पप्पांनी ठोकले

हेल्लो मित्रांनो मी आहे मामली. पण माझ्या घरी सर्व लोक मला श्रुती च्या नावाने बोलवत असतात, तुम्ही पण मला श्रुती च्या नावाने बोलवू शकता, माझ्या घरी माझे आई वडील मी आणि माझा लहान भाऊ राहतो आहे.

मी सेक्स स्टोरी लिहिली कि मला खूप सारे मेसेज येऊ लागले होते आणि काही लोकांनी मला चेलेंज केले होते कि तू  तुझ्या पपांशी सेक्स करू शकते का?

तर मी त्या दिवस पासून ट्राय करू लागले होतें आधी तर मी त्यांच्या समोर बिगर ब्रा ची लूज टी शर्ट घालून वाकुन जाडू मारू लागले होते आणि त्यांनी माझे बुब्स नोटीस केले होते आणि आता मी खूप वेळा माझी गांड आणि बुब्स त्यांना दाखवू लागले होते कि कधी ते मला ठोकतील.

मग एक दिवस काय झाले एक दिवस माझ्या पप्पांना बिजनेस साठी बाहेर जायचे होते आणि तेव्हा उन्हाळा होता आणि माझ्या पप्पांना बेंककोक च्या टूर साठी दोन तिकीट भेटले होते, तर पप्पानी मला विचारले कि तुला यायचे आहे का? तर मी एकदम खुश झाले होते कि आता मला बाहेर जायला मिळणार आहे आणि त्या मुळे कदाचित मला त्यांचा लंड मिळून जाईल, मग दोन आठवडे नंतर टूर होते आणि मी रेडी झाले होते, आमची फ्लाईट भुबनेश्वर वरून दिल्ली पर्यंत आणि मग दिल्ली मध्ये एक दिवस थांबायचे होते आणि दुसर्या दिवशी बेंककोक साठी निघायचे होते.

आम्ही लोक निघालो होतो आणि दिल्ली पोचले कि समजले कि दिल्ली मध्ये एक लहान रूम मिळाला आहे, आम्ही मग त्या रूम मध्ये एडजस्ट करू लागलो होतो.

मग हॉटेल मध्ये येउन मी फ्रेश होऊ लागले होते आणि पप्पा काही कामाने बाहेर जाणार  होते तर त्यांनी अर्जंट मध्ये दरवजा वाजवला होता तर मी तेव्हा टोवेल मद्धे होते आणि मी दरवजा उघडला होता.

तर ते म्हणले कि मला अंघोळ करायची आहे खूप अर्जंट आहे, तर मी म्हणले कि मला खूप जोराने लागली आहे आता जायचे आहे, तर पप्पा म्हणले कि ठीक आहे आधी तू करून घे, मी इथेच अंघोळ करतो काही हरकत नाही आहे.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे पप्पा तेव्हा पप्पा माझ्या शेजरी अंघोळ करू लागले होते आणि त्यांनी सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि फक्त चड्डी मध्ये राहिले होते आणि मी पण टोवेल काढला होता आणि एकदम नागडी झाले होते आणि टोयलेट करू लागले होते.

पप्पा मला पाहत होते आणि हसत होते आणि म्हणले कि तू खूप सुंदर आहेस, आणि ते अंघोळ करत होते आणि मी पहिले कि त्यांचा लंड कडक झाला होता आणि मला म्हणले कि तुझा टोवेल दे.

मग मी म्हणले कि नाही तो ओला होऊन जाईल टोवेल, तर पप्पा म्हणले कि नाही होणार. तर पप्पानी त्यांची चड्डी काढून टाकली होती आणि मी पहिले कि त्यांचा लंड एकदम उभा झाला होता आणि त्यांनी माझ्या कडून टोवेल घेतला होता आणि मग ते बाहेर गेले होते, दोन मिनिट नंतर पप्पांना मी हाक मारली होती कि पप्पा मला टोवेल द्या, तर त्यांनी म्हणले कि तू येऊन घे, माझ्या कडे वेळ नाही आहे, तर मी तसेच एकदम नागडी बाहेर आले होते आणि त्याच्या कडून टोवेल घेतला होता आणि त्यांच्या जवळ बसले होते.

मग त्यांनी मला पहिले आणि म्हणले कि तू खूप मोठी जाली आहेस, आणि मी पहिले कि त्यांची नजर माझ्या बोल वर होती, मी म्हणले कि मोठी म्हणजे काय पप्पा? तर त्यांनी म्हणले कि तुझे वय लग्नासाठी जाले आहे, मग त्यांनी माझ्या जवळ येऊन माझ्या गालावर एक किस केली होती आणि तेव्हा त्यांचा हात माझ्या बोल ला लागून गेला होता आणि ते निघून गेले होते.

मग पप्पा संध्या काळी परत आले होते आणि मग आम्ही दोघे दिल्ली फिरायला गेलो होतो आणि येताना ९ वाजले होते आणि येऊन आम्ही हॉटेल मध्ये जेवण केले होते आणि झोपू लागलो होतो, मग एक बेड होता तर मी म्हणले कि पप्पा मी खाली झोपते तुम्ही वर झोपा.

पप्पा – नाही दोघे एडजस्ट करून घेऊ, तर आम्ही दोघे खूप अवघड रीतीने झोपू लागलो होतो आणि मग आम्ही एक चादर शेयर केली होती तर पप्पा म्हणले कि आज तुला वाईट तर वाटले नाही ना?

मी – मला कशाला वाईट वाटेल पप्पा?

पप्पा – अरे आपण दोघांनी बाथरूम शेयर केले होते.

मी – नाही पप्पा असे काही नाही आहे, पण पप्पा एक विचारु का?

पप्पा – हो विचार.

मी – तुमचा सुसू उभा का होता?

पप्पा – मला पहिले आणि म्हणले कि आता हे पण तुला माहिती नाही?

मी – नाही पप्पा सांगा ना का?

पप्पा – तू नागडी होतीस न त्या मुळे.

मी – असे काय, पप्पा मी आता नागडी झाले तर तुमचा सुसु परत उभा होईल का?

पप्पा – तू नागडी कशाला होणार?

मी – मला पहायचे आहे कि तो मोठा का होतो आहे?

मग पप्पानी माझा हात पकडला होता आणि त्यांच्या पेंट वर ठेवला होता आणि म्हणले कि पहा अजून पण उभा आहे.

मी पकडला होता आणि म्हनाले कि पप्पा तुमचा सुसू तर अजून उभा आहे कसे काय?
आता मी त्यांचा लंड पकडला होता आणि घासू लागले होते.

पप्पा – तू असे करत राहा खूप मजा येत आहे, आणि असे म्हणत त्यांनी माझे बोल माझ्या कपड्यावरून दाबले होते.

मी – पप्पा तुमचा सुसू इतका मोठा का आहे?

मी – कोठे मोठा आहे असे म्हणून त्यांनी माझी टोप वर केली होती आणि ब्रा काढून टाकली होती.

पप्पा माझ्या नागड्या शरीर वरून हात फिरवत होते आणि निपल पकडून त्यांना ओढत होते आणि घासत होते.

मी – पप्पा मी तुमचे सुसू पकडू शकते का?

पप्पानी म्हणले कि हो, तर मी त्यांची पेंट काढली होती आणि त्यांचा लंड हात मध्ये घेऊन त्याला हलवू लागले होते.

मस्त लंड आहे पप्पा तुमचा एकदम मोठा, आणि ते माझे बोल तोंड मध्ये घेऊन चोकू लागले होते, मला खूप मजा येत होती आणि मी जोर जोराने हलवू लागले होते.

मग माझी स्पीड पाहून पप्पा म्हणले कि बेटा तू आधी असे काही केले आहेस का?

मी एकदम घाबरले होते आणि म्हणले कि हो पप्पा, हे ऐकून ते एकदम माझे बोल चावू लागले होते आणि म्हणले कि तू कोणा कडून ठोकून घेतले आहेस?

मी – खूप लोकांकडून आणि आज तुमच्या कडून ठोकून घेणार आहे पप्पा.

मग त्यांनी माझ्या गांडी वर जोराने मारले होते आणि म्हणले कि ये मग माझी राणी आज तुझी पुच्ची मारून तिचा मी चोसडा बनवून टाकतो.

मी – ठीक आहे पप्पा जसे तुम्हाला ठीक वाटेल, मग त्यांनी मला नागडे केले होते आणि माझ्या तोंडा वर लंड ठेवला होता.

मी त्यांचा लंड एकदम कुत्री सारखी चोकू लागले होते आणि पप्पा माझे डोके पकडून आत मध्ये करू लागले होते आणि माझे केस ओढून मागे पुढे करू लागले होते आणि त्यांचा लंड माझ्या तोंड मध्ये टाकून दिला होता.

मला श्वास पण घेता येत नव्हता आणि मी चोकत होते, आता त्यांचे पाणी निघनार होते तर मी तोंडाला एकदम जोराने दाबले होते आणि सर्व पाणी माझ्या तोंड मध्ये काढून टाकले होते, आणि मग ते म्हणले कि आता सर्व पिऊन जा तर मी पिऊन गेले होते.