सासऱ्या बरोबर सुहागरात्र

हेल्लो मित्रांनो मी परत एक वेळा तुमची नवीन गोष्ट घेऊन आले आहे. माझे नाव सपना आहे आणि मी जादोहपूर मध्ये राहतो आहे आणि माझे पती बाहेर नोकरी करत आहेत त्यामुळे ते वर्षातून एक दोन वेळा घरी येत असतात, ते बाहेर नोकरी करत असल्याने त्यांना मला देण्यासाठी अजिबात वेळ पण नसतो आणि त्यामुळे मी नेहमी तहानलेली राहत असते.

ते बाहेर राहत असल्याने मी माझ्या घरा मध्ये माझे भाऊ आणि माझी नणंद च्या बरोबर राहत आहे आणि तेव्हा उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि माझी नणंद आणि माझे भाऊ कोठे तरी बाहेर फिरायला गेले होते आणि मी तेव्हा घरी एकदम एकटी होते आणि मी एकटी असल्याने एकदम मोडर्ण राहत होते त्यामुळे कधी कधी मी सलवार कुर्ता तर कधी टोप आणि जीन्स घालत होते कधी स्कर्ट, टी शर्ट घालत होते. आमचे घर खूप मोठे आहे आणि त्या मध्ये खूप सारे रूम आहेत.

एक दिवस माझे सासरे आले होते आणि ते घरी १०-१५ दिवस साठी आले होते आणि त्या वेळी घरी कोणी पण नव्हते आणि सर्व लोक बाहेर गेले होते, आणि मग मी विचार केला कि बरे झाले कि कोणी तरी आले नाही तर एवढ्या मोठ्या घरा मध्ये मी एकटी होते. मित्रानो माझे सासरे दिसायला खूप चांगले आहेत आणि त्याचे वय ५० वर्षे असून पण ते एकदम जवान दिसत असतात आणि त्यांना पाहून मला मनात एक

वेळा आले कि काही तरी मजा मस्ती केली तर, मग ते माझे सासरे आहेत असा विचार करून मी गप्प झाले होते.

मग माझे सासरे थोडे दिवस तर बरे राहिले होते आणि त्यांचे वर्तन माझ्या बरोबर चांगले होते पण नंतर मला हळू हळू असे वाटू लागले होते कि ते मला आता एक वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत, ते मला नेहमी घुरून घुरून पाहत होते. मी जेव्हा त्यांच्या समोरून येत जात होते तेव्हा ते माझ्या बोल ला आणि माझ्या पायाला एकदम घुरून घुरून पाहत होते, मला पण पटकन समजले होते कि माझे सासरे माझ्या कडून काय इच्छित आहेत, पण ते मला कधी पण समोरून हे सांगू शकत नव्हते, कारण कि ते माझे सासरे होते.

आता मी पण पहिले होते कि माझे सासरे मला अंघोळ करताना पाहायचा खूप प्रयत्न करत होते आणि हे मला पण समजले होते आणि मग मी पण त्यांना स्वतः असा जास्तीत जास्त चान्स देत होते कि ते मला पाहतील आणि ते पाहून मी खूप गरम होतून जात होते.

एक दिवस माझी हि इच्छा पूर्ण झली होती आणि एक दिवस सासर्यांनी मला सांगितले कि बेटा हे एक पाणी आहे आणि हे पिले कि सर्व रोग दूर होऊन जातात आणि मग कधी आजारी पडत नाही, मग मी ते पाणी घेतले होते आणि ठेवले होते.

मग मी रात्री पहिले कि माझे सासरे किचन मध्ये जाऊन माझ्या साठी जे दुध घेऊन येत होते त्या मध्ये काही तरी मिसळले होते आणि मी ते पहिले होते, पण ते मला पाहणार नाहीत म्हणून मी गपचूप माझ्या रूम मध्ये आले होते आणि बसले होते मग काही वेळाने माझे सासरे पण आले होते आणि मला म्हणू लागले होते कि बेटा तू हे दुध पिऊन घे अन मग झोपून जा. मग ते असे सांगून दुसर्या रूम मध्ये गेले होते आणि ते गेल्या वर मी ते दुध लपून दुसरी कडे ओतून दिले होते आणि मी झोपले होते.

मग मी आता झोपायचे नाटक करून झोपले होते. आणि मग दोन तासाने मला समजले कि माझे सासरे परत माझ्या रूम मद्धे आले होते आणि मला आवाज दिला होता पण मी गपचूप पडून राहिले होते मग त्यांना समजले कि मी झोपले आहे, मग ते गपचूप माझ्या जवळ येऊन झोपले होते आणि मग काही वेळाने त्यांनी माझे गाऊन थोडेसे वर करून टाकले होते, मग त्यानी माझे गाऊन माझ्या गुडघ्या पर्यंत वर करून टाकले होते आणि मग त्यांनी माझ्या बोल वर एक हात ठेवला होता आणि मग ते माझे बोल हळू हळू दाबू लागले होते.

मग काही वेळाने माझी जवानी आतल्या आत मध्ये गरम होऊ लागली होती आणि मग मी एकदम उठले होते आणि मग अचानक मला त्यांच्या समोर पाहून ते एकदम घाबरले ओह्ते आणि म्हणले कि बेटा माझ्या कडून चूक जाली तू हे कोणाला काही पण सांगू नकोस. मी आता असे परत कधी करणार नाही. पण मी काय करू तू खूप सेक्सी आहेस आणि त्या मुळे माझे मन तुला पाहून एकदम डोलून गेले होते, काही हरकत नाही आहे बाळा आता मी इथून जातो आहे, पण मी त्यांना हे सर्व केले म्हणून माफ करून टाकले होते आणि मग मी त्यांना म्हणले कि काही हरकत नाही आहे तुम्ही जाऊ नका आणि आता एक वेळा करून टाका मी पण तुमच्या सारखी आगी मध्ये एकदम जळते आहे. मग माझ्या तोंडून हे ऐकून ते एकदम खुश झाले होते आणि त्यांनी पटकन माझे गाऊन पूर्ण काढून टाकले होते आणि स्वतः पण एकदम नागडे झाले होते.

मित्रांनो मी त्यांचा लंड पाहून एकदम खुश झाले होते कारण कि तो खूप मोठा होता, मग त्यांनी मला एकदम नागडे केले होते आणि मला उभे केले होते आणि मग मला एकदम बारकाईने पहिले होते आणि मग मला बेड वर झोपवून एकदम वेड्या सारखे मला कीस करू लागले होते आणि माझे बोल दाबू लागले होते, मग ते अचानक माझ्या खाली आहे होते आणि माझी एकदम कामुक पुच्ची कीस करू लागले होते आणि चाटू पण लागले होते, मग मला खूप मजा येत होती.

आता मला अजिबात सहन होत नव्हते आणि मी म्हणले कि बस बाबा आता प्लीज तुम्ही पटकन माझी तहान भागवून द्या, मला आता सहन होत नाही आहे, मग ते माझ्या वर आले होते आणि माझे गुडघे दुमडले होते, मग त्यांनी लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि एक धक्का मारला होता, माझा लंड एकदम एका ठोक्या मध्ये आत पर्यंत गेला होता आणि मी एकदम ओरडले होते अहः उह औऊ ह आह्य ह्हिऐइ अहः इऐई अहीइअ ऐईई मेले मीईईइ जर हळू करा ना बाबा.

मग माझे बाबा मला ठोके देऊन जवू लागले होते आणि मग आम्हाला खूप मजा येऊ लागली होती आणि मी तुम्हाला सांगू शकत नाही कि किती चांगले वाटत होते मला. मग काही वेळाने मला समजले कि मी पाणी काढणार आहे आणि तुम्ही लवकर करा. मग ते मला अजून पण जोर जोराने ठोकू लागले होते आणि मग काही वेळाने माझ्या तोंडून एकदम जोराने आवाज निघाला होता आईं ग्गग्ग अआई अहः ओह आह ह्हो आह ह्हो हः हो अहाऊ इआं होह अहह आऔउ ओह अहः ममं मी आआः आआऊओ ओह्ह्ह आले आणि मी पणी कढून टाकले होते आणि बाबा पण आऔउ आईई ओह्ह्ह औऊ करत पाणी काढून बसले होते.

त्यांनी सर्व वीर्य माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते आणि आत बाहेर करू लागले होते आणि आता त्यांचे वीर्य माझ्या पुच्ची तून बाहेर येऊ लागले होते आणि गरम गरम माल माझ्या मांडी पर्यंत पोचला होता.

मग आम्ही उठलो होतो आणि बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेलो होतो आणि अंघोळ केल्या वर लाईट गेली होती आणि मी बाबाना म्हणले कि आता काय करायचे? लाईट गेली आहे तुम्ही कपडे घालून बाहेर या, मग ते म्हणले कि अरे मी काय घालू माझे कपडे एकदम ओले झाले आहेत आणि मला अंधारात काही दिसत पण नाही आहे. मग मी त्यांना म्हणले कि तुम्ही एक काम करा तुम्ही माझे कपडे घालून घ्या, मग ते म्हणले कि मी तुझे कपडे कसे काय घालू शकतो?

मग मी म्हणले कि तर मग तुम्हाला लाईट येई पर्यंत एकदम नागडे राहावे लागेल, तर ते म्हणले कि ठीक आहे आणि मग त्यांनी माझी स्कर्ट आणि टोप घातली होती आणि ते बाहेर आले होते आणि मग आम्ही दोघे बेड रूम च्या आत मध्ये गेलो होतो, मग काही वेळाने लाईट आली होती आणि मी पहिले कि बेड च्या चादरी वर खूप सारे वीर्य लागले होते आणि मग मी ती चादर बाजूला केली होती आणि मी दुसरी चादर घेऊन आले होते, मग त्या चादरी तून काही कपडे खाली पडले होते आणि मी ते पहिले कि ते माझ्या लग्नाचे लाल साडी होती.

मग माझ्या सासऱ्या ने विचारले कि बेटा काय पडले? तर मी म्हणले कि बाबा माझ्या लग्नाचे कपडे पडले आहेत आणि मग ते म्हणले कि तू त्याला बाहेर राहू दे आणि ते मला म्हणले कि माझी इच्छा आहे कि तू हे कपडे एक वेळा माझ्या साठी घालून घे आणि परत एक वेळा एकदम नटून थटून तू माझ्या समोर एक नवरी सारखी बसून घे, मग आपण दोघे एकत्र सुहागरात्र करू आणि परत लग्न पण करू, मग मी तुला माझी नवरी बनवून मी तुला खूप जोर जोराने ठोकेन.

मग मी त्यांना म्हणले कि आज नाही पुढचे काम आपण पुन्हा उद्या परत करू तर आपल्याला मजा येईल, हे ऐकून ते म्हणले कि ठीक आहे.

मित्रांनो त्या नंतर आम्ही परत एक वेळा सेक्स ची मजा घेतली होती आणि मग आम्ही एकदम नागडे झोपलो होतो आणि मग दुसर्या दिवशी सकाळी ११ वाजता झोपून उठलो आणि मग आम्ही चहा आणि नाश्ता घेतला आणि दुपार चे जेवण केले होते आणि मग आम्ही दोघे संध्या काळ च्या सेक्स ची तयारी करू लागलो होतो, मग मी ते माझे लग्नाचे कपडे घातले आणि माझ्या सासर्याने माझ्या बरोबर लग्न करून खूप जोर जोराने सुहागरात्र साजरी केली होती, आणि मला खूप जोर जोराने ठोकून मला एकदम खुश करून टाकले होते, त्यांनी पण मला वेग वेगळ्या पोजिशन मध्ये ठोकून खूप मजा घेतली होती, ते जो पर्यंत माझ्या कडे राहिले ते पाहिजे तेव्हा सकाळ संध्या काळ मला ठोकत होते आणि मजा करत होते, असे करून मी आता त्यांची दुसरी पत्नी आणि खरी रखेल बनले होते. त्यांनी मला खूप जोर जोराने ठोकले होते  आणि मी त्यांनी मला ठोकल्याने एकदम खुश झाले होते, त्यांनी मला एक एक प्रकारे संतुष्ट करून टाकले होते, त्यांनी मला अनेक पोजिशन मध्ये जवले होते ज्याचे मी स्वप्न पाहत होते आणि त्यांनी मला एकदम खूप खुश करून टाकले होते त्यांनि मला खरी मजा दिली होती ज्या साठी मी किती वर्षे पर्यंत वाट पाहत होते, मी त्यांना मिळवून खूप खुश झाले होते.