प्रियाच्या तोंडात अमृत दिले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अमन आहे. आणि मी इंजिनीयरिंगचा विद्यार्थी आहे. मित्रांनो ही माझी पहिली गोष्ट आहे आणि मला खात्री आहे कि तुम्हाला ही आवडेल. आणि माझ्याकडून काही चूक झाली तर मला माफ करा. ही माझ्याबरोबर घडलेली खरी घटना आहे. मित्रांनो मी माझ्या घरात एकटा राहतो कारण मी शिकण्यासाठी माझ्या गावापासून दूर आलो आहे. आमचे कोलेज शहरापासून १० किमी दूर आहे आणि माझे घर कोलेजपासून ३ किमी अंतरावर आहे.

आता तुम्हाला त्या दिवशी घडलेली घटना सांगतो. माझ्याबरोबर प्रिया नावाची मुलगी शिकते..तिच्या फिगरचे साईझ ३२-२८-३४ आहे आणि भरलेल्या शरीराची आहे. माझ्या लंडाचे साईझ ६ इंच आहे. घरात एकता असल्यामुळे मी नागडाच राहतो आणि ब्लू मूवी पण सामान्य गोष्ट आहे. मी प्रियावर फिदा होतो …पण मी तिला हे कधी बोलून दाखवले नाही. आम्ही दोघे चांगले मित्र होतो. मग एक दिवस थोडा पाऊस पडत होता आणि मी कोलेजला जायची तयारी करत होतो तेव्हा घराची बेल वाजली. मी दरवजा उघडला आणि पहिले तर समोर प्रिया उभी होती. तिची बस निघून गेली होती आणि ती चालतच कोलेजला जात होती. आमच्या कोलेजच्या रोडवर खाजगी बसेस जात नाहीत आणि कोलेजची बस सुटून गेल्याने ती चालत निघाली होती. पण माझ्या घराबाहेर माझी गाडी बघून थांबली आणि अमन बरोबर कोलेजला जाइन असा विचार करून ती माझ्या घरी आली होती. मग आम्ही माझ्या घराला कुलूप लावून निघत होतो कि पाऊस आणखी वाढला. आम्ही ठरवले कि पाऊस थांबल्यावर जायचे आणि मग आम्ही घरात आलो.

ती थोडी भिजली होती आणि तिची पांढऱ्या रंगाची ब्रा तिच्या भिजलेल्या शरीरावर स्वच्छ दिसत होती आणि ती भिजलेली असल्यामुळे तिचे कपडे शरीराला चिकटले होते. ती खूप सेक्सी दिसत होती. मी तिला सोफ्यावर बसवले आणि तिच्या समोर बसलो ..माझी नजर पुन्हा पुन्हा तिच्या बॉलवर जात होती आणि ही गोष्ट तिला समजली होती. मग मी तिच्याबरोबर बोलणे सुरु केले .. जेणेकरून तिचे लक्ष दुसरीकडे जाईल आणि मी टीवी चालू केला. टी वी जवळ ब्लू मुविच्या सीडी पडल्या होत्या. टी.वी बघताना तिची नजर त्या सीडी कडे गेली आणि ती बघतच राहिली. मी प्रियाकडे पाहत होतो आणि कधी कधी तिच्या बॉलकडे. खूप वेळ पाहिल्यावर तिला समजले कि सीडी कशाच्या आहेत. तिने माझ्याकडे पहिले आणि लाजली.

मग ती म्हणाली कि तुम्हाला टी वी पाहणे आवडत नाही का जे तुम्ही सारखे सारखे माझ्याकडे पाहत आहात. तर मी म्हणलो कि प्रिया आज तू खूप सुंदर दिसत आहेस. मग ती म्हणाली म्हणजे काय? मग मी म्हणालो कि मला वाटते आहे कि तुला सर्व माहिती आहे आणि तूला एक गोष्ट सांगू? तर ती म्हणली सांग. मग मी म्हणालो कि तू खूप सुंदर दिसतेस आणि ती एकदम गप्प झाली आणि मी तिच्याजवळ जाऊन बसलो. मी तिचा हात पकडला आणि विचारले-तू माझ्याशी लग्न करशील का? तर ती लाजली ..मी तिच्या हातावर कीस केली.. आणि तिने हात काढून घेतला आणि काही बोलली नाही. माझी हिम्मत वाढली आणि मी तिच्या शेजारी बसून तिला कीस करू लागलो तर तीने तिचा हात तोंडावर ठेवला आणि मी तिच्या हातावर कीस करू लागलो. तर ती तिथून उठली तर मी म्हणालो कि काय झाले? तर ती म्हणाली कि हे सर्व चुकीचे आहे. मी तिला मागून जाऊन पकडून तिच्या कानात सांगितले कि मी तुला खूप प्रेम करतो आणि मी तिच्या कानावर कीस केली. ती म्हणाली कि प्लीज कीस करू नकोस ना.

मी समजलो कि तिला काहीतरी होऊ लागले आहे तर मी तिच्या जवळ गेलो आणि म्हणलो कि नाही करणार आणि एक कीस तिच्या गालावर केली, आता ती गरम झाली होती… पण लाजत होती. मी तिचा हात पकडला आणि जोरात ओढून तिला माझ्याकडे ओढले आणि तिच्या तोंडाजवळ हून म्हणालो काय झाले? ती काही बोलली नाही आणि मग मी तिच्या ओठावर कीस केली आणि मग कीस करू लागलो… कधी डोळ्यावर कधी मानेवर, नाकावर, पाठीवर कीस करू लागलो आणि मग तिच्या तोंडात माझी जीभ टाकली आणि तिच्या जीभेबरोबर खेळू लागलो. ती खूप गरम झाली होती. माझा हात तिच्या पूर्ण शरीरावर फिरत होता. मी हळूच तिचा शर्ट काढला आणि ती माझ्यासमोर ब्रा घालून होती आणि ब्राच्या आत तिचे बॉल खूप सुंदर दिसत होते.

मी तिची पाठ घासत घासत आणि ओठावर कीस करत तिची ब्रा उघडली आणि तिचे बॉल पाहून मी जंगली बनलो. मी तिचे बॉल दाबू आणि चोकू लागलो. मी माझी जीभ तिच्या बॉलवर घासली तिच्या मनुक्यावर फिरवली आणि आता तिची नाडी उघडू लागलो तर ती नको म्हणायला लागली. मी म्हणालो प्लीज प्रिया फक्त एकदा ..पण ती म्हणाली कि प्लीज अमन हे राहू दे. तुला काय करायचे ते वर करून घे बाकीचे सर्व लग्नानंतर करू. मी म्हणलो माजी जान मी खालचे कधी पाहिलं नाही मला पाहायचे आहे ते कसे असते. तर ती म्हणाली कि अमन तू खोट बोलतोस तुझ्याकडे तर तसल्या खूप सीडी आहेत ..त्यामध्ये तू सर्व पहिले असशील. तू प्लीज मला राहू दे मी प्रेग्नंट झाले तर काय होणार? मग मी म्हणलो एक अट, तू माझ्याबरोबर माझ्या मांडीवर बसून ब्लू फिल्म बघ आणि मी तुझ्या बॉलबरोबर खेळणार.

मग थोडे नको म्हणत म्हणत ती ऐकली आणि मी फिल्म चालू केली. ती फिल्म पाहू लागली आणि मी तिच्या कमरेला कीस करू लागलो आणि बॉल दाबू लागलो. मग काही वेळाने फिल्म मध्ये ठोकण्याचा सीन चालू झाला तर ती पण मस्त होऊन आवाज काढू लागली..आणि अचानक माझ्याकडे वळून मला कीस करू लागली, ती माझ्या शर्टाचे बटन उघडू लागली. ती एकदम वेडी झाली होती. ती मला म्हणाली तुझ्या पेंटच्या आत जे आहे ते मला दाखव. मी म्हणलो कि हे सर्व तुझेच आहे तू स्वतः काढ आणि बघून घे. मग तिने माझी शर्ट पूर्ण काढली आणि माझ्या चैनची पेंट उघडली. नंतर पेंट काढून टाकली आणि मग लंड हातात घेऊन हलवू लागली. मी म्हणलो कि हा लोलीपोप आहे तोंडात घेऊन चोकशील तर मजा येईल. मग तिने लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली आणि मि तीचे बॉल दाबू लागलो. फिल्म मध्ये मुलीचे आवाज येत होते तर मी टीवी चा आवाज वाढवला.

तर काही वेळाने ती उठली आणि हात पसरून म्हणाली कि अमन माझ्या बरोबर फिल्मसारखे सर्व कर ना… आता मला वाट बघितली जात नाही. माझे पूर्ण शरीर आता तुमच्या हवाली आहे. तर मी म्हणलो कि प्रिया आज मी तुला खूप मजे देतो. मग मी तिची सलवार काढली. आता ती पूर्ण नागडी उभी होती आणि तिच्या शरीरावर एकही केस नव्हता….मी तिला जवळ ओढले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. तिची पुच्ची आधीच ओली झाली होती आणि मी जिभेने पुच्ची चाटू लागलो. मग मी लंड पकडला आणि बॉलच्या मध्ये ठेऊन जवू लागलो आणि काही वेळाने मी वीर्य सोडले आणि पूर्ण बोलवर वीर्य काढले. मी तिला म्हणलो कि हे तोंडात घेतले असतेस तर खूप मजा आली असती. ती म्हणली पुढच्या वेळी घेते. मी म्हणलो कि आधी लंड उभा कर आणि तिने लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. माझा लंड ताठ झाला आणि मी म्हणलो कि चल गच्चीवर जाऊन जवाजवी करू. मग मी तिला टोवेल मध्ये गुंडाळले आणि गच्चीवर नेले. आणि तिला झोपवले आणि तिच्या पुच्चीवर लंड ठेवला आणि हळूहळू लंड घुसवू लागलो आणि तिला त्रास होऊ लागला.

मी एका जटक्यात लंड आत घुसवला आणि तिच्या तोंडातून किंकाळी निघाली.. मी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले आणि काही वेळ शांत झालो. हळूहळू तिचा त्रास कमी झाला आणि मी परत ठोके द्यायला सुरुवात केली. ती पूर्ण गरम झाली होती आणि पावसचे थेंब तिच्या अंगावर पडल्यावर ती चमकत होती. मी तिला उठवून तिचे पाय माझ्या कमरेला लावले.. पुच्चीत लंड टाकला आणि तिचे बॉल माझ्या छातीवर आले. तिचे हात माझ्या गळ्यावर, माझे ओठ तीच्या ओठावर आणि तोंडात जिभेची लडाई सुरु झाली. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत असताना हाताने गोलगोल फिरवू लागलो आणि मग ठोके चालू केले. ठोके इतके जोरात होते कि प्रिया पूर्ण हादरत होती आणि तिचे बॉल माझ्या छातीला जोराने घासत होते.

मग काही ठोक्यानंतर तिने पाणी सोडले आणि लंडाला ओलावा मिळाल्याने ठोकाठोकी आरामात होत होती. मग मी थोड्या वेळाने जटके थांबवले आणि तिला म्हणालो कि माझे वीर्य निघणार आहे प्रिया तू याला तोंडात घे. तर प्रिया खाली उतरून बसली आणि लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि मग माझ्या लंडातून वीर्य निघाले आणि सर्व रस ती पिऊन गेली. मग तिने लंड चाटून स्वच्छ केला आणि आम्ही दोघे गच्चीवरून खाली आलो आणि नागडे एकमेकला चिटकून झोपलो. मग संध्याकाळी उठल्यावर तिने तिच्या होस्टेलवर फोन केला कि ती तिच्या मावशीकडे जात आहे आणि रात्री येणार नाही. मग ती किचनमध्ये जाऊन जेवण बनवू लागली आणि मी कपडे न घालता किचनमध्ये गेलो आणि खाली बसून तिची मस्त पुच्ची चाटू लागलो.

मग काही वेळ पुच्ची चाटल्यावर मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि ती म्हणाली इतकी घाई कशाची आहे? आज आपल्याकडे पूर्ण रात्र आहे तू पोट भरून मला ठोकून घे. मग आम्ही जेवण केले आणि मग संभोगाला सुरुवात केली.. मित्रांनो ती पूर्ण रात्र आम्ही संभोग केला आणि सकळी खूप दमलो होतो. तिचे तर चालणे बदलले होते. मी तिला उचलून बाथरूममध्ये नेले. मी तिला ठोकून ठोकून तिची वाट लावली होती.