पप्पा आणि भाऊची रांड बनले

हेल्लो मित्रांनो मी प्रीती आहे आणि आज तुम्हा सर्व सेक्सी गोष्टी वाचणार्या वाचकांना मी एक माझी खरी गोष्ट घेऊन आले आहे. या गोष्टी मध्ये मी माझ्या भाऊ आणि माझ्या पप्पा च्या लंड बरोबर माझ्या जवाजवी चा खेळ खेळला होता आणि त्यांच्या बरोबर खूप मजा पण केली होती आणि स्वतः च्या मनाला खरे सुख मिळवून दिले होते.

मित्रांनो माझी आई पप्पांचा खूप वर्षे पूर्वी तलाक झाला होता आणि त्यामुळे आता आमच्या घरा मध्ये फक्त तीन लोक होते, मी प्रीती, माझा भाऊ ज्याचे नाव मोहन होते आणि माझे पप्पा होते. मी खूप गोरी पान आहे, माझे बोल एकदम आकाराने मोठे मोठे आहेत आणि एकदम सुडोल आहेत, माझी गांड एकदम मटकनारी आहे आणि ती माझ्या मस्त जवानी ला चार चांद लावून देत असते, मी आता आता माझ्या जवानी च्या सुरुवाती मध्ये माझे पाउल ठेवले होते आणि मी तर नेहमी एकदम मोठे गळे असलेले एकदम टाईट असे कपडे घालू लागले होते आणि त्यामुळे जो कोणी मला एक वेळा पाहिलं तो मला पाहतच राहत होता आणि अशी काही हालत माझ्या भावाची पण होती.

मी त्याला माझे एकदम गोरे आणि सेक्सी शरीर दाखवत होते आणि तो माझ्या मागे लागून राहत होता आणि हीच हालत माझ्या कॉलेज मधल्या सर्व मुलांची पण होती, ते पण माझे खूप मोठे दिवाने होते, मित्रांनो माझे पप्पा सकाळी लवकर ओफिस मध्ये निघून जात होते आणि मग मी जेव्हा दुपारी घरी यायचे तेव्हा पासून घरी फक्त आम्ही भाऊ आणि बहिण राहत होतो, मग आम्ही असेच एक दिवस घरी बसून बसून फिल्म पाहत होतो. कारण कि आम्हाला फिल्म पहायची खूप हौस होती आणि मी माझ्या कोलेज मधून परत घरी आले होते.

आता आमचे दोघांचे पूर्ण लक्ष फिल्म वर होते आणि आम्हाला खूप मजा पण येत होती, त्याचे मला माहिती नाहीं आहे पण मला तर खूप आनंद होत होता आणि त्या मध्ये अचानक एक सेक्सी सीन आला होता आणि त्या मध्ये एक मुलगा आणि मुलगी एकमेकाला चिटकून चाटू चोकू लागले होते, काही वेळ पर्यंत चाटून नंतर त्या मुलाने तिचे कपडे काढून टाकले होते आणि मग ती ब्रा आणि पेंटी मध्ये आली होती, माझा भाऊ ते सर्व एकदम घुरून पाहू लागला होता.

आता तो मला म्हणू लागला होता कि हि फिल्म खूप चांगली आणि सेक्सी आहे, पण त्या मध्ये सर्व काही साफ दिसत नाही आहे, तर मी पटकन त्याच्या मनाची गोष्ट समजून घेतली होती. मग मी विचारले होते कि या मद्धे काय काय पहायचे आहे, इतके साफ तर दिसत आहे, मग तो म्हनला कि अग प्रीती या मध्ये कपड्या च्या आत मध्ये लपलेले नाजूक अंग ज्यासाठी पूर्ण जग वेडे झाले आहे ते तर दिसत नाही आहे ना.

मग मी त्याला विचारले होते कि कोणते अंग आणि तुला काय म्हणायचे आहे? मला तू एकदम मोकळे पणाने समजावून दे. मग मी त्यच्या लंड वर माझा एक हात ठेवला होता आणि म्हणले कि हे अंग. मग मित्रांनो मला त्याचा इशारा समजला होता आणि मी त्याच्या कडे पाहून हसु लागले होते, तेव्हा त्याने त्याची चड्डी काढून टाकली होती आणि तो त्याचा लंड माझ्या समोर हळू हळू कुरवाळू लागला होता. मग मी त्याला विचारले कि तू हे काय करत आहेस? तर तो म्हनला कि तुला पण असे करायचे असेल तर तू पण करू शकतेस, मला त्या मध्ये काही पण प्रोब्लेम नाही आहे. मग मी त्याचे ऐकून माझी पेंटी काढून टाकली होती आणि मी पण आता सुरु झाले होते.

मग आम्ही एकमेकाच्या समोर मुठ मारून घेतली होती पण सेक्स सारखे काही काम केले नाही. दुसर्या दिवसा पासून आम्ही एकमेका समोर एकमद मोकळे झालो होतो आणि हळू हळू आम्ही सेक्स पण करू लागलो होतो. आणि मग असेच एक दिवस आम्ही सेक्स मध्ये व्यस्त होतो, तेव्हा मी त्यांच्या समोर कुत्री बनले होते आणि ते माझ्या मागून त्यांचा लंड माझ्या गांडी मध्ये एकदम जोर जोराने टाकत होते आणि आत बाहेर करत होते आणि माझी गांड मारत होते आणि मी त्याला एकदम घाण घाण शिव्या देत होते. तो मला एकदम जोर जोराने पकडून आणि ठोकून माझी गांड मारत होता आणि मी त्यामुळे ओरडू लागले होते आणि त्याला हरामी कुत्र्या म्हणत होते.

मग तेव्हा मागून पापांचा आवाज आला होता आणि ते आम्हाला पाहून म्हणत होते कि हे सर्व काय चालू आहे तुमचे? मग आम्ही एकदम उभे झालो होतो कारण कि आता दरवाजा समोर पप्पा उभे होते आणि तो पर्यंत त्यांनी आम्हाला असे करतना पहिले होते, त्यांनी आम्ही असे करत होतो त्यामुळे एकदम रागावले होते आणि आम्हाला घरातून निघून जावा असे म्हणून रागाने त्यांच्या रूम मध्ये गेले होते. मग मोहन ने मला म्हणले कि आपल्या कडे आता फक्त एक मार्ग आहे ज्याने आपण वाचू शकतो, मग मी विचारले कि काय? तर तो म्हनला कि पप्पांचा राग विसरून जा आणि ते सर्व काही विसरून जातील काही वेळाने.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे तू म्हणतोस म्हणून मी सर्व विसरून जाते आहे आणि मग तो मला म्हनला कि तू चल माझ्या बरोबर, मग मी त्याच्या बरोबर गेले होते आणि आम्ही एकदम नागडे पप्पांच्या रूम मध्ये गेलो होतो. मग मी पहिले तर तेव्हा पप्पा दारू पीत बसले होते आणि आम्हाला असे एकदम नागडे समोर पाहून ते म्हणले कि तुम्हाला अजिबात लाज वाटत नाही आहे का?

मग मी त्यांना म्हणले कि वाटत तर आहे पप्पा, पण या गरम आणि सेक्सी जवानी समोर कोणचे जोर चालत नाही आहे आणि मी पण काय करू, मला पण जवानी चढली आहे, मी याला केव्हा पर्यंत काबू करून ठेवू, तर पप्पा म्हणले कि तुला इतकी जवानी चढली होती कि तू तुझ्या भावा कडून ठोकून घेऊ लागली होतीस. तू पण त्याला तुझ्या कामा मध्ये सामील करून घेतलेस असे काय झाले आहे तुला, एकदम वेडी जाली आहेस.

मग मी आणि पप्पा एकमेका समोर एकदम मोकळे बोलत ओहतो आणि माझी सर्व भीती मनातून निघून गेली होती, मग मी त्यांना म्हणले होते कि पप्पा जर हा माझा भाऊ नसता तर तुम्ही मी असे केले त्या मध्ये इतके नाराज झाला असता कि जितके आता आहे?

मित्रानो माझे ऐकून पप्पा एकदम गप्प झाले होते आणि ते मनातल्या मनात माहिती नाही कि काय विचार करू लागले होते, तेव्हा मी त्यांना म्हणले कि तुम्ही पण एक क्षण विचार करून बघा कि मी तुमची मुलगी नाही आहे आणि तुमच्या समोर एक नागडी आणि सेक्सी मुलगी तिची गरम पुच्ची घेऊन उभी आहे, तुम्ही तिला पाहणार नाही का? तुम्ही पहा कि माझे दुध किती सेक्सी आहेत, माझी पुची किती गोरीपान आहे आणि माझी गांड इतकी मोठी आहे तर त्यांना प्रेम करणारे पण कोणी तरी असले पाहिजे ना.

मग माझे हे सर्व बोलणे ऐकून पप्पानी माझ्या सर्व अंगाला वर पासून खाली पर्यंत एकदम बारकाईने पहिले होते आणि ते सतत मला घुरून पाहत होते आणि तेव्हा मी त्यांना असे पाहताना पहिले आणि म्हणले कि बघा पप्पा आता तुम्ही पण माझे असे गोरे पान शरीर पाहून हळू हळू गरम होत आहात, काय मी खरे बोलते आहे ना पप्पा? तुम्ही खूप काळा पासून एकदम एकटे आहात आणि तुम्ही तर किती दिवस झाले कोणा बरोबर सेक्स पण केले नसेल. तुम्ही तुमचे हे अनमोल जीवन असे संपवून टाकू नका, हि माझी तहानलेली पुच्ची तुमच्या साठी आहे आणि मग त्यांना असे म्हणून मी पटकन माझा एक पाय उचलला होता आणि त्यामुळे आता माझी सेक्सी आणि क्लीन शेव आणि एकदम गोरी पान पुची त्यांच्या समोर एकदम उघडली गेली होती.

मग पप्पानी त्यांच्या हाता मध्ये असलेला दारूचा ग्लास पटकन बाजूला ठेवून टाकला होता आणि ते पटकन उभे झाले होते आणि त्यांना असे करताना पाहून मला पण समजले होते कि आता त्यांना काय करायचे आहे? आणि मग मी त्यांना माझ्या बोलण्याने अजून पण जास्त गरम करणे चालू करून टाकले होते.

मग मी त्यांना म्हणले होते कि पप्पा आज तुम्ही मला तुमची मुलगी नाही पण तुमची पत्नी समजून घ्या आणि जर तुम्हाला मी पत्नी आहे असे समजायचे नसेल तर मला आज तुम्हि तुमची रांड बनवून घ्या, प्लीज आता याना माझ्या कडे आणि असे म्हणताच पप्पा माझ्या जवळ आले होते. मग आम्ही दोघांनी एकमेकाला कीस केली होती आणि चांगला चान्स पाहून मी त्यांना पण एक एक कपडे काढून एकदम नागडे करून टाकले होते.

मग मी त्यांना वर पासून खाली पर्यंत एकदम बारकाईने पहिले होते आणि मी पहिले कि त्यांचा लंड ७ इंच लांब होता आणि तो आता एकदम कडक होऊन ताठला होता, ज्याला पाहून मी मनातल्या मनात एकदम खुश झाले होते आणि मग मी त्यांना कीस करू लागले होते आणि मग मी त्यांना कीस करत करत म्हणले कि पप्पा तुम्ही काही वेळा पूर्वी तर माझ्या वर खूप जास्त रागावला होता आणि आता तर तुम्ही मला ठोकायला पण तयार झाले आहे, पप्पा तुम्ही हरामी आहे. मग पप्पानी मला म्हणले कि तू असे शिव्या द्यायला कोना कडून शिकली आहेस? तर मी त्यांना म्हणले कि मला मोहन भाऊ ने खूप काही नवीन नवीन गोष्टी करायला शिकवले आहे आणि मग पप्पा म्हणले कि तो भेन्चोद तुला कधी पासून ठोकत आहे आणि तुमच्या दोघांच्या मध्ये हे सर्व काही केव्हा पासून चालू होते? तर मी त्यांना म्हणले होते कि खूप वेळा पूर्वी पासून आमचे हे सर्व चालू आहे आणि आम्ही एकदम गरम झालो कि एकमेकाची तहान प्रेमाने भागवून देत असतो.

आम्ही दोघांनी असे सर्व काम अनेक वेळा केले आहे आणि खूप दिवस झाले असे आम्ही करत आहे. मग मी असे म्हणत असताना पप्पा माझी पुच्ची चाटू लागले होते, मग ते म्हणले कि आता माझी पण तहान भागणार आहे. मग मी त्यांना म्हणले कि हो चाटा माझी, चोका माझी पुच्ची आणि ठोका मला, मी तुमच्या सारखा अनुभवी लंड साठी खूप तहानलेली आहे आणि तुम्ही मला आज तुमचा अनुभव दाखवून द्या आणि खूप आनंदी करून टाका. मग ते आपण एकदम जोश मध्ये आले होते आणि ते माझी पुच्ची खूप वेळ पर्यंत चाटत होते आणि त्यांच्या जिभेला माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून आत पर्यंत हलवत होते आणि मग त्याच्या काही वेळाने मी पप्पांना म्हणले कि पप्पा आता मला तुमचा अनुभवी लंड माझ्या तोंडात घ्यायचा आहे आणि त्याला चोकायचे आहे.

मग ते माझे हे ऐकून म्हणले कि घे बाळा, हा इतका मोठा तुझ्या साठी झाला आहे, चोकून घे याला आणि मग मी त्यांचा लंड माझ्या तोंडा मध्ये घेऊन त्याला चोकू लागले होते आणि त्यामुळे त्यांना पण खूप मजा येत होती आणि मग काही वेळ पर्यंत लंड चोकून मग मी त्यांच्या गांडी मध्ये माझे एक बोट घातले होते आणि मग मी अनुभव केले होते कि ते त्यांच्या लंड ने माझ्या पुच्ची ला एकदम मस्त मध्ये ठोकायला एकदम तयार झाले होते.

मग मी माझ्या भाऊ ला आवाज देऊन बोलवले होते कि मोहन आता तू पण आत मध्ये ये, कारण कि तो केव्हा पासून रूम च्या बाहेर उभा होता आणि सर्व पाहत होता आणि मग तो माझा आवाज ऐकून आत मध्ये आला होता आणि मग त्याने पप्पांना म्हणले कि काय पप्पा तुम्हाला पण दीदी च्या जवानी ने गरम करून टाकले ना?

मग पप्पा म्हणले कि भेन्चोद तू तर तुला तुझी रांड बनून अनेक वेळा तिला ठोकून देत असतोस तर मी पण तिला ठोकले तर काय वाईट आहे? तर मी त्यांना म्हणले कि ते सर्व तर एकदम ठीक आहे, पण माझी पण एक अट आहे, मग ते मला विचारू लागले कि काय अट आहे? तर मी त्यांना म्हणले कि मला एका वेळी एक लंड माझ्या पुच्ची मध्ये पाहिजे आहे आणि दुसरा माझ्या गांडी मध्ये पाहिजे आहे आणि मग मला तुम्ही एका वेळी जोर जोराने दोन्ही बाजूने ठोकून द्या जेणे करून मला खूप मजा येईल आणि तुम्ही पण एकदम खुश होऊन जाल, मित्रानो खरे सांगू तर ते माझे ऐकून एकदम खुश झाले होते आणि त्यांच्या चेहर्या वर एकदम आनंद दिसू लागला होता आणि त्यांच्या मना मध्ये काय चालू झाले आहे ते मला पण समजले होते.

मग मोहन माझ्या जवळ आला होता आणि त्याने मला म्हणले होते कि ठीक आहे चल आता पटकन तू तुझी पुच्ची पसरून टाक आणि मग मी त्याने म्हणले म्हणून माझी पुच्ची माझा एक हात वापरून पसरून घेतली होती आणि मग त्याने माझ्या पुच्ची मध्ये थुकून दिले होते आणि मग त्याने काही वेळ पर्यंत माझ्या पुच्ची ला चाटले होते आणि मग तो म्हनला कि हो आता ठीक आहे, आता हि मस्त मध्ये ओली झाली आहे, मग त्याने मला म्हणले कि दीदी आआता तू तुझी गांड पसरून घे आणि मग मी पण तसे केले होते मग माझ्या गांडी ला माझ्या पप्पानी चाटले होते आणि मग ते पण काही वेळ चाटत राहिले होते आणि मग मला म्हणले कि हो आता हि पण एकदम ओली झाली आहे.

मग मी त्या दोघांना विचारले होते कि कोण माझ्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड टाकणार आहे आणि कोण माझी गांड मारणार आहे? तर पप्पा म्हणू लागले होते कि मोहन तू हिची पुच्ची घे आणि मी हिला गांडी मध्ये माझ्या लंड ची मजा देतो, हि पण आज मला कधी विसरू शकणार नाही. मग मोहन ने म्हणले होते कि नाही पप्पा आज तुम्ही हिची पुच्ची घेऊन टाका आणि मी हिच्या गांडी मध्ये माझा लंड टाकून देतो, पप्पा म्हणले कि ठीक आहे आणि मग मी पप्पांच्या वर झोपले होते.

मग पप्पानी एका हाताने त्यांचा लंड पकडला होता आणि माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि त्यांचा लंड ७ इंच लांब होता आणि खूप जाड पण होता आणि तो आत मध्ये जाताच मला खूप त्रास झाला होता आणि मी एकदम ओरडू लागले होते औऔ हः होःह औउह ओं ओऐई आईइ ऐई आगग मेले मी आईई एई ऊउ हाह्ह अह्ह्ह ग्ग्म म्बेस्स अह्ह्ह आज्ज ऐई अम्म्म बेसस ऐई हे कोणते हत्यार आहे रे? आह्ह औऊ अम्म्म ओअओ हाह्ह ममं औऊ ऐई अऊउ हाह्हो हाह्ह ऐईग ग्गग्ग मी मरून जाईन हरामी कुत्र्या तुझ्या आई ने काय गाढवाचा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेतला होता का? साल्या रंडी च्या त्या मुळे तर तुझा लंड इतका मोठा झाला आहे ज्या मुळे आता माझी पुच्ची फाटून गेली आहे.

मग पप्पा म्हणले कि साले रांडे कुत्रे तुझ्या आई ची पुच्ची पण मी माझा लंड असाच टाकून ठोकली होती आणि तिला फाडून टाकले होते आणि आज पण मी तसेच तुझ्या पुची ला फाडून टाकणार आहे, गाढवाचा लंड तर तुझ्या आई ने घेतला होता आणि तो गाढव मी आहे, आज मी तुला पण तसे ठोकणार आहे, तुझ्या आई ची पुच्ची साले रांडे घे माझा लंड आणि मजा घे माझ्या लंड ची, तुला मोठे लंड घ्यायची खूप हौस आहे ना, आता भागव तुझी हौस आणि करून घे माझ्या कडून मजे.

आता ते त्यांच्या कडून एकदम जोश मध्ये आले होते आणि एकदम जोर जोराने माझ्या पुच्ची मध्ये ठोके मारू लागले होते आणि त्या मुळे आता त्यांचा लंड एकदम आत पर्यंत माझ्या पुच्ची मध्ये गेला होता आणि आता पप्पा म्हणले कि मोहन तू काय असे उभा राहून तुझ्या रांड बहिणीची ठोका ठोकी पाहत आहेस, चल आता इकडे ये आणि मार तू हिची गांड आणि तिला पण दाखव तुझ्या लंड ची ताकद आणि दे तिला पण ती मजा जी तिला पाहिजे आहे.

मित्रानो मग माझा एक बुब्स पप्पांच्या तोंडात होता आणि दुसरा त्यांच्या हाता मध्ये होता आणि ते मला ठोके मारत मारत त्यांना घासत पण होते आणि एकदम दाबत होते, आणि तेव्हा मोहन ने चांगला चान्स पहिला होता आणि माझ्या गांडी मध्ये त्यांचा लंड टाकला होता आणि मग पप्पा त्याला विचारू लागले होते कि काय रे तुझ्या या रांड बहिणीची गांड खूप टाईट आहे का रे?

मोहन मग म्हनला कि हो पप्पा हि रांड असेच माझ्या कडून तिची गांड मारून घेत असते, तरी या रंडी ची गांड अजून पण टाईट आहे, आता आम्ही तिघे पण एकदम फीट झालो होतो आणि मग मी त्यांना म्हणले होते कि आता कोणत्या पण हरामी कुत्र्याने त्यांच्या तोंडून आवाज केला तर मी त्याचा लंड कापून टाकेन, आता तुम्ही एकदम गप्प राहा आणि एकदम मस्त मध्ये आणि एकदम जोर जोराने मला ठोकून मला पाहिजे ती मजा द्या.

मग त्यांनी लंड सरळ जागे वर फिट केला होता आणि ते आता एक एका करून मला ठोके मारू लागले होते, आणि आता मला खूप मजा येत होती, मग काही वेळाने आम्ही एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि मी त्यांना शिव्या देऊ लागले होते आणि ते मला त्यांच्या मध्ये घेऊन ठोके मारू लागले होते आणि मला जवत होते. आता पप्पांचा लंड पुच्ची च्या बाहेर निघताना फक फक फक फक फक फक फक चा आवाज करू लागला होता.

मग मी त्यांना विचारले होते कि पप्पा खरे खरे सांगा माझी पुच्ची मस्त आहे कि माझ्या आई ची मस्त होती? तर ते म्हणले कि तुझी आई तर पक्की रांड होती, ती माहिती नाही दिवस भर किती कडून ठोकून घेत होती, ती एकदम जवणी होती, पण तू तर माझी राणी आहेस, माझी रांड आहेस. आणि मी तुला असेच सकाळ संध्याकाळ असेच ठोकणार आहे.

मग मोहन म्हनला कि मादरचोद मी पण हिला ठोकणार आहे, मग मी म्हणले को हो बाबा हो, तुम्ही दोघे मला ठोकून द्या पण आता तुम्ही तुमची स्पीड एकदम वाढवून द्या, चला पटकन आह ह ओः हुऔ उहः अंम एय्स्स हाह्ह इःह ऐईह हः हम्म ह ऊओह ठोका मला पूर्ण आत मध्ये घाला आणि ठोका मला. तेव्हा काही झटके खाऊन पप्पा म्हणले कि आता मी काढणार आहे, मग मी म्हणले कि ठीक आहे लंड तुम्ही माझ्या पुच्ची मधून बाहेर काढून घ्या आणि माझ्या तोंडात टाका.

मित्रानो मोहन अजून पण मला गांडी मध्ये ठोकत होता आणि मग पप्पा नि लंड बाहेर काढला होता आणि ते माझ्या तोंडात टाकायच्या ऐवजी मोहन च्या गांडी जवळ आले होते आणि मला म्हणले कि बाळा तू आता याला जोराने पकडून ठेव नाही तर तो पळून जाईल.

मग मोहन म्हनला कि नाही पप्पा तुम्ही माझी गांड मारू नका, मला खूप त्रास होईल आणि मग मी म्हणले कि हो पप्पा मारा मारा याची गांड, या हरामी ने मला खूप वेळा ठोकले आहे, याने कधी माझ्या वर द्या माया केली नाही आहे, तुम्ही पण एकदम जोराने त्याला ठोकून द्या. मित्रानो मोहन चा लंड अजून पण माझ्या गांडी मध्ये होता आणि मी त्याला एकदम जोराने पकडले होते आणि मग पप्पानी मागून त्याच्या गांडी मध्ये थुकले होते आणि थोडे तेल पण लावले होते.

मग त्यांनी एक जोराने धक्का मारला होता आणि पूर्ण लंड आत मध्ये टाकला होता आणि त्याला गांडी मध्ये खूप त्रास झाला होता आणि मी म्हणले कि मोहन रडू नकोस, मला पण त्रास होतो आणि तू मला ठोकून दे.

मग मोहना ने म्हणले कि साले कुत्रे तुझ्या मुळे आज माझी गांड मारली गेली आहे, आता तू बघ कि मी काय करतो ते, मग त्याने एकदम जोर जोरणे माझ्या गांडी मध्ये लंड टाकला होता आणि पप्पा मागून त्याची गांड मारू लागले होते, मग ते मला म्हणले कि काय बेटी तुला मजा येत आहे ना? तर मी म्हणले कि हो पप्पा, पण आज रात्री मोहन तुमची गांड मारेल. मग पप्पा म्हणले कि ठीक आहे मला काही प्रोब्लेम नाही आहे, आता तर मी याची मारतो आहे आणि मग पप्पानी त्याच्या लंड मध्ये वीर्य काढून टाकले होते आणि मग मोहन ने माझ्या गांडी मध्ये पाणी सोडले होते.

मग त्याने पण त्याचा गरम गरम माल माझ्या गांडी मध्ये सोडून दिला होता आणि मग आम्ही सर्व सेक्स साठी आमच्या घरा मध्ये एकदम मोकळे झालो होतो, मोहन आणि पप्पा कधी कधी एकमेकाची गांड मारून घेत असतात आणि मग आम्ही एकत्र येऊन तिघे मिळून खूप मजा करत असतो, मी एक रबराचा लंड खरेदी केला होता ज्याला मी माझ्या कमरे वर घालून घेत होते आणि मी त्या दोघांची गांड मारून देत होते आणि त्यांना पण खूप मजा येत होती त्यांची गांड मारून घेताना. मित्रांनो आम्ही तिघे या जगातील सर्वात बेशरम आणि सेक्स चे भुकेले आहोत, ज्यांनी त्यांच्या वासने साठी ते सर्व केले होते जे चांगले लोक विचार पण करू शकत नाहीत.