मी आणि माझ्या मालकाची सुशील मालकीण

नमस्कार मित्र मंडळी, माझं नाव आहे गणेश. मी विदर्भाच्या एका खेडे गावात राहतो. माझं वय २५ वर्ष असून माझी अंगकाठी मजबूत आहे. मी ह्याच गावातल्या एका मोठ्या शेतमालकाकडे पूर्णवेळ गडी म्हणून काम करतो. त्यामुळे मी त्यांच्याच वाड्यात एका खोलीत राहतो. माझ्या मालकानेच मला राहायला ती खोली दिली होती. तर मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातला नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगायचं आहे. तो माझ्या मालकाच्या मालकीण बाई सोबत घडला. आत्ताच येऊन गेलेल्या जन्माष्टमीला मी माझ्या मालकाच्या मालकीण बाई ला हेपलो त्याचीच हि चित्त थरारक कहाणी आहे.

मी माझ्या मालकाकडे पूर्णवेळ काम करत असल्याने मी त्यांच्याच वाड्यात राहायचो. त्यामुळे माझा संपर्क नेहमीच त्यांच्या मालकिणीसोबत यायचा. माझ्या मालकाची बायको खरच खूपच घरंदाज होती. गावातील एक प्रतिष्ठित श्रीमंत घराणं असल्याने त्यांचा गावात मान होता. त्या पाहायला खूप सुंदर आणि सुशील होत्या. त्या नेहमी भरजरी साडी नेसायच्या. डोक्यावर पदर, भांगेत कुंकू, नाकात नथ, गळ्यात मंगळसूत्र, कमरेला चाव्यांचा गुच्छा, पायात पैंजण असं एकंदरीत त्यांचं रुपडं होत. त्यांना बघूनच माझा लंड उठायचा.

मी माझे काम नीटपणे करत असल्याने त्या नेहमीच माझ्यावर खुश असायच्या. कोणताही काम असलं कि त्या मलाच बोलवायचा. मलाही त्यांचं बोलावणं, मला काम सांगणं फार आवडायचं. या निमित्त्याने मला त्यांचं रूप न्याहाळायला मिळायचं. माझा मालक माझ्या मालकिणीला कसा हेपत असेल ह्याची मी कल्पना करायचो. माझ्या मालकीण धष्टपुष्ट शरीराच्या होत्या. त्यांच्या साडीतुनही त्यांचं भलंमोठं ढुंगण दिसायचं. ते बघून माझा जीव कासावीस व्हायचा. त्यांचे मोठे मोठे बुब्स तर मन मोहून टाकणारेच होते. त्यांच्या साडीतून दिसणार त्यांचं गोरीपान मांसल पोट आणि त्यावरची ती सुंदर नाभी बघून मला त्यावर चुम्बन करायचा मन व्हायचा.

अश्या ह्या रूपवंतीला, माझ्या मालकिणीला एकदा तरी नागडी बघावी असं मला मनोमन वाटायचं. त्यासाठी मी त्यांच्यावर नजरच ठेवून असायचो. त्यांचा एकूण दिनक्रम मला पाठच होता. त्या भल्या पहाटे उठायच्या. त्यानंतर त्या घरच थोडंफार काम करायच्या. मग अंघोळ करून त्या तुळशीची पूजा करायच्या. त्यानंतर त्या जेवण बनवायला स्वयंपाक घरात असायच्या. जेवण झाल्यावर त्या वाड्यात फेरफटका मारायच्या. काही काम असलं तर ते त्या मला सांगायच्या. नंतर दुपारी त्या टीव्ही बघत विश्रांती घ्यायच्या. मग परत संध्याकाळी त्या शेतातील काही कामांचं आढावा घ्यायच्या. मग परत त्या रात्रीच्या जेवणाची तयारी करायला त्या स्वयंपाक घरात असायच्या. मग जेवण आटोपल्यावर त्या रात्री १०.३० च्या सुमारास झोपी जायच्या. त्यांच्या घरी त्या, त्यांचे मालक, त्यांच्या सासू आणि सासरे असायचे. त्यांना अजून मुलबाळ झाली न्हवती.

त्यांना मुलबाळ नसल्यामुळे त्या काहीश्या उदास असायच्या. त्यांनी मुलबाळ होण्यासाठी खूप उपाययोजना केले होते. पण त्याचा काही फायदा झाला न्हवता. त्यांना कळून चुकलं होत कि समस्या त्यांच्या पती मधेच आहे. पण भीतीने त्या ते सांगू शकत न्हवत्या. त्यामुळे त्या आपलं मन दुसऱ्या गोष्टींत रमवून ठेवायच्या. त्या विविध सण-उत्सव मोठ्या आनंदाने साजरे करायच्या. त्यांच्या घरी तर जन्माष्टमी मोठ्याच उत्सहात साजरी केली जायची. त्या दिवशी त्या फारच खुश असायच्या. ते दोन तीन दिवस त्या छान सजून धजून असायच्या. घरी सजावट करायच्या. सजावटी मध्ये आणि विविध कामामध्ये त्या मला त्यांचं सोबतीला घ्यायच्या. मलाही त्यांच्यासोबत काम करून फारच आनंद व्हायचा. त्यांनाही माझा सहवास हवाहवासा वाटायला लागला होता. मला ते त्यांच्या हावभावावरून दिसायला लागलं होत.

नेहमी प्रमाणे याही वर्षी जन्माष्टमी आली होती. माझ्या मालकिणीला फारच ख़ुशी झाली होती. त्यांना त्यासाठी नवी खरेदी करायची होती. त्यासाठी त्यांना जवळच्याच तालुक्याला जायचं होत. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पतीला सोबत यायला सांगितलं पण त्यांना काही काम असल्याने त्यांनी यायला नकार दिला व मला सोबत घेऊन जायला सांगितलं. त्यामुळे त्या माझ्या जवळ आल्या आणि म्हणाल्या,”गणेश, आज आपल्याला जन्माष्टमीच्या खरेदीसाठी तालुक्याला जायचं आहे बर, तू तयार राहा.” मी मोठ्या खुशीने म्हणालो, “हो हो मालकीण बाई मी तयारच आहे..” त्या हसून म्हणाल्या, “बर मी तयार होते आणि आवाज देते तुला.” असं म्हणून त्या वळल्या नि घरात जायला लागल्या. मी त्यांचं हलणार ढुंगण बघतच राहिलो. माझा लवडा ते हलणार ढुंगण बघून उठला होता.

थोड्या वेळाने मालकीण तयार होऊन माझ्या खोलीकडे आल्या. मी कपडे घालत होतो. माझं शरीर कमरेच्या वर उघड होत. मला त्या माझ्या खोलीच्या दरवाज्यात उभ्या राहून माझया शरीराकडे बघत असलेल्या दिसल्या. मी माझ त्यांच्याकडे लक्षच नाही असं करत माझं कसदार शरीर त्यांना दाखवायला लागलो. त्या मोठ्या आसुसलेल्या नजरेने माझ्या शरीराकडे बघत होत्या.

मग मी त्यांच्याकडे बघितलं तश्या त्या काहीश्या ओशाळल्या. मी त्यांना आतमध्ये बोलवत लगेच तयार होतो म्हणून सांगितलं. त्यांच्या नजरेत मला लज्जा दिसत होती. त्या म्हणाल्या,”मी इकडेच आहे, ये तू.” तसा मी पटकन तयार झालो आणि मग मी मालकाची स्कार्पिओ गाडी काढली. मालकीण बाई माझ्या बाजूला येउन बसल्या आणि आम्ही तालुक्याला जायला निघालो.

मालकीण बाई खूप सुंदर दिसत होत्या. मी सारखं त्यांच्याकडे बघत होतो. त्याही माझ्याकडे बघत होत्या. त्यांच्या नजरेत अजूनही त्यांनी मला मघाशी अर्धनग्न बघितलेलं असल्याने लज्जा दिसत होती. आम्ही एकमेकांकडे बघून स्मितहास्य दिसत होतो. मी त्यांच्या घरचा गडी असलो तरी आता मला त्यांच्या डोळ्यात माझ्या प्रति जिव्हाळा दिसायला लागला होता. अर्ध्या तासात आम्ही तालुक्याला पोचलो आणि गाडी पार्क करून खरेदीला फिरायला लागलो. बाजार दुकानांनी आणि गर्दीने अगदी फुलून गेला होता. त्या गर्दीत त्यांचं शरीर माझ्या शरीराला घासत होत. त्यामुळे माझ्या शरीरात वीज चमकून जात होती. कधी कधी तर त्यांच्या ढुंगणालाही माझ्या हातांचा आणि माझ्या लवड्याचा स्पर्श होत होता. माझा लवडा उठलेला होता. ते त्यांना कळत होत. त्या लाजून मला स्मितहास्य द्यायच्या.

त्यानंतर आम्ही एकत्र जन्माष्टमीची कशी खरेदी केली, तसेच त्यांनी लाजत माझ्यासमोरच त्यांच्यासाठी अंतर्वस्त्रे कशी घेतली, मग समोर आणखी काय काय घडलं ते मी समोर सांगेनच.