूप मजा येत होती आणि मग मी ५ मिनिट मध्ये पाणी काढून टाकले होते आणि मी एकदम बेशुद्ध सारखी झाले होते, मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची मधून पाणी निघाले होते आणि मग आम्ही एकदम नागडे होऊन झोपलो होतो.

आत्या बरोबर असे करून मला खूप मजा आली होती.

आता तिने मला दुसरी रीत संगीतली होती आणि म्हणली कि तू बेड वर सरळ झोपून जा. मग मी झोपले होते. मग ती माझ्या वर आली होती आणि माझ्या वर झोपून तिची पुची माझ्या पुच्ची वर घासू लागली होती.

मग मला तर खूप मजा येत होती आणि मी पण माझी पुच्ची तिच्या वर घासत होते आणि मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची मधून पाणी निघाले होते आणि माझी पुच्ची एकदम बुडून गेली होती.

मग मी तिला खाली केले होते आणि मी वर आले होते आणि माझी पुच्ची तिच्या वर घासू लागले होते मग तिने मला तिसरी रीत सांगितली होती.

आता तिने मला खाली केले आणि माझ्या वर येऊन 69 मध्ये झोपली होती आणि माझी पुच्ची चाटत होती आणि मी तिची चाटत होते. मला खूप मजा येत होती आणि मी माझे पाणी तिच्या तोंडात टाकून दिले आणि ती पण चालू राहिली आणि तिचे पाणी काढून दिले होते.

आता मी तिच्या कडून असे ठोकायला शिकून घेतले होते आणि आता ती मला कधी पण ठोकत होती.

तर मैत्रिणीनो तुम्हाला पण लंड शिवाय मजा करायची असेल तर तुम्ही पण असे करू शकता. आणि कोणाला काही पण शंका येणार नाही कि दोन मुली एक रूम मध्ये काय करत आहे.