मम्मीच्या मैत्रिणीला झवलो – १

माझं नाव रोशन असून वय 21 वर्षे आहे. मी आपल्या सर्वांसमोर एक किस्सा सांगत आहे जो माझ्या मम्मीच्या मैत्रिणीसोबत घडला. माझ्या मम्मीची मैत्रीण सुहाली 36 वर्षांची होती. ती पहायला माधुरी दीक्षित सारखी होती. तिचे पती मॅनेजर होते जे कंपनी टूर निमित्त नेहमीच बाहेर जायचे. तिचे दोन मुलं होते. एक मुलगा दुसऱ्या शहरात शिकत होता. तर त्यांच्या मोठ्या मुलाचं काही महिण्याआधी लग्न झालं होतं.

माझ्या मम्मीची ती काही दिवसांपूर्वीच नवी मैत्रीण बनली होती. आता तर ती आमच्या घरीही यायला लागली होती. सुहाली आंटी नेहमीच साडी नेसायची. माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल काही वाईट विचार नव्हते.

एक दिवस ती आमच्या घरी आली आणि माझ्या मम्मीला म्हणाली, “अगं मला रोशन सोबत काही काम असलं तर त्याच्याकडून मी करवून घेऊ का?” माझ्या मम्मीने होकार दिला, “तुम्हाला कोणतही काम पडलं तर माझ्या मुलाला सांगा. हा करून देईल.”

मग काय होतं? सुहाली आंटी मला घरी बोलावून काहीना काही काम सांगत राहायची. आणि अशाप्रकारे मी त्यांच्या घरी जायला लागलो. मी कधी त्यांच्या घरात पूर्णपणे फिरलो नव्हतो. हॉलमधूनच सामान देऊन परत जायचो.

एक दिवस तिने मला फोन केला, “रोशन माझ्यासोबत बाजारात चल ना. मला काही वस्तू घ्यायच्या आहेत.”

त्या दिवशी हलका पाऊस येत होता. मी आणि आंटीच्या घराबाहेर आलो आणि फोन केला. ती बाहेर आली. काय साडी नेसली होती तिने! निळ्या रंगाची सेक्सी साडी होती. याच्या आधी मी तिला कधी एवढं लक्षपूर्वक बघितले नव्हतं. कारण मी त्यांच्याबद्दल वाईट विचार करत नव्हतो.

मी बाईकवर आंटीला घेऊन बाजारात आलो. तिने काही खरेदी केली आणि मग एका स्त्रियांच्या दुकानात गेली जिथे ब्रा, पॅंटी आणि तत्सम स्त्रियांच्या सेक्सी अंतर्वस्त्रे मिळतात. मी दुकानाच्या बाहेरच थांबलो.

आंटी म्हणाली: रोशन काय झालं?

मी म्हणालो: आंटी तुम्ही जा आत.

आंटी म्हणाली: चल ना आत. काही नाही होत लाजू नकोस.

मी ऑंटी सोबत दुकानात शिरलो. ऑंटीने काऊंटरवरच्या मुलीला काही ब्रा आणि पॅंटी दाखवायला सांगितल्या. तिच्या बुब्स आणि गांडीचा आकार तर मोठाच होता. तिने त्या आकाराच्या चार-पाच ब्रा आणि पॅंटी घेतल्या.

खरेदी झाल्यावर आम्ही घरी यायला लागलो. तेवढ्यात पावसाला सुरुवात झाली आणि आम्ही दोघेही भिजलो. घरी पोहोचता पोहोचता तर पाऊस आणखी जोराचा आला.

आंटी म्हणाली: रोशन ये लवकर आत.

मी पटकन बाईक पार्क करून ऑंटीसोबत तिच्या घरात आलो.

ऑंटी म्हणाली: रोशन हा घे टॉवेल. पटकन कपडे काढ नाहीतर तब्येत खराब होईल.

मी म्हणालो: आंटी पाऊस थोडा कमी झाला की मी जाईन घरी.

ऑंटी म्हणाली: अरे रोशन तुझे कपडे पूर्णपणे ओले झाले आहेत. असेच घालून राहशील तर तू आजारी पडशील.

मी तिची गोष्ट मानली आणि कपडे काढून टॉवेल लपेटला. ऑंटी आपल्या रूममध्ये कपडे बदलायला गेली. ती जेव्हा वापस आली तेव्हा काय दिसत होती गुलाबी रंगाच्या मॅक्सीमध्ये ती!

येताच ती म्हणाली: रोशन मी तुझ्यासाठी चहा बनवून आणते.

लगेच ती चहा घेऊन आली आणि माझ्या समोर बसली. आम्ही दोघेही चहा प्यायला लागलो. आमच्या गप्पा गोष्टी सुरु झाल्या.

“रोशन तू काय करत असतोस आणि तुला काय करायचं आहे समोर?”

मी तिला त्याचं उत्तर दिलं.

काही वेळाने ती म्हणाली: रोशन मी आणलेली खरेदी थोडी तपासते की ब्रा पॅंटी सर्व काही बरोबर आहे कि नाही तर? जर बरोबर नसेल तर तू बदलवून आणशील.

मग ती बेडरूम मध्ये गेली आणि थोड्या वेळातच तिने मला आवाज दिला, “रोशन इकडे ये बरं थोडा आतमध्ये.”

मी टॉवेल मध्येच बेडरूम मध्ये शिरलो. आत जाताच माझे डोळे विस्फारले. ऑंटी ब्रा आणि पॅन्टीत होती. ती ब्रा ची हूक लावायचा प्रयत्न करत होती. मला थोडसं अवघडल्यासारखं वाटलं म्हणून मी आज हॅलो नाही म्हणालो.

ती म्हणाली: अरे ये नं आत.

मी हिम्मत करून आत गेलो.

आंटी म्हणाली: रोशन जरा याला घालायला माझी हेल्प कर.

मी म्हणालो: हो आंटी.

मी तिच्या ब्रा ची पट्टी लावायला लागलो. सोबतच समोरच्या आरशात मी चोरून तिचे मोठाले बुब्स पाहायला लागलो.

ऑंटी म्हणाली: रोशन तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का रे?

मी चूपच राहिलो.

ती परत म्हणाली: सांग ना, मी कुणालाच नाही सांगणार.

मी म्हणालो: आंटी असं काही नाही. माझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही आहे.

ती म्हणाली: खोटं बोलत आहेस ना तू?

मी म्हणालो:  खरच आंटी मला आजपर्यंत कोणी मिळालीच नाही.

आंटी म्हणाली: तुला कशा प्रकारची मुलगी हवी?

मी म्हणालो: जी माझ्यावर गाढ प्रेम करेल आणि सर्व सुख देईल.

ती म्हणाली: हो बरोबर आहे.

मी ऑंटीची ब्रा लावून दिली. लगेच ती माझ्या समोर तोंड करून वळली. तिच्या छातीवरचे मोठे मोठे पठार पाहून माझा लवडा उभा झाला. त्याचा उभार माझ्या टॉवेलमधून स्पष्ट दिसायला लागला.

सुहाली आंटीने ते पाहिलं.

ती म्हणाली: रोशन जरा ती ब्रा मागे ठेवली आहे ती दे बरं. तिला लावून बघते आता.

मी तिची दुसरी ब्रा आणायला गेलो. तेव्हापर्यंत आणि तिने आपली ब्रा काढली आणि माझ्यासमोर फक्त पॅंटी वरच उभी राहिली. माझं तर डोकंच काम करत नव्हतं.

ती म्हणाली: आण इकडे. मी तिच्याजवळ गेलो आणि ब्रा तिला दिली.

ती म्हणाली: काय झालं रोशन कधी कोण्या स्त्रीला अर्धनग्न पाहिलं नाहीस का?

मी म्हणालो: नाही ना. फक्त व्हिडीओ मध्ये पाहिले.

आंटी माझ्या टॉवेल मधल्या उभाराकडे खट्याळ इशारा करत म्हणाली: हे काय आहे?

मी लाजून म्हणालो: काहीच नाही.

ती माझ्या टॉवेलच्या उभारावर स्पर्श करत म्हणाली, “ह्याला तर काहीतरी सांगायचा आहे वाटते.” मी तिचे बोलणे ऐकून पागलच व्हायला लागलो. तिने माझा टॉवेल काढला आणि माझा उठलेला लवडा तिच्या समोर ठाकला.

ती म्हणाली: मी त्याला शांत करते आणि ती माझा लवडा हलवायला लागली. मी तिला लगेच माझ्याकडे खेचलं आणि तिच्यावर किस करायला लागलो.

ऑंटी म्हणाली: रोशन खूप दिवसांपासून तुझ्या अंकलने माझ्यावर प्रेम केलेलं नाही त्यामुळे मी हे सर्व करत आहे. जर मी तुला आधीच हे सर्व करायला सांगितली असती तर तू माझ्याशी बोलला पण नसता.

मी म्हणालो: ऑंटी असं काही नाही. आजपासून मी तुम्हाला प्रेम देईन.

आंटी मला किस करायला लागली. आम्ही दोघे बेड वर गेलो. तिच्या पॅंटीवरच मी तिची पुच्ची मसाजायला लागलो. मोठाले बुब्स मी तोंडात भरत होतो. तिच्या तोंडून मदमस्त सुस्कारे निघत होते.

मी तिची पॅंटी काढली. मी पाहिलं की तिच्या पुच्चीवर काहीच केस नव्हते.

ती म्हणाली: आजच शेव्ह केली आहे मी. आज तुला भेटायचं होतं ना!

ती माझा लंड पुढं-मागं करायला लागली. मी तिचे बुब्स चुसत तिच्या बेंबीवर आलो.

ती म्हणाली: रोशन आता तुझ्या आंटीचा अंत पाहू नकोस. तुझा लवडा आत सोड!

मी तिच्या टांगा पसरवल्या आणि तिच्या पुच्चीवर आपल्या लंड ठेवला. हळूहळू मी तो आत घालायला लागलो. एक मोठा धक्का दिला आणि तिच्या तोंडून चित्कार निघाले. मी माझी गती वाढविली तसे तिचे आवाजही वाढले. काही वेळ पर्यंत मी तिला चोदत राहिलो.

दहा मिनिटाच्या झवण्यातच माझा लंड पाणी सोडायला लागला.

ऑंटी म्हणाली: अरे हे काय इतक्या लवकर?

मी म्हणालो: ऑंटी ही माझी पहिलीच वेळ आहे ना. दुसऱ्या राउंडला बघा कसा झवतो ते.

त्यानंतर सुहाली आंटी ने माझ्याकडून कसं चुदवून घेतलं त्याचं वर्णन मी समोरील भागात करेन.

[email protected]