मित्राची बायको निकिता

मी आणि विनय गल्लीतले दोस्त. मी त्याच्या पेक्षा दोन तीन वर्षांनी मोठा होतो. आमची शाळा वेगळी होती, कॉलेज वेगळे होते. पण आम्ही खूप चांगले मित्र होतो. मी मोठा असल्याने तो नेहमी मला सल्ले विचारात असे. माझे शिक्षण, माझी नोकरी आणि मी व्यवस्थित राहतो यामुळे त्याच्या घरी देखील चांगला मान होता. त्याचे आई वडील देखील मला नेहमी विचापूरस करत असत. काही वेळा तो तक्रार करायचा कि त्याच्याच घरी त्याच्या पेक्षा माझे जास्त ऐकले जाते. कोणताही मोठा निर्णय घेताना ते मला विचारत असत.

मी नोकरी करत होतो तर विनय चे साडी चे दुकान होते. धंदा खूप चांगला चालायचा आधी त्यांचा. पण माहित नसे कसे पण विनय ला भिशी आणि व्याजाने पैसे घेण्याचा नाद लागला होता. त्यातून हळू हळू करत त्याचा धंदा बसू लागला होता. म्हणावे तसे गिऱ्हाईक होत नव्हते. त्यामुळे त्याचे दारू पिण्याचे प्रमाण वाढले होते. तो रोजच दारू पिऊन येऊ लागला होता.

त्यातच त्याचे लग्न होऊन दोन एक वर्ष झाले होते. पण याचा त्याच्यावर काहीही फरक पडला नव्हता. त्याच्या या वागण्याने त्याचे आई वडील त्याला सोडून गावी जाऊन राहिले होते. त्यामुळे घरी तो आणि त्याची बायको निकिता दोघेच राहत होते. माझे त्यांच्या घरी सारखे येणेजाणे होते. निकिता ला देखील माहित होते कि विनय माझ्या शब्दाबाहेर जात नाही. कोणाची नाही ऐकले तरी तो माझे नेहमी ऐकत असे.

मी कधीही निकिताशी फार बोललो नव्हतो. कधी घरी गेल्यावर जुजबी जे बोलणे व्हायचे तेवढेच. निकिता सुशिक्षित होती. तिचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाले होते. तर विनय दहावी नापास होता. त्यामुळे मुळातच त्यांच्या विचारांमधे खूपच फरक होता. त्यामुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत असत. माझे शिक्षण देखील चांगले झाले होते. त्यामुळे कदाचित माझे आणि निकिताचे विचार जुळत होते.

निकिता दिसायला विनय पेक्षा किती तरी उजवी होती. गव्हाळ रंगाची निकिता नेहमी टापटीप रहात असे. तिची फिगर अगदी व्यवस्थित ठेवली होती तिने. टीका त्रास असून देखील ती नीट राहायचा प्रयत्न करत असे.

विनय हल्ली न चुकता दारू पिऊन दंगा करू लागला होता. एक दिवस माझ्या मोबाईल वर नवीन नंबर वरून फोन आला. समोरून एक स्त्री चा आवाज आला “आपण पंकज बोलता का?”

“हो. मी पंकज बोलतो आहे. आपण कोण? मी नाही ओळखले आपल्याला” मी म्हणालो.

“अहो भाऊजी मी निकिता बोलते आहे. विनय ची बायको” समोरून उत्तर आले.

“ओह वाहिनी तुम्ही आहेत होय. माफ करा हा मला. माझ्याकडे तुमचा नंबर नाहीये. त्यामुळे मी तुमचा आवाज ओळखू शकलो नाही आणि आपण आधी कधीच फोन वर बोललो नाही.” मी म्हणालो.

“ठीक आहे. मी फोन या साठी केला होता कि मला तुमच्याशी थोडे बोलायचे आहे. तुम्ही घरी याल का आज?” ती म्हणाली. मी होकार दिला.

मी रात्री जेवून विनय च्या घरी गेलो. विनय दारू ढोसून आला होता. मला बघताच तो चपापला. निकिता ने दार उघडले आणि मी आत जाऊन बसलो. विषय विनयच्या दारूचाच होता. मी माझ्या शब्दात त्याला समजावयाचा प्रयत्न केला. त्याने देखील इथून पुढे दारू न पिण्याचे आश्वासन दिले आणि मी मग निघून गेलो.

दोन एक दिवसांनी रात्री मला पुन्हा निकिताचा फोन आला.

“भाऊजी तुम्ही प्लिज लगेच घरी या” ती म्हणाली.

मी तडक तिकडे गेलो. घरी बघितला तर विनय ने दारू पिऊन निकिताला मारहाण केली होती. तिच्या डोक्याला इजा झाली होती आणि त्यातून रक्त येत होते. एवढे होऊन तो कुठे तरी बाहेर गेला होता. निकिता रडत बसली होती. मी धावतच तिच्याकडे गेलो आणि तिला म्हणालो “वाहिनी किती रक्त येत आहे. तुम्हाला लगेच पट्टी लावली पाहिजे.” असे म्हणून मी तिला हाताला धरून उठवले आणि आत किचन मधे गेलो.

तिच्या डोकायची जखम मी साफ केली आणि त्याला औषध लावू लागलो. औषध लावताच तिची जखम झोंबू लागली आणि तिने मला अचानक मिठी मारली. मला काही वेळ कळायचे बंद झाले. “अहो वाहिनी तुम्ही काय करत आहेत” असे मी म्हणालो.

ती हुंदके देऊ लागली आणि म्हणाली “मला माझ्या नवऱ्याकडून काहीच सुख नाही आहे. तुम्ही बघा ना किती व्यस्थित असता. मला तुम्ही फार आवडता. म्हणून मी तुम्हाला आज बोलवले. कृपया मला माफ करा”

ती अजूनही माझ्या मिठीत च होती. तिचे गच्च उरोज माझ्या छातीवर अलगद बसले होते. त्या स्पर्शाने मी नाही म्हणालो तरी थोडा विचलित झालो होतो. त्यामुळे मी देखील गप्प बसलो. “अहो वाहिनी माफी नका मागू. मी काही बाहेरचा नाही. तुम्ही मला कधीही काहीही सांगू शकता.” मी म्हणालो.

त्याबरोबर तिने मला अजून कडक मिठी मारली. मला लक्षात आले कि निकितला आता काय अपेक्षीत आहे ते. ती माझ्या पाठीवरून हात फिरवू लागली. मी पण मग माझ्या हातातील औषध बाजूला ठेवले आणि तिला माझ्या कवेत घेतले. तिच्या साडीतून दिसणारी गोरी उघडी पाठ मी आज पहिल्यांदाच इतक्या जवळून बघत होतो.

पाठीवरून हात फिरवत फिरवत मधेच मी तिच्या नितंबावरुन देखील हात फिरवू लागलो. तिला उभ्यानेच मी भिंतीला टेकवले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. थोडावेळ ती लाजली. पण तिने विरोध केला नाही. किसिंग करत करत मी तिच्या साडीतून माझा उजवा हात आत घेतला आणि तिचे उरोज दाबू लागलो. आजवर बाहेरून च मी बघणारे उरोज आज मी दाबत होतो. त्या कल्पनेनेच मला चेव चढला होता. तिने सुरवातीस माझा हात धरून बाजूला करायचा प्रयत्न केला पण शेवटी माझ्या हाताची जादूच अशी होती की ती स्वतःला रोखू शकली नाही.

किसिंग करत तिचे उरोज दाबताना माझा सोटा केव्हाच फुगला होता. तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी काढली आणि तिला ब्रा वर उभी केली. काळ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये निकिता अधिकच मादक दिसत होती. लगोलाग मी तिची साडी देखील फेडली आणि तिचा परकर क्षणात बाजूला काढून फेकला. माझ्या मित्राची बायको माझ्या समोर ब्रा आणि निकर वर उभी होती!! तिचे ते रूप बघून मी उत्तेजित झालो. मी माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा बघून तीचे डोळे फिरले.

“अहो भाऊजी किती मोठा आहे हो तुमचा सोटा. विनय चा तर केवढासाच आहे” ती म्हणाली.

मला अधिकच स्फुरण चढले. तिला मी पूर्ण नग्न केले आणि माझा सोटा चोकन्यास सांगितले. माझा भलामोठा सोटा तिला तोंडात घेताना दमछाक होत होती. पण मला त्याची पर्वा नव्हती. मी माझ्या पूर्ण ताकदीने माझा सोटा तिच्या तोंडात घुसडत होतो. मागे पुढे कंबर हलवून मी माझ्या भावना अधिक गरम करत होतो. लॉलीपॉप खावा तसे ती माझा सोटा खात होती.

आता मी तिला किचन कट्ट्यावर उभ्यानेच झोपवले. तिच्या गांडीकडून दिसणारी गव्हाळ रंगाची योनी अगदीच कोरीव होती. मी हाताच्या माझ्या दोन बोटाना थुंकी लावली आणि तिच्या योनीत मागून सारली. माझी बोटे आत जाताच तीची योनी थोडी ओलसर झाली. मी आता पूर्ण तयार झालो होतो. मी माझा सोटा मागून तिच्या योनीत कोंबायला सुरवात केली. तिच्या योनीच्या आकारा पेक्षा माझ्या सोट्याचा आकार खूपच मोठा होता. त्यामुळे काही केल्या माझा सोटा लवकर आत जात नव्हता.

त्या घर्षणाने तिला थोडीशी योनीच्या जागी कळ येत होती. मी हळू हळू आत सरकवत होतो. मधेच मी माझा सोटा बाहेर काढत होतो आणि पुन्हा आत घालून त्याला आत जाण्यासाठी जागा करत होतो. थोड्या वेळात माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे आत गेला आणि मी तिला आता हिसडे देण्यास सुरवात केली.

उभेच असल्याने माझी ताकद खूपच जास्त लागत होती. माझे हिसडे बघून तिची खाज अधिकच वाढत होती. कट्ट्यावर हात ठेवून मी माझ्या कमरेचे दणके जोर जोरात वाढवले. प्रत्येक हिसडयासरशी तिची योनी मी फाडत होतो.

जवळपास वीस मिनिटे मी तिला दणके दिले. मागचा पुढचा विचार न करता मी तिला तसेच खाली फरशीवर झोपवले. पाय गळ्यात घेऊन मी तिच्या योनीत पुन्हा सोटा कोंबला. तिच्या योनीची चिरफाड करत माझा सोटा आग ओकत होता. माझ्या हिसड्याने निकिता खूप आनंदित झाली होती. शेवटी मग मी माझा सोटा काढला आणि तिच्या योनीवर व पोटावर माझे सगळे वीर्य फवारले.

माझा तो वेग आणि आवेग बघून निकिता म्हणाली “भाऊजी जर याला संभोग म्हणत असतील तर मग आम्ही आजवर जे करत होतो त्याला काय म्हणायचे. विनय तर वरवर च मला ठोकतो. तुम्ही तर माझ्या योनीची चिरफाड करून टाकली. पण मला खूपच आनंद वाटला”

तेव्हापासून तिने विनय बरोबर भांडणे सोडून दिले. दारू पिऊन तो बाहेर गेला कि ती मला फोन करायची. मी तिच्या घरी जायचो आणि तिला मनसोक्त ठोकून काढायचो.