टीचर ला टोयलेट मध्ये जवले

हेलो मित्रानो सर्व लंड धारी मुलांना आणि पुच्ची धारी मुलीना माझा प्रणाम. माझे नाव कर्ण आहे आणि मी हिमाचल प्रदेश चा राहणारा आहे. माझे वय २१ वर्षे आहे अन सध्या मी दिल्ली मध्ये राहून शिकत आहे. मी एक स्मार्ट आणि खूप हेंडसम मुलगा आहे आणि त्यामुळे मी शाळेला असतना मला खूप सार्या गर्ल फ्रेंड होत्या.

तसा मी खूप बडबड करणारा मुलगा म्हणून शाळे मध्ये प्रसिद्ध होतो आणि मी सर्व कार्यक्रमा मध्ये खूप आनंदाने भाग घेत होतो त्यामुळें सर्व माझे खूप ओळखीचे झाले होते आणि शाळे च्या मुली पण मला खूप पसंत करत होत्या.

माझ्या लंड ची साईझ ७.५ इंच लांब आणि ३ इंच जाड होती.

आता मी जास्त बोर न करता माझ्या गोष्टी वर येतो आहे.

हि गोष्ट जी मी तुम्हाला सांगणार आहे ती घटना मी आणि माझ्या स्कूल तिच्या च्या मध्ये घडलेली एक खरी घटना आहे आणि मी तुम्हाला एकदम विस्ताराने ती सांगणार आहे जेणे करून तुम्हाला ती ऐकून मजा येईल.

माझी स्कूल टीचर मला इंलीश शिकवत होती. हि गोष्ट त्या वेलची आहे जेव्हा मी ११ वी मध्ये शिकत होतो.

माझी इंलीश टीचर चे नाव रेणुका होते. जिला आम्ही सर्व खूप प्रेमाने रेणू मेम म्हणून हाक मारत होतो. ती एकदम चिकना माल होती माझ्या मित्रानो. तिचे मोठे मोठे आणि सेक्सी गांड पाहून कोणाचा लंड उभा झाला नाही तरच नवल असे सेक्सी होती ती. स्कूल च्या आत मधे पण सर्व मुले आणि शिक्षक तिच्या एक जलक साठी धडपड करत असत आणि ती दिसली कि तिला एकटक पाहत असत.

तिचे वय बहुतेक ३० वर्षे होते. तिचे फिगर एकदम मस्त होते. ३४-३०-३४ जिला पाहून असे वाटत होते कि तिला पकडू आणि तिचे कपडे फाडून टाकू आणि मग तिच्या पुच्ची ला माझ्या लंड ने फाडून टाकू.

जेव्हा रेणू आमच्या शाळे मध्ये शिकवायला आली होती तेव्हा पासून मी तिचा एकदम दिवाना झालो होतो.

ती जास्त करून पंजाबी सूट घालत होती आणि त्या मध्ये ती एकदम मस्त दिसत ओहि आणि तिचे बोल पण खूप सेक्सी दिसत होते.

ती खूप फ्रेंडली नेचर ची होती आणि ती आमच्या सर्वांबरोबर एकदम मोकळे पणाने बोलत होती. अमी कधी कधी तिच्या बरोबर डबल मिनिंग पण बोलत होतो. ति काही पण म्हणत नव्हती.

मी रोज घरी येऊन तिच्या नावाने मुठ मारत होतो आणि शाळे मध्ये पण तिला जवायचा चान्स शोधत राहत होतो.

मग मी जेव्हा ११ वी मध्ये होतो तेब्व्हा मला तो चान्स मीळून गेला होता.

एक दिवस रेणू आमच्या क्लास मध्ये लेक्चर घेण्या साठी आली होती, तेव्हा तिने पांढरा सूट घातला होता. आणि त्याचा आतून तिने घातलेली फुल च्या डिझाईन ची पेंटी सरळ सरळ दिसत होती, जेव्हा मी ती पहिली तेव्हा मी खूप खुश झालो आणि मग मी माझ्या मित्राना पण मेम ची पेंटी दाखवू लागलो होतो.

सर्व जन तिच्या पेंटी कडे पाहू लागले होते आणि ते मेम ने नोटीस पण केले होते, आणि तिने मला पण रंगे हात पकडले तिची पेंटी पाहताना.

पण तिने मला तेव्हा काही पण म्हणले नाही.

पण नंतर लंच ब्रेक मध्ये तिने मला स्टाफ रूम मध्ये बोलवले आणि मग मला म्हणाली कि तू क्लास मध्ये काय पाहत होतास?

माझी तर हे ऐकून गांड फाटली आणि मी घाबरत म्हणालो कि काही नाही मेडम.

मग ती म्हणाली कि खोटे बोलू नाकोस मला माहिती आहे कि तू काय पाहत होतास, मग ती मला खूप जोराने रागावली होती.

मग ती महान्ली कि मी तुमच्या बरोबर फ्रेंडली वागते याचा अर्थ तुम्ही माझी पेंटी बघनार आणि सर्वांना दाखवणार का.

मी तेव्हा पण तिचे बोल आणि पेंटी पाहत होतो.

तिला पाहून माझा लंड एकदम ताठला होता.

मेम मी मग मला तिची पेंटी पाहताना पकडले आणि ती रागाने बाथरूम मध्ये गेली.

मग मी पण मुठ मारायला बाथरूम मध्ये गेलो मग मला आठवले कि जेन्ट्स आणि लेडीज टोयलेट च्या मध्ये एक वाऱ्या साठी मोकळी जागा आहे.

मी तिथून लेडीज टोयलेट मध्ये पाहू लागलो आणि मी पहिले कि रेणू मेडम तिची सलवार काढत होती आणि तिची पेंटी काढून टाकत होती. बहुतेक तिला पण आवडत नव्हते कि सर्व लोक तिची पेंटी पाहतात.

मग एवढ्यात कोणी तरी मेम च्या बाथरूम चा दरवाजा बाहेरून बंद करून टाकला बहुतेक तो प्यून होता.

मग ती आत मध्ये अडकली होती, आता ती ओरडणार होती इतक्यात तिने मला पहिले आणि मग मला दरवाजा उघडायला सांगितले.

मी पण तयार झालो होतो.

मी ठरवले कि आज काही पण जाले तरी तिला ठोकणार आहे. मग मी जाऊन दरवाजा उघडला आणि आत घुसलो होतो आणि मग आतून दरवाजा बंद करून टाकला होता.

मेडम म्हणाली कि तू हे काय करत आहेस.

मी म्हणालो कि मेडम मी तुम्हाला पेंटी काढताना पहिले आहे आणि तुम्ही खूप सेक्सी वाटत होता.

तर ती म्हणाली कि तर मी काय करू? तू पाहिलेस तर कोणाला सांगू नकोस, आणि मग ती जाऊ लागली होती.

मी तिचा हात पकडला आणि ती म्हणाली काय करत आहेस तू?

मी म्हणालो कि मेडम तुम्हाल वरून तरी पाहून घेतले आहे आता वरून पण मला तुम्हाला नागडे पहायचे आहे.

ती म्हणाली काय बरळत आहेस तू मुर्खा? वेडा झाला आहेस का तू?

मी म्हनलो मेडम तुम्ही खूप सेक्सी आहात, प्लीज एक वेळा मला तुमचे बोल दाखवा ना प्लीज..

मग ती कसे तरी तयार झाली पण म्हणाली कि हे कोणाला पण सांगू नकोस आणि मी फक्त तुला दाखवणार आहे.

मी म्हणालो कि ठीक आहे.

त्या नंतर तिने तिची शर्ट काढून टाकली आणि मग तिचे मस्त बोल तिच्या ब्रा मध्ये माझ्या समोर होते.

मी म्हणालो मेडम प्लीज ब्रा पण काढून टाका न. ती म्हणाली माझा हात मागे जात नाही आहे तू च काढून टाक ना, मी तर खूप खुश झालो होतो.

मग मी तिच्या मागे जाऊन पटकन तीची ब्रा काढून टाकली होती आणि तिचे बोल पटकन माझ्या समोर आले होते.

मी तर तिचे बोल पाहत राहिलो होतो आणि ते एकदम दुध सारखे गोरे पान होते आणि त्यावर गुलाबी निपल होती. ती खूप सेक्सी वाटत होती.

मग तिला पाहून माझा लंड एकदन ताठला होता आणि मला कंट्रोल करता आला नाही अन मी तिला पकडून तिला कीस करू लागलो होतो.

तिने मला सरकवले आणि म्हणाली कि हे काय करत होतास, कोणी तरी येईल.

मेडम प्लीज करू द्या ना, कोणी येणार नाही असे म्हणून मी तिला पकडले आणि तिला कीस करू लागलो होतो. आता ती पण मला साथ देऊ लागली होती, माझे दोन्ही हात तिचे बोल कुरवाळत होते, तिला कीस करून मग मी तिचे बोल चोकू लागलो होतो.

तिचे बोल खूप सोफ्ट सोफ्ट होते आणि ते एकदम स्पंज सारखे मऊ मऊ होते आणि ते पाहून माझा कंट्रोल सुटू लागला होता आणि मग मी ठरवले कि काही जाले तरी आज मी तिला जवून राहणार आहे. तिला जर एक वेळा जवले तर ती माझ्या लंड ची दिवानि होऊन जाईल आणि मग पुन्हा पुन्हा जवायला येईल.

मग मी तिचे बोल माझ्या हातात भरून चोकू लागलो होतो आणि तिला दाबत होतो आणि वाह काय मस्त स्वाद होता तिच्या बोल चा.

मग मी तिचा सलवारी च्या वरून तिच्या पुची ला कुरवाळू लागलो होतो. मला समजले कि तिची पुच्ची एकदम भट्टी सारखी तापली होती आणि ती पण खूप गरम झाली होती, मग तिने स्वतः तिची सलवार काढून टाकली होती. आणि काय मस्त पुच्ची होती तिची, एकदम पिंक आणि हलके हलके केस असलेली, मी तर तिला पाहून एकदम वेडा झालो होतो.

आता ती पण एकदम मस्त होऊ लागली होती आणि तिने माझी पेंट आणि जेकेट काढून टाकली होती आणि मग माझा लंड तिच्या समोर आला अन तो पाहून ती मला म्हणू लागली कि कर्ण तुझा लंड तर खूप मोठा आहे ते, रोज रात्री याला हलवत असशील हो कि नाही.

मी म्हणालो कि मेडम प्लीज माझा लंड चोका ना.

मग ती माझा लांत तीच्या तोंडात घेऊन चोकू लागली होती जणू एक मुलगा लोलीपोप चोकतो तसे.

मी तर आता स्वर्ग मध्ये पोचलो होतो.

ती आता एकदम तापली होती आणि म्हणाली कि कर्ण आता मला पटकन ठोक मला आता सहन करता येत नाही आहे.

मग मी तिला घोडी बनवले आणि तिच्या पर्स मधून तिची पेंटी काढली आणि ती तिच्या तोंडात कोंबली होती आणि मग मी तोंडावर माझा हात ठेवला.

आता मी माझ्या लंड ला तिच्या पुच्ची वर सेट केले आणि एक जोराने धक्का मारला आणि मग माझा लंड पूर्ण आत मध्ये घसून गेला होता.

आता ती त्रासाने एकदम धडपडली होती पण तिचे तोंड बंद असल्याने काही आवाज बाहेर पडला नाही.

आता मी तिला सतत ठोके मारत होतो आणि मग आता तिचा त्रास पण कमी झाला होता, त्यामुळे ती तिची कमर हलवून माझा साथ देऊ लागली होती. मी आता तिच्या तोंडातून पेंटी काढून टाकली होती.

आता ती सेक्सी आवाज काढून मोन करू लागली होती.

ती : आहा अह्ह्ह ओह्ह अह्ह्ह ओह्ह हाहा एस हाहाह अमं ओम्म्म ओह्ह अहः ममं कर्ण ठोक मला हाह्ह ल्ह्ह अमं उम्म्म उह्ह ओह्ह अहह उसस येआं एस अहह ओह्ह.

मग मी पण माझी स्पीड वाढवली होती आणि तिला जोर जोराने ठोकू लागलो होतो आणि मग मी १०-१५ ठोके मारून पाणी काढणार होतो. मी म्हनालो मेंम माझे निघनार आहे तर ती म्हणाली कि काढ लंड आणि माझ्या तोंडात टाकून दे.

मग मी लंड तिच्या पुच्ची तून काढला अन तिच्या तोंडात आणून दिला आणि मग ती मजेने माझा लंड चोकू लागली आणि काही वेळाने मी माझा माल तिच्या तोंडात सोडून दिला होता आणि ती माझा माल पिऊन गेली होती.

मी विचारले कि मजा आली का, तर ती म्हणाली कि खूप खूप मजा आली मला. पण इथे बाथरूम मध्ये काही जास्त बरे वाटले नाही.

ती म्हणाली कि उद्या शनिवार आहे आणि तू ट्युशन चे कारण करून माझ्या घरी ये.

तिथे आपण खूप मजा करू, कारण कि माझा पती दुकानात असतो आणि दिवस भर घरी येत नाही.

मी म्हणालो कि ठीक आहे मेडम.

तेवढ्यात शाळे ची बेल वाजली आणि ती म्हणाली कि चल मला आता तास घ्यायला जायचे आहे आणि मग ती तिहून निघून गेली होती आणि तिने जाताना मला एक कीस केली होती. मग ती म्हणाली कि उद्या भेटू.

त्या नंतर मी तिच्या घरी गेलो होतो आणि तिला तिच्या घरी जाऊन ठोकले, आणि मग शाळे मध्ये पण तिच्या बरोबर खूप मजे केले.