मी पहिल्यांदा परपुरुषाकडून जवले

हेलो मित्रांनो माझे नाव कीर्ती आहे आणि माझे वय ३० वर्ष आहे. मी लखनऊ मध्ये राहाते आणि माझे लग्न होऊन तीन वर्ष झाली आहेत. माझ्या घरी माझे पती आणि माझा एक वर्षाचा मुलगा राहतो. माझे फिगर ३४-३२-३६ आहे आणि माझा रंग गोरा, मोठे मोठे डोळे, गुलाबी ओठ, भरलेली गांड, मोठ्या आकाराचे बॉल आहेत आणि मला पाहून कोणाही पुरुषाचा लंड ताठतो. मला आधी पासून चांगले दिसायची आवड होती. माझे लग्न होण्यापूर्वी मी नेहमी टाईट कपडे घालायचे आणि त्यामुळे माझ्या पूर्ण शरीराचा आकार बाहेर सरळ सरळ दिसत होता आणि माझ्या मागे सर्व माणसे मरत होती.

मित्रांनो आज मी तुम्हाला माझी खरी गोष्ट सांगणार आहे जी माझ्या आयुष्याची खरी घटना आहे आणि ज्यामध्ये मी पहिल्यांदा एका अनोळखी माणसाकडून जवले आणि त्याच्या बरोबर सेक्स करून मजे घेतले.

मित्रांनो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा माझ्या पतीला काही कामाने एक आठवडा बेंगलोर ला जावे लागले. मी ते गेल्याने खूप उदास झाले होते आणि मला माज्या घरात खूप विचित्र वाटत होते, दिवस तर कसा तरी निघून जात होता पण माझ्या रात्री खूप अवघड रीतीने पसार होत होत्या. मी माझ्या दोन रात्री खूप त्रासाने पसार केल्या आणि तेव्हा माझ्या घराच्या समोरच्या घरात लग्न होते. मित्रांनो ते खूप चांगले लोक होते, त्यांचा व्यवहार आणि स्वभाव खूप चांगले होते. त्या घरात माझे काही ना काही कामाने येणे जाने चालू असायचे आणि ही  गोष्ट माझ्या पतीला चांगल्या रीतीने माहिती होती आणि त्यामुळे माझ्या पतीने बाहेर जाताना सांगितले होते कि त्यांनी काही मदत लागली तर त्यांना मदत कर.

मी त्या घरात कधी पण जात होते आणि त्यांना मदत करत होते. आता त्यांच्या घरात पाहुणे येऊ लागले होते आणि त्यमुळे आता काम थोडे वाढले होते पण आम्ही खूप मजेने आमचे सर्व काम पूर्ण करीत होतो. मित्रांनो त्या पाहुण्या मधला एक माणूस ज्याचे नाव संजय होते आणि त्याचे वय ४० असेल. तो दिसायला सुंदर आणि मजबूत होता. ते त्या घरात जिचे लग्न होणार होते त्या मुलीचे मामा लागत होते आणि मग मी हळू हळू सर्व पाहुण्यांना ओळखू लागले आणि आता माझे आणि संजय चे बोलणे सुरु झाले होते. त्यातून काही पाहुणे माझ्या घरी सकाळी फ्रेश होण्यासाठी येत होते आणि मला त्यानं माझ्या घरी बोलवणे त्यांना मदत करणे आणि त्यांच्या बरोबर बोलणे खूप आवडू लागले होते.

आता मला अजिबात एकटे वाटत नव्हते आणि मला माझ्या पतीची आठवण पण येत नव्हती. लग्नाच्या एक दिवस अगोदर त्या मुलीच्या आईने मला सांगितले कि कीर्ती माझ्या काही पाहुण्यांना रात्री झोपायची थोडी अडचण येईल कारण तुला पण चांगल्या रीतीने माहिती आहे कि आता पाहुणे खूप वाढले आहेत आणि त्यामुळे घर आता लहान वाटू लागले आहे आणि जर तू म्हणलीस तर दोन चार पाहुण्यांना तुझ्या घरी झोपायला पाठवते. मित्रांनो मी तिला अजिबात नाही म्हणू शकत नव्हते, कारण माझे घर दोन मजली होते आणि घरात राहणारे आम्ही फक्त चार लोक होतो आणि माझे घर आकाराने खूप मोठे होते आणि मी तिला काही विचार न करता हो म्हणाले आणि मग मी माझ्या घरी जाऊन त्यांच्या झोपण्याची व्यवस्था करू लागले.

मी सर्वांसाठी बिछाना केला आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आणि मग बाकीचे काम करू लागले. इतक्यात संजय माझ्या मागे आले आणि मला विचारू लागले कि काही मदत हवी असेल तर मला सांग. मी त्याला बेडशीट घालायला मदत करा म्हणून सांगितले आणि ते काम करताना मी पहिले कि त्याची नजर माझ्या वक्षा कडे आहे कारण मी त्यावेळी पूर्ण वाकले होते आणि माझी ब्लाउज मधून माझे लटकनारे बॉल सरळ सरळ दिसत होते आणि ते पाहून त्याला खूप मजा येत होती.

तेव्हा मी माझा पदर सरळ केला आणि माझे काम करू लागले. आता मला त्याच्या वाईट नजरेची कल्पना आली होती पण मी जास्त लक्ष न देता माजे काम आटोपून लग्न असलेल्या घरात आले.

काही वेळाने काही लोक ज्यामध्ये एक कपल होते आणि संजय होता ते झोपण्यासाठी माझ्या घरी आले. मी त्यांना त्यांच्या जागी सोडले आणि मग खाली आले आणि मी एक मेक्सी घातली. मी आत काही घातले नव्हते.

मला रात्री १०  वाजता काही आवाज आला आणि मी वर गेले. मी पहिले कि संजय तिकडे फिरत होता, मी त्याला विचारले कि काय झोप येत नाही का? तर ते म्हणाले मला प्यायचे पाणी पाहिजे जे पाणी ठेवले होते ते खूप गरम झाले आहे.

मी पटकन खाली आले आणि त्यांना थंड पाणी दिले. मग तो म्हणाला कि मला झोप येत नाही आणि त्यावेळी मला पण झोप येत नव्हती म्हणून मी आणि तो खाली आलो आणि टीवी चालू करून बसलो.

काही वेळ बसून आम्ही बोलू लागलो आणि काही वेळाने त्याने मला विचारले कि कीर्ती तुम्ही ब्रा घालत नाही, मी त्यांच्या तोंडून हे ऐकून लाजले आणि मी म्हणाले हो मी रात्री कधी कधी ब्रा घालत नाही आणि मी तिथून माझ्या बेडरूम मध्ये आले आणि काही वेळाने संजय पण माझ्या बेडरूम मध्ये आला आणि मला मागून माझ्या हाताला हात लावू लागला. मी माझा हात बाजूला हटवला आणि त्याला म्हणाले कि तू हे काय करीत आहेस, हे सर्व ठीक नाही पण ते थांबले नाहीत आणि मला कीस केली.

मी पण गरम झाले होते आणि त्याने मला बेडवर झोपवून मेक्सी च्या वरून माझे बॉल दाबायला सुरु केले. मी त्याला नको म्हणू लागले पण मनात हो म्हणत होते. मी त्याला बिलगले आणि त्याने माझी मेक्सी कमरे पर्यंत खाली केली आणि तो माझ्या पेंटी वरून माझी गरम पुच्ची चाटू लागला. मला अजिबात कंट्रोल होत नव्हता.

मग त्याने त्याचा डावा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि त्याच्या उजव्या हाताने माझा डावा बॉल कुरवाळू लागले. तेव्हा मी त्यांचा हात पकडला, पण मी त्यांचा हात बाजूला करायचा प्रयत्न केला नाही, तर ते माझे बॉल हळूहळू दाबू लागले. मी डोळे बंद केले, तेव्हा त्यांनी दोन्ही बॉल दाबायला सुरुवात केली आणि विचारले कि कसे वाटत आहे? मी म्हणाले चांगले वाटत आहे.

मग ते त्यांचे हात आत टाकून माझे वक्ष ब्रा वरून कुरवाळू लागले आणि हळू हळू दाबू लागले. मी माझे डोळे बंद करून मजे घेत होते. त्यांनी त्यांचे डोके माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझ्या मानेला मुका घेऊ लागले. हे सर्व माझ्या बरोबर पहिल्यांदा घडत होते आणि मी पण आता गरम होऊ लागले होते. मग त्यांनी लगेच माझ्या ब्रा चे हुक उघडून तिला शरीरापासून वेगळी केली.

आता मी फक्त स्कर्ट घालून होते आणि वर एकदम नागडी होते. माझे बॉल पाहून त्यांच्या तोंडून वौऊ निघाले आणि म्हणाले वाह्ह्ह काय सुंदर बॉल आहेत ग. मला वाटत आहे कि कच्चे खाऊन टाकू याला आणि ते एका भुकल्या लहान मुला सारखे माझे बॉल चोकू लागले आणि त्यांचा हात माझ्या स्कर्ट च्या आत टाकून माझ्या मांडीला घासू लागले. माझी पेंटी तोपर्यंत पूर्ण ओली झाली होती.

मग थोड्या वेळाने त्यांनी त्यांच्या हाताने माझी पुच्ची पेंटी च्या वरून कुरवाळू लागले आणि मी माझा हात त्यंच्या पायजम्या वर ठेवला आणि हळू हळू त्यांचा लंड दाबू लागले. तेवढ्यात त्यांनी पायजमा काढून टाकला आणि आता ते फक्त चड्डी घालून होते. त्यांनी माझा हात त्यांच्या चड्डी मध्ये घातला, मला असे वाटत होते कि माझ्या हातात एक गरम बांबू आला आहे. मग मी चड्डी च्या आतून त्यांचा लंड बाहेर काढला. त्यांचा लंड अंदाजे ६ इंच लांब, ३ इंच जाड होता आणि मी त्याकडे एकटक पाहत होते. जणू माझ्या हातात काही जादूची वस्तू लागली आहे. मग त्यांनी त्यांची चड्डी काढून टाकली आणि माझी स्कर्ट उघडली. आता ते माझ्या समोर पूर्ण नागडे होते आणि मी फक्त एक पेंटी घालून होते.

आता मी त्यांचा लंड हाताने कुरवाळू लागले आणि ते माझे बॉल दाबत दाबत माझ्या डोळ्यात पाहत होते. मग ते हळू हळू माझ्या चेहऱ्याकडे आले आणि माझे ओठ चोकू लागले. मी पण त्यांना कीस करू लागले. मग असेच २-३ मिनिट लीप कीस केल्यावर ते माझ्या समोर उभे राहिले आणि त्यांचा लंड माझ्या समोर एकदम कडक होऊन उभा होता.

मग त्यांनी मला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले आणि मी लंड दोन्ही हातांनी धरून तोंडात घेतला. आता ते माझे डोके पकडून माझे डोके लंडच्या आत बाहेर करू लागले आणि मी माझे डोळे बंद करून उम्म्म ह्म्म्म करू लागले. मग मी ३-४ मिनिट त्यांचा लंड चोकत राहिले आणि त्यांनी अचानक एका झटक्यात आहह्ह्ह करत त्यांचे पाणी माझी तोंडात सोडले. त्यांच्या लंडातून निघालेले पाणी चवीला विचित्र होते पण मी ते सर्व पाणी पिऊन गेले आणि मी लंड चाटून स्वच्छ केला.

आता त्यांनी मला उठवून बेडवर झोपवले आणि माझी पेंटी खाली ओढू लागले, मग हळू हळू माझी पेंटी माझ्या शरीरा पासून वेगळी झाली आणि मी पूर्ण नागडी होऊन बेड वर झोपले होते. मग त्यांनी माझे पाय फासटले आणि आणि त्यांचे डोके माझ्या मांड्याच्या मध्ये ठेवले आणि माझी पुच्ची चाटू लागले. मला असे वाटत होते जणू हजारो मुंग्या माझ्या पुच्चीला चावत आहेत, मला इतके चांगले या आधी कधीच वाटले नव्हते.

मग ते माझी पुच्ची चाटू लागले आणि हळूच त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीत टाकू लागले. आता ते माझी पुच्ची चोकू लागले आणि मी त्यांचे डोके पकडून माझ्या पुच्चीवर दाबू लागले. मग ५-६ मिनिट पुच्ची चाटून घेतल्यावर माझ्या पुच्चीतून पाणी बाहेर येऊ लागले आणि त्यांनी माझ्या पुच्चीला तोंड लावून सर्व पाणी पप्राशन केले. पाणी निघून गेल्यावर मला हलके वाटू लागले होते. मग ते माझ्या वर चढले आणि माझ्या बॉल बरोबर खेळू लागले आणि मी त्यांचा लंड माझ्या हातात घेऊन खेळू लागले.

मग २ मिनिटांनी त्यांचा नागोबा पुन्हा उभा  राहून मला सलामी देऊ लागला ते माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये येऊन बसले. त्यांनी एक उशी घेतली आणि माझ्या कमरेच्या खाली ठेवली, जेणेकरून माझी पुच्ची थोडी वर येईल. मग त्यांनी बेडच्या शेजारी असलेली वेसेलिन क्रीम घेतली आणि थोडी माझ्या पुच्चीवर लावली आणि थोडी स्वतःच्या लंडा वर लावली. मग ते त्यांचा लंड हातात पकडून माझ्या पुच्चीच्या भोका समोर घासू लागले. मग ते माझ्या वर येऊन झोपले आणि माझ्या ओठावर कीस करू लागले. आता मी पण त्यांना कीस करायला साथ देत होते. त्यांनी अचानक त्यांचा लंड एक धक्का देऊन माझ्या पुच्चीत घातला आणि मी खूप दुखत असल्याने चित्कारले, पण त्यांनी माझे ओठ त्यांच्या तोंडात घेऊन बंद केले होते आणि मी त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करू लागले. पण त्यांनी माझी कमर जोर लावून धरून ठेवली होती आणि मी हलु पण शकत नव्हते. मला काही वेळाने मजा येऊ लागली आणि मी खूप आनंद घेऊ लागले.

मग काही वेळ ठोके देऊन त्यांनी माझ्या मागे येऊन मला घोडी बनवले आणि त्यांचा लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि त्यांचा लंड एकदम आरामात आत गेला. ३० मिनिटे ठोकून घेतल्यावर मी पाणी सोडले आणि ते त्याला समजले होते. ते पण धक्के जोराने मारू लागले होते आणि जेव्हा त्यांचे पाणी निघणार होते तेव्हा त्यांनी लंड पुच्चीतून बाहेर काढला आणि त्यांनी वीर्य माझ्या छातीवर काढले.

काही वेळ माझ्या कडे झोपून ते उठले आणि आम्ही एकत्र अंघोळ करायला गेलो आणि मग आम्ही झोपलो. लग्न होई पर्यंत त्याने मला चार वेळा ठोकले आणि मी त्यांच्या जवण्याच्या स्टाईल ने खूप खुश होते. त्यांनी मला सेक्स चा पूर्ण आनंद दिला आणि त्यांनी मला अंघोळ करताना पण ठोकले. आता ते जेव्हा त्यांच्या नाते वाईक कडे येतात तेव्हा आम्ही वेगळ्या ठिकाणी जाऊन जवाजवी करतो.