नैनितालच्या भाभी ची जवाजवी

हि गोष्ट माझी मैत्रीण च्या पती मुकेश ची आहे आणि त्याचे लग्न जाले त्या आधी ची आहे, मला आता त्या घटने विषयी माहिती मिळाली होती.

असे तर हि घटना लग्न झाले त्या आधी ची आहे त्यामुळे माझ्या मैत्रिणी ने तिच्या पती मुकेश ला माफ करून टाकले आहे.

लग्न झाले त्या आधी मुकेश मुरादाबाद मध्ये नोकरी करत होता, त्याचे घर चौथ्या मजल्या वर असलेल्या एका रूम मध्ये होते. त्याच्या आजू बाजूला इमारती दोन मजली होत्या त्यामुळे आजू बाजू च्या घरा मध्ये पहायची संधी त्याला मिळत होती.

हो शेजार चे घर पण चार मजली होते ज्याची खिडकी मुकेश च्या गच्ची वर उघडत होती पण त्या चार मजली घरा मध्ये फक्त पती पत्नी राहत होते जे कधी पण वर येत नव्हते.

त्यांची नावे नील आणि नेहा होती, मुकेश त्याना भैया आणि भाभी म्हणून हाक मारत होता.

भाभी एकदम कसलेल्या शरीराची मालकीण होती आणि भैया बरोबर ऑफीस मध्ये नोकरी करत होती.

तेव्हा फेब्रुवारी ची थोडी थोडी थंडी पडत होती आणि तो रविवार होता आणि तेव्हा मुकेश ला ऑफिस ला जायचे नव्हते.

त्याने त्याच्या अंगावर तेल लावले होते आणि मग तो उघड्या वर गच्ची वर झोपला होता, त्याने फक्त चड्डी घालून ठेवली होती.

तेव्हा अचानक त्याची नजर समोर च्या गच्ची वर गेली होती.

तिथे चादर लावून एक रूम बनवली गेली होती पण वारा आला कि चादर उडत होती आणि त्यामुळे आत मध्ये जे आहे ते सर्व काही दिसत होते.

मुकेश ने एकदम लपून पहिले तर तिथे एक माणसाची मालिश करायचे काम चालू होते.

मालिश करणारी त्या माणसाची पत्नी आहे असे वाटत होते.

ते मालिश करताना दोघे मस्ती पण करत होते.

मालिश झाली कि त्या महिले मी त्या माणसाची चड्डी पण काढून टाकली होती आणि त्याच्या लंड वर पण मालिश करू लागली होती.

मालिश करताना त्या माणसाचा लंड एकदम ताठला होता आणि त्याने त्या महिलेला आपल्या वर ओढून घेतले होते.

मग त्या नंतर त्या दोघांनी गच्ची वर बसून सेक्स केले होते.

हे सर्व पाहून आता मुकेश चा लंड पण हालचाल करू लागला होता.

पण इथे तर त्याला सर्व काम त्याच्या हाताने करायचे होते.

मग त्याने हातावर तेल घातले अन लंड ची मालिश करून तो उन्हात झोपला होता.

त्याचा लंड एकदम कुतुबमिनार सारखा ताठला होता.

झोपत झोपत त्याला तिथेच डोळा लागला होता.

अचानक काही वेळाने मोबाईल ची रिंग वाजली होती आणि त्याची झोप उडाली होती.

मग त्याने कसे तरी झोपेत फोन उचलला होता, तिकडून कोणत्या तरी बाई चा आवज होता तर मुकेश म्हणाला कि कोण आहे?

तर तिथून हसत हसत आवाज आला कि नेहा भाभी बोलते आहे, तू त्याला फक्त तेल पाजतोस कि त्याचा काही वापर पण करतोस?

मुकेश एकदम चकित होऊन नेहा च्या घरा कडे पहिले कि तिची खिडकी उघडी होती आणि तिथे नेहा भाभी उभी होती.

मग मुकेश ने पटकन टोवेल गुंडाळला होता आणि मग तो म्हणाला कि काय भाभी.. तुम्ही तर कधी वर येत नाही.. तर आज काय झाले??

भाभी हसत हसत म्हणाली : आज वर आले त्यामुळे तर हे मला पाहायला मिळाले आहे. कोणा कडून तरी याचे पाणी काढून घे नाही तर प्रोब्लेम होऊन जाईल. मग तिने पन हसत हसत खिडकी बंद करून टाकली होती.

आता जेव्हा पण मुकेश ला नेहा भाभी भेटत होती तेव्हा ती हसत होती आणि मुकेश एकदम लाजून तिच्या समोरून निघून जात होता.

पुढच्या रविवारी जेव्हा तो गच्ची वर झोपायला जात होता तेव्हा त्याला समजले कि नेहा भाभी च्या जिन्या वरून कोणी तरी वर चढते आहे.

मग तो पटकन त्याच्या बाथ रूम मध्ये निघून गेला होता.

त्याच्या बाथ रूम मधून नेहा भाभी ची खिडकी सरळ दिसत असते.

थोड्या वेळाने नेहा भाभी ने खिडकी उघडली होती आणि म्हणाली कि बघ इथे कोणी पण नाही आहे.

आणि मग तिथे नील भैया पण आले होते आणि म्हणाले कि मुकेश कोठे तरी गेला आहे असे वाटते आहे.

हो मला पण असेच  वाटत आहे.

मग नेहा भाभी असे म्हणून पुढे आली आणि नील भैया ला कीस करू लागली होती.

समोर बाथ रूम मध्ये असलेल्या मुकेश चे श्वास आता वाढू लागले होते.

थोडा वेळ कीस वीस करून मग नेहा भाभी ने तिचा टोप काढून टाकला होता आणि तिचे बोल नील च्या समोर करून टाकले होते.

उफ्फ.. हे पाहून आता मुकेश ची हालत खूप खराब झाली होती.

मग काही वेळाने भाभी ने नील चे कपडे काढून टाकले होते.

नील चा लहान लंड पाहून आता मुकेश पण हैराण झाला होता आणि तो विचार करू लागला कि इतकी गरम असलेल्या नेहा भाभी ला नील कसे काय शांत करत असेल.

तेव्हा खिडकी बंद झाली होती आणि समोर दिसणारे हॉट दृश्य पण दिसणे बंद झाले होते.

हि घटना झाली त्याला आता एक महिना उलटला होता.

मग एक दिवस मुकेश ने त्याच्या मित्रा बरोबर नैनिताल ला फिरायचा प्लान बनवला होता.

तो तीन दिवसाचा टूर होता आणि तेव्हा बस ने जायचे होते, बस चे बुकिंग करून टाकले होते.

ठरलेल्या वेळी मुकेश पण बस स्टेन्ड वर पोचला होता.

तेव्हा त्याच्या मित्राचा फोन आला होता कि तो आता अडचणी मध्ये अडकला आहे त्यामुळे तो नैनिताल ला जाऊ शकणार नाही आहे.

मग हे ऐकून मुकेश पण म्हणाला कि मी पण जाणार नाही तर त्याचा मित्र म्हणाला : नैनिताल मध्ये जाऊन दुसर्या लोकांबरोबर मैत्री करून घे त्यामुळे तुझा चांगला टाईम पास होऊन जाईल.

मग जेव्हा नैनिताल ची बस जेव्हा निघणार होती तेव्हा अचानक त्या मध्ये नील घुसला होता.

त्याला पाहून आता मुकेश एकदम हैराण झाला होता.

त्याच्या मागो माग नेहा भाभी पण येऊ लागली होती.

भाभी ने मोठ्या गळ्याचा टोप घातला होता आणि खाली बहुतेक ब्रा घातली नव्हती त्यामुळे तिचे बोल हलताना दिसत होते.

मुकेश ला पाहून भाभी म्हणाली : अरे मुकेश तू पण नैनिताल ला जातो आहेस का?

हो भाभी मुकेश म्हणाला.

चला चांगले राहिला आम्ही पण नैनितला ला जतो आहे.

नैनिताल ला जाऊन त्यांनी मुकेश ला त्यांच्या शेजारच्या रूम मध्ये ठेवून घेतले होते.

भैया ने सांगितले कि त्याला एक कामा साठी इथे येणे जाले होते.

ते दुसर्या दिवशी सकाळी निघून गेले होते आणि रात्री ८ वाजे पर्यंत परत आले होते.

मुकेश पण दिवस भर नैनिताल चे सर्व काही पाहत होता.

रात्री ९ वाजता तो त्याच्या रूम च्या समोर उभा राहून त्याच्या समोर चे दृश्य पाहत होता.

समोर मैदानात काही मुळे क्रिकेट खेळत होती.

अचानक नील रूम मधून बाहेर निघाला होता त्याने क्रिकेट चा खेळ पहिला तर तो खुश झाला होता, तो मुकेश ला म्हणाला कि तो बघायला मैदानात जातो आहे आणि रूम मध्ये नेहा अंघोळ करते आहे तर जेव्हा ती बाहेर येईल तेव्हा तिला हे सांग.

असे म्हणून नील निघून गेला होता.

समोर नील चा दरवाजा उघडा होता.

त्याच्या रुम मधून भाभी च्या अंघोळ करायचा आवाज पण येऊ लागला होता.

मुकेश गप चूप रूम मध्ये घुसला होता आणि त्याने आत मधून दरवाजा बंद करून टाकला होता.

त्याच्या श्वास ची गती खूप जास्त वाढली होती.

मुकेश पटकन बेड वर झोपला होता आणि त्याने तिथे असलेली चादर अंगावर घेतली होती.

त्याने चादर अशी घेतली होती कि त्यातून बाथ रूम चा दरवाजा सरळ सरळ दिसू लागला होता.

थोड्या वेळाने नेहा भाभी बाथ रूम मधून बाहेर आली होती.

एकदम नागडी ती बाहेर आली होती.

उफ्फ काय मस्त बोल होते नेहा भाभी चे. एकदम कसलेले.

हळू हळू ती बेड पर्यंत आली होती आणि म्हणाली कि काय झाले? माझा आज दमला आहे का? माझे बोल पिणार नाही का? घे माझे बोल पी.. तुझ्यात ताकद येईल माझ्या राजा.

रूम मध्ये थोडा उजेड होता.

नेहा भाभी ने पुढे येऊन मुकेश च्या तोंडात तिचे बोल देऊन टाकले होते.

मुकेश हळू हळू चोकू लागला होता.

थोड्या वेळाने नेहा भाभी अहः ओह्ह अहह करू लागली आणि म्हांली कि आज तर माझा राजा नवीन स्टाईल मध्ये बोल पितो आहे. जोर लावून प्यायचे विसरला का?

आता हे ऐकून मुकेश ने तिचे बोल जोर जोराने चोकने चालू करून टाकले होते.

मग नेहा भाभी चे अहः ओह अह्ह्ह हो अहह ह्होह हः उम्म अहः ओह्ह हा आवाज वाढू लागले होते आणि ती म्हणू लागली होती कि राजा त्याचे काम विसरतो आहे माझ्या पुच्ची मध्ये बोट कोण करणार?

मुकेश विचार करू लागला होता कि आज तर मी पकडला जाणार आहे.

किती सोपे वाटत होते पण आता खूप अवघड वाटते आहे.

अस विचार करून त्याने भाभी च्या पुच्ची मध्ये बोट घातले होते.

पुच्ची मध्ये खूप पाणी भरले होते.

पुची मध्ये बोट जाताच तिचे आवाज वाढू लागले होते आणि ती म्हणाली कि आता माझा राजा मला त्याचा लंड पाजणार आहे.

मग ती हळूच खाली गेली आणि तिने मुकेश चा लंड तोंडात घेतला होता.

ती असे चोकत होती कि असे वाटत होते कि किती दिवसाची तहानलेली आहे.

अचानक तिने लंड चोकने बंद केले आणि ती ओरडली कि मुकेश आता घाबरायचे काही कारण नाही आहे, मला माहिती आहे कि इथे नील नाही तू आहेस..

मुकेश तर एकदम चकित झाला होता.

भाभी ने पटकन चादर काढून फेकून दिली होती आणि तिच्या पुच्ची मध्ये मुकेश चा लंड टाकून दिला होता. ठोक मला ठोक अजून ठोक मला फाडून टाक माझी पुच्ची…

मुकेश ला पण समजले होते कि त्याचे सिक्रेट समजले आहे त्याने भाभी ला एकदम पकडले होते आणि एकदम ताकदीने लंड चा ठोका मारला होता.

आह ओह्ह अह्ह्ह ओह्ह हाह्ह फाडून टाक माझी पुच्ची.. कुत्री सारखी ठोक मला आह्ह हप अह्ह्ह हप अह्ह्ह.. मला खूप मजा येते आहे.. अजून ठोक मला.

मुकेश ने एकदम स्पीड मध्ये भाभी ला खाली घेतले होते आणि पूर्ण ताकदीने झटके मारणे चालू करून टाकले होते.

त्याचे दोन्ही पण हात भाभी चे बोल घासत होते.

भाभी चे आवाज आता रूम मध्ये घुमू लागले होते.

पाच मिनिट नंतर मुकेश आणि नेहा जोराणे ओरडले होते आणि ते एकदम झोपले होते.

एक तास नंतर नेहा भाभी ने नील ला फोन केला होता आणि म्हह्णाली कि मेच ची एक इनिंग पूर्ण झाली आहे, दुसरी इनिंग चा मेच पहायचा असेल तर रुम मध्ये येऊ शकतोस.