मित्राच्या मालाने माझा लंड घेतला

हेल्लो मित्रांनो मी आज माझी आणि माझ्या मित्राच्या गर्लफ्रेंड कि सेक्स कहाणी घेऊन आलो आहे.

मी समीर आहे आणि माझे हे नाव बदललेले आहे, माझी उंची साडे पाच फुट आहे आणि माझ्या लंड चे साईझ पण एकदम मस्त आहे मी नागपूर चा राहणारा आहे, मला अशा आहे कि हि गोष्ट तुम्हला जरूर आवडेल. हि गोष्ट एकदम खरी खुरी घटना आहे.

हि गोष्ट आज पासून दोन वर्षे पूर्वीची आहे तेव्हा हेट स्टोरी मूवी लागली होती आणि माझ्या मित्राची गर्ल फ्रेंड ती मूवी पहायची आहे असे म्हणत होती, ती माझ्या बरोबर पण बोलत होती तर तिने म्हणले कि समीर मला हि मूवी दाखव ना.

मग मी तिचे ऐकून तयार झालो होतो, तिचे नाव जूली खान होते.

मी आणि जुली मूवी पाहायला गेलो होतो आणि आम्ही थेटर मध्ये एक बाल्कनीची तिकीट घेतले होते आणि आम्ही होल मध्ये पोचलो होतो, मग मूवी चालू झाली होती आणि काही वेळाने त्या मध्ये ते गाणे आले होते आज फिर तुम पे प्यार आया हे.

मग ते गाणे इतके गरम गरम होते कि ते पाहून जुलीला काही तरी होऊ लागले होते, मला समजले कि ती आता गरम झाली आहे.

तिने आधी पण ठोकून घेतले होते, माझ्या मित्राने पण तिला खूप वेळा ठोकले होते, तो जेव्हा तिला ठोकत होता तेव्हा आम्हाला सांगत होता, ते ऐकून मी पण एकदम गरम होत होतो.

माझी नजर तर आधी पासुन जुलीवर होती तिची सेक्सी गांड म्हातार्याने जरी पहिली तर ती पाहून तो पण एकदम वेडा होऊन जाईल, तिचे बोल एकदम ३८ चे सेक्सी होते आणि तिला पहिले कि माझी इच्छा मुठ मारायची होत होती.

आज ती माझ्या जवळ माझ्या शेजारी बसली होती, मी तिला तिरक्या नजरने पाहत होतो, ती कधी तिचे ओठ चावत होती तर कधी तिचे बोल घासत होती आणि मी पण ते पाहून एकदम गरम होत होती आणि मला पण आता कंट्रोल करता येत नव्हते, माझी इच्छा होती कि सुरुवात तिने करावी.

मग मी वाट पाहत होतो आणि जुलीचा हात हळू हळू माझ्या लंड वर आला होता आणि माझा लंड पण एकदम उभा झाला होता आणि तिने हात लावला कि एकदम कडक झाला होता.

मग तिने माझा लंड मुठी मध्ये घेतला होता आणि मग ती माझी मुठ मारू लागली होती आणि कुरवाळू लागली होती.

मग मला तर राहवत नव्हते आणि मग मी म्हणले कि जुली हे काय करते आहेस?

मग ती म्हणली कि काय करू समीर? मला आता साहन करता येत नाही आहे.. मला खाली काही तरी होत आहे.

मी – हे सर्व ठीक आहे.. पण मी माझ्या मित्राला काय तोंड दाखवणार?

ती – मला काही पण माहिती नाही आहे.. आता माझ्या बरोबर काही तरी कर.

मी – पण मी हे कसे काय करू शकतो आहे?

ती – जर तू आता काही केले नाहीस, तर मी होल मध्ये दुसर्या कोणा कडे तरी निघून जाईन.. मग तू दाखव तुझ्या मित्राला तोंड.

मग तिने तिचे ओठ जबरदस्ती ने मला लावले होते आणि चोकू लागली होती, मी काही वेळाने तिला साथ देऊ लागलो होतो.

आता ती एकदम मस्त झाली होती आणि ओठ चोकत होती आणि मी तिचे दोन्ही बोल दाबत होतो, दहा मिनिट ओठ चोकले कि मी तिला वेगळे केले होते आणि मग तिने तिचे जम्पर वर करून तिचा बोल काढला होता, मी तिच्या ब्रा च्या वरून तिचे बोल दाबू लागलो होतो, आता मग मी तिची ब्रा पण वर करून टाकली होती आणि नागडे बोल मी हात मध्ये घेऊन दाबू आणि घासू लागलो होतो.

मग ती एकदम गरम झाली होती आणि तिने तिची ब्रा एकदम काढून टाकली होती आणि तिने माझे तोंड पकडून तिच्या बोल वर दाबले होते, तिचे ३८ चे बोल माझ्या तोंड मध्ये दाबत होते, आता मला श्वास घेणे पण एकदम अवघड जात होते, मग कसे तरी मी माझे तोंड बाजूला केले तर तिने पटकन तिची लेगी खाली केली होती आणि बसून माझी पेंट उघडू लागली होती, असे तर होल मध्ये जास्त लोक नव्हते.

तिने माझा लंड काढून घेतला होता आणि काही वेळ तिने घासला होता आणि मग तोंड मध्ये घेऊन टाकला होता आणि चोकू लागली होती, ती खूप मस्त मध्ये लंड चोकत होती.

माझी हालत खूप खराब होत होती आणि माझ्या तोंड मधून अहः ह्हः औऊ ऐई इऐइ असे आवाज येत होते.

मग मी तर माहिती नाही कि काय काय बडबड करत होतो आणि ती तर माझा लंड सोडायचे नाव घेत नव्हती.

मग मी जेव्हा पहिले तर ती तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून आत बाहेर करत होती आणि मी तिला म्हणले कि आह माझे तुझ्या तोंड मध्ये निघून जाईल. बाजूला हो.

ती म्हणली – मला तुझे पाणी प्यायचे आहे.

मी – मी तुला पुच्ची मध्ये बोट करून देतो.

ती – नाही, मला तू ठोकायचे आहेस.. मी पण आता बोट करत आहे.

मग ती परत माझा लंड चोकत होती आणि काय सांगू मित्रांनो मला तेव्हा असे वाटत होते कि मी हवे मध्ये उडतो आहे.

मग माझे आणि तिचे एकत्र पाणी निघून गेले होते आणि मग तिने सर्व चाटून माझा लंड एकदम साफ करून टाकला होता.

मग दहा मिनिट नंतर आम्ही फिल्म सोडून बाहेर आलो होतो आणि मग तिथून सरळ एक हॉटेल मध्ये गेलो होतो, तिथे आम्ही २ तास साठी एक रूम घेतला होता आणि तिथे सर्व काही होते, मला सर्व माहिती होते.

मग आम्ही जेव्हा रूम मध्ये गेलो तेव्हा जुलीने मला मागून एकदम पकडून घेतले होते आणि मला कीस करू लागली होती, मी पण तिला कीस करत होतो.

मग हळू हळू आमचे कपडे निघत होते नी काही वेळाने आम्ही एकदम नागडे झालो होतो आणि एकमेकाला चिकटलो होतो आणि मी तिचे बोल चोकत होतो आणि तिच्या पुच्ची मध्ये बोट पण करत होतो.

ती एकदम तापली होती आणि एकदम मादक आवाज काढत होती आणि अहह हः उऊ उऊ हः करत होती आणि म्हणत होती कि समीर आता प्लीज मला ठोकून दे आता मला सहन करता येत नाही आहे.

मग मी तिला एक वेळा लंड चोकायला लावला होता आणि मग तिला बेड वर घेऊन गेलो होतो आणि मी पहिले कि तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती आणि मी माझे बोट आत मध्ये टाकून दिले होते तर ती अहः हः हः उऊ ऐई आईई करत होती, मग मला तर कंट्रोल होत नव्हते आणि मग मी पण लंड चे टोक तिच्या पुच्ची वर ठेवले होते आणि एक जोराने धक्का मारला होता

आता माझा लंड एकदम घसरत आत मध्ये गेला होता आणि सरळ आत मध्ये आपटला होता आणि ती एकदम आः औ उऔउ करून ओरडली होती आणि मी तिचे तोंड बंद केले होते आणि तीला म्हणले कि गप्प बस रांडे, माझी वाट लावशील का?

मग ती आह हः ह्हः करत होती आणि माझा लंड पुच्ची मध्ये घेत होती, आणि मी तिला ठोके मारू लागलो होतो.

मग काही वेळ ठोके मारले कि ती पण खालून माझा लंड तिची गांड वर खाली करून घेऊ लागली होती आणि मला साथ देत होती.

मग ती मला म्हणत होती कि समीर मला प्लीज जोर जोराने ठोकून दे ना.

मग मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो आणि ती पण गांड वर खाली करून लंड घेत होती.

मग काही वेळ असे ठोकले कि मग मी तिला डॉगी स्टाईल मध्ये केले होते नी ती पण आली होती.

मग मी लंड तिच्या गांडी वर ठेवला होता आणि एक झटका देऊन आत मध्ये टाकून दिला होता.

तिने तर आधी पासून गांड मारून घेतली होती आणि तिला जास्त त्रास झाला नाही, मी तिची गांड मारत होतो आणि ती पण पूर्ण साथ देत होती, मी जेव्हा लंड बाहेर काढत होतो तेव्हा ती पण गांड मागे करत होती आणि तिला खूप मजा पण येत होती.

ती मला म्हणत होती कि समीर आज पर्यंत माझ्या बोय फ्रेंड ने मला असे कधी पण ठोकले नाही आहे, आज समजले कि लंड घेतला कि किती मजा येत असते.

मग मी वेळ पहिली तर आम्ही ठोकत होतो त्याला खूप वेळ झाला होता आणि आता माझे पाणी निघनर  होते आणि मग मी तिला उलटे केले होते आणि लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि एकदम जोराने ठोकले होते आणि मग मी पण माझे पाणी काढून टाकले होते आणि तिची पुच्ची भरली होती.

त्या नंतर आम्ही खूप दमलो होतो आणि काही वेळ असेच झोपलो होतो आणि मग मी परत काही वेळाने तिला ठोकले होते.

मग या वेळी तर माझ्या लंड चे पाणी तिने तोंड मध्ये घेतले होते आणि माझा लंड एकदम चाटून साफ करून टाकला होता.

मित्रांनो त्या नंतर आम्हाला जेव्हा पण चान्स मिळत असतो तेव्हा आम्ही सेक्स करून मजा करत असतो.