मित्राच्या बहिणी बरोबर संभोग

हेलो मित्रानो माझे नाव राहुल आहे आणि मी लखनऊ चा राहणारा आहे. मित्रानो माझा एक मित्र आहे आणि तिच्या मोठ्या बहिणीचे नाव आरती आहे आणि ती दिसायला एकदम सेक्सी पटाका आहे तिच्या फिगर चे साईझ ३२-३४-३८ आहे जे मला नंतर समजले होते आणि मला तर तिची मटकणारी गांड आधी पासून खूप सेक्सी वाटत होती पण मी माझ्या मित्रा च्या मैत्री मुळे शांत होतो आणि काही पण करू शकत नव्हतो. मी माझा त्यांच्या घरच्या लोकांचा माझ्या वर विश्वास नाहीसा करायला पाहत नव्हतो, पण मी हे सर्व काही विसरून तिला खूप जोर ने जवले आणि तिला खूप जास्त मजा दिली.

मित्रानो ही गोष्ट आज पासून काही ५ वर्षे पूर्वीची आहे आणि मी तुम्हाला सर्वाना ही घटना एकदम विस्ताराने सांगत आहे. मी मागचे काही वर्षे या गोष्टी वाचून खूप मजे केले आहेत आणि मला हे करून खूप मजा येते आहे.

मित्रानो मी माझ्या त्या मित्रा कडे पुन्हा पुन्हा जात होतो आणि तिच्या घर चे सर्व लोक पण मला खूप चांगला माणूस समजत होते आणि आरती पण मला खूप चांगला समजत होती, कारण मी तेव्हा तसाच होतो जसे ते मला समजत होते. मित्रानो आम्ही दोघे खूप चांगल्या रीती ने एक मेका बरोबर रहात होतो आणि बोलत होतो पण मी तेव्हा तिच्या बरोबर काही करणे तर दूर आहे पण तिच्या विषयी कधी वाईट विचार पण केला नव्हता आणि मग मी कधी विचार पण केला नव्हता कि मी आरती बरोबर असे काही तरी पण करेन. कारण ती माझ्या मित्राची मोठी बहिण होती.

मित्रानो आरती ची एक मैत्रीण होती जी मला खूप पसंत करीत होती आणि ही गोष्ट मला पण माहिती होती, पण तरी मी त्या मुली वर काही जास्त लक्ष देत नव्हतो आणि या गोष्टी वर आरती मला म्हणायची कि तू माझ्या मैत्रिणी बरोबर एक वेळा बोलून घे, पण मी सरळ सरळ नाही म्हणत होतो.

मग मी आणि आरती हळू हळू जवळ येऊ लागलो. आरती पण आधी पासून एका मुला बरोबर प्रेम करीत होती, पण त्या मुला बरोबर तिचे काही चांगले चालू नव्हते, आणि आता त्या मुळे आरती हळू हळू माझ्या जवळ येऊ लागली होती आणि मला पण तिच्या बरोबर खूप चांगले वाटत होते आणि अशा रिती ने आम्ही दोघे खूप जवळ येऊ लागलो. मग आमच्या मध्ये हसी मजाक खूप वाढला होता आणि आता तर आमच्या मध्ये दोन अर्थ असलेल्या गोष्टी आणि बोलणे पण खूप वाढले होते आणि ते आम्हाला दोघांना चांगल्या रिती ने समजले होते. मी तिला खूप वेळा डबल मिनिंग असलेले जोक करीत होतो आणि ती पण त्याला चांगल्या रिती ने हसून मला साथ देत होती आणि मला पण तिच्या बरोबर मजा करून खूप आनंद होत होता.

मग मी काही कामाने माझ्या मित्राच्या घरी गेलो आणि मग मी पहिले कि तिथे माझा मित्र आणि त्याच्या घरचे लोक नव्हते, पण तेव्हा तिची सेक्सी बहिण घरा मध्ये एकटी बसली होती जिला पाहणे आणि तिला पाहून तिच्या बरोबर बोलणे आणि तिला भेटणे मला खूप आवडू लागले होते. मी तिच्या प्रेमा मध्ये एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मला पण ही गोष्ट हळू हळू समजू लागली होती.

मग मी तिला विचारले कि काय घर चे बाकी चे लोक कोठे गेले आहेत तर ती म्हणाली कि माझ्या काकांची तब्येत अचानक खूप बिघडली आहे आणि म्हणून ते सर्व लोक तिथे गेले आहेत आणि आता मी घरा मध्ये एकटी राहिली आहे. मग आम्ही दोघे बसून बोलत होतो आणि मी तिला तिच्या काका च्या तब्येत विषयी सर्व काही विचारू लागलो.

मग तेव्हा अचानक तिला बसल्या बसल्या काय झाले माहित नाही आणि मग ती एकदम माझ्या जवळ आली आणि मग ती माझ्या बरोबर खूप विचित्र असे वर्तन करू लागली आणि मला तर काही पण समजत नव्हते कि हिला अचानक काय झाले आणि आता मी काय करावे. मला तिच्या हाव भावा वरून असे वाटत होते कि तिला काही तरी पाहिजे आहे, पण मला तर काही समजत नव्हते आणि मला हे सर्व काही माहिती नव्हते आणि मी तिच्या पासून दूर गेलो आणि मग काही वेळाने मी माझ्या घरी आलो. पण मित्रानो मला तिच्या या वागण्या वरून नक्की समजले कि ती मला खूप प्रेम करू लागली आहे आणि तिला माझ्या कडून काही तरी हवे आहे.

आता आम्ही दोघे अजून पण जवळ आलो होतो आणि मला मग या गोष्टी चे खुप वाईट वाटले कि मी तिच्या बरोबर काही का केले नाही पण मी मनातल्या मनात ठरवले होते कि आता जर तिने असे वर्तन माझ्या बरोबर परत कधी केले तर मी पण तीच्य बरोबर तसेच करीन आणि आता मी अशी संधी मिळेल अशी वाट पाहू लागलो होतो. पण खूप दिवस निघून गेले आणि असे काही पण जाले नाही. मग एक दिवस ती वेळ आली ज्या ची मी खूप आतुर तेणे वाट पाहत होतो.

त्या दिवशी मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो आणि मी पहिले कि तिथे सर्व लोक होते आणि मी तेव्हा तिथे जाऊन आरती ची छेड काढू लागलो होतो तर तिने पण मला काही तरी सांगितले आणि मग मी तिला पकडायला तिच्या मागे धावू लागलो. मग ती पळत पळत एक दुसरया रूम मध्ये गेली जिथे कोणी पण नव्हते आणि मग मी तिला मागून जोर ने जाऊन पकडले पण ती पटकन माझ्या हाता तून निसटली आणि माझ्या पुढे गेली आणि मग माझ्या बाहो मध्ये आली आणि मला खूप घट्ट चिकटून बसली.

तिने तिचे पूर्ण शरीर माझी हाता मध्ये एकदम ढिले करून सोडले होते आणि मी पण या गोष्टी चा चांगला करून फायदा उठवला आणि मग तिचे गुलाबी रसा ने भरलेल्या ओठा वर माझे ओठ ठेवले आणि मग मी तिला खूप मस्त कीस करू लागलो आणि ती पण मला पूर्ण साथ देऊ लागली होती. आणि मग आम्ही दोघांनी पाच मिनिटे कीस केली आणि मग मी तिच्या पासून वेगळा झालो होतो.

मित्रानो मला तेव्हा जे काही होत होते मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू शकत नाही आणि मला खूप मजा येत होती, बहुतेक ते माझ्या जीवना चे एकदम पहिले कीस होते आणि मला ते करून आता काही पण समजत नव्हते आणि मी एकदम वेडा झालो होतो. पण तो अनुभव खूप सुंदर होता आणि आता आम्ही दोघे एक मेका बरोबर खूप प्रेम करू लागलो होतो आणि आम्ही लोक फोन वर पण खूप वेळ पर्यंत रात्री जागून सेक्स विषयी बोलू लागलो होतो.

जेव्हा मला कधी चांगली संधी मिळत होती तेव्हा मी तिचे बुब्स पण दाबत होतो पण घर मोकळे न असल्याने आम्ही लोक जास्त वेळ तर फक्त कीस करणे आणि मी तिच्या कपड्या वरून तिचे बुब्स दाबत होतो आणि तिच्या पुच्ची च्या गरम गरम हवे ला पण अनुभव करीत होतो.

मित्रांनी आणि मग एक दिवस ती संधी मिळाली ज्याची मला खूप दिवसांनी वाट पाहत होतो. मित्रानो त्या दिवशी माझ्या घर चे सर्व लोक काही कामाने बाहेर निघाले होते आणि मी एकटा घरी राहणार होतो कारण मी आजारी आहे आणि मला बरे वाटत नाही असे खोटे सांगून घरी राहिलो होतो आणि माझ्या घर चे सर्व लोक मला सोडून बाहेर गेले होते. आणि म्हणून ते मला सोडून बाहे निघून गेले होते.

मी तेव्हा आरती ला फोन केला आणि तिला सर्व काही सांगून टाकले आणि आता मी तीला माझ्या घरी यायला सांगितले आणि ती माझे हे ऐकून खूप खुश झाली आणि मग ती मला म्हणाली कि तू कधी पण मला बोलवलेस तेव्हा मी तुझ्या घरी कधी पण यायला तयार आहे.

आता मी तिच्या तोंडाने हे ऐकून अजून पण खूप खुश झालो होतो आणि मग मी दुसरा दिवस सकाळ होताच माझ्या घर चे लोक बाहेर निघून गेले आणि मग ते निघून गेल्या नन्तर ३ – ४ तासांनी मी   आरती ला फोन केला आणि मग सांगितले कि तू माझ्या घरी ११ वाजे पर्यंत ये तर ती मला म्हणाली कि ठीक आहे मी तुझ्या घरी ११ वाजे पर्यंत पोचते. आणि मग मी पण म्हणालो कि ठीक आहे आणि आता मी ती यायची वाट पाहू लागलो. आणि मग मी बसून टीवी पाहू लागलो, तेव्हा बेल वाजली आणि मग मी उठलो आणि बाहेर जाऊन पहिले तर दरवाजा जवळ आरती उभी होती.

मित्रानो मी तिला पहिले आणि मी एकदम वेडा होऊन तिला पाहत राहिलो आणि ती मला पाहून हळूच हसली आणि मग मला म्हणाली कि तू आता मला आत यायला पण सांगशील का मला आज पूर्ण दिवस मला असे बाहेर उभे करून मला पूर्ण दिवस असे पाहत राहणार आहेस? तर मी जरा बिथरलो आणि मग तिला म्हणालो हो ये ना आत ये ना तू.

मित्रानो ती इतकी सुंदर दिसत होती कि मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. माझी नजर तिच्या त्या भरलेल्या शरीरा वरून जरा पण बाजूला ज्याला अजीबत तयार नव्हती आणि मग मी तर आज तिला जवून माझ्या सर्व इच्छा शांत करायला पाहत होतो आणि मला तिला पण खूप सुख द्यायचे होते. मग मी तिला आत बोलवले आणि एकदम पटकन दरवाजा बंद करून टाकला आणि मग मी पटकन तिचा हात पकडला आणि मग तिला माझ्या कडे ओढले आणि तिला माझ्या बाहो मध्ये मिठी मारली.

मग ती मला म्हणाली कि जरा वेळ तू कंट्रोल कर माझ्या राजा.. मी आज एकदम फक्त आणि फक्त तुझी आहे, आणि तुला जे काय करायचे आहे ते तू माझ्या बरोबर करून घे. मी तुला काही पण म्हणणार नाही. मग मी तिला उचलले आणि मी तिला माझ्या रूम मध्ये घेऊन आलो. आणि मग मी तिला सोफ्या वर बसवून टाकले. आता आम्ही दोघे बसलो आणि मग बोलू लागलो. बोलताना मी हळू हळू तीच्या अजून पण जवळ गेलो आणि मग तिला मी कीस करू लागलो. मी तिचे ओठ पकडून तिच्या वर कीस करत होतो आणि मग मी तिला छाती वर दाबत होतो आणि त्यामुळे तिला पण खूप जास्त मजा येऊ लागली होती.

मग मी तिचे टोप काढून टाकले आणि काय सांगू मित्रानो काय मस्त नजरा होता तो? त्या काळ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये तिचे ते गोरे गोरे शरीर आणि त्यावर गोरे गोरे बुब्स खूप चांगले दिसत होते. तिच्या बुब्स चे साईझ ३२ असेल आणि मग मी तीला खूप जोर जोराने दाबू लागलो होतो. आणि ती पण माझ्या बरोबर खूप मजे घेऊ लागली होती आणि मी तिला कीस पण करीत होतो.

मग तिने माझी शर्ट काढून टाकली आणि ती माझ्या वर आली आणि ती मला खूप जोश मध्ये येऊन माझ्या माने वर माझ्या पाठी वर कीस करू लागली होती. आत ती हळू हळू खाली जाऊ लागली होती आणि तिने माझी पेंट पण काढून टाकली होती. आणि तिने तिचे पण पेंट काढून टाकले होते. आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये होती.

तिने मला बेडवर ढकलले आणि माझी पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली. माझा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता. काही वेळ लंड दाबून ती माझ्या वर चढली आणि माझे ओठ चोकू लागली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी वर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो. ती पण मला साथ देत होती. माझा एक हात तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता.

ती समोर पूर्ण नागडी उभी होती. तिची पुच्ची एकदम स्वच्छ होती. ती म्हणाली  माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक.आता मी दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो आणि ती ओह्ह्ह राहुल  उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची चाटीत होतो.ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि राहुल  जोरात…. आणि जोरात .. येस्स…  फाडून टाक माझी पुच्ची… आज फाडून दे तिला… आज सोडू नको खाऊन टाक तिला … खाज मीटव तिची …. सोडू नको तिला… पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि मी पण अजिबात उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागलो. मी एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होतो आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होतो.

ती ओरडू लागली- अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म. आणि जोरात …येस्स्सस्स्स आणि जोरात …  मी येणार आहे … फाडून दे माझी पुच्ची मी मग ५-६ ठोके मारले आणि मग मी आणि ती एकदम पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर पडून राहिलो. मग काही वेळ झाला आणि माझा लंड परत ताठला

मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो.

ती आईईईईईईईई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्ची वर झोराने दाबून धरले होते.

ती काही वेळाने कडक झाली आणि तिने पाणी सोडले. आणि म्हणाली अह्हह बास आता बास कर प्लीज आता मला ठोक.

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

मग मी तिला खाली करून वर झोपलो आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि मी माझा लंड एक ठोका देऊन आत घातला. मी तिला सतत १५ मिनिटे जवत राहिलो आणि मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत टाकले. मग आम्ही काही वेळ असेच पडलो. आता तिचे लग्न झाले आहे आणि तिला दोन मुले पण आहेत. मी तिला तिचे लग्न झाल्या वर पण खूप वेळा जवले आहे आणि तिने मला कधी नाही म्हणले नाही.