पुचीचा भोसडा बनवला

हेलो मित्रानो मी आहे रोबिन आणि एक वेळा परत तुमच्या समोर हजर झालो आहे. खूप दिवस नंतर मी तुमच्या समोर आलो आहे, मला अशा आहे कि तुम्ही मला विसरले नसाल. आज ची गोष्ट माझी आणि ममता ची आहे जिला मी खूप दिवस नंतर तिच्या घरी भेटलो होतो.

डिसेम्बर मध्ये आमचा अभ्यास संपला कि आम्ही सर्व लोक आपापल्या घरी गेलो होतो, घरी मला काही करमत नव्हते. जस्सी आणि ममता ला रोज ठोकून ठोकून मला तर त्यांची एकदम सवय लागून गेली होती.

१५-२० दिवस झाले होते आणि माझा लंड आता पुच्ची साठी तडफड करू लागला होता. रोज रात्री सेक्स चे स्वप्न मला येत होते आणि सकाळी डोळे उघडले कि माझा लंड पुच्ची च्या ऐवजी माझ्या हाता मध्ये आहे असे मला समजत होते, मग मी एक दिवस ममता ला कोल केला होता, मी आधी तिला अभ्यास चे विचारले होते आणि मग हळू हळू मी तिला सेक्स चे बोलू लागलो होतो आणि ती मला काही साथ देत नव्हती.

मग मी कोल कट केला होता आणि मग तिच्या घरी जायचा विचार करू लागलो होतो, दोन दिवस नंतर मी घरी सांगितले कि मला ममता चे काही प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि माझा अभ्यास पुढे करायला काही विचारायचे आहे त्या साठी मला आता तिच्या घरी जायचे आहे तर घरच्यांनी एकदम हो म्हणले होते.

ममता चे घर माझ्या घर पासून काही ५०-६० किमी दूर होते, मी सकाळी ९:३० वाजता निघालो होतो आणि तिच्या घरी जाऊन मी दरवाजा वाजवला होता आणि तेव्हा तिच्या आईने दरवाजा उघडला होता आणि मग मी आत मध्ये गेलो तर तिच्या आईने ममता ला आवाज दिला होता.

मग ममता बाहेर आली होती आणि मला पाहून एकदम चकित झाली होतीं तिने मला हाय म्हणले होये आणि म्हणली कि कसे काय इथे यायचे झाले? मी म्हणलो काही नाही काही शंका तुझ्या कडून समजून घ्यायला आलो होतो.

तो पर्यत आंटी कोफी घेऊन आली होती. ते अंकल आणि आंटी दोघे गवर्नमेंट मध्ये जोब करत होते, अंकल तर आधीच गेले होते आणि आंटीने मला कोफी दिली आणि म्हणले कि तुम्ही अभ्यास करा आता मी निघत आहे. ममता ओवन मध्ये नाश्ता ठेवला आहे तुम्ही दोघे ते खाऊन घ्या, असे म्हणून ती निघून गेली होती, मग ममता ने दरवाजा लोक करून टाकला होता, मग तिने मला म्हणले कि तू वेडा झाला आहेस का? तू घरी का आलास? माझ्या आई वडिलांना काही शंका जरी आली कि आपल्या मध्ये असे काही चालू आहे तर माझी एकदम वाट लागून जाईल.

मग मी म्हणले कि तू एकदम शांत हो यार.. मला आता सहन होत नाही आहे रोज रोज तुला ठोकून तुझी जणू सवय झाली आहे. मग ममता म्हणली कि तू आता ते सर्व विसरून जा नी ती किचन मध्ये निघून गेली होती, मी तीच्च्या मागे मागे गेलो होतो आणि मी तीला हग केले होते आणि तिला मी कीस करू लागलो होतो.

मग ती म्हणली कि दूर जा, आता मला काही करायचे नाही आहे आणि तिच्या डोळ्या मध्ये अश्रू आले होते, तुला माहिती नाही आहे रोबिन माझ्या घर चे आधी पासून मला म्हणत आहेत कि तू बदलून गेली आहेस, मग मी म्हणले कि आज मी एकदम शेवटचे तुझ्या घरी आलो आहे, या नंतर आपण फक्त फेमिली फंक्शन मध्ये भेटायचे.

मग मी ममता ला हग केले होते आणि तिने पण मला एकदम जोराने हग केले होते आणि म्हणली कि वेडा कुठला.. मी पण तुला खूप मिस केले, मग मी माझे ओठ तिच्या ओठ वर ठेवले होते आणि आम्ही कीस करत करत एकदम हरवून गेलो होतो. किस करत करत मी तिची सलवार खाली करून टाकली होती आणि तिची पेंटी पण खाली करून तिच्या पुच्ची मध्ये माझे दोन बोट टाकून दिले होते आणि हलवू लागलो होतो.

ती एकदम अहः याय इअसू उसू सुसू ओह्ह यस्स करू लागली होती आणि मला कीस करू लागली होती आणि तिचे कीस आता एकदम जोराने होत होते आणि मग मी माझी पेंट काढून टाकली होती आणि लंड काढून ममता च्या हाता मध्ये देऊन टाकला होता.

ममता ने लंड थोडा हलवला होता आणि मग खाली गुडघ्या वर बसून तिच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता आणि सपो स्प स्प स्प करून त्याला चोकू लागली होती, तिने माझा पूर्ण लंड एकदम ओला केला होता आणि माझा लंड एकदम कडक करून दिला होता.

मग मी तीला उभे केले होते आणि किचन च्या कट्या वर तिला बसवले होते, तिची पेंटी काद्धून टाकली आणि तिची पुच्ची मी माझी जीभ लावून चाटू लागलो होतो आणि तेव्हा तिने मला अडवले होते आणि म्हणली कि राजा आधी मला ठोकून दे मग तू चाटून घे.

मग मी माझा लंड काढला होता आणि तिच्या पुच्ची वर घासू लागलो होतो, तर ती म्हणली कि मला त्रास देऊ नकोस, नाही तर तुला घरा मधून काढून टाकेन. मग मी हळू हळू जोर लावला होता आणि हळू हळू लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि ममता ने हः उऊ औऊ उऐइ रोबिन असे म्हणले होते आणि म्हणत होती कि रोबिन खूप तडपत होते तुझ्या लंड ची आठवण काढून यार.

मग मी हळू हळू झटके मारू लागलो होतो आणि मग ती आहा हः उ उओह हः उय उउं ओह हउग्ग उः गाग्ग्ग आगग ओह्ह्ह तेस्स करत होती आणि तिने डोळे पण बंद करून टाकले होते, ममता ची पुच्ची एकदम पाणी सोडत होती, काही वेळाने मी तिला घोडी बनवले होते आणि मागून तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकला होता, या पोज मध्ये मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो आणि आता तिचे बोल आणि गांड एकदम नाचू लागली होती.

मी तिचे बुब्स हाता मध्ये घेऊन टाकले होते आणि पूर्ण लंड एकदम आत मध्ये टाकू लागलो होतो ती अहह हाहा हझ ओह हः आयु हिओ अहह अहह करत होती आणि १० मिनिट मी ठोकले कि तिने पाणी सोडून टाकले होते आणि म्हणली कि आता बस बेबी.. थोड्या वेळाने परत जवून घे.. मग मी तिला गोद मध्ये उचलले होते आणि तिला सोफ्यावर झोपवून दिले होते.

मग मी तिचे पाय पसरले होते आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो. ममता अहह हः उऊ उईइ हः उएस हश्श ओः हाह्ह असे करत होती आणि १० मिनिट नंतर मी उठलो होतो आणि परत तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकून दिला होता आणि एकदम ज्रोने आत बाहेर करू लागलो होतो.

ममता खूप जोराने आवाज करत होती, मी तिची कमर पकडून तिला एकदम जोर जोराने झटके मारत होतो आणि तिने माझे हात एकदम जोराने पकडले होते, तिची पुचची आता परत पाणी काढू लागली होती आणि ती अहः औऊ उऊ बस्स बस उऊ बस्स ब्स्ब्स करू लागली होती. ती म्हणत होती कि राजा प्लीज आता थांब, जरा बस कर, मी थांबलो तरी माझा लंड काही ऐकायला तयार नव्हता.

मग मी किचन मध्ये गेलो होतो आणि तेल घेऊन आलो होतो आणि तिच्या गांडी मध्ये तेल लावले होते आणि ती एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि यार दम घेऊ दे, आता हि पण मारणार आहेस का? मी म्हणले कि आता माहिती नाही कि केव्हा चान्स मिळेल, मग मी तिचे पाय उचलले होते आणि तिचे गुडघे झोडून तिच्या गांडी च्या होल वर लंड लावला होता .

थोडी मेहनत केली कि अर्धा लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि ती एकदम ओरडू लागली होती आणि मग तिने तिच्या तोंड वर उशी दाबून घेतली होती, असे तर मी तीची गांड पण आधी अनेक वेळा मारली होती तरी ती अजून खूप टाईट होती, मी माझा लंड अजून जोर लावून दाबला होता नी ममता ची अहः हः सोई हश उसुस ह्स ईई निघाली होती आणि तो आवाज उशी मध्ये दबून गेला होता.

मग मी लंड आत बाहेर करू लागलो होतो आणि गांड थोडी नॉर्मल झाली होती, मग मी माझी स्पीड वाढवून दिली होती आणि लंड एकदम जोर जोरणे आत बाहेर करू लागलो होतो, ती एकदम त्रासाने ओरडत होती आहः ओह्ह ओह्ह हाह्ह ऐईहो हाह्ह ओह हाह्ह आऐइ ग्ग आऐइ कोणाच्या जवळ मला सोडून गेलीस अह्ह्ह ऐई हाह्ग ओअह्ह्ह अह्ह्ह औऊ. मग मी लंड बाहेर काढला होता तर तिला थोडे चागंले वाटत होते.

मग मी म्हणले कि काही काळजी करू नको आता माझे पण संपत आले आहे, मग ती एकदम हैराण होऊन माझ्या कडे पाहू लागली होती आणि म्हणली कि अजून पण काढले नाहीस साल्या? किती ठोकशील मला? काही गोळी खाऊन आला असशील ना? मी हो म्हणत माझे डोके हलवले होते, मग तिने मला धक्का दिला होता आणि म्हणली कि जा आता मी करू देणार नाही आता, माझी वाट लावून टाकली आहेस तू.

मी तिला पकडले होते कि ओठ वर कीस करू लागलो होतो आणि तिने आधी विरोध केला होता पण नंतर ती साथ देत होती, मी तिला म्हणले कि बस शेवटचे आणि मग आपण एकत्र जेवण करू, मी सोफ्यावर बसून तिला लंड वर बसवून घेतले होते आणि ती वर खाली होऊ लागली होती आणि मी तिचे दुध पीत होतो.

काही वेळाने मी तिला एकदम जोराने पकडले ओह्ते आणि माझा लंड एकदम जोर जोराने हलवून माझे पाणी आत मध्ये काढून टाकले होते. मग मी तोंडात देऊन माझा लंड साफ करून घेतला होता, मग आम्ही बरोबर अंघोळ केली होती, त्या दिवशी ममता ने ३ वेळा परत ठोकून घेतले होते जे मी तुम्हाला पुढच्या गोष्टी मध्ये सांगतो.