नयना भाभीला जवण्याची गोष्ट

हेलो माझे नाव पंकज आहे आणि मी मध्य प्रदेश चा आहे. माझेवय २२ आहे आणि माझ्या लंडाचे माप ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड आहे. ही गोष्ट माझ्या शेजारी राहणाऱ्या नयना भाभीची आहे, तिचे वय २४ आहे, ती दिसायला पातळ आहे आणि सावळी आहे आणि तिचे फिगर ३०-२८-३२ आहे. ती आमच्या घराच्या शेजारी राहाते. आणि आमचे दोघांचे चांगले जुळायचे आणि आम्ही एकमेकाबरोबर खूप बोलायचो. ती शिकलेली नव्हती आणि मला मोबाईल वर तिच्या नवर्याबरोबर बोलण्यासाठी कॉल लावून लावून द्यायला सांगायची. आणि मी माझ्या फोनवरून तिच्या नवर्याचे आणि तिचे बोलणे करून देत असे.

त्याचे असे जाले कि एक दिवस मी तिला त्याच्या नवर्या बरोबर फोन लावून दिला आणि तिचे त्याच्या बरोबर काही तरी बोलणे झाले आणि ती भांडू लागली आणि तिचा नवरा रागाने तिला तुझ्या आईची गांड म्हणाला आणि मी ऐकून हसू लागलो. ती लाजली आणि मला फोन देऊन निघून गेली.

एक दिवस तिने मला आवाज दिला- अभिषेक मला मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी कार्ड आणून दे.

मी कार्ड आणून तिला द्यायला गेलो तर तिच्या घरात कोणी नव्हते.

तेव्हा मला बाथरूम मधून आवाज आला आणि मी समजलो कि भाभी अंघोळ करायला गेली आहे. त्यांच्या बाथरूम मध्ये कडी नव्हती तर दरवाजा अर्धा उघडा होता. मी हळू हळू बाथरूम कडे गेलो आणि आत पाहू लागलो.

मी पहिले भाभी एकदम नागडी होऊन शरीरावर साबण लावत होती, ती हाताने तिची पुच्ची घासत होती.

हे पाहून माझा लंड उभा जाला आणि गडबडीत माझा हात दरवाज्याला लागला. तिला समजले कि कोणी तरी आहे आणि तिला वाटले कि मी आहे आणि ती काही बोलली नाही.

मी खोलीत येऊन बसलो.

जेव्हा ती अंघोळ करून आली, तेव्हा ती टोवेल गुंडाळून होती, काय मस्त माल दिसत होती.

ती येऊन मला घुरू लागली आणि मला म्हणाली- तू आता बाथरूम जवळ काय करीत होतास?

मी काही बोललो नाही.

ती : मी तुझ्या आईला सांगेन… तू मला अंघोळ करताना पाहत होतास.

मी घाबरलो आणि तिला म्हणालो- प्लीज भाभी असे करू नका.. मी परत असे काही करणार नाही ..प्लीज..

ती थोडी हसली आणि म्हणाली- मी जे सांगेन ते तुला करावे लागेल

मी तिला पटकन हो म्हणालो

तू मला नागडी पाहिलेस आता मला तुझे काही तरी दाखव

तर मी विचारले- काय दाखवू?

तर तिने माझ्या लंडाकडे इशारा केला जो अजून ताठ्लेला होता. ती म्हणाली तो मला दाखव.

एवढे बोलून तिने माझा लंड पकडला आणि चोळू लागली.

मी पण तिचे गाल पकडले आणि कीस करू लागलो. काही वेळाने ती आह्ह अहः उम्म्म करू लागली.

मी एक हाताने तिचा टोवेल काढला आणि ती एकदम नागडी झाली. माझ्या डोळ्या समोर तिचे बॉल नाचू लागले. तिची काळी पुच्ची आणि त्यावर केस मला अजिबात आवडले नाही.

मी म्हणालो चला भाभी आज तुमचे केस काढून टाकू.. ती तयार झाली.

मी तिला जमिनीवर झोपवून पाय पसरायला सांगितले. मी तिचे केस काढू लागलो आणि काही वेळाने तिची पुच्ची चमकू लागली.

मग मी माझी पेंट आणि टी शर्ट काढून टाकली आणि मी फक्त चड्डीत होतो.

भाभी तिच्या गुडघ्यावर बसली आणि माझी चड्डी खाली सरकवली आणि माझा लंड तिच्या समोर गेला.

मी तिला म्हणालो- चोक याला.

आणि भाभीने माझा लंड तोंडात घेऊन गपागप चोकायला सुरुवात केली, असे वाटत होते कि ती आज माझा लंड खाऊन टाकेल.

पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरेसमोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मित्रांनो मला खूप मजा येत होती आणि आता ती स्स्स करत होती आहहहा उम्म्महाअ उम्म्म्ममम उम्म्म आह्ह्ह्ह प्लीज आईईईईइ प्लीज आईईईइ थोडा आणि जोराने चोक तिला. तू आज तिला खाऊन टाक आह्ह्हह्ह्ह. मित्रांनो तिच्या तोंडून येणारे आवाज मला वेड लावत होते. मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. तिने काही वेळाने तिच्या पुच्चीचा रस माझ्या तोंडात टाकला.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो. तिने मला सांगितले कि प्लीज थोडा हळूहळू कर मला खूप त्रास होईल कारण तुझा हा खूप लांब आणि मोठा पण आहे. मी तिला म्हणालो कि तू अजिबात काळजी करू नको, मी एकदम हळू करेन ज्याने तुला जास्त त्रास होणार नाही, पण थोडा होईल. तो तुला सहन करावा लागेल, तुझा तो त्रास पुढे जाऊन तुला आनंद देईल.

आता मी उठून  तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि माझ्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्ची वर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो आणि तिच्या पुच्चीची सील तुटली होती. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

मी तिला १५ मिनिटे जवले आणि तिच्या पुच्चीत माजा गरम गरम लावा सोडला. मित्रांनो ही जवाजवी माझा पहिला अनुभव होता आणि काही वेळाने आम्ही एकमेकांच्या शरीराने खेळू लागलो. आणि माझा लंड पुन्हा उभा होऊ लागला. तिने माझा लंड खूप वेळ चोकला आणि मी तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला जोराने चोकत होतो आणि ती म्हणत होती वाह आह्ह्ह्हह उम्म्म उईईईई मेले मी उफ्फ्फफ्फ.

मग मी तिला उठवले आणि कुत्री बनवले. तिच्या पुच्ची वर माझा लंड लावला आणि एक जोरात ठोका दिला आणि मी तिला सतत २० मिनिट ठोके देऊन जवली. ती माझ्या ठोक्याच्या स्पीडने खूप माजली होती आणि त्या जवाजवी नंतर मी तिच्या पुच्चीला खूप चाटली आणि तिने माझ्या लंडाची तहान भागवली. आता भाभी माझ्या लंडाची वेडी झाली होती. तिला जेव्हा खाज सुटायची तेव्हा ती मला बोलवायची आणि मी तिला शांत करायचो.