ट्रान्सजेंडर ची मारली गांड

मी अमित. माझे पदवीचे शिक्षण नुकतेच पूर्ण झाले होते. मला लहापणापासूनच मित्र जमवायचा नाद होता. मला मित्र आणि मैत्रिणी दोन्हींना तोटा अजिबात तोटा नव्हता. त्यामुळे मला कॉलेज मध्ये देखील चॉकलेट हिरो म्हंटले जायचे. मी नेहमी मुलींच्या घोळक्यात असायचो.

माझ्या एक दोन नव्हे तर तब्ब्ल पाच पाच गर्लफ्रेंड्स होत्या आणि माझे सगळ्यांशी शारीरिक संबंध होते. त्यामुळे शारीरिक स्तरावर मी नाही म्हणायला तसा खुश होतो. मी इतकया गर्लफ्रेंड्स करायचा उद्देश हाच होता कि मला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसा संभोग करता यावा. उगीचच एकच गर्लफ्रेंड करायची आणि तिचे नकोसे नखरे सहन करत बसायला मला वेळ नव्हता.

मला सागळे सुख जरी मिळत असले तरी माझी एक सुप्त इच्छा अजूनही पूर्ण झाली नव्हती. ती म्हणजे गांडीचा संभोग करणे. होय मला गांड मारायची होती. आणि माझ्या दुर्दैवाने माझी कोणतीही गर्लफ्रेंड यासाठी तयार नव्हती. त्यामुळे ती एक सल माझ्या मनात कायमच टोचत होती. काहीही करून मला गांडीच्या आस्वाद घ्यायचाच होता. त्या दृष्टीने काय करता येईल याची चाचपणी मी नेहमीच करत असे.

माझ्या एव्हाना हे लक्षात आले होते कि कोणतीही मुलगी मला तिची गांड मारायला देणार नाही. माझ्या एका मित्राने मला सांगितले कि तू सरळ एखाद्या हिजड्या कडे जा. म्हणजे तो तुला त्याची गांड मारू देईल. पण मला एखाद्या पुरुषाला ठोकण्यात फार स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे अजूनही माझा शोध चालूच होता.

एकदा इंटरनेट वर मी यासाठीच शोधाशोध करत होतो. अचानक मला गांडसंभोची एक जाहिरात दिसली. मी उघडून बघितली तर ती एका ट्रान्सजेंडर ची जाहिरात होती. ट्रान्सजेंडर म्हणजे नेमके काय हे शोधले असता मला समजले कि तो मूळ पुरुषच असतो पण त्याने एक तर त्याचे उरोज आणि किंवा त्याचे लिंग परिवर्तन करून घेललेले असते.

निशा, त्याचे (तिचे) नाव होते. त्याचा फोटो बघून मी अक्षरशः मंत्रमुग्ध झालो होतो. मी झटकन त्याच्या फोन वर फोन केला. त्याचा आवाज मला एका मुलीपेक्षा सौम्य वाटला.

“हॅलो कोण बोलताय” समोरून प्रश्न आला.

मी नाव सांगता म्हणालो “मी तुमची जाहिरात बघून फोन केला आहे. तुम्ही निशा बोलताय का?”

“हो मी निशा बोलते आहे. तुमहाला सर्व्हिस हवी आहे का?” तीचा प्रश्न.

“हो मला हवी आहे. पण तुम्ही काय काय सर्व्हिस देता?” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “सगळ्या सर्व्हिस देते मी. तोंडात घेणे, किसिंग, रिमजॉब, गांडीत पण घालून घेते आणि बरेच काही”

मला बाकी पेक्षा ‘गांडीत घालून घेते’ हे वाक्य जास्त आवडले. मला जे हवे होते ते ती देत होती. मी चटकन तिची अँपॉईटनमेंट घेतली आणि तिच्या फ्लॅट वर पोहोचलो.

माझ्या समोर एक मुलगा उभा आहे हे मला काही केल्या पटत नव्हते. लाल रंगाच्या स्कर्ट मध्ये निशा एका मदनिकेला देखील लाजवेल इतकी सुंदर दिसत होती. तिचा आवाज कोवळ्या मुलासारखा होता. मोठे केस, डार्क लिपस्टिक, बांधेसूद फिगर आणि गोलाकार उरोज!! एखाद्या पूर्ण मुलीला लाजवेल अशी ती मला दिसत होती. मी तिच्याकडे बघतच राहिलो.

“तू ट्रान्सजेंडर कडे पहिल्यांदाच आला आहेस का” ती म्हणाली.

“हो. मी पहिल्यांदाच आलो आहे” मी म्हणालो.

“ठीक आहे. घाबरू नको. मी तुला अतिशय उत्तम सर्व्हिस देईन” असे म्हणून तिने मला पैसे देण्यास सांगितले. ठरलेले पैसे मी दिले आणि बसलो.

ती माझ्या जवळ आली. तिने माझा हात हातात घेतला आणि माझ्या हाताचे एक चुंबन घेतले. एक वेगळ्या प्रकारचे अत्तर तिने लावले होते. त्या वासाने मला झिंग येण्यास सुरवात झाली होती.

माझा हात कुरवाळत कुरवाळत तिने माझ्या मांडीवर तिचा हात ठेवला. मी अजूनही थोडा दबलेला होतो. ती अजून थोडी माझ्या जवळ आली आणि तिने तिचे उरोज माझ्य हातावर टेकवले. त्या कडक उरोजांच्या स्पर्शाने माझ्या भावना थोड्याश्या जाग्या झाल्या. तिने माझ्या मांडीवर ठेवलेला तीच हात हळूच माझ्या सोट्यावर घेऊन त्यावरून ती फिरवू लागली.

माझ्या सोट्याला तिचा हात लागतच त्याने सलामी झाली. तो खडा झाला, कडक बनला. ते बघून तिने अधिक जोरात माझा सोटा चोळण्यास सुरवात केली. आता मी देखील रंगात आलो होतो. स्कर्ट मधून दिसणाऱ्या तिच्या गोऱ्या मांड्या मला खुणावू लागल्या. मी पण मग माझा हात तिच्या मांड्यांवरून फिरवू लागलो. एका पुरुषांच्याच मांडीवरून मी हात फिरवतोय हे मी विसरून गेलो होतो.

मी तिचे उरोज दाबू लागलो. तिने रोपण केले असल्याने तिचे उरोज नेहमीपेक्षा अधिकच कडक होते. त्यामुळे माळ अधिकच मजा येऊ लागली. तिने माझी पॅण्ट काढली आणि मला नागडा केला. मी देखील तिचा स्कर्ट उतरवला आणि तिला नागडे केले. माझा सोटा पूर्ण कडक झाला होता पण तिचा सोटा मात्र निपचित एका कोपऱ्यात पडला होता. कोण्या पुरुषाला ठोकायचे नाही असे ठरवणारा मी इथे हार मानून बसलो होतो.

मी तिचे उरोज दाबायला सुरवात केली. कितीपण जोरात दाबले तरी निशा अजिबात कुरकुर करत नव्हती. नाही तर माझ्या गर्लफ्रेंड्स थोडी ताकद जास्त झाली कि ओरडायच्या. त्यामुळे मी प्रचंड ताकदीने तिचे उरोज दाबू लागलो. तिचे छोटेसे असणारे स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेऊन शक्य तेवढे त्यांना चोकून बाहेर आणू बघत होतो.

आता तिने मला थांबवले. ती गुद्यांवर बसली आणि तिने माझा भलंमोठा सोटा तिच्या हातात घेतला. हलवत हालवत तिने तो तिच्या तोंडात कोंबला. अगदी सहजरित्या माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात गेला होता. शेवटी ती व्यासायिक होती. तिच्या त्या एका विशिष्ट चोक्ण्याच्या पद्धतीने माझा सोटा मघापेक्षा जास्त मोठा झाला. हाताने हलवत हलवत ती माझ्या सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत होती. स्वर्ग सुखापेक्षा देखील तो आनंद अविस्मरणीय होता. मी भलतंच खुशीत होतो.

मी आता तयार होतो. ती उठली आणि तेलाची दोन बोटे तिने स्वतःच स्वतःच्या गांडीत घालून तेल सोडले. तिने मला तिच्या गांडीत माझा सोटा कोंबायला सांगितले. तिची गोलगोल गांड बघून मी वेडापिसा झालो. गांडीत सोटा घालण्या आधी मी हाताने तिची गांड फाकवली आणि तिचे भोक बघू लागलो. काळेभोर  भोक बघितल्यावर मी माझी जीभ त्यावरून फिरवली.

माझ्या दोन्ही हातात तिच्या गांडीचे दोन्ही उंचवटे धरून फाकवुन मी तिची गांड मोठी करत होतो. मधेच माझी जीभ तिच्या गोट्याना देखील लागत होती. पण माझे त्याकडे लक्ष नव्हते. बराच वेळ मी तिची गांड चाटून काढली.

मग मी माझा सोटा तिच्या गांडीच्या भोकात सारला. अगदी म्हणजे अगदी अलगद तो पूर्णपणे आत गेला. माझ्या गोट्या तिच्या गांडीला जाऊन तटू पर्यंत मी माझा सोटा आत कोंबला. तरीही तिला काहीही फरक पडला नाही. मला त्याची फिकीर नव्हती. मी मला जे हवे ते आज मिळवत होतो. मी हिसड्यावर हिसडे देण्यास सुरवात केली. दान दान करत माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर आदळत होत्या. ती उगाचच दुखल्याचा अविर्भाव आणत होती.

मी दहा मिनिटे तिला मागून ठोकले. माझे वीर्यपतन होणार असे लक्षात आलयावर मी माझा सोटा बाहेर काढला. मी तिला पाठीवर झोपवले. तिने न सांगता तंगड्या फाकवल्या. निपचित पडलेला तिचा सोटा आणि गोट्या हाताने मी बाजूल केल्या आणि खालून पुन्हा एकदा मी माझा सोटा तिच्या गांडीत कोंबला. यावेळी मात्र तिला थोडे दुखले. तिला पण ते दुखणे आवडले. तिने मला प्रतिसाद दिला आणि तसेच करण्याचे सांगितले.

मी माझ्या पूर्ण ताकदीने तिच्यावर तुटून पडलो. माझे हात मी तिच्या उरोजांवर ठेवले आणि हिसड्यावर हिसडे देऊ लागलो. माझी ताकद खूपच जास्त लागत होती. खूप वर्षांची माझी इच्छा पूर्ण होत होती. आता पर्यंत मी तिचे चुंबन घेतले नव्हते. पण आता मी माझे तोंड तिच्या तोंडात घातले आणि तिच्या ओठांचाचावा घेऊ लागलो. कोण्या एका पुरुषाचे मी पहिल्यांदाच चुंबन घेत होतो.

आळीपाळीने मी माझ्या एकेक गर्लफ्रेंड ला मनात आठवत होतो. मी त्यांचीच गांड मारत आहे असा विचार करत होतो. या विचाराने माझ्यात भूत संचारावे तसे मी निशा ला ठोकत होतो. अखेरीस माझे मन भरल्याचे मी सांगिलते. तिने लागलीच माझा सोटा बाहेर काढला. त्यावरचे कंडोम बाजूला काढले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. पुन्हा एकदा ती माझा लंड चोकू लागली. एका क्षणात च माझा बांध फुटला आणि माझे वीर्यपतन झाले. तिने ते सगळे पिऊन टाकले आणि एंझा आत्मा अशा तर्हेने शांत झाला.

निशाने माझा सोटा पाण्याने स्वच्छ धुवून दिला. मी पहिल्यांदाच आलो असलयाने तिने कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. माझ्या अंगात त्राण नव्हते. पण तरीहि तो गळलेला सोटा ती चोकत होती. मला देखील तो स्पर्श आवडत होता त्यामुळे मी गप्प बसलो होतो. तिने थोड्याच वेळात माझा सोटा खडा केला. हलवून हवलुन चोकून चोकून तिने पुन्हा एकदा माझे वीर्य पतन केले आणि पुन्हा एकदा तिचे तोंड माझ्या वीर्याने माखले गेले होते.

निशाच्या सर्व्हिस ने मी पुरता भारावून गेलो होतो. तेव्हापासून मी नियमित आठवड्यातून एकदा निशाकडे तिची गांड मारण्यास जाऊ लागलो होतो.