मी ठोकेबाज बॉसची कुत्री बनले

आज मी नवीन गोष्ट घेऊन आले आहे. मी शुक्रवारी नवीन नोकरी चालू केली आणि माझा बॉस मला असा पहायचा कि आतच मला जवून टाकेल. हळू हळू मी आणि बॉस मिसळू लागलो आणि बॉस माझ्या कडे जास्त आकर्षित होऊ लागला. हळू हळू व्हाटसएप वर जवण्याची चर्चा चालू झाली. मग बॉस कधी कधी ऑफिस मध्ये माझी गांड दाबून घ्यायचे तर कधी माझे मम्मे त्यांच्या हाताने धरायचे.

मी पण माझे काम करून घेण्यासाठी त्यांचा वापर करू लागले. जसे कि कधी खांद्याने त्यांना घासून द्यायचे.. आणि कधी मला लवकर जायचे असेल तर बॉस ला माझ्या बॉल चे दर्शन करून देत होते.

मी तत्यांना अधून मधून मजा  देत  राहायचे. कधी कधी त्यांचा खांदा दाबून द्यायचे तर कधी मांडी घासून द्यायचे तर कधी त्यांच्या गांडी वर हात फिरवत होते…. या कारणाने त्यांना पण चांगले वाटायचे.

आता बॉस मला ठोकायचा चान्स बघत होता आणि त्यासाठी त्याने मला एक वेळा टोप आणि लेग्गिंग गिफ्ट केले.

एक दिवस मला त्यांचा फोन आला आज माझी तब्येत बरी नाही… आणि त्यामुळे मी ऑफिसला येणार नाही, तू फाईल घेऊन घरी ये.. माझा ड्रायवर तुला तुझ्या घरी न्यायला येईल.

मी समजले कि आज बॉस चा लंड ऐकणार नाही.

बॉस ची गाडी आली आणि मी त्यच्या घरी पोचले. ते माझी वाट पाहत होते.

बॉस ने लेपटोप चालू केला आणि आम्ही काम करू लागलो. आज कामात बॉस चे लक्ष थोडे जास्त दिसत होते आणि मला पण मजा येत होती.

मी बॉस च्या शेजारी बसले होते कि अचानक पाण्याचा ग्लास माझ्या वर पडला आणि माजी जीन्स ओली झाली, मी लगेच उभी झाले.

बॉस ने लगेच कपाट उघडला आणि म्हणाले तू कपडे बदलून घे… तिथे काही कपडे आहेत जे माझ्या बायकोला बसत नाहीत… तू बघ तुला जमले तर..

मी पहिले तर ती नाईट ड्रेस होता खुप पातळ कापड असलेला…

मी म्हणाले – हे तर नाईट गाऊन आहे.

तर ते म्हणाले- तर मग घाल तोपर्यंत मी काम पूर्ण करतो.

मी इशारा समजले आणि त्यंना म्हणाले कस तुमचा विचार काय आहे?

ते म्हणाले – खूप दिवस झाले मला तुझे रसपान करायचे आहे …. मला तुझी सेवा करायची आहे.

मग मी तर महाराणी सारखी वागू लागले आणि म्हणाले – ठीक आहे मग आज तुम्ही माझी सेवा करा.

चला आत आणि माझी जीन्स काढा आणि ही नाईट ड्रेस मला घाला.

तो म्हणाला तू इथे झोप मी करतो.

मी जाऊन बेड वर झोपले. बॉस ने माझ्या जीन्स चे बटन उघडले आणि हळू हळू खाली सरकावू लागले आणि माझी पुच्ची चाटत खाली गेले.

ती माझी पुच्ची प्रेमाने चाटू लागले आणि असे चाटत होते कि जणू वर्षांनी तहानलेले असावेत. मी पण त्यंना केस पकडून खाली दाबले आणि माझे पाय पसरले.

त्यांचे चाटून पोट भरले आणि मग त्यांनी मला उलटे झोपवले आणि माझी गांड चाटू लागले. त्यांनी माझी गांड हाताने पसरली आणि मग भोक चाटू लागले. मला खूप मस्त वाटत होते.

मग माझी भूक वाढू लागली.. मी बॉस ला झोपवले आणि त्याची पेंट काढून टाकली. आता त्याचा लंड माझ्या समोर होता. मी लगेच तो लंड माझ्या हातात धरला आणि मग तोंडात घातला आणि त्याला मालिश करू लागले.

मी लंड आणि त्यांच्या गट्टी ला खूप चोकले आणि मग जवाजवी करायची वेळ आली होती म्हणून मी माझी टी शर्ट आणि ब्रा काढून टाकली आणि मग बॉस ला पण नागडे केले आणि त्याच्या लंडावर येऊन बसले.

मी लंड माझ्या पुच्ची जवळ लावला आणि मग आत घुसवला. त्याचा मस्त मोठा लंड माझ्या पुच्च्चीत घालून मी त्याच्या वर उड्या मारू लागले आणि मजा मारू लागले. मग आम्ही हळू हळू किस करू लागलो आणि ठोके मारू लागले.

आता त्याने मला त्याच पोजिशन मध्ये खाली केली आणि ते वर आले त्याचा लंड अजून पुच्चीतच होता.

आता बॉस ने गांड उचलायला सुरुवात केली आणि माझ्या पुच्चीत लंड घासू लागले. मी पण माझे पाय पसरले आणि ठोकाठोकी इंजोय करू लागले, मी त्याच्या शरीरावर हात फिरवत आनंद घेऊ लागले.

बॉस पण माझे मम्मे चोकत चोकत जवजवीचा आनंद घेत होते. थोड्या वेळाने बॉस ला मज चढली आणि त्याने जोर जोराने ठोके द्यायला सुरुवात केली. आनंदाच्या भरात माझ्या तोंडून ओह्ह्ह्ह येस्स्स उम्म्म्मम उछ्छ्ह बेबीईईईई ओह्ह्ह्ह येस्स करू लागले. मग बॉस उभा जाला आणि मला उभे करून मला ठोकू लागला. आता त्यचे ठोके आत पर्यंत वर करीत होते आणि मला खूप मजा येत होती. बॉस उभा होता आणि मी त्याच्या कमरेला पायाने धरून त्याच्या मानेवर माझे हात धरले होते तो मला जोर जोराने ठोकत होता.

काही वेळाने त्याने मला बेड वर झोपवले आणि काही ठोके देऊन त्याने सर्व वीर्य माझ्या पुच्चीत घातले.

ते माझ्या शेजारी जोपले. मी उठले आणि त्यांचा लंड चोकून स्वच्छ करू लागले.

मग बॉस म्हणाला- आता तर नाईट ड्रेस घालून घे जानेमन.

मी उठून जीन्स वळवायला घातली आणि मग नाईट ड्रेस घालून बॉस जवळ झोपले. एक वाजला होता आणि जेवणाची वेळ झालेली होती.

आजच्या गोष्टी मध्ये एवढेच. आणि मला खात्री आहे तुम्हाला ही खूप आवडली असेल.