पावसात भिजलेली शेजारची प्राजक्ता ताई

नमस्कार मंडळी, मी इथे आपल्याला माझ्या जीवनातला एक अनुभव सांगत आहे जो एकदम खरा आहे. माझं नाव अभिनव असून मी पुण्याजवळच्या एका तालुक्याच्या गावी राहतो. माझं वय २० वर्षे असून उंचीने 5′ 8″ आहे. ही गोष्ट माझ्या आणि माझ्या शेजारी राहणाऱ्या प्राजक्ता ताईबद्दलची आहे. तिची फिगर ३२ २८ ३८ ची आहे. तर वाचा माझा हा रोमांचक अनुभव आणि घ्या मजा.

ही गोष्ट मागच्याच आठवड्यातील आहे. माझे आईबाबा दादासाठी मुलगी पाहायला बाहेरगावी गेले होते. त्या दिवशी घरी मी एकटाच होतो. पाऊसही जोराचा येत होता. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली.

मी जाऊन दरवाजा उघडला तर पाहिलं कि दारात प्राजक्ता ताई उभी होती. ती पावसात पूर्ण भिजली होती. ती कॉलेजमधूनच येत होती. तिच्या घरी कोणीच नव्हते. दाराला कुलूप लटकलेला होता म्हणून ती माझ्या घरी आली होती.

मी तिला आत बोलावलं आणि टॉवेल देत म्हणालो, “अरे प्राजक्ता ताई किती भिजलिस ग तू! तू डोकं पूस मी चहा बनवतो तुझ्यासाठी.” ती म्हणाली, “थँक्स अभिनव. बरं कोणता ड्रेस आहे का मला घालायला?” माझ्या घरी कोणती मुलगी नसल्याने मी तिला माझ्या आईची साडी नेसायला दिली. प्राजक्ता ती साडी घेऊन बेडरूममध्ये गेली आणि तिने दरवाजा आतून बंद केला. मी तर तिला झवायचे आधीपासूनच स्वप्न पाहत होतो. म्हणून मी लगेच दरवाजाकडे गेलो आणि कीहोल मधून आत पाहायला लागलो. आतमधला नजारा पाहून माझा लंड उठला. आताही तो अनुभव कथन करताना माझा लंड उठत आहे.

प्राजक्ता ताईने आपले सर्व कपडे काढले आणि पूर्ण नागवी होऊन आपलं ओलं शरीर टॉवेलने पुसायला लागली. मग तिने फक्त ती साडी कशीबशी अंगाभोवती लपेटली आणि बाहेर यायला लागली.

मग दरवाजा उघडला. प्राजक्ता ताई फक्त साडीच लपेटून असल्याने तिचे खाजगी अंग काहीशे दिसत होते. तिने तिचे कपडे धुवायला वाशिंग मशीनमधये टाकले. मी हॉल मध्ये बसून तिला न्याहाळत होतो.

मग ती माझ्याजवळ येऊन बसली आणि गप्पा मारायला लागली.

पण माझं लक्ष तिच्या बोलण्याकडे कमी आणि तिच्या मोठ्या मोठ्या संत्रांकडे जास्त होता. तिने माझ्या नजरेला ताडलं आणि म्हणाली, “आता तुझ्या डोक्यात काय चालू आहे माहिती आहे मला.” मी थोडा घाबरलो आणि म्हणालो, “प्राजक्ता ताई तूझाकडे काय पोपट आहे का जे माझ्या डोक्यातलं ओळखतेस?” ती म्हणाली, “तुझं लक्ष माझ्या बोलण्याकडे कमी आणि भलत्याच गोष्टीकडे जास्त आहे.” मी लाजून म्हटलं, “तुझ्याजवळ खरंच पोपट आहे प्राजक्ता ताई.”

ती म्हणाली, “तुला माहिती आहे का कि मी आता २५ ची होणार आहे. माझ्या घरचे तर माझ्या लग्नाबद्दल काही विचारच करत नाही आहेत. माझ्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नानंतरच ते माझ्या लग्नाचा विचार करतील असे म्हणत आहेत ते. पण तुला तर माहितीच आहे ना कि कोणतीही मुलगी १८ वर्षाची झाली कि तिला लग्न करायची फार इच्छा होऊ लागते.

मी- का होते इच्छा?

तिने काहीच सांगितलं नाही आणि ‘तुला नाही कळणार’ म्हणून गोष्टीला तिथंच संपवलं.

जेव्हा मी तिच्या मागेच पडलो तेव्हा ती म्हणाली, “ही गोष्ट एका मुलासोबत नाही केल्या जात. आणि वरून तू माझ्या छोट्या भावासारखा आहेस. पण तू आता मोठा झाला आहेस  म्हणून मी तुला सांगत आहे. पण ही गोष्ट तू कुणाला सांगू नकोस.”

मी तिला वचन दिलं कि मी ही गोष्ट कुणालाच सांगणार नाही. मित्रानो, एक गोष्ट आहे कि जर तिला झवायची इच्छा नसती तर मी कितीही मागे लागलो असतो तरी तिने ती गोष्ट मला सांगितली नसती. पण तिला माझ्याकडून झवायची इच्छा होतीच. म्हणूनच २,३ वेळाच विचारल्यावर ती सांगायला लागली. ह्या पोरी पण ना .. फारच छुपा रुस्तम असतात.

प्राजक्ता ताई सांगायला लागली,”प्रत्येक मुलीचं स्वप्न असत कि लग्न करावं कारण त्यांना वाटतं कि एक पतीच असतो जो त्यांच्या भावनांना चांगल्या प्रकारे समजू शकतो.”

मला वाटलं कि साली सरळ मुद्दयांवर येईल पण ही तर प्रवचन देत होती. काही वेळ विचार केल्यानंतर मी म्हणालो, “आणखी काही प्राजक्ता ताई?”

त्यावर ती परत परत गोष्टीला घुमवत होती आणि माझा डोकं खात होती. पण शेवटी ती मुद्द्यावर अली आणि म्हणाली, “तुला तर सेक्सबद्दल माहितीच असेल कारण तू एवढा मोठा तर झाला आहेसच.”

मी चुपचाप ऐकत होतो आणि मनात बोलायला लागलो कि ही मला विचारत आहे कि तुला सेक्सबद्दल माहितीच असेलच म्हणून पण मी तर सेक्स करून सुद्धा आहे.

“तुला माहिती आहे ना कि मुलींना सेक्स करण्याची इच्छा मुलांपेक्षा जास्त असते. पण त्या सांगू शकत नाहीत. पण मी तुला आज सांगत आहे कारण माझ्या मनातली गोष्ट पहिल्यांदाच मी कोणालातरी सांगत आहे.” प्राजक्ता म्हणाली.

प्राजक्ता: तुला वाईट वाटत नसेल तर एक गोष्ट विचारू?

मी मनात म्हणालो साली मला का वाईट वाटेल? मला तर आनंदच होईल न? आणि असं करशील तरच मी तुला झवू शकेल न?

मी: नाही वाटणार वाईट प्राजक्ता ताई. सांग तू.

प्राजक्ता: तू कधी सेक्स केला आहेस का?

मी खोटंच सांगितलं: नाही ताई.

प्राजक्ता ताई: तुला वाईट नसेल वाटणार तर आणखी एक गोष्ट सांगू?

मी: ताई सांग ना. नाही वाटणार काही मला.

प्राजक्ता: कुणाला सांगणार तर नाहीस ना?

मी: नाही ताई. नाही सांगणार.

प्राजक्ता: तू माझ्याशी सेक्स करशील का?

यावर मी काहीच म्हटलं नाही आणि सरळ तिला किस करायला लागलो. तशी तीही मला चिपकली आणि माझ्या चुंबनांचा उत्तर द्यायला लागली.

माझा लंड आता पूर्ण उभा झाला. ती माझ्या लवड्याला पँट वरूनच पकडून सहलवत होती. मी तिला बेडरूममध्ये चालायला सांगितलं. ती उठली आणि आम्ही बेडरूममध्ये गेलो. मी दरवाजा लावून वळलो तस मी पाहिलं कि साली पूर्ण नागवी होऊन बेडवर लेटली होती. ते बघून तर माझे होशच उडाले. मी चटकन माझे कपडे काढून फेकले आणि पूर्ण नंगा होऊन बेडवर चढलो. तिने माझा लंड पकडला आणि त्याला हलवायला लागली.

मी तिला म्हणालो, “प्राजक्ता ताई, जर तू एवढ्या जोराने हलवशील तर मी माझं वीर्य आत्ताच सोडून देईन. मग तुझी तहान विझणार नाही. मग माझे आईबाबा पण येतील काही तासात.”

ती म्हणाली, “अरे पहिल्यांदाच मी सेक्स करत आहे ना म्हणून कंट्रोल नाही होत आहे.” मग मी तिच्या गालांवर किस केलं आणि दोन्ही हातांनी तिचे बुब्स दाबायला लागलो. तशी ती पागल व्हायला लागली. मग मी तिला सरळ बेडवर लेटवत तिच्या ओठांना किस करणं सुरु केलं. तीही त्याचे मजे घ्यायला लागली. मग मी तिची पुच्ची मसळायला लागलो. त्यावर ती गरम सुस्कारे टाकायला लागली. मी एक बोट तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करायला लागलो. सालीची पुच्ची चांगली टाईट होती. ती ‘स्स्स ह्ह्ह्ह स्स्स …..’ असे आवाज काढायला लागली.

मग मी तिच्या दोन्ही टांगांच्या मध्ये गेलो आणि तिच्या गांडीखाली उशी ठेवली. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर रगडायला लागलो.

“घाल आता आत नाहीतर मी तळपून मरून जाईन.” ती अशी काही बाही बरळायला लागली.

मी माझ्या लवड्यावर खोबऱ्याचं तेल लावलं आणि तिच्या पुच्चीत घालायला लागलो. ती वेदनेने तळपायला लागली. माझा लंड थोडाच आत घुसला होता आणि तिच्या पुच्चीतून रक्त निघायला लागलं. ती वेदनेने रडत होती आणि मला लंड बाहेर काढायला सांगत होती.

मी: हे काय प्राजक्ता ताई? तू तर झवायला एवढी व्याकुळ झाली होती आणि आता काय झालं? काही नाही होणार, पहिल्या वेळेस असा त्रास होतोच. मग बघ कसली मजा येते तर”

असं बोलून मी एक जोरदार धक्का लगावला आणि माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला. तशी ती चित्कारली, “आईईईई ….. मेले ….. गगगगग …. !!!”

मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि परत एक धक्का देऊन पूर्णच्या पूर्ण लवडा आत घुसवला. ती रडायला लागली पण तरीही मी माझा हात तिच्या तोंडावरून काढला नाही. मग हळूहळू मी लंड आतबाहेर करायला लागलो. काही वेळानंतर  ती सामान्य झाली आणि माझ्या तालात ताल द्यायला लागली.

असं काही वेळ चाललं आणि मग आम्ही दोघेही सोबतच झडलो. मी तिच्या अंगावर लेटलो. मग आम्ही बाथरूममद्ये जाऊन सोबत गरम पाण्याने आंघोळ केली. आंघोळ झाल्यानंतर तिने आपले वाळलेले कपडे घातले आणि मला किस करून म्हणाली, “चल आता जाते मी घरी. घरचे आले असतील.”

एके दिवशी तिच्या घरचे बाहेरगावी गेले तेव्हा तिने मला बोलावलं आणि आम्ही मस्त झवलो. आता आम्हाला जेव्हा संधी मिळते तेव्हा आम्ही झवत असतो.

तर कशी वाटली ही कहाणी? सांगा: [email protected]