Mummy la nel lodge var – 2

Mitrano magchya bhagat sangital kas me mummy la gheun lodge madhye ghuslo ata pudhe vacha,

Mummy :- mla ajun pan vishwaas nai hot aahe. Aapan kharch aaloy ka.

Me ticha ball dbala kach kan ek.

Mummy :- ssshhh aauch. Kai kartoys, tu kharch mood madhye aalays aaj tr.

Me :- ho mah tuch mla majbur kelays.

Mummy :- mah nko rahu de, mla asla majburi madhye kai karaych nai. Ugach mazya sathi kai karu nko.

Me :- ( mithi Marat ) nai me tr martoy kadhi pasun, gud navto me, taba thevun hoto. Me tr pahilyanda jevha tu mla hath lavla tevha pasunch tuza diwana ahe. Me Muddun natak karaycho.

Mummy :- ( schok hot ) kaa?

Me :- mag ekda tula kalal asta mla aavdta tr tu band kela asta na. Me song ghaycho muddmun khota khota rag karycho. Nai tr tuzi pucchi kashi bagitli asti me.

Mummy :- ( chapat marat ) harami sala.

Me tila dhakka dila ani bed var jhopaval ani tichya kushit ghuslo. Ti hasat hoti me pan dolyat bagun ekdum nakla nak lavat hoto. Aamchya doghanche shaws ek mekanchya hothavar lagat hote, ti shwas ghetana ball vr kahli hot hote. Me tichya bembit bot ghatla ani phirvu lagla.

Mummy :- khar karshil ka..

Me :- ho mag aaj sodnar nai tula.

Mummy :- mla kas tri vattay. Majal evdha seriously gheshil vatal navta mla. Tu kharch lay chuparustam nighalas. Mla vatla navta tu mla ith aanshil. Me majak karat hote.

Me :- ( galavar kiss karun ) ata me sangitaly sagla mazya manatal, tu bol, tula karaych asel tr karu. Ata magashi tr radat hoti kon prem karat nai. Ata me kartoy tri advateys.

Mummy :- nai tas nai. Mla vishwaas nai hot aahe tu kartoy te.

Me :- , ag kharch tu lay sexy aahes. Khot nai bolat.
( tihya pucchi vr hath thevun dabli. )

tuzi shappath, bag hath lav, kai jhalay bag

( ticha hath pakdun bullya vr thevla )

Tine maza bulla pant varun pakdla. Me tichya pucchi la cholu laglo sadi varunch. Tine pay fakvle hote, mla tichya pucchi che hoth ani dane lagat hote sadi varunch. Me tichi chati chatu laglo, ball chya varun.

Mummy :- ssshhhh aaahhh ( pant varun bulla dabat ) sshsh aaahhhhh aahhh sshsh.

Me :- aaj sagla visar ani majja ghe, aaj tula jannat chi sair karavto ki nai bag. Tuza ata paryant cha sagla rusva kadhto ki nai bag.

Ti mazya dolyat dole ghatle, me tichya tonda javal gelo. Galavar powder cha halka vaas yet hota. Me tichya hothla hoth lavla. Ti pan mazya kade valali, mla ghatta pakdla mazya angavar pay takla. ani mazya hotha la hoth lavu lagli.

Pahilyanda tichya jibechi chav chakhat hoto. Laych bhari vatat hota. Oli Kiss kela navta kadhi, tichi jib me chatun chatun chokhat hoto. Dole band karun doghe jiba eka mekan madhun sodat navto. Tine mazya kesat hath ghatla hota. Khalun pay halvat mla halvat hoti, javal ghet hoti lamb karat hoti. Kiss todlya vr aamhi dogh ek mekana bagun lajat hoto. Me tichya hatat hath dila.

Me :- kas vatal.

Mummy :- tula ks vatal.

Me :- ashi chav aaj paryant navti chakhli hoti, me kharch chutya aahe, evdhye divas yedya sarkh asli bhari maal la me ignore karat hoto.

Mummy :- hmmm mag mla kiti tarsaval tu, tri me sodla nai. Mla mahit hota kadhi na kadhi tu mla karshil.

Me :- kai karshil?

Mummy :- laych chavat jhalays, ekyachch aahe ka…

Me :- ho, tu jashi ahes tasich fatkal bol tyatch majja yete, tula suit hota te.

Mummy :- mla mahit hota ek divas tu mla jhavnar te, me pan muddmun tula divchat hote gud gud, tuza bulla me kiti vela pakdlay, tathlela asycha sadan kada. Me ch kas maz man marayche mla mahitey.

Me tichya gandi la pakdun mazya var khechla, ti mazya var chadhli, me parat tondat tond ghatal, tichya vajna mule mla lay vel tila vr gheta nai aala. Me tila bajula kela ani var chadhlo.. Tich blouse ughdu laglo.

Tich blouse ughdla ani me pahile gham chatu laglo ticha. Ticha ball tondat bahrla ani chupak chupak awaaj kadhat chokhat hoto.

Mummy :- ssshh aahah aaaaahhh ssshhhb aaahh hhmm.

Me :- kadh na blouse,

Tu uthli ani me ticha blouse kahdla, tichya sadi cha padar khechu laglo.

Mummy :- thamb me kadhte nit gola nko karu.

Tine sadi kadhli, parkar kadhat hoti, me tila thambval,

Me :- thamb me kadhto parkar tu nko kadhus.

Me tila ubhya ubhya mithit ghetla, kiss karu laglo, magun gandi vr hath phrivu laglo. Ticha peticoat cha nada sodla ani payat padla, tichya bochya var chapat marli mast. Ti maze kapde kadhu lagli, me pant kadhun underwear var ubha hoto. Tine mazi chaddi pan kadhli khechun. Ani swata pudh houn mla vakvat bulla pucchit lavat hoti.

Me tila bed var jhopval ani var chadhlo. Amahi dogh ek mekana bagun laych lajat hoto, aamhi dogh sex ne bharlo hoto. Aamchya tondavar disat hota hornyness.

Me ticha hath var kela ani bagal chatu laglo, ti eka hathane maza bulla cholat hoti. Me ticha toh hath pan var kela ani vr chadhun bagal chatu laglo ti pan. Tila saral karun vr chatat khali jau laglo.

Tiche pay fakvel, tichya jhattyan sobat khelat hoto, jhattyan madhye hath ghalun gol gol kes phrivat hoto. Tichya jhanget tond ghatla me. Tine mandi javal karat maz dok jhanget lock kela hota. Tichya ghamacha taja taja vaas yet hota. Mla tithun baher nighu ch vatat navta.

Me donhi hatani pucchi fakvun ticha dana ugdh kela ani tyala chatu laglo. Ti kalvalu lagli, tadfadu, mandya aptu lagli.

Mummy :- aaiag aaaiii aaah ssshhh oofffhhh uufffhh ooohhhhh sshshh aaahhahreeeee deevvaaa…..

Ti mla dhaklaycha lay pryatanta karat hoti me tichi kambar pakdun pucchit tond ghalun Tich pani chatat hoto. Mazi jib sunna padli hoti.

Mummy :- ( lath marat ) sarrk baba jiv gheshil maza.

Me :- ag ata tr fakth chatyla chalu kelay me tu yatch thand padlis.

Mummy :- ( hundke det ) evdha khatarnak asshil vatal navta. Yed kelas mla, eavdhi tr me ata paryany jhavle tyacha sagla milun pan thakle nai.

Me :- ( pucchi vr chapat marat ) bollo hoto na. Aaj me sodnar nai tula.

Me tichya tondajaval gelo ani tichya hatat maza bulla dila.

Me :- dhar uthav yala. Tondat ghe….

Mummy :- tondat???

Me :- ghetla nai ka kadhi? Tondat ghaychi fashion aahe aajchi.

Tine skin mage keli, mazya supdya vr maz precum aala hota themn bhar. Tine te chatla jiben.

Me :- kashi aahe chav.

Mummy :- ( hotavar jib phirvat ) mast.

Me :- ghe mag, chat man bharun.

Tine bulla chokhayla chalu kela. Tondat bharla ani mla bagat chokhu lagli. Tila tas bagun ekdum randi chi feel yet hoti. Me tiche kes pakdun tich tond jhavu laglo. Maza bulla ata baher karu laglo. ubha rahun mla nit jamat navta, me khali jhoplo ani tila bulla chokhayla sangital.

Me :- chat na, jib ghal aat, chokhovar sarkh chokh naa ata ghe aaah ssshh aah chokh chokh mazi jaan.

Ti dole band karun nonstop chokhu lagli. Ti kharch lollypop samjat hoti. Me videot pan evdha man lavun chatnarya actress aaj paryany bagitlya navtya. Me tiche kes pakdun maza kaam karat hoto. Tond jhavat hoto, mla control nai jhala me tichya ghasyat mazya chikachi chrikandi udavli, maza ghatta pandhara chik tine mla dakhval jibe vr. Ti chingam sakrh chavun chavun gilun geli.

Pan tevhach achanak waiter ala. Tyane tad kan door ugdhla. Mummy la maza bulla chokhatna bagital tyane.

Waiter :- time ho gaya hai. Fine lagega aur ruke toh.

Aamhla kai react karaycha adhich toh parat door lavun baher gela.

Mummy :- tu dar navta lavlas ka.

Me :- ( tension madhye ) latch aahe na, me pudh kela aapo aap lagla. Me uthun check Karyla gelo tr tevha pan ughdla, me varchi kadi navti lavli. Dara baher toh ubha hota ani ek ajun manus ani bai ubhi hoti tyachaya mage. Bai ne scarf lavla hota. Toh aamhla aavar manla.

Me dar lavla ani aamhi kapde ghalu laglo. Pata pata sadi ghatli tine ani me kapde, aamcha saman check kela ani bher padlo. Tine sadi ne tond lapval ani ya veli. Toh waiter tila bagat hota. Tyane tya couple la aat ghalavla aamhi jau laglo. Tr waiter direct mummy kade ala ani bolu lagla.

Waiter :- nayi aayo ho kya, kaha se ho, kitna leti hai, mai custmer launga toh kitna degi per customer as tas

ti ghabrun baher padli me counter varun adhar card ghetla ani aamhi parking madhye aalo. Tine mla gadi kadhyla lavli. Aamhi ghari alo, tevha tine sadi kadhli, tr ti nagdi hoti, tine bagetun peticot kadhla ani ghalu lagli.

Mummy :- nahsib ghara paryant aale, mla kiti bhiti vatat hoti koni bagital, sadi sutli tr.

Me :- ag tu asich aali, sutla asta tr.

Mummy :- mag kiti ghai ghai tith, tya waiter ne tr mla kas bagital, ata parat kadhi jaych nai tikde.

Me :- haa, dusra hotel shodu tension nko gheus.

Aamhi dogh rest karu laglo, thodya velane ti uthun chala thevyla geli.

Mitrano next part madhye tila kas randi banvun jhavlo he sangen. Comment karun sanga story continue thevaychi aahe ka nai.

This story Mummy la nel lodge var – 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 2, 2023 — 11:21 pm