अंकल ने स्विमिंग पूल मध्ये जवले

नमस्कार मित्रानो हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे आणि हि माझी आणि माझ्या शेजारी राहणाऱ्या अंकल ची आहे. बेंगलोर मध्ये डिसेंबर मध्ये खूप उकाडा असतो त्यामुळे खूप घाम येत असतो आणि खूप त्रास होत असतो. मग मी माझा उकाडा कमी करायला स्विमिंग करायला गेले. मी तेव्हा स्विमिंग कोस्च्युम घातला होता आणि त्यामध्ये माझी क्लीवेज सरळ सरळ दिसत होती. एकदम सिंगल पीस होते आणि त्या मध्ये गांड पण एकदम सरळ सरळ दिसत होती. मी खाली ब्रा आणि पेंटी पण घालत नाही आहे, आणि मला फक्त फ्री स्टाईल चांगल्या रिती ने करता येते.

आता मला पण इच्छा होत होती कि मी सर्व स्टाईल मध्ये स्विमिंग करू. मग मी संध्याकाळी ४ वाजता माझे कपडे घालून स्विमिंग पूल मध्ये गेले. तेव्हा त्या मध्ये कोणी पण नव्हते. मग मी काही वेळ केले आणि मग मी पहिले कि तिथे माझ्या शेजारी असलेले अमृत अंकल पण आले. माझी त्यांच्या बरोबर ओळख होती, आणि मी तर त्यांच्या मुलाला शनिवार आणि रविवार कोचिंग करून देत होते. मग ते पण कोश्च्युम घालून पूल मध्ये आले. मग मी त्यांना नमस्कार केला आणि त्यांनी पण केला आणि मग आमचे थोडे फार बोलणे जाले. तेव्हा अंकल ने बोडी एकदम वेक्स करून ठेवली होती. त्यांचे पोट एकदम आत मध्ये होते आणि ते एकदम स्मार्ट दिसत होते. मग आम्ही दोघे थोडे बोलून स्विमिंग करू लागलो होतो.

मग मी फ्री स्टाईल मध्ये करत होते आणि ते एकदम वेग वेगळ्या रिती ने करत होते. मग मी थोड्या वेळाने त्यांच्या जवळ गेले आणि मी त्यांना विचारले कि तुम्ही पण मला तुमच्या सारखे सर्व स्टाईल शिकवू शकता का? तर ते म्हणाले कि हो हो जरूर का नाही? सांग तुला कोणते शिकायचे आहे? मी म्हणले कि बेक स्टाईल. मग ते म्हणाले कि ठीक आहे मी तुला एकदम आरामात शिकवून देईन.

मग त्यांनी मला सपोर्ट करायला पकडले आणि आता त्यांचा एक हात माझ्या माने च्या खाली आणि दुसरा हात माझ्या मांडी वर होता. त्यांच्या हात ने माझी गांड एकदम पूर्ण दाबली जात होती. मग ते मला म्हणाले कि चल आता तू पाय चालवणे चालू कर. आता पाय चालवताना माझे वर खाली होत होते. आता मला त्यांचा स्पर्श काही वेगळा वाटू लागला होता. मग मी थोडी दूर जाऊन एकदम पडले. आणि तेव्हा अंकल चा हात माझ्या कोश्च्युम च्या आत मध्ये गेला, आणि त्यामुळे त्यांनी माझ्या गांडी ची फट चा अनुभव करून घेतला होता..

मग त्यांनी पटकन त्यांचा हात लगेच माझ्या कपड्या च्या आत मधून बाहेर काढून घेतला नी ते मला सोरी म्हणाले कि चुकून झाले होते. मग मी पण थोडे लाजत लजत म्हणले कि इट इस ओके, तुमची काही चूक नव्हती त्या मध्ये. आता अंकल ला पण समजले होते कि हि मुलगी एकदम बरोबर आहे. मग त्यांनी परत मला तसे उठवले आणि आम्ही तसे पुन्हा करू लागलो होतो. आता अंकल या वेळी हळू हळू माझा कोश्चुम आत मध्ये घालू लागले होते, म्हणजे ज्या भाग मुळे माझी गांड झाकली जात होती तो भाग ते माझ्या गांडी च्या भोका मध्ये टाकत होते.

मग असे करून त्यांनी माझी पेंटी एकदम वी शेप च्या पेंटी सारखी करून टाकली होती. आता माझी पूर्ण गांड दिसू लागली होती, आता ते माझी गांड दाबत होते आणि मला तर त्यांच्या वर हसू येत होते. मग ते म्हणाले कि चल आता बास झाले आहे. आता मी तुला ब्रेस्ट स्टाईल शिकवतो. मग ते माझ्या मागे आले आणि उभे राहिले आता मला त्यांचा लंड एकदम चागला अनुभव होत होता.

मग त्यांनी माझे हात पकडले नी मग ब्रेस्ट स्टाईल मध्ये जसे चालवतात तसे चालवू लागले. आता जेव्हा मी दर वेळी माझा हात मागे घेत होते तेव्हा ते माझ्या बोल ला स्पर्श करीत होते. आता मी खूप मस्त होऊ लागले होते, मग त्यांनी आता त्यांचा लंड घासणे सुरु करून टाकले होते. मग त्यांनी मला त्यांच्या दिशेने फिरवले आणि मला ते कीस करू लागले होते.

मग त्यांनी मला कीस करता करता माझ्या बोल वर त्यांचे हात ठेवून दिले आणि ते आता माझे बॉल खूप जोर जोराने दाबू लागले होते. आता ते मला कीस करत करत त्यांच्या उजव्या हाताने माझा बॉल दाबत होते आणि ते डाव्या हात ने माझी गांड दाबू लागले होते. मग त्यांनी जे कपडे माझ्या गांडी वर एकत्र केले होते ते बाजूला करून टाकले आणि ते माझ्या गांडी मध्ये बोट घालू लागले होते. आता मी आह्ह अहह ओह्ह अहह आह उम्म्म अहह ममं आवाज करू लागले होते. मग त्यांनी माझे बॉल दाबले नी मग ते माझ्या पुच्ची पर्यंत पोचले होते. मग त्यांनी त्यांचे एक बोट माझ्या पुच्ची मध्ये घातले आणि ती बाहेर काढून चाटली आणि मग त्यांनी सरळ त्यांची तीन बोटे टाकली नी जोर जोराने घासू लागले होते.

आता त्यांना पटकन माझे भोक पण मिळाले होते. मग मला आता खूप मस्ती आली होती. मग त्यांनी त्यांचे स्विमिंग चे कपडे थोडे ढिले करून टाकले नी त्यांचा लंड बाहेर काढून टाकला होता नी ते माझ्या गांडी वर घासू लागले होते. मग त्या नंतर पाणी च्या आत मध्ये जाऊन त्यांच्या लंड ला कीस केली आणि त्यांच्या बॉल ला मसाज दिला.

मग मी त्यांचा लंड पाण्या च्या आत मध्ये जाऊन ५ वेळा १० दहा सेकंद चोकला आणि मग त्याला चांगले धरून २ मिनिट हलवले. मग त्यांनी मला पूल मध्ये उलटे केले आणि पटकन त्यांचा लंड घुसवला, त्यांचा लंड काही मोठा नव्हत पण त्यांचा घुसवण्याचा अंदाज काही वेगळाच होता. आता मला खूप मजा येऊ लागली होती. आणि मग ३-४ मिनिटे असे जवून मग माझे कपडे मध्ये मध्ये येऊ लागले होते आणि त्यांनी पटकन माझे कोश्च्युम त्या ठिकाणा तून एकदम पकडून फाडून टाकले.

मग त्यांनी मला उलटे करून चागले ५ मिनिटे जवले आणि मी तेव्हा माझे पाणी काढून टाकले होते. मग त्यांनी मला त्यांच्या हाता वर उचलले आणि ते जोर जोराने वर खाली करू लागले होते मला खूप मजा येऊ लागली होती. अहह फह अहह ओह्ह मला खूप मजा येत होती. मग त्यांनी मला लंड वरून खाली घेऊन बसवले आणि मग खूप चांगल्या रिती ने ५ मिनिटे माझी पुच्ची चाटून टाकली. मग आम्ही दोघे एकत्र ड्रेसिंग रूम मध्ये शोवर घेण्या साठी गेलो. तिथे मला त्यांनी खूप चाटले आणि चोकले आणि मग मला शोवर मध्ये जवले. आता पर्यत माझ्या पुच्ची ने एवढ्या वेळा मध्ये ५ वेळा पाणी सोडून टाकले होते.