शेजारणीने घरी येऊन पुच्ची दिली

माझे नाव जीत आहे मी पुण्याला राहतो. माझे वय ३० आहे. ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी २५ वर्षाचा होतो. एक दिवस मी घरी एकटा टीवी पाहत होतो… तेव्हा माझ्या घराची बेल वाजली. मी पहिले तर शेजारची मुलगी रीमा होती… ती २०-२१ वर्षाची होती आणि अभ्यास करून मग घरीच राहत होती, तिने काळे गाऊन घातले होते. सकाळची वेळ होती बहुतेक त्यामुळे तिने अंघोळ केलेली नव्हती….तिचे काळे ओले आणि लांब केस पाहून आणि तिचे मम्मे पाहून माझा लवडा ताठून गेला.

रीमा मला म्हणाली- माझ्या बेडरूम मध्ये उंदीर घुसला आहे प्लीज त्याला बाहेर काढून दे… मला खूप भीती वाटत आहे.. मी घरात एकटीच आहे …आई पप्पा पण घरी नाहीत….ते गावाला गेले आहेत… ते दोन दिवसांनी येणार आहेत. तिने मला मी काही न विचरता सर्व काही एका दमात सांगून टाकले.

मी तिच्या घरी गेलो… मी पहिले तर तो खूप मोठा उंदीर होता….आम्ही खूप प्रयत्न करून त्याला बाहेर काढले आणि मग मी माझ्या घरी आलो.

उंदीर पकडताना तिचे हलणारे बॉल पाहून माझी हलत खराब झाली होती आणि त्यामुळे घरी येऊन मी तिच्या नावाने जोरदार मुठ मारली.

संध्याकाळी ती परत आली आणि म्हणाली – जर तुम्हाला काही अडचण नसेल तर मी तुमच्या घरी झोपू का?

मी लगेच हो म्हणालो.

माझ्या घरी पण कोणी नव्हते. माझ्या घरात दोन रूम आहेत…. ती एकटे झोपायला घाबरत होती म्हणून आम्ही एकाच रूमम मध्ये झोपलो, ती माझ्या जवळ शांत पणे झोपली.

रात्री ११ वाजता तिचा हात माझ्या पोटावर आला.

मी तर जागाच होतो.. पण ती बहुतेक झोपेत होती. मी पण माझा हात तिच्या वर ठेवला.

काही वेळाने मी माझा हात तिच्या पोटा वर फिरवायला सुरुवात  केली… तिने बाजू बदलली आणि माझ्या कडे पहिले मी खूप घाबरलो.

मग तिने पण माझ्या पाठीवर हात ठेवला… मला वाटले बहुतेक झोपेत फिरली असेल. मग मी पण तिच्या पाठीवर हात ठेवला आणि हळू हळू कुरवाळू लागलो.

तिचे डोळे अजून बंद होते.. आणि माझी हिम्मत वाढली. मग मी माझा हात तिच्या मांडी वर घेतला आणि तिला कुरवाळू लागलो.

काही वेळाने मला उछ्ह उम्म्म्म आवाज ऐकू येऊ लागले.

मी पहिले तर रीमा जागी झाली होती… मी हात बाजूला घेतला.

ती म्हणाली प्लीज हात बाजूला करू नको … असे करीत राहा मला मजा येत आहे.

माझी हिम्मत वाढली… मी तिला ओढून माझ्या गळ्याला लावले आणि माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले.

हाय काय मस्त  रसदार ओठ होते तिचे. काही वेळ चोकून ती खूप गरम झालेली होती.

मग मी तिचे मम्मे दाबायला सुरुवात केली… आणि ती आह्ह्ह उछ्ह उम्म्म स्स्स करू लागली. मग मी तिचे गाऊन हुक उघडून काढून टाकले. तिने आंत मध्ये ब्रा आणि पेंटी घातली नव्हती.

मी विचरले तर ती म्हणाली मी रोज अशीच झोपते.

तिचे शरीर मंद प्रकाशात सुंदर दिसत होते, गोल गोल बॉल आणि गुलाबी मनुके पाहून माझा लंड ताठला. तिची पुच्ची नाद्खूळा होती. एक दम स्वच्छ आणि कसलेली.

मी तिला हात लावला आणि ती शहारली

मी एक बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि फिरवू लागलो ती ओली जालेली होती. मी हळूच तिची पुच्ची उघडली.. ती एकदम गुलाबी होती आणि ओली असल्याने चमकत होती.

मला राहवले नाही आणि मी त्यावर तुटून पडलो आणि तिला चाटू लागलो.

ती वेडी झाली.. तिने माझे कपडे काढले आणि जेव्हा तिनें माझा लंड पहिला तेव्हा घाबरली आणि म्हणाली कि याने तर माझी आईची पण फाटून जाईल.

मी म्हणालो – तू आज मजे घे.. आईला नंतर जवेन.

मग आम्ही एकमेकाला 69 मध्ये चाटू लागलो.

१५ मिनिटाने आम्ही एकमेकाच्या तोंडात पाणी सोडले.

काही वेळाने मी माझा लंड पुच्चीवर घासला… तर ती म्हणाली – प्लीज आता सहन होत नाही… टाक याला.. आणि फाडून टाक माझी पुच्ची साली केव्हा पासून लंड शोधत होती… आज हिची भोसडी बनवून टाक.

मी उशीर न लावता धक्का मारला .. आणि लंड ३ इंच आत घुसला आणि ती ओरडली.. आईई ग्ग्गग्ग मारले मला हरामखोरा … काढ फाटली माझी..

मी एक ठोका दिला आणि म्हणालो रांडे … तुला जवायची खाज आहे ना… तर घे कुत्रे घे ..

असे म्हणून मी पूर्ण लंड पुच्चीत घातला.

काही वेळाने तिने तिची गांड उचलायला सुरुवात केली आणि मजा घेत म्हणाली – अह्हह ऊऊओ येस्स्स आता माझी फाड … आह्छ्ह उछ्ह्ह उम्म्म्म आणि मार माझी पुच्ची खूप जोराने मार माझ्या राजा ठोक मला ठोक

आता ती गांड उचलून ठोकून घेत होती.

१० मिनिटाने तिने पाणी सोडले.

मग मी माझी स्पीड वाढवली आणि माझा लावा रस तिच्या पुच्चीत ओतला आणि काही वेळ तिच्या वर पडून राहिलो. काही वेळाने आम्ही वेगळे झालो आणि पहिले तर तिची पुच्ची रक्ताने माखली होती.

मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो आणि एकमेकाला स्वच्छ केले आणि परत बेडवर आलो.

काही वेळ सेक्सी बोललो आणि परत एक राउंड घेतला.

अशा रीतीने तिला रात्रभर ३ वेळा जवले आणि तिची गांड पण मारली.

मग तिला आणि तिच्या आईला एकत्र एका बेडवर एकामेकासमोर जवले, ती गोष्ट मी नंतर सांगेन.