मित्राकडून बहिणीला जवून घेतले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव पिलू आहे आणि माझे वय २४ आहे. आज मी तुम्हाला माझी एक खरी गोष्ट सांगत आहे. माझ्या घरात आम्ही ५ लोक राहतो. मी, माझे आई वडील आणि २ बहिणी. मोठी बहिण २८ वर्ष आहे आणि तिचे लग्न झाले आहे. आणि शिल्पा तिचे वय २२ आहे ती कोलेज शिकते आहे. माझी बहिण शिल्पा चे खूप कमी वया मध्ये मस्त फिगर बनले होते. मोठे मोठे बॉल आणि गांड पण खूप मस्त बनली होती. मी तिला जेव्हा झोपताना पाहायचो तेव्हा माझा लवडा ताठून जायचा. आता मी माझ्या बहिणीला जवयचा विचार करीत होतो पण मला समजत नव्हते कि तिला मी कसे ठोकू? तिची मोठी मोठी मांडी, मोठी गांड, सावळे आणि भरलेले शरीर मला वेड लावत होते.

माझा एक मित्र होता नील, तो मला खूप जवळ होता. एक दिवस आम्ही दोघांनी ठरवले कि आम्ही दोघे एकमेकाच्या बहिणींना पटवणार आणि जवणार. मग २-३ महिन्यांनी मी त्याच्या बहिणीला पूनमला पटवले आणि नील ने माझ्या बहिणीला पटवले. माझी बहिण तर नील कडून जवून घेण्या साठी बैचेन होती आणि ती मोबाईल वर खूप वेळ नील बरोबर बोलत असे.

मी जेव्हा नील च्या घरी जायचो तेव्हा नील माझ्या बहिणीला कॉल करायचा आणि मग नील आणि माझ्या बहिणीच्या मध्ये खूप सेक्सी बोलणे चालू व्हायचे. नील इयरफोन लावून तिच्या बरोबर बोलत असे. आणि एका बाजूचा इयरफोन मी माझ्या कानात लावत असे. माझि बहिण खूप होट बोलत होती. तिच्या बोलण्या वरून मला हे समजले कि ती लवकरच नील कडून जवून घेणार आहे. मी पण नील ला सांगून ठेवले होते कि जेवढे लवकर होईल तेवढे माझ्या बहिणी ला शिल्पा ला ठोक कारण मला माझ्या बहिणीला ठोकून घेताना पहायचे होते.

मग काही दिवसांनी नील ने तिला ठोकायचा प्लान बनवला आणि मग जवण्याची जागा माझी रूम फिक्स केली गेली. मग नील तिला म्हणाला कि ठोका ठोकी तुझ्या भावाच्या रूम मध्ये करू तर तिने विचारले कि माझा भाऊ कोठे जाणार? तर तो म्हणाला कि तो माझ्या बहिणीला गणित शिकवायला जाईल आणि आपण तेव्हा आपले काम करू. मग ती तयार झाली. माझी रूम घरात पुढे आहे आणि घरातले बाकी चे लोक आत राहतात आणि माझ्या रूम कडे खूप कमी येतात. माझी बहिण माझ्या रूम मध्ये सर्वात जास्त वेळा येते आणि आम्ही दोघे तिथे खूप वेळ बसतो आणि बोलतो आणि त्यामुळे घरचे बाकीचे लोक माझ्या रूम कडे जास्त फिरकत नाहीत.

दुसऱ्या दिवशी दुपारी १ वाजता मला नील चा कॉल आला आणि मला सांगितले की तो शिल्पा ला जवायला घरी येत आहे तर हे ऐकून मी पटकन माझ्या रूम मध्ये आलो आणि माझ्या बेड च्या खाली लपलो आणि मी माझ्या पलंगाची बेड शीट पण खाली केली ज्यामुळे मला सरळ लपता येईल. माझ्या बेड खाली अजून काही सामान होते आणि त्यामुळे मी आरामात लपलो आणि हे सर्व माझ्या मित्राला आधी पासून माहिती होते.

मग काही वेळाने माझी बहिण येऊन रूम मध्ये आली आणि बसली आणि नील च्या येण्याची वाट पाहू लागली. आता मी खूप खुश होतो कारण मी तिला आता नागडी पाहणार होतो. मग १० मिनिट जाल्या वर नील आला. मग जसा तो आत आला तसे माझ्या बहिणीने दरवाजा लोक केला आणि जास्त वेळ वाया न घालवता ते लोक एकमेकाला चिकटले.

मग नील ने बेड वरून गाडी उचलली आणि फरशी वर टाकली जेणे करून मला सर्व बघता येईल. आता मला सर्व काही दिसत होते. मग नील ने माझ्या बहिणीचे कपडे काढायला सुरुवात केली, आधी त्याने सलवार काढली आणि मला शिल्पा ची मस्त मस्त मांडी दिसली. मग त्याने कुत्री बाजुला केली आता माझी बहिण पेंटी आणि ब्रा घालून होती. माझी बहिण काय मास्त आणि सेक्सी माल दिसत होती काय सांगू? एकदम भरलेले शरीर. अजून तिची पेंटी आणि ब्रा निघायची बाकी होती आणि माझा लंड टाईट होऊ लागला होता आणि माझा लंड पाणी काढू लागला होता.

मग काही वेळाने नील ने माझ्या बहिणीच्या ब्रा चे हुक उघडले आणि जसे त्याने ब्रा काढली तसे माझ्या बहिणीचे बॉल नाचू लागले. काय मस्त मोठे मोठे बॉल होते तिचे. मग त्याने तिचे बॉल दाबायला सुरुवात केली आणि मी मुठ मारायला सुरुवात केली. मग त्याने तिची पेंटी  काढून बाजूला फेकून दिली वाह काय मस्त माल होती माझी बहिण? तिच्या पुच्ची वर काळे काळे केस होते. मी पहिल्या वेळी माझ्या बहिणीची पुच्ची पहिली होती आणि तिची शेट पहिली आणि तिची गांड पहिली होती. मी माझ्या बहिणीचे सर्व शरिर पहिले . आता मला माझ्या बहिणी ला पूर्ण नागडी पाहून खूप मस्त वाटू लागले होते. मी माझा लंड हाताने हलवून मुठ मारीत होतो.

मग जेव्हा माझा माल बाहेर पडायच्या तयारीत असे तेव्हा मी थांबत होतो आणि मला आता कंट्रोल करणे अवघड जात होते. मला असे वाटत होते कि बाहेर जातो आणि आताच माझ्या बहिणी ची पुच्ची चाटतो. मग शिल्पा गादी वर झोपली आणि मग नील ने पन त्याची जीन्स आणि टी शर्ट काढून टाकली. आता त्या दोघांचे श्वास झोराने होऊ लागले आणि मला त्यांच्या श्वासाचे आवाज येऊ लागले होते. मी पहिल्यांदा माझ्या डोळ्यांनी पाहत होतो कि माझी बहिण किती होट आणि सेक्सी आहे .

मग नील ने शिल्पा च्या पुच्चीत त्याचे बोट घातले आणि तिने तिचे डोळे बंद केले. मग नील त्याचे बोट आत बाहेर करू लागला. मग नील ने त्याच्या जिभेने माझ्या बहिणीची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि माझी बहिण ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म आआं स्स्स करू लागली. आता शिल्पा नील चा लंड चोकत होती आणि नील शिल्पा ची पुच्ची चाटत होता आणि मी माझा लंड मुठीत धरून मारत होतो. मग नील शिल्पा च्या वर चढला आणि त्याच्या लंडा वर तेल लावले आणि तिच्या पुच्चीवर त्याचा लंड ठेवला.

माझ्या बहिणी ने त्याचा लंड पकडला आणि तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवू लागली. मग नील ने त्याचा लंड हळू हळू आत टाकला आणि तिने त्याला घट्ट पकडून ठेवले. मग नील ने झटके द्यायला सुरुवात केली आणि इकडे माझ्या लंडा ने झटके मारले. माझे खूप वीर्य निघाले आणि माझे पूर्ण शरीर कापू लागले.

आता मी गप चूप माझ्या बहिणी ची ठोका ठोकी पाहत होतो. नील ने सेक्स ची गोळी घेतली होती आणि त्या मुळे त्याला जास्त वेळ लागणार होता. मग २० मिनिटे नील ने शिल्पा ला चांगले ठोकले आणि माझा रूम माझ्या बहिणी च्या जवण्याने आवाजाने भरून गेला होता. मग काही ठोके देऊन नील ढिला झाला आणि तिला चीटकला. मग मी परत मुठ मारायला सुरुवात केली. ३० मिनिट ठोकून झाल्या वर सुद्धा माझ्या बहिणी च्या पुच्ची तून रक्त निघाले नव्हते, तिने बहुतेक अनेक वेळा दुसऱ्या कडून जवून घेतले होते.

आता सर्व झाल्या वर नील जाऊ लागला आणि शिल्पा ने तिचे कपडे घातले आणि माझ्या रूम मधून बाहेर गेली. मग मी पण रूम मधून बाहेर गेलो आणि मग मी आणि नील बरोबर माझ्या घरी आलो. मग मी आत पाणी घेन्या साठी गेलो आणि मी पहिले कि शिल्पा माझ्या मित्रा कडून जवून घेऊन खूप खुश दिसत होती आणि ती मला मूर्ख समजत होती.

मग मी आणि नील माझ्या रूम मध्ये बसलो आणि मग नील मला म्हणाला कि माझी बहिण आधी पासून कोणा कडून तरी तिची पुच्ची मारून घेतली आहे. मग मी पण म्हणालो कि हो मी पहिले कि इतके ठोकून घेऊन पण तिच्या पुच्ची तून रक्त निघाले नाही. मग त्या रात्री मी एक कंडोम घेतले आणि मग शिल्पा ला म्हणालो कि हे माझ्या रूम मध्ये कोठून आले? मला खरे सांग मी कोणाला सांगणार नाही.

अगोदर ती काही बोलली नाही पण मी जोर दिल्यावर तिने मला सांगितले कि नील ने तिच्या बरोबर काही केले होते. मग मी तिला म्हणालो कि मला पण तुझ्या बरोबर एक वेळा करू दे ना. आधी तिने नाही म्हणाले कि असे घडू शकत नाही. मग मी म्हणालो कि का होऊ शकत नाही? आज काल तर सर्व चालते, तू टेन्शन घेऊ नको मी कोणाला काही सांगणार नाही. तुला कोणाला भेटायचे असेल तू त्याला भेटत राहा आणि मी पण तुला मदत करत राहीन ओके.

मग ती म्हणाली कि मी विचार करून सांगते. आणि ती निघून गेली. पण मला वाटत होते कि ती मला तिची पुच्ची नक्की देणार काही दिवसांनी तर काही दिवसांनी कारण तिला समजले होते मला तिच्या जवाजवी चे समजले होते आणि मी घरात कोणाला सांगत नाही आहे. मग ३ दिवसांनी मी होल मध्ये बसून एक टीवी पाहत होतो आणि तेव्हा शिल्पा माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली कि इकडे ये आणि मी उठून माझ्या रूम मध्ये आलो.

मग शिल्पा मला म्हणाली कि तू काल सांगत होतास कि तुला माझ्या बरोबर करायचे आहे तर करून घे, कारण नील तर करणार आहे. आता हे ऐकून मी खूप खुश झालो, पण मला खात्री पटत नव्हती कि माझी बहिण माझ्या कडून ठोकून घेण्यास तयार झाली आहे. मग मी तिला म्हणालो कि तू नील ला माझ्या रूम मध्ये बोलवत जा, तू कधी बाहेर जाऊ नकोस, बाहेर खूप धोका आहे आणि कोणी पहिले तर काय होईल? आणि घरात कोणाला काय माहिती? मग ती म्हणाली कि ठीक आहे आणि मी रूम लोक केला.

मग मी बेड वरून चादर काढली आणि सोफ्यावर ठेवली, आता तिला समजले कि मी तिला ठोकणार आहे. मग मी तिला माझ्या बाहुपाशात घेतले.

मित्रांनो रूम मध्ये पूर्ण अंधार होता आणि तिचा हात माझ्या मनुक्यावर फिरत होता. काही वेळाने ती उठली आणि माझ्या छातीवर हात ठेवून गालावर कीस करू लागली आणि ती जवळ येताच मी माझे ओठ तिच्या ओठाला लावले आणि तिला कीस करू लागलो. मला खूप चांगले वाटत होते कारण हा माझा पहिला कीस होता. तिचा हात माझ्या गालावर होता आणि ती माझा गाल कुरवाळत होती. मग मी तिच्या केसात माझे हात फिरवले आणि तिच्या वर आलो आणि तिने काही वेळाने मला सांगितले हे सर्व बरोबर नाही आणि ती मला रागावू लागली.

मग मी माझ्या तोंडावर बोट ठेवून श्श्श्स म्हणालो, आणि मग आमचा खेळ सुरु झाला. आता मी तिच्या वर होतो, तिने आत ब्रा घातली नव्हती आणि त्यामुळे तिचे निपल माझ्या छातीला लागत होते आणि मी माझा ताठलेला लवडा तिच्या मांडीवर घासत होतो. मग तिने मला खाली झोपवले आणि ती माझ्या वर आली. तिने माझा एक हात पकडला आणि तिच्या बॉल वर ठेवला आणि पुढचे काम मला माहिती होते.

मी तिचे मोठे बॉल जोर जोराने दाबायला सुरुवात केली. तिने कीस करायला सुरुवात केली.

मग तिने मला माझे कपडे काढून टाकायला सांगितले आणि तिनेच माझी शोर्ट काढून टाकली. मग मी फक्त अंडरवियर मध्ये होतो आणि तिचे बॉल एकदम मल्लिका शेखावत सारखे होते. तिला पाहून सर्वांचे मन तिला ठोकायला बघेल.

मग मी तिला चीकटलो आणि तिला कीस करू लागलो. तिने माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि माझा लंड पाहून म्हणाली कि तुझा तर खूप मोठा आहे अगदी गाढवासारखा आहे रे. मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे. तर ती म्हणाली कि काही नवीन शिकायला मेहनत करावी लागते आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले.

मग तिने तिचे सर्व कपडे काढून टाकले आणि ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू, तिने त्यावर केसाने डिजाईन केली होती. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी दुसरी इच्छा पूर्ण कर.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले.

माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

मी पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते.

मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिला ३० मिनिटे ठोकले आणि परत एक वेळा माझी रूम तिच्या जवण्याची साक्षी बनली, मग माझा माल निघाला आणि आता ती पण दमली होती. मग आम्ही दोघे भाऊ बहिण एकमेकाला चिटकून बसलो. मग मी तिला उद्या परत जवण्याचे वचन दिले आणि नील कडून ठोकून घेण्याचे पण वचन घेतले. आता माझी बहिण माझ्या कडून रोज जवून घेऊ लागली होती.