ऑफिसर सोनिया बरोबर मस्ती

हेलो मित्रांनो माझे नाव ललित आहे. हि सेक्स स्टोरी माझी आणि एक पोलीस वाली च्या मधली आहे कि कसे आम्ही दोघे भेटलो ओहोट आणि मग कसे आमच्या मध्ये ते सर्व झाले होते जे मी कधी विचार पण केला नव्हता आणि जे एक जवान मुलगा आणि एक जवान मुली च्या मध्ये घडत असते.

हि गोष्ट आज पासून काही ७ महिने पूर्वीची आहे आणि तेव्हा माझी बाईक चोरी झाली होती. मी माझ्या काही कामा साठी माझ्या घर पासून ७० किमी दूर गेलो होतो, मग मी तिथे माझ्या बाईक ला लोक लावले होते आणि मी आत गेलो होतो. मग मी थोडा वेळाने माझे काम पूर्ण केले होते आणि मग मी जेव्हा बाहेर आलो तेव्हा पहिले कि माझी बाईक तेव्हा तिथे दिसत नव्हती जिथे मी तिला उभी केले होते. मग मी इकडे तिकडे पाहू लागलो ओहतो आणि मग मी खूप वेळ तिला शोधले पण मला ती अजिबात सापडली नाही तर मग मी १०० नंबर वर कोल केला होता आणि मी त्या नंबर वर पाच वेळा कोल करून पण कोणी फोन उचलला नाही आणि मग मी खूप निराश झालो होतो आणि तेव्हा मला खरेच वाटले कि पोलीस कधी पण खरी गरज असताना मदत करायला हजर होत नाही.

मग मी तिथून सरळ पोलीस स्टेशन ला गेलो होतो आणि मग मी तिथे पोचलो तेव्हा तिथे फक्त एक लेडीज पोलीस ऑफिसर आणि एक जेन्ट्स पोलीस कोन्स्टेबल होता आणि ते तीथे बसले होते मग मी त्यांना माझी सर्व कहाणी सांगितली होती कि कसे करून माझी बाईक चोरी ला गेली आहे.

पण पोलीस तर पोलीस असतात आणि ते तर बिगर पैसे देता कोठे काही ऐकत असतात? मग मी कसे तरी शिपायाला २०० रुपये दिले आणि मग माझा अर्ज दिला होता, मग एक शिपाइ माझ्या बरोबर आला होता जिथून माझी बाईक चोरी जाली होती आणि मग त्याने सर्व काही पहिले होते आणि मग तो सर्व काही पाहून मला म्हणाला कि तुम्ही आता उद्या नाहि तर परवा या तेव्हा तुमची तक्रार नोंदवून घेतो.

मग मी त्या शिपाई चा नंबर घेऊन माझ्या घरी आलो होतो. मग मी जेव्हा दोन दिवस नंतर त्याला कोल केला तर त्याने अजून मला दोन दिवस नंतर यायला सांगितले होते आणि मग मी दोन दिवसांनी सरळ पोलीस स्टेशन ला गेलो होतो तेव्हा तो शिपाई तिथे नव्हता.

पण एक लेडीज पोलीस होती आणि मग मी तिच्या जवळ जाऊन झोपलो होतो आणि मग मी तिच्या बरोबर बसून बोलू लागलो होतो कि ती कुठली आहे मी कुठला आहे आणि मग मला समजले कि ती माझ्या गावाच्या जवळ ची राहणारी आहे फक्त १५ किमी दूर आहे माझ्या गाव पासून. मग मी एक तास वाट पहिली होती आणि तो शिपाई काही आला नाही आणि मग मी त्या पोलीस वाली कडून एस.ओ चा नंबर घेतला होता आणि मग कोल केला आणि मग माझी सर्व कहाणी सांगून टाकली होती.

मग तो मला म्हणाला कि ते शिपाई तर बाहेर गेले आहेत आणि तुम्ही उद्या नाही तर परवा या तुमचे काम होऊन जाईल आणि मग मी त्याला थेंक यु म्हणून माझा कोल कट करून टाकला होता. मग मी त्या पोलीस वाली बरोबर बोलत राहिलो होतो, मग मला तिने बोलता बोलता म्हणले कि एक काम कर तू मला तुझा नंबर देऊन जा आणि मी तुला कोल करते.

मग मी तिला माझा नंबर दिला होता आणि तिथे एक मुलगी पण  होती जी एक कम्प्युटर ऑपरेटर होती आणि ती दिसायला कमाल होती पण ती पोलीस वाली तिच्या पेक्षा जास्त कमाल दिसत होती. मग २ दिवस नंतर माझ्या फोन वर एक अनोळखी नंबर वरून मिस कोल आला होता.

मग मी तो नंबर त्रु कोलर वर पहिला तर त्यावर लिहिलेले आले नाव सोनिया आणि त्या पोलीस स्टेशन चा पत्ता आला होता पण त्या पोलीस वाली चे नाव सोनिया होते, मग मी पटकन त्या नंबर वर कोल केला होता आणि मग तेव्हा फोन प्रीती ने उचलला होता.

मी म्हणालो : हेलो.

प्रीती ने म्हणाले : हेलो.

मी म्हणाल : कोण आहे?

प्रीती ने म्हणाले : मी स्टेशन वरून बोलते आहे.

मी म्हणालो : बरे प्रीती जी बोला.

प्रीती म्हणाली : तुम्हाला कसे काय समजले कि मी प्रीती आहे मी सोनिया पण असू शकत होते ना? तुम्ही तर तिला नंबर दिला होता ना.

मी म्हणालो : मी तुमच्या आवाज वरून तुम्हाला ओळखले आहे.

प्रीती मग म्हणाली : वाह क्या बात हे? एक मुलाकात मध्ये तुम्ही माझा आवाज पण नोटीस करून घेतला तर.

मी म्हणालो : अरे मी तर एक मुलाकात मध्ये काय काय नोटीस करू शकतो याची तुम्हाला माहिती नाही आहे.

प्रीती म्हणाली : असे का बरे तर, आता तुम्ही मेडम बरोबर बोलून घ्या त्यांनीच तुम्हाला फोन करायला मला सांगितले होते.

मी म्हणालो : ठीक आहे मेडम बरोबर बोलतो.

सोनिया म्हणाली : हेलो मी सोनिया बोलते आहे.

मी म्हणालो : हो मेडम बोला.

सोनिया मला म्हणाली : तुम्ही मला मेडम म्हणता ते तुम्हाला शोभा देत नाहि आहे.

मी म्हणालो : मग मला मिस कोल करणे पण तुम्हाला शोभा देत नाही आहे मेडम.

सोनिया म्हणाली : पुन्हा तुम्ही मला मेडम म्हणले, आता पुन्हा म्हणले तर मी फोन कट करून देते.

मी म्हणालो : अरे असे रागावू नका सोनिया जी बोला.

सोनिया म्हणाली : एक काम करा तुम्ही तुमच्या बाईक चे डॉक्युमेंट आणि तुम्ही आय डी मला व्हात्सअप वर पाठवून द्या.

मी म्हणाले : मला नंबर दिला तर मी करणार ना?

तिने म्हणले : याच नंबर वर करून पाठवा ना.

मी म्हणालो : का तुम्हाला भीती वाटत आहे कि मी तुम्हाला नंतर त्रास देईन म्हणून.

सोनिया म्हणाली : अरे असे काही पण नाही आहे माझा फोन खराब झाला आहे.

मी म्हणालो : ठीक आहे मी दोन मिनिटा मध्ये तुम्हाला पाठवतो आहे.

मग मी पटकन तो नंबर एड केला आणि मग त्या नंबर वर माझे सर्व कागद पाठवले होते, माझ्या कडे सर्व कागद ची डिजिटल कोपी असते त्या मुळे मला ते पाठवायला फक्त दोन मिनिट लागले होते. मग मला तिकडून मेसेज आला कि वाह फक्त २ मिनिट मध्ये पाठवून दिले? मी म्हणालो कि मी वेळेचा खूप काटेकोर आहे. ती म्हणाली असे का बरे कधी तरी तुम्हाला वापरून पाहू? मग मी म्हणालो कि जेव्हा पण इच्छा झाली तेव्हा मला वापरून पहा. मग मी माझ्या कामाला लागलो होतो.

मग मला रात्री त्याच नंबर वरून मेसेज आला कि काय करत आहे? मी म्हणालो कि काही खास नाही मी जरा माझ्या लेपटोप वर काम करत आहे, ती म्हणाली कि तुमचे काम उद्या होऊन जाईल, मग मी थेंक यु म्हणले तर ती म्हणाली कि थेंक यु मला नाही सोनिया मेडम ला म्हणा, मग मी म्हानले कि पण सर्व काम तर तुमच्या मोबाईल वरून झाले आहे ना, म्हणून थेंक यु.

तर ती मला म्हणाली कि मैत्री मध्ये नो थेंक यु नो सॉरी. ओके, मग आमचे बोलणे रात्र भर होत राहिले होते, मग मी तिला गुड नाईट बोलून झोपलो होतो, मग दुसर्या दिवशी मी एक वाजला कोल केला आणि तेव्हा माझा फोन सोनिया ने उचलला होता, मग मी तिला हेलो म्हणले आणि कसे आहे विचारले तर ती म्हणाली कि ठीक तुम्ही सांगा, मी पण म्हणालो कि ठीक आहे.

मग ती मला म्हणाली कि उद्या येऊन एफआयआर ची कोपी घेऊन जावा आणि मग मी म्हणालो कि ओके आणि मग मी कोल कट करून टाकला होता. मग दुसर्या दिवशी सकळी ६ वाजता मला प्रीती चा कोल आला आणि मला म्हणाली कि मेडम ने सांगितले आहे कि जेव्हा मी कोल करते तेव्हा या, मी ओके म्हणालो आणि मग मला २ वाजता एक अनोळखी नंबर वरून कोल आला आणि मी उचलला तर सोनिया होती, ती म्हणाली कि हेलो कोठे आहे तर मी म्हणालो कि मी मार्केट मध्ये आहे.

मग तिने विचारले कि पोलीस स्टेशन मध्ये किती वेळ पर्यंत पोचू शकतो तर मी म्हणाले कि जेवढा वेळ मध्ये बस मला सोडेल तेवढ्या वेळात. मग ती म्हणाली कि मला काही माहिती नाही आहे तू मला इथे १:१५ पर्यंत पोलीस स्टेशन मध्ये पाहिजे आहे. मग मी पटकन माझ्या एका मित्राची गाडी मागितली आणि मी १:१३ वाजता स्टेशन वर पोचलो होतो.

मग ती मला पाहून म्हनाली कि तुम्हे मान गये हम, मग ती मला आत मध्ये घेऊन गेली होती आणि बाहेर एक शिपाई ला बसवले होते आणि आम्ही आत मध्ये गेलो होतो, मग प्रीती फ्रीज मधून कोल्डड्रिंक आणि सामोसे घेऊन आली होती आणि मग मी म्हणालो कि हे सर्व करायची काय गरज होती? तर सोनिया म्हणाली कि आज जरा पार्टी करायचा मूड आला होता त्यामुळे मी मागवून घेतले आहे.

मग तिने मला एफआयआर ची कोपी दिली होती आणि मग मी तिला थेंक यु म्हणले आणि मग तिला खर्च विचारला होता तर ती म्हणाली कि अरे याची काही गरज नाही आहे आम्ही सर्व लोकांकडून घेतो तुझ्या कडून नाही घेतले तर काही बिघडणार नाही आहे. मग मी तिला 2000 रुपये काढून दिले होते आणि ती घ्यायला नाही म्हणू लागली होती.

मग मी म्हणालो कि प्लीज ठेऊन घ्या नाहि तर मला वाईट वाटेल. मग तिने १००० रुपये प्रीती ला पण दिले आणि तिने ठेवून घेतले होते आणि मग आम्ही कोल्ड ड्रिंक वगेरे घेतली होती आणि मग मी पुन्हा माझ्या घरी आलो होतो. मग आमचे कधी कधी बोलणे होत होते प्रीती आणि सोनिया दोघींबरोबर. मग माझे आणि सोनिया चे भेटणे पण आता होऊ लागले होते पण कोणी प्रपोज केले नव्हते.

मग एक दिवस मी सोनिया ला म्हणले कि मी काही कामाने दिल्ली ला जातो आहे तर माझे एक आठवडा भेटणे होणार नाही. तर ती पण म्हणाली कि अरे कसा योग आहे मी पण उद्या माझ्या सरांबरोबर आणि एक मेडम बरोबर दिल्ली ला जाणार आहे ४ दिवस साठी. पण आमचे कामाचे स्थळ वेगळे होते. मग तिथे पोचून आमचे बोलणे झाले तर तिने सांगितले कि ती माझ्या पासून १७ किमी दूर आहे आणि मी संध्या काळी फ्री होईन, मग मी म्हणाले कि मी संध्या काळी फोन करतो.

मग मला संध्या काळी ६ वाजता तिचा मेसेज आला कि हाय हेलो काय करत आहेस? पण मी ते मेसेज ६:३० वाजता पहिले होते, तर मी तिला कोल केला होता आणि म्हणाली कि सर तर मेडम ला घेऊन मस्ती करत आहेत आणि मी एकदम बोर झाले आहे,.

मग मी म्हणालो कि मी तुझ्या कडे येतो आहे. मग एक तासाने मी तिच्या कडे पोचलो होतो आणि तेव्हा तिने शोर्ट जीन्स आणि एक टोप घातला होता आणि ती एकदम माल दिसत होती. मी तीला पाहत राहिलो होतो आणि तिचे फिगर असेच काही ३४-३०-३४ चे असेल. मग मी तिला महानले कि इथे काय करणार आहे? चल बाहेर फिरून येऊ आपण.

ती म्हणाली कि चल मग आम्ही एक हॉटेल मध्ये गेलो आणि आम्ही कोफी घेतली आणि मिल्क शेक मागवला होता आणि काही खायला पण मागवले होते. मग आम्ही काही वेळाने जाऊ लागलो होतो तर तिने विचारले कि इथे कोना कडे मुक्काम आहे? मी म्हणालो कि एक पाहुणे आहेत त्यांच्या कडे. ती म्हणाली कि ठीक आहे मग मी म्हणलो कि आता घरी जाऊन काय करणार आहे चाल आपण मूवी पाहायला जाऊ. मग ती पण म्हनाली कि ठीक आहे चल. मग आम्ही गेलो तर तिथे फक्त इंग्लिश मूवी लागली होती.

मग ती म्हणाली कि काही हरकत नाही हेच पाहून घेऊ. मग आम्ही आत मध्ये गेलो तर तिथे फक्त ८-१० लोक होते आणि आम्ही कॉर्नर सीट वर गेलो होतो आणि बसलो होतो आणि मूवी पाहू लागलो होतो. मग काही वेळाने मी तिचा एक हात पकडला होता.

तर तिने काही म्हणाले नाही आणि आम्ही मूवी पाहू लागलो होतो मग काही वेळाने मूवी मध्ये एक होट सीन आला आणि ती माझ्या कडे पाहू लागली होती, बहुतेक ती गरम झाली होती आणि मग मी तिला एक लीप कीस केली आणि तिने मला एक स्माईल दिली होती, मग मी अजून एक कीस केली आणि असे २ मिनीट चाले होते, आता तिचे श्वास वाढले होते पण तिने मला काही साथ दिली नाही, मग मी तिचे डोळे पहिले तर त्यां मध्ये खूप वासना होती आणि मग आम्ही एक मेकाला स्माईल पण केली होती.

मग मी तिला कीस करणे चालू केले होते आणि माझा एक हात तिची मांडी कुरवाळत होता आणि पुन्हा मूवी मध्ये एक हॉट सीन आला आणि मी माझा हात तिच्या बोल वर ठेवून दिला होता तर तिने माझा हात पकडून बाजूला करून टाकला होता आणि म्हणाली कि तुला माहिती आहे कि मी एक पोलीस ऑफिसर आहे आणि मी तुला अटेम्प्ट ऑफ रेप च्या केस मध्ये आत करू शकते आहे, मग मी तिला सॉरी म्हणालो आणि मग गप चूप बसून मुवी पाहू लोगलो होतो.

मग काही वेळाने इंटरवल झाला होता आणि मग मी तिच्या साठी पोपकोर्न घेऊन आलो होतो आणि ती मला पाहून आत ल्या आत मध्ये हसत होती, मग मूवी चालू झाली होती आणि मग मूवी मध्ये खूप हॉट सीन येउ लागले होते आणि मग या वेळी सोनिया ने माझा हात पकडला होता आणि ती माझ्या कडे पाहू लागली होती.

मग मी पण तिला पहिले होते आणि मग मी माझे ओठ  तिच्या जवळ घेऊन गेलो होतो पण कीस केली नाही तर तिने माझे डोके जवळ करून किस करू लागली होती आणि मी तिला साथ देऊ लागलो होतो. मग मी माझा हात तिच्या मुलायम बोल वर ठेवला होता आणि तिला कुरवाळत होतो.

मग एक मिनिट नंतर मी माझा हात तीच्या टोप च्या आत मध्ये टाकला होता आणि तिचे ब्रा च्या आतून तिचे बोल दाबू लागलो होतो. मग मी तिला घेऊन खाली कार मध्ये आलो होतो.