रंजना भाभीची जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव कुणाल आहे आणि माझे वय २६ वर्षे आहे. मी आगरा चा राहणारा आहे आणि आता मी तुम्हाला माझी खरी गोष्ट सांगणार आहे. हि घटना २० मार्च ला घडली होती, ज्या मध्ये मी माझ्या एका भाभी ला माझ्या बोलण्याने पटवले होते आणि मग तिला ठोकून मजा मारली होती आणि मग मी तेव्हा काय काय केले होते ते मी तुम्हाला सांगतो आहे.

मित्रांनो माझी एक भाभी आहे जिचे नाव रंजना आहे आणि ती माझी शेजारीण आहे आणि तिच्या बुब्स चा आकार ३६ आहे. मला मागचे खूप दिवस झाले तिचे बुब्स पाहिजे होते पण मला काही चांगला चान्स मिळत नव्हता आणि मी तसा चान्स शोधत होतो आणि मी देवाला प्रार्थना करत होतो, एक दिवस तीच्या घर चे सर्व लोक बाहेर गेले होते आणि ती घरी एकदम एकटी होती आणि तिचे पती पण दुकान वर गेले होते. मित्रांनो मला हे सर्व एक दिवस आधी समजले होते जेव्हा मी तिच्या घरी गेलो होतो, मी तेव्हा तिचे बोल दाबायचा विचार मनात पक्का केला होता आणि त्यामुळे मी सकाळी ठीक ९ वाजता तिच्या घरी पोचलो होतो.

तेव्हा मी पहिले कि ती तेव्हा आंघोळ करत होती, आणि मी तिथे बसून ती निघते त्याची वाट पाहत होतो आणि मग काही वेळाने ती बाहेर निघाली होती आणि मग तिने मला पहिले होते आणि मग तिने मला पाहून हसले होते अन तिने विचारले कि केव्हा पासून घरी येऊन माझी वाट पाहत आहेस? तर मी म्हणलो कि आता काही वेळा पूर्वी आलो आहे आणि मग ती माझ्या साठी चहा बनवायला किचन मध्ये गेली होती आणि ती जेव्हा चहा बनवत होती तेव्हा मी तिच्या मागे गेलो होतो आणि तिच्या दोन्ही डोळ्या वर माझे हात ठेवले होते आणि तिने मला विचारले कि काय करतो आहेस?

मी काही म्हणलो नाही आणि मग मी थोडी हिम्मत केली होती आणि माझे हात तीच्या बोल वर घेऊन गेलो होतो आणि मला खूप सुंदर अनुभव मिळत होता. माझे हात तिचे मुलायम बोल दाबत होते, आणि मला थोडा  वेळ पर्यंत खूप मजा आली होती.

मग मी अनुभव केले कि मी इतके केले तरी तिने काही पण मला विरोध केला नव्हता आणि ते पाहून मला वाटले कि ती पण माझ्या कडून असेच काही इच्छा करत होती कि काय आणि माझ्या मनात पण असेच विचार चालू होते, पण मला वाटत होते कि ती मला सांगायला घाबरते आहे नाही तर मला घाबरत आहे.

मग ती मला म्हणू लागली कि प्लीज सोड मला कोणी तरी आपल्याला पाहून घेईल चल सोड मला आणि दूर जा माझ्या कडून मग मी तिच्या सांगण्या वरून तिला आजाद केले होते आणि मी बाहेर येऊन बसलो होतो, ती माझ्या साठी चहा घेऊन आली होती आणि मी तिच्या बरोबर बोलत होतो आणि तिच्या बरोबर हसत हसत बोलत होतो आणि मी तिचे बोल एकदम घुरून घुरून पाहत होतो, मग मला तिचे बोल पाहताना पाहून तिने तिच्या छाती वर चुन्नी लावली होती तरी मला तिची ब्रा सरळ सरळ दिसत होती आणि मग आम्ही एकत्र चहा घेतला होता आणि थोडा वेळ इकड तिकड चे बोलत होतो आणि मग ती उठली होती आणि परत ती किचन मध्ये जाऊन जेवण बनवू लागली होती.

मग मी पण किचन मध्ये गेलो होतो आणि मी तेव्हा काही ना काही कारण करून तिच्या बोल ला दोन तीन वेळा अजून तिचे बोल स्पर्श केले होते आणि मग आम्ही दोघे एकत्र तिचे पती ज्यांना मी भैया म्हणत होतो त्यांना जेवण द्यायला निघून गेलो होतो. आम्ही परत दहा मिनिट नन्तर परत आलो होतो आणि मी तेव्हा त्यांना म्हणले कि मला तुमच्या बरोबर काही बोलायचे आहे, तर ती म्हणाली कि सांग न तुला काय सांगायचे आहे? मग मी तिला म्हणालो कि तुम्ही आधी सोफ्यावर बसा तर ती म्हणाली कि नाही अजून माझे खूप काम पडले आहे मी आता बसू शकत नाही, मी माझे काम करून येते आणि मग आपण दोघे एकत्र बसून खूप वेळ पर्यंत खूप काही बोलत बसू, आता मी जाते आहे.

मित्रांनो मी तिच्या चेहर्या कडे पाहून तिच्या मनात काय चालु आहे ते वाचून घेतले होते कि तिच्या मनात काय चालु आहे आणि ती मला हे सर्व काही खोटे सांगते आहे, मग मी तिला तेव्हा जबरदस्ती ने पकडले होते आणि तिला सोफ्यावर बसवले होते आणि तिचा हात मी असा पकडला होता कि माझी बोटे तिच्या बुब्स ला टच करत होती.

मग ती मला म्हणाली कि हो सांग, आणि मग ती माझा हात बाजूला करू लागली होती, मग मी पण माझा हात अजिबात बाजूला केला नाही आणि मग मी तिच्या बरोबर इकड तिकड चे बोलू लागलो होतो आणि मी असे बसलो होतो कि तिचे बुब्स ला मी आत पर्यंत पाहू शकेन आणि मग मी तिच्या बरोबर थोडा वेळ पर्यंत मजा मारत होतो.

मग त्या नंतर मी कधी टीवी च्या बाजूला तर कधी इकडे तिकडे पहिले होते आणि मी परत तिचे बोल पाहू लागलो होतो आणि मग काही वेळा नंतर पण मी फक्त तिचे बोल पाहत होतो आणि तिच्या बरोबर बोलत होतो. आता पर्यंत माझे सर्व लक्ष तिच्या बोल वर होते आणि बोलण्यावर कमी होते, मित्रांनो ती हे सर्व काही पाहत होती आणि तरी ती मला काही पण म्हणत नव्हती आणि ती माझ्या बरोबर बोलताना मध्ये मध्ये तिच्या ओठा वर एक भुकेल्या मांजरा सारखी तिची जीभ फिरवत होती आणि मी हे सर्व काही पाहत होतो.

मग मी एकदम तिच्या डोळ्या मध्ये पाहणे चालू करून टाकले होते आणि मग तिचे ओठ पाहू लागलो होतो आणि मग तिने मला सांगितले कि आता मी जाते आहे आणि तू इथे आरामत बसून टीवी पहा, मला अजून खूप सारे काम करायचे आहेत आणि ती मला असे सांगून उठली होती.

मी पण एकदम उठून उभा झालो होतो आणि मग मी तिला मागून पकडले होते आणि ती माझ्या बाहो मध्ये होती आणि माझे हात बरोबर तिच्या दोन्ही बोल च्या खाली होते आणि ती माझ्या एकदम मजबूत पकड मध्ये होती.

तिने माझ्या कडून स्वतः ला सोडवायचा खूप प्रयत्न केला होता पण मी तिला सोडले नाही आणि आणि तिच्या डोळ्या मध्ये डोके टाकून मी पाहू लागलो होतो. मग तिने मला काही म्हणले नाही आणि ती मला पाहत राहिली होती आणि मी पण सतत तिला तिच्या डोळ्या मध्ये पाहत होतो आणि मी तिला माझ्या अजून पण जवळ घेऊन आलो होतो.

मग ती मला म्हणली कि प्लीज मला सोड कोणी तरी येईल प्लीज माझ्या पासून तू दूर जा आणि ती असे मला म्हणत असताना तिच्या गालातल्या गालात हसत पण होती आणि मग मी तिचे हे बोलणे ऐकले आणि तिचा इशारा समजलो होतो आणि पटकन तिच्या ओठा वर माझे ओठ ठेवले होते आणि तिला कीस करू लागलो होतो आणि तिला मस्त करू लागलो होतो, मग तिने माझ्या कडून सोडून घ्यायचा खूप प्रयत्न केला होता पण ती त्या मध्ये यशस्वी होऊ शकली नाही, आता मी चांगला चान्स पहिला होता आणि तिचे ओठ चोकताना तिच्या पाठी वर आणि तिच्या बोल वर पण माझे हात फिरवत होतो आणि त्यामुळे तिला हळू हळू सेक्स चढू लागले होते आणि आता ती माझ्या बाहो मध्ये मदहोश होऊ लागली होती आणि मी पण तिच्या बरोबर गरम होऊ लागलो होतो.

मग काही वेळाने मी तिला सोडले होते आणि मी पटकन दरवाजा बंद करायला गेलो होतो आणि मी तिला तिथून माझ्या गोद मध्ये उचलले होते आणि ती नाही म्हणत होती आणि म्हणली कि हे सर्व चूक आहे, प्लीज मला सोडून दे आणि मला खाली उतार, मग मी तिचे काही पण ऐकले नाही आणि तिला उचलून मी बेड रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि मी तिला ड्रेसिंग टेबल च्या समोर उभे केले होते आणि मग मी तिच्या ओठाला माझे ओठ लावून त्यांना चोकू लागलो होतो.

मग मी काही वेळ असेच करत राहिलो आणि मग काही वेळाने मी पण अनुभव केले कि ती पण मला आता साथ देऊ लागली होती. आम्ही दोघे पण तेव्हा खूप जोश मध्ये होतो आणि आमच्या दोघांच्या अंगात आग बरोबर लागली होती.

मग मी तिचा कुरता एकदम वर पर्यंत उचलून पूर्ण काढून टाकला होता आणि मग मी तिची ब्रा जिच्या मागे माझ्या साठी खूप सारे दुध भरले होते त्यांना मी माझ्या हाताने तिचे हुक उघडून काढून टाकले होते आणि मग मी तिचे निपल दाबू लागलो होतो आणि माझ्या तोंडात घेऊन त्यांचा रस चाटू आणि चोकू लागलो होतो आणि त्यामुळे तीच्या वर आते सेक्स चढू लागले होते आणि ती प्लीज मला सोड अहः हो अहह औऊ उहो अहह हो अह्ह्ह अम्म्म अहः उऔउ आईई प्लीज जास्त जोराने दाबू नकोस प्लीज कुणाल आह ओह अहह औऔ उउह्ग अहह अआब्र बस्स औऊ नसस बस्स्स आउ ओह्ह्ह आता बस पण कर, आज तू माझा जीव काढून टाकणार आहेस का? आता तिने माझा हात तिच्या बोल वरून बाजूला केला होता आणि तिचे एक निपल माझ्या तोंडाला लावले होते आणि मग माझ्या डोक्याला ती जोर जोराने तिच्या छाती वर दाबू लागली होती आणि मी पण जोर जोराने ओढून तिच्या निपल मधून दुध पिऊ लागलो होतो.

मित्रांनो तिचे बोल चोकल्याने ती एकदम बेकाबू झाली होती आणि तिला जोश मध्ये येऊन जरा पण होश नव्हता आणि मग या गोष्टी चा फायदा उचलून मी तिची सलवार चा नाडा काढून टाकला होता.

मग मी तिची सलवार पटकन ओढून खाली करून उतरवली होती, मित्रांनो मी एकदम पहिल्या वेळी एका बाई ला माझ्या समोर एकदम नागडी पाहत होतो. आता मी तिची कामुक पुच्ची एकदम बारकाईने पाहत होतो आणि मग मी त्यावर हळूच माझे बोट फिरवत होतो आणि मग ते फिरवत मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझी जीभ टाकली होती आणि तिच्या ओल्या पुच्ची ला चाटू लागलो होतो.

तिने मला तीच्या पुच्ची पासून दूर करायचा खूप प्रयत्न केला होता पण मी सतत तिची पुच्ची चाटत होतो, असे पण तिच्या पती ने तिच्या बरोबर असे कधी पण केले नव्हते आणि त्यामुळे ती माझ्या बरोबर खूप मजा करत होती.

मग मी काही वेळाने तिच्या पुच्ची मध्ये देसी घी टाकले होते आणि मग मी तिला चाटू लागलो होतो आणि ती एकदम वेडी झाली होती आणि माह हो आह हः ऐह हाय्य याऊ अओऐइ ह अहह ओह अहह अंम आःह हो अहः ममं उईए अहः ओह हाहा एस आह्ह हो अहह करत होती.

मग मी तिच्या तोंडात जबरदस्ती ने माझा लंड टाकला होता आणि मी तिला लंड चोकने पण शिकवून दिले होते, ज्याला तिने खूप वेळ पर्यंत मजे घेऊन चोकला होता आणि त्यामुळे मला खूप आनंद मिळत होता.

मग काही वेळाने मी भाभी ला म्हणले कि आता मी झोपतो आहे आणि तुम्ही माझ्या छाती वर एक उशी ठेवून त्यावर बसा आणि जेव्हा ती उशी ठेवून त्यावर बसली होती तेव्हा तिची पुच्ची बरोबर माझ्या ओठाला स्पर्श करू लागली होती आणि मी तिला अजून माझ्या जवळ घेऊन आलो होतो, ज्यामुळे आता तिची पुच्ची एकदम पूर्ण पणे माझ्या तोंडात होती आणि तिच्या पुच्ची चा टेस्ट एकदम मस्त होता आणि मला खूप आवडला होता. मग मी तिची पुच्ची सतत १० मिनिटे आत पर्यंत माझी जीभ घेऊन चाटत होतो आणि त्यामुळे ती आता एकदम वेडी झाली होती आणि आता ती माह हो आह हः ऐह हाय्य याऊ अओऐइ ह अहह ओह अहह अंम आःह हो अहः ममं उईए अहः ओह हाहा एस माह हो आह हः ऐह हाय्य याऊ अओऐइ ह अहह ओह अहह अंम आःह हो अहः ममं उईए अहः ओह हाहा एस करत होती याचा पूर्ण रस पिऊन टाक, मला अशी मजा आधी कधी पण आली नाही आहे.

तुला तर सर्व काही माहिती आहे त्यांना तर असे काही करता पण येत नाही आहे आणि त्यांना तर लंड माझ्या आत मध्ये टाकून दोन चार ठोके मारता येतात आणि मग ते दमून झोपी जातात,. पण तुला तर खूप काही जास्त येते आहे माह हो आह हः ऐह हाय्य याऊ अओऐइ ह अहह ओह अहह अंम आःह हो अहः ममं उईए अहः ओह हाहा एस माह हो आह हः ऐह हाय्य याऊ अओऐइ ह अहह ओह अहह अंम आःह हो अहः ममं उईए अहः ओह हाहा एस हो अहो अजून एकदम आत पर्यंत जाऊ दे त्याला प्लीज ठोक मला.

मग मी तिला बाजूला हातायचा इशारा केला होता आणि मग मी तिच्या वर गेलो होतो, मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या मध्ये ठेवला होता आणि हळू हळू ठोके देऊन आत मध्ये लंड टाकू लागलो होतो आणि तो एकदम घसरत आत मध्ये जात होता.

मग मी माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची च्या आत पर्यंत टाकला होता आणि मग माझे ठोके थोडे वाढवले होते आणि मग १०-१५ मिनिटे मी तिला सतत ठोकत होतो आणि तिने पण तिची गांड वर करून करून मला पूर्ण साथ देत होती.

आता मी माझे पाणी काढणार होतो आणि मी माझे ठोके तिला मारत राहिलो होतो आणि बरोबर तिचे बोल पण कुरवाळत होतो, मग काही वेळाने आम्ही दोघे एक एक करून दमलो होतो, आता आम्ही दोघांनी पाणी काढले होते आणि मी माझे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि माझ्या वीर्याच्या गर्मी ला तीच्या पुच्ची मध्ये अनुभव करून ती खूप संतुष्ट दिसत होती आणि मग काही वेळाने मी तिचे बोल चोकने चालू करून टाकले होते आणि मी तिचे निपल पण माझ्या हाताने मसळू लागलो होतो.

ती खूप खुश दिसत होती आणि मग मी माझ्या घरी निघून गेलो होतो.

आता मी जेव्हा पण तिच्या कडे जातो तेव्हा तिचे बोल चोकतो आणि तिला माझ्या बरोबर खूप मजा येत असते. तर मित्रांनो हि होती माझी गोष्ट.