पूर्ण गावाकडून बोल चोकवले

हेलो मित्रानो हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे, माझ्या कडून काही चूक झाली तर मला माफ करून द्या. हि गोष्ट पूर्ण काल्पनिक आहे आणि मला वाटते कि तुम्हाला ती खूप पसंत पडेल. मला स्त्रियांचे मोठे बोल खूप पसंत आहेत अन ती माझी फेन्टासी आहे, तर आता मी आज ची गोष्ट एक मुलगी समजून लिहितो आहे. आता मी गोष्ट चालू करतो आहे.

मी एक १८ वर्षाची एकदम सरळ साधी गावाची मुलगी आहे, मी आता जवानी च्या उंबरठ्या वर माझे पाउल ठेवले आहे, मी एक लहान गावा मध्ये राहते आहे नी माझे आई वडील खूप गरीब आहेत आणि माझ्या आई वडील शेती करत आहेत. पण आता गावामध्ये दुष्काळ पडला आहे आणि आमचे दोन वेळ खायचे पण पूर्ण होत नाही आहे, त्या मुळे मग मजबुरी ने माझ्या वडिलांनी मला दुसर्या गावा मध्ये राहणाऱ्या एक माणसाला विकले होते आणि त्या माणसाने पण माझ्या वडिलांना खोटे सांगितले होते कि मी हिच्या बरोबर लग्न करेन पण मला काही माहिती होते कि त्याच्या मना मध्ये जाय आहे. मग मी त्याच्या बरोबर त्याच्या गावी आले होते.

त्या माणसा कडे खूप गाय आणि म्हशी होत्या पण त्याच्या घरां मध्ये एक पण स्त्री नव्हती. त्याच्या बरोबर त्याच्चे दोन भाऊ होते ते माझ्या पेक्षा मोठे होते आणि खूप ताकदवर होते, त्या दूध वाल्या माणसाचे नाव सुंदर होते आणि त्याच्या भावांचे नाव सुरेश आणि चंदर होते, मग सुंदर ने मला एक रूम मध्ये बंद करून टाकले होते आणि मला दोन दिवस पर्यंत जेवण पण दिले नव्हते. तिसर्या रात्री तो माझ्या रूम मध्ये खूप दारू पिऊन आला होता आणि त्याने मला जे म्हणले ते ऐकून मी एकदम घाबरून गेले होते.

त्याने म्हणले कि तू माझी रंडी आहेस आणि आता मी जे म्हणतो आहे ते तू करायचे आहे आणि जर नाही केलेस तर मी तुझी काय अवस्था करेन ते तुला समजणार पण नाही आहे, मी खूप घाबरले होते आणि आज पर्यंत मला कोणी पुरुषाने हात पण लावला नव्हता, त्याने मला म्हणले कि मी तुला रंडी देवी बनवून टाकणार आहे आणि तुझ्या अंगाला लोक प्रसाद समजून भोग लावतील आणि त्या मुळे मी पैसे कमावून घेणार.

मग मला तर काही समजत नव्हते कि तो काय बोलत होता आणि मग त्यांचे दोन भाऊ एक डॉक्टर ला घेऊन आले होते आणि सुंदर ने म्हनले कि चल नागडी होऊन जा. मग मी नाही म्हणले तर त्याने मला दोन थप्पड मारले होते आणि मी एकदम घाबरून गेले होते आणि मी माझे कपडे काढू लागले होते, मग त्या चारी लोकांनी मला एकदम जंगली कुत्र्या सारखे पहिले होते आणि असे वाटत होते कि ते मला खाऊन जातील.

मग त्या डॉक्टर ने माझे बोल चेक केले होते आणि मग माझे बोल दाबले होते आणि मग माझे निपल पण दाबले होते जसे कोणी म्हशीचे दुध काढत असतो. मग त्याने सुंदर च्या भावांना मला पकडायला सांगितले होते आणि त्यांनी मला पकडले होते आणि मग त्याने माझे निपल एकदम जोराने ओढले होते आणि माझे कधी दुध निघाले नाही, मग त्याने म्हशीला द्यायचे दोन इंजेक्शन काढले होते आणि माझ्या दोन्ही निपल मध्ये घुसवले होते आणि मग मी एकदम जोराने ओरडले होते आणि ते सर्व हसत होते.

मग सुंदर म्हनला कि अजून तर हि सुरुवात आहे रंडी आता तू बघ मी तुझ्या बरोबर काय काय करतो ते? मग ते मला रूम मध्ये बंद करून निघून गेले होते, मग ४ दिवस पर्यंत मी त्या रूम मध्ये होते आणि ते मला एकदम विचित्र खायला देत होते आणि मी पण जे मिळेल ते खात होते. ४ दिवस नंतर ते सर्व लोक डॉक्टर ला घेऊन परत आले होते आणि मग डॉक्टर ने माझे निपल दाबले तर त्या मधून एक दुधाची धार निघाली होती.

मग मला समजले नाही कि हे काय चालले आहे, मग सुंदर ने डॉक्टर ला पैसे दिले होते आणि त्याला पाठवले होते, मग तो माझ्या जवळ आला होता आणि म्हनला कि आज पासून तू रंडी देवी आहेस, लोक तुझ्या जवळ येतील, तुझ्या बोल मधून दुध पितील आणि मी त्या मधून पैसे कामावेन आणि मग ते तुला ठोकून पण देतील. मी एकदम मालामाल होऊन जाईन. हे ऐकून माझे तर एकदम होश उडाले होते, मग पूर्ण गाव मध्ये त्याने अशी खबर पसरवली होती कि त्याच्या घरी एक काम देवी आली आहे जिचे दुध पिले कि सर्व सेक्स चे आजार बरे होऊन जातात आणि तिच्या बरोबर सेक्स केले तर लंड एकदम शक्तिवान बनून जातो.

मग काय होते? हे सर्व ऐकून पूर्ण गाव त्याच्या घरा जवळ लाईन लावू लागले होते आणि सुंदर ने मला एक लाल साडी घातली होती आणि मला ब्लाउज आणि पेटीकोट पण दिला नव्हता आणि ती साडी मध्ये मी एकदम नागडी होते, मग त्याने मला एक अंधार असलेल्या रूम मध्ये बसवले होते आणि माझ्या आजू बाजूला अगरबत्ती लावली होती आणि आता मी एकदम रंडी वाटत होते, मला पाहून कोणत्या पण माणसाचा लंड उभा झाला पाहिजे, मग सर्व लोक मला एकदम वासनेने पाहत होतो, सुंदर ने माझे बोल चोकायचा रेट १० रुपये एक मिनिट चा ठेव्वला होता आणि मला जवायचा रेट 2000 रुपये १५ मिनिट साठी ठेवला होता, आता मी पूर्ण गावाची रंडी होते आणि ६० वर्षे चे पुरुष पण मला जवायला लाईन मध्ये उभे राहिले होते, गोष्टी चा पुढचा भाग मी नंतर सांगते, तुम्हाला माझी हि गोष्ट खूप आवडली असेल अशी मला खात्री आहे.