पोलीसवाल्याने गांड मारली

नमस्कार मित्रांनो मी आज माझ्या जीवनाची एक एकदम खरी घटना सांगतो आहे. मी इटवा स्टेशन वर मेरठ ला जाणार्या ट्रेन ची वाट पाहत होतो, मी वेळे वर स्टेशन वर पोचलो होतो.

स्टेशन वर जाऊन मला समजले कि माझी ट्रेन चार तास लेट आहे आणि तेव्हा डिसेंबर चा महिना होता आणि थंडी पण खूप पडत होती, मग मी एक नंबर च्या प्लेटफोर्म वर वाट पाहत होतो आणि तेव्हा माझा काही टाईम पास होत नव्हता त्या मुळे मी तिथे बनलेल्या एका गोडाऊन मध्ये गेलो होतो.

तेव्हा रात्रीचे १ वाजले होते आणि एकदम शांत वातावरण होते, थंडी होती आणि मी एकटा होतो आणि मला पण समजले नाही कि केव्हा माझ्या मना मध्ये सेक्स चे विचार करू लागलो होतो. मी विचार करू लागलो होतो कि कोणी मला भेटले असते आणि माझी थंडी दूर करून दिली असती.

मग मी जिथे बसलो होतो तिथे माझे डोळे बंद केले होते आणि मी विचार करू लागलो होतो आणि मला काही समजले पण नाही कि केव्हा मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि मी हलवू लागलो होतो, मी विचार पण केला नव्हता कि कोणी मला पाहत असेल.

मी एकदम माझ्या विचार मध्ये हरवलो होतो आणि मला तेव्हा समजले कि कोणी तरी मला खांद्या वर हात ठेवून हलवत आहे, मला होश आला होता आणि मी पहिले कि पोलीस वाला माझ्या समोर उभा होता, माझी तर जणू एकदम गांड फाटून गेली होती आणि मी एकदम घाबरलो होतो.

मग त्याने विचारले कि हे सर्व काय चालू आहे? मी काही म्हणलो नाही आणि फक्त सॉरी सर सॉरी सर मला माफ करा असे म्हणत होतो आणि तो मला म्हनला कि चाल पोलीस स्टेशन वर आणि मी त्याची माफी मागत त्याचे पाया पडू लागलो होतो.

मग त्याने मला उभे राहायला सांगितले होते आणि मी उभा झालो होतो आणि त्याने म्हणले कि मी एक अटीवर सोडणार आहे तू माझा लंड चोकून दिला पाहिजेस, माझी तर इच्छा पूर्ण झाली होती आणि मी नाही असे नाटक करू लागलो होतो, मग त्याने एकदम कडक आवाज मध्ये मला लंड चोकायला सांगितले होते आणि मला गाला वर एक थप्पड मारून दिले होते.

मला समजले कि तो मला जाऊ देणार नाही आहे आणि मला पण हेच पहिजे होते, मग मी मना मध्ये विचार करत होतो आणि मी पहिले कि त्याने पेंट मधून लंड बाहेर काढला आहे आणि तो माझ्या समोर ठेवला होता, मग माझा तर एकदम जीव निघून गेला होता त्याचा मोठा लंड पाहून तो एकदम काळा आणि एकदम मोठा आणि जाड होता.

मग मी त्याचा लंड पकडला होता आणि मला समजले कि तो कडक नाही आहे, मी एकदम घाबरलो होतो कि जर तो अजून लहान असून पण इतका मोठा आणि जाड आहे तर कडक झाला तर तो किती लांब आणि मोठा होईल? मग मी असे विचार करत होतो कि त्याने लंड माझ्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता.

मग मी त्याचा लंड चोकू लागलो होतो आणि चप चप चप करू लागलो होतो पण आता त्याचा लंड चोकने अवघड जात होते कारण कि त्याचा लंड आता मोठा होत होता आणि मी अनुभव केले कि त्याचा लंड कमीत कमी ८ इंच असेल आणि ३ इंच जाड होता. त्याचा लंड तोंडा मध्ये जात नव्हता पण तो माझे डोके पडकून जबरदस्ती ने टाकत होता. मग माझे तर श्वास एकदम अडकले होते आणि माझ्या तोंडाला एकदम मस्ती मध्ये ठोकत होता.

२० मिनिट चोकले कि मग मला तोंडा मध्ये त्रास होत होता आणि मग मी म्हणले कि आता माझ्या तोंडा मध्ये त्रास होतो आहे पण त्याने माझे काही ऐकले नाही आणि माझे तोंड ठोकत होता आणि मग काही वेळाने त्याने सर्व पाणी माझ्या तोंडा मध्ये काढून टाकले ओह्ते आणि मग मी मागे जाऊ लाग्लो होतो पण त्याने माझे डोके एकदम लंड वर पकडून ठेवले होते आणि मला हलता पण येत नव्हते आणि मग मला त्याचा सर्व माल प्यावा लागला होता.

आधी तर मला त्याचे पाणी काही आवडले नाही पण नंतर ते मला खूप आवडले होते आणि मी त्याचे सर्व पाणी पिऊन गेलो होतो, मग तो दमला होता आणि खाली बसला होता.

मग मी एकदम खुश झालो होतो कि मला जे पहिले होते ते मला मिळाले होते आणि मग तो उठला होता आणि माझ्या कडे येऊन म्हनला कि चल आता तुझी पेंट काढ मला तुझी गांड मारायची आहे. मग मी आधी तर नाही म्हणले होते आणि मग त्याने जोर केला तर मी तयार झालो होतो.

मग मी माझी पेंट काढली होती आणि त्याच्या कडे पहिले होते आणि मग त्याने पण पेंट काढली होती आणि चड्डी पण काढली होती त्याचा लंड हवे मध्ये हलत होता, मग तो माझ्या कडे आला होता आणि मला वाकायला सांगितले होते आणि मी वाकलो होतो.

मग मला भीती वाटत होती कि मी लंड घेऊ शकेन कि नाही? कारण कि मी असला मोठा लंड आधी कधी पहिला नव्हता, मी असे विचार करत होतो कि तेव्हा त्याने माझ्या गांडी वर लंड ठेवला होता आणि मी तर एकदम कापलो होतो, मग तेव्हा मी त्यांना थांबवले आणि म्हणले कि माझ्या बेग मध्ये वेसेलिन लावले आहे ते लावून घ्या, तर त्याने पटकन वेसेलिन काढले होते आणि लंड वर लावले होते आणि माझ्या गांडी वर पण लावले होते.

मग तो लंड माझ्या गांडी मध्ये टाकू लागला होता आणि जसे त्याने ताकद लावणे चालू केले होते तसे मला खूप त्रास होत होता आणि मग त्याने एक झटका मारला तर त्याचा लंड ३ इंच आत मध्ये गेला होता आणि माझे तर जणू श्वास अडकले होते आणि मला चक्कर येऊ लागली होती. पण मी कसे तरी कंट्रोल केले होते.

आता त्याच्या लंड ची टोपी आत मध्ये गेली होती आणि मी अजून काही शांत होईन त्या आधी त्याने अजून एक ठोका मारला होता आणि अर्धा पेक्षा जास्त लंड आत मध्ये गेला होता आणि मी तर एकदम बेशुद्ध होणर होतो.

मग मला त्याने काही चान्स दिला नाही आणि अजून एक ठोका मारून पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मी आता ओरडणार होतो कि त्याने हात माझ्या तोंडा समोर ठेवला होता आणि ला ठोकत होता आणि माझा आवाज काही निघाला नाही, मग तो काही वेळ हलला नाही आणि मग माझा त्रास थोडा कमी झाला तर त्याने हळू हळू मागे पुढे करणे चालू केले होते.

आता मला पण मजा येत होती आणि मी माझी गांड चालवून त्याला साथ देत होतो आणि मग त्याने त्याची स्पीड वाढवून दिली होती आणि माझ्या तोंडा मधून आता हः याय याय औऊ ऐई ऐऊ उऊ ऐऊइ उऊ स हश ह्सुउस य्य्स्य उसू करू लागलो होतो आणि माझ्या आवाजाने तो जोश मध्ये आला होता आणि स्पीड वाढवली होती.

मग मला त्याने सरळ केले होते आणि मला गोद मध्ये उचलले होते आणि खालुन माझ्या गांडी मध्ये लंड टाकला होता आणि मला उचलून ठोकू लागला होता, मी आता स्वर्ग मध्ये उडू लागलो होतो.

मग त्याने मला खाली ठेवले होते आणि मला डॉगी पोज मध्ये यायला सांगतिले होते आणि मी पण पटकन आलो होतो आणि मग त्याने माझ्या गांडी मध्ये लंड ठेवला आणि एक ठोका देऊन एकदम आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मी एकदम जोर जोरणे आज उऊ सुस ससू उसुस उस याय्य औऊ ऐई अउ ओअओ उस इस करू लागलो होतो आणि ते पण माझी कमर पकडून एकदम जोर जोराने ठोकत होता आणि माझी गांड मारत होता आणि मग त्याने मला असेच जोर जोराने ४० मिनिट पर्यंत ठोकले होते आणि मग गरम रस माझ्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता.

तो आता खूप दमला होता आणि मग त्याने मला त्याचा लंड चाटायला लावला होता आणि मी तो चाटून साफ केला होता आणि मग तो निघून गेला होता, मग मी पण माझे कपडे ठीक केले होते आणि मग मी पण स्टेशन वर आलो होतो.