Tai la pakdla red hand, baget sapdla condom – 3

Magchya bhagat jas me sangital kas me ani mazi jhavadi jia di aamhi jhavlo. First time kartana mla bhan nai rahila ani me tichya Pucchit pani galal hota. Aamhi dogh tension madhye aalo hoto. Ti jaam ghabrli hoti, mla bolat navti, ignore karat hoti. Mahina kasa basa gela next month ala hota. Mla vatal ti chidliye mazya var manun me pan vishay sodla hota ticha. Pan achanak ek divas ti manali, tichya potat dukhtay. Pahilyanda aamhi dogh kush hoto tichi pali aalyamule. Me tr bal bal vachlo hoto. Pan kai mahit jas ekla ki tichi pali aaliye, bullya la kand sutla, bulla khaju lagla maza.

Aamhi jast bolat navto pan me check kela ti mla bagaychi lapun, maz laksh nasta na check out karaychi. Tichya pan pucchi ch pani nighu lagla hota kadachit. Halu halu aamhi asch regular bolayla chalu kela. 2ra mahina aala parat tevha pan tiche periods aale. Tevha me muddmun tila cadbury aanun dili. Ti emotional jhali, tine mla hug kela tithech jage var. Me pan kas kan pakdla tila. Tine mla potala pakdayla lavla jorat dukhat hota manun. Me tila jhopaval ani shirt var karun potat gal lavun ghatta mithi marli. Ani aamhi asch padun rahilo. Me ticha shir var karun ball vr hath thevun manuka pilu laglo hatane. Ti kahich bolat navti.

Tya divshi aamhi dogha parar javal aalo, 3-4 divas nighun gelyavar ti regular jhali, aamhi ek mekana nusta havsi najren bagat hoto. Nusta kadhi suru karto as jhal hota. Ani ti vel aalich, me asch tv bagat baslo hoto ti mazya javal aali ani manali,

Tai :- kai jhal ragavlays ka mazya var.

Me :- nai g, as ka boltey.

Tai :- mag pahilyasarkh bolat nais, basat nai yeun shejari, ala nahis tya divasa nanter.

Ti ashi direct bolli, kai reply deu mla kalalch nai.

Me :- ( lajat ) as kai nai, tya divahi te jhala na manun gharblo jara sa.

Tai :- tu kadhi pasun ghabru laglas. ( Hasat ) jr tula mazya var prem asel tr aaj ratri yeshil.

As manu ti mazya jhangevar hath thevat maza bulla dabat uthun geli, gharat mummy aslya mule me jast kai kela nai.

Ratri chi vaat bagu laglo, sandhyakali dogh ekmekana bagun lahat hoto. Mummy kaam aatpun kholit geli, me hall madhye bichana antharla, ani thodi vel vat bagu laglo. Mla mahit hota ti jagi hoti, vaat bagat hoti mazi.
Ardhya paun tasane me haluch balcony kade gelo, balcony la kholi keli hoti, dar ughda hota me aat yeun dar lavla haluch tichya bichanyat ghuslo. Tine mla padtach mithit ghetla. Mazya angavar chadhli, ani aamhi ang ghasa ghasi karu laglo.

Tondat todn ghatla ano kiss chalu jhali, ti mazya agngavar tutun padli hoti janu me tila varsh bhar upashi thevla hota. Me ticha shrir kadhla ani ti mala ball tondat deun chokhvu lagli. Me manuka chokhu laglo ani ti bhan visrun aaha ssssshhh aaah karu lagli.

Me :- halu, mumny yeil.

Tai :- nai yenar, tu gap kar na.

Tine maza shirt kadhla ani chati var chavu lagli, mane var kiss karu lagli. Ti khali utarli ani mazi pant kadhu lagli, swatla pan nagda karun parat angavar chadhli. Me tila khali jhopaval ami chata chati suru keli. Me tichi bagal chatu laglo hath var karun.

Tai :- aaah sssssh hmmmmm aaahmmm.

Me :- tai tuzya ghamachi chav lay bhari aahe, nusta chatu vatto.

Tai :- chat na mag, me tula kuth aadvalay, aaj Tula karaych te kar.

Me khali hoti bembit jib ghatli, chavu laglo, ti mazya kesat hath ghalun kes kurvalat hoti. Tine maz dok pakdun khali pucchi vr nela. Tiche jhatte vadhle hote. Ti maz dok dabat hoti pucchi vr. Me jib kadhun chalu jhalo. Ti gand halvat maz dok set karat hoti. Pucchi ajj laych pani sodat hoti. Ti mazya sathi pan evdhi yedi hoil as vatal navta. Tine mla var khechla ani mazi jib chatu lagli. Swata chya hatane pucchi cholu lagli. Pucchit bot ghalun te bot mazya tondat ghalat hoti. Me tich bot chokhat hoto. Ti parat te bot chataychi.

Tine bulla hatat ghetla ani halvu lagli. Andhart tine mla jhopaval ani vr Chadun maza bulla hapsya sarkh chokhu lagli. Mla vishwaas navta hot 2-3 mahinya purvi ji eka lagan jhalelya mansacha bull chokhat hoti te aaj maza bulla chokhe paraynt divas kiti fast ultat, vatatch navta.
Pan tevhach mla as vatal ki darvajaya mage kon tri kan lavun ubha aahe. Door chya fati khali ek savali disat hoti.
Tai mazya angavar basun bulla pucchit gheun udat hoti.

Me :- tai dara mage kon tri aahe as mla vattay.

Ti pan jara dachakli, thambli pan nanter parat suru jhli ti mood madhye hoti.

Tai :- kon nai tula bhas hotoy, aah sshshmmm mmm.

Tai :- vr ye na.

As manat ti khali jhopli, me var chadhlo.

Me :- condom nai ye, ata kai karaych.

Tai :- asch kar, without condom majja yetey lay, magchya vel sarkh karu na.

Me :- ag mla control nai hot, aat shoot jhalo tr.

Tai :- hou de, me goli khali. Tu kar na ata sahan nai hot aahe.

Me tila jhavu laglo, mitrano khar sangto, mazi mummy dara magun aamhla ekat hoti. Mla savali clear disat hoti, khidkichya kachet pan andhuk andhuk sawali disat hoti.. Pan tai mood madhye hoti, parat ugach pakdla asta mummy la tr aamhla jhavyla bhetla nasta manun me pan durlaksh karun jhavu laglo.

Me :- mag anishh la bhetlis ka nai.

Tai :- naav nko kadhu tya bhadvyacha.

Me :- ka g, achanak bhadva jhala toh.

Tai :- ho, me tyala sodlay, toh 2 mahiya pasun mage laglay me bhav nai det tyala.

Me :- aaighlyachi gand kashi marto bag, tyachya aai ani bayko doghina pan nai jhavlo tr nav badlel me.

Tai :- randya aahet doghi, gaav bhar lund khaun baslet jaude aaplyala kai karaychy.

Me :- tula kas mahit.

Tai :- mag kai, tya anish chi bayko gavchi randi aahe, gavat asa ek nasel jo tila lagla nasel, tich lagan ch hot navta, tichya bapane jamin vikun sagla paisa yala dila manun yane pan keli.

Me :- khar ka.

Tai :- mag kai manun tr tila kuth sodat nasto, mage mage phirto, ata gavla gelta tevdhya sathi tr gelta.

Me :- mag tr tyachya ya randyana bajart utraval pahije. Bc kalu de lokana pan.

Tine maza bocha pakdat mla khechla ani gand udvat manali,

Tai :- jaude martil te tyanchya karmane, tu nko lagus nadala aapla aapla bag. Ek ghoshta bari jhali, tyachya mule ka hoina tu mla bhetlas.

Aamhi dogh ekmakan madhye ghsulo, thapa thap awaaj yeu lagla hota, me tichya pucchit pani sodla ani angavar padlo. Mazi sahaj najar geli tr savali ajun pan hatli navti, me conform hoto ti mummych asnar aahe. Papa evdha vel ekat basle naste baher. Aamhi chumma cahti karat baslo, me tichya anagavr tasch padun hoto. Thodya velane ti mutyala uthli tevha dar ughalda tr baher kon navta. Pan jevha ti aat ali ani dar lavla tr dara khalcha ujed clear disat hota. Purn patti ujedat hoti. Magashi ujed yet navta advlya sarkha vatat hota.

Ti bhaltich mood madhye hoti, me jaat hoto uthun jhopayla tr tine mla pakdla, ajun ek shot taku manali. Aanhi aamhi bolat baslo. Ti mazya chati var hath phirvu lagli. Me pan ticha ball dabu laglo.

Tai :- khar sang aata paryant kiti janan sobat kelays.

Me :- tuch pahili ahes, aai shappath.

Tai :- ho ka, kamal aahes mag, vatat nai tuz first time, first time la evdha karat nai por, nusta bai cha hath lagla tri galtat.

Me :- ( pucchi cholat ) tu kiti jana chya khali jhopelis ata paryant sang na.

Tai :- tula kai me tasli vattey ka? Kai bolaychay tula, me randi aahe ka.

Me uthun ticha manuka chokhu laglo, danyla ragdu laglo. 4-5 min tila garam kela ani mag manalo,

Me :- tas nai g, vicharal kon kon lucky hote mazya adhi jyana chance milala.

Tai :- kon nai, maza ek shalet la bf hota toh ani anish fakth.

Me :- tu shalet kelas pahilyanda.

Tai :- gadadhya shalet karel ka, college madhye gelayaver kela. Te pan mla iccha navti tyane bhika magun magun mla tyaar kela. Tyachya soabt mla avdlch nai, tyacha hatat pakdla tri toh galycha. Nanter nanter tr toh 1-2 min chya var karuch shakaycha nai. Mag shevti vaitagun tyanech karna band kel.

Me :- mag tya anish sobat kas kai kelas tu, tyane patval ka tula?

Tai :- ( maz bulla pakdat ) jau de tyach kashla nav ghetoy.

Me :- sang na g, ata eku vattay mla, ekdum picture chi story ektoy as vattay ( me parat ball tondat bharla )

Tai :- idiot, nusta nautanki aahes. Hmmmm aaahhh ssshh….

Me :- sang ki.

Tai :- kai nai anish duniyacha chamdi aahe, tyane aaplya area madhlya lay baykana khallay.

Mla ata mazya mummy ch naav tichya tondun ekaych hota pan tine ghetlch nai, veglich story sangitli.

Me :- bayka ka daychya mag tyala?

Tai :- aste tula nai kalnar, baykancha kand sadha nasto, tyana 1 kadhich purat nai, roj nave nave gheu vattat. Saglyach bayka asya astat. Fakth kahi janich bhand phutat ani lokana kalta, kahi gapchup majja ghetat.

Me :- hmmmm, bar tuz sang na bai.

Tai- ( hasat ) tu eklya shivay sodnarch nai ka?

Me :- nai.

Tai :- kai nai, collge la gelayavar jevha maz mazya bf sobat break up jhal toh paryant mla pan chatak lagli hoti. Kiti nai mantal tr video, gan bagun kadhi kadhi vaycha mood.

Me :- mag

Tai :- tevha me tyachya best friend shi javal hot gele hote. Tyacha mitra ani aamhi bolu laglo hoto, tyane mla prapose pan kela ani me ho sudha bolle pan kai vaychya adhi anish ne baji marli.

Me :- ti kashi kai?

Tai :- me tyacha sobat ekda tarrace var jaun bolat hote, aamch sex talk challe la, toh kuthun aala vaas kadhat kai mahit.

Me :- mag tyane record kela ka, black mail kela ka tula.

Tai :- nai, tevha mla evdha kalaych nai, me pahile ghavrle hote tyane pakdlyavar pan toh ekdum normle hota, tyane mla hug kela ani maze ball dabat kiss kela mla.

He ekun maza aapo aap tathla, me uthun tichya payat ghuslo, pay fakvun bulla pucchit ghalun tondjaval gelo.

Me :- haa, mag, tu kai bolli nai ka tyala.

Tai :- tyane jase ball dable tevha me pani pani jhale khali, maza bf pan kadhi as feel nai karvaycha mla. Tyane mla fakth galvar kiss kela ani tyacha number dila.

Me :- mag tu kai kelas ( ghap kan shot takat )

Tai :- ( aaha sssshh, mazya kade bagat tila pan kalal kai chalu aahe ) mag me khali aale.

Tai :- 2 divasne tyane ratri msg pathvla ani aamchi chat suru jhali, pahile normle bolaycha, hlu halu vicharpus karu lagla. Ani maz bf sobat bolna kami jhal, toh mla ignore karu lagla manun me pan anish kade khechli jau lagle.

Tai :- aamhi tasan tas bolaycho, toh sagla vicharycha kai ghataly, kai kartey, udya kai ghalnar aahes.

Tichya tondun tichi ch jhavdi story eknyat jo nasha hota na kai sangu tumla, me kacha kach shot det hoto tila. Ti shot gheun ajunch sexy awaajt mith mirchi lavun sangu lagli.

Me :- te sagla thik aahe, pan toh tula jhavla kas, tu kadhi dilas tyala.

Tai :- 3 mahinyane, tyachi bayko gavala geli pregent aslyamule tevah.

Me :- te sang na kas dilas, kai kel tyane, room vr bolvala ka kuthe baher kel tumhi.

Mitrano story pudhe ekaychi asel tr comment kara next part sathi.

This story Tai la pakdla red hand, baget sapdla condom – 3 appeared first on new sex story dot com

Updated: September 11, 2023 — 1:01 am